نشستهای برگزار شده انجمن ایرانی مطالعات جهان

تاکنون 2 نشست توسط انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست نشستهای انجمن ایرانی مطالعات جهان به صورت زیر است:

اعضای انجمن ایرانی مطالعات جهان (16 عضو)

حمید پورمحمد کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
جبار خدادوست
سید حامد حسینی دکتری روابط بین‌الملل
هیراد مخیری دکتری تخصصی روابط بین الملل
مریم نوری کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای
مهرداد رایجیان اصلی عضو هیأت علمی
مسعود حبیبی دانشجوی کارشناسی ارشد
حامد ناصریان دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات جهان؛ گرایش امریکای شمالی
یاسین شبانی دانشگاه کردستان
علیرضا اسدی استاد دانشگاه/ نویسنده و پژوهشگر
سمیرا پورآقایی خبرنگار/ پژوهشگر و کارشناس حوزه آسیای مرکزی و قفقاز
ساسان کریمی محقق پسادکتری مطالعات آمریکای شمالی در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
پدرام صنعتی مولف و پژوهشگر
محمدرضا طبرسی کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشجوی دکتری روابط بین الملل
امیرحسن موحدی نژاد دکتری تخصصی سوسیولوژی
مهدی باباپور دکتری علوم سیاسی

اگر شما هم عضو انجمن ایرانی مطالعات جهان هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.