سیدمحمود میرخلیلی | سیویلیکا

دکتر سیدمحمود میرخلیلی

دانشیار دانشگاه تهران دانشکده حقوق پردیس فارابی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سیدمحمود میرخلیلی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی سیدمحمود میرخلیلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)