ماهیت حق دولت بر مالیات مودیان و آثار آن در حقوق ایران

فایل این در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این :

چکیده :

سازمان امور مالیاتی با توجه به حیطه اختیارات این دستگاه در برخورد با مودیان مالیاتی و اهمیت وصول درآمدهای مالیاتی و همچنین جلوگیری از قرار مالیاتی مودیان در جایگاه ویژه ای قرار داشته و به شکلی نماد مدیریت قاطع دولت به شمار می رود. از همین رو توجه به حقوق مودیان مالیاتی از نظر علم مدیریت حقوق، اقتصاد و همچنین جامعه شناسی در پیشبرد اهداف استراتژیک این سازمان نقش قابل تاملی ایفاء می کند. هدف از انجام این پژوهش ماهیت حق دولت بر مالیات مودیان و آثار آن در حقوق ایران می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای گردآوری و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق استفاده شده است. صرفا موارد اندکی از حقوق مودیان مذکور در قانون اخبر الذکر مثل حق رازداری را به مالیات بر ارزش افزوده جاری کرده است. بدیهی است. رعایت این حقوق میتواند موجبات مشارکت و همکاری مودیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی را در مراحل تشخیص و وصول مالیات فراهم کند و باعث بهبود و ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش بازدهی مالیات بشود و از توسل دستگاه مالیاتی به اقتدارات و اختیارات بعضا قهر آمیز خود بکاهد.

نویسندگان

زهرا کردزاده

فارغ التحصیل

مراجع و منابع این :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود لینک شده اند :
 • فهرست منابع و مآخذ ...
 • ماهیت حق دولت بر مالیات مودیان و آثار آن در ...
 • _احمدی موسوی، سید مهدی صالح ولیدی محمد و نجفی توانا، ...
 • _امامی محمد (1384) کلیات حقوق مالی، چاپ اول، تهران: نشر ...
 • _ امامی محمد و استوار سنگری، کوروش (1386) حقوق اداری ...
 • _آشوری، محمد، (1383)، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون ...
 • _آقایی، الله محمد و احمد ناهید (1397)، ساختار نرخ عدالت ...
 • _پروتابا، لویی و ماری کوتره (1387) حقوق مالیاتی ترجمه محمد ...
 • _پروتا بله لویی و ماری کوتره (1367) حقوق مالیاتی ترجمه ...
 • _پژویان، جمشید (1396) اقتصاد بخش عمومی (مالیاتها)، انتشارات جنگل، تهران ...
 • _پیرنیا، حسین (1395)، مالیه عمومی مالیاتها و بودجه چاپ سوم ...
 • _پیری، فاطمه و قیوم زاده، محمود (1395). بررسی حقوق و ...
 • _ تاریکی، علی و شفیعی سردشت جعفر (1385) آئین دادرسی ...
 • _ثورونی، ویکتور، (1389) طراحی و نگارش قانون مالیاتی ترجمه مرتضی ...
 • _جعفری صمیمی احمد و حمزه ای علی اکبر (1396) بررسی ...
 • _رستمی، ولی و کتابی رودی احمد (1392) اختیارات و اقتدارات ...
 • _رستمی، ولی (1387) اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق ...
 • _رستمی، ولی (1388) حقوق مودیان مالیاتی فصلنامه حقوق مجله دانشکده ...
 • _رضایی زاده، محمد جواد (1385)، حقوق اداری (1) چاپ اول، ...
 • _ رنگریز، حسن و خورشیدی، غلامحسین (1397) مالیه عمومی و ...
 • _سازمان امور مالیاتی کشور (1392) قانون مالیات بر ارزش افزوده ...
 • _سازمان امور مالیاتی کشور (1397) آئین نامه اجرایی ماده 219 ...
 • _سعیدی، محمد علی (1387)، حق عینی و حق دینی در ...
 • _صنعتی، محمد، (1397) نظام مالیاتی ساختار و روشهای اجرایی مجله ...
 • _کاتوزیان، ناصر (1374) اموال و مالکیت چاپ یکم، تهران: نشر ...
 • _متین، علیرضاء (1397) فرهنگ قانون گریزی و ناکارآمدی نظام مالیاتی ...
 • _مجیبی فر، محمد صادق (1390) حقوق و تکالیف متقابل موذیان ...
 • _محمد خانی، علی (1397)، فرار مالیاتی، تبریز، نشر آسان ...
 • _مهندسی ابو طالب و تقوی، مهدی (1394) مالیه عمومی، تهران ...
 • _هاشمی، سید محمد (1389)، حقوق بشر و آزادیهای اساسی تهران، ...
 • _یاوری، اسد الله (1383)، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و ...
 • _Ghafari, H., noori, M., & Younessi, A. (2016). Evaluating the ...
 • _Jaimovich, n. & Rebelo, s. (2017). Nonlinear Effects of Taxation ...
 • _Neog, Y. & Gaur, A. K. (2020). Tax Structure and ...
 • نمایش کامل مراجع