محمد غلامی بابادگانی | سیویلیکا

دکتر محمد غلامی بابادگانی

دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

معرفی

استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
شهرکرد

سمتهای علمی و اجرایی محمد غلامی بابادگانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهرکرد (عضو هیات علمی)

مقالات محمد غلامی بابادگانی در کنفرانس های داخلی

استفاده از کدهای مشبک بر روی کانال تداخل گوسی با حالت
سال 1392
ارائه شده در همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
بکارگیری کدهای مشبک بر روی کانال تداخل گوسی با حالت
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات