حسین زجاجی | سیویلیکا

مهندس حسین زجاجی

ریاست گروه تخصصی شیشه انجمن سرامیک ایران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی حسین زجاجی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران (دبیر کنفرانس)
  • انجمن سرامیک ایران (عضو)