قاسم افتخاری | سیویلیکا

دکتر قاسم افتخاری

دانشیار دانشگاه تهران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی قاسم افتخاری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • پژوهشنامه علوم سیاسی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی قاسم افتخاری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (استاد بازنشسته)