مهدی پارسا | سیویلیکا

دکتر مهدی پارسا

دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

سمتهای علمی و اجرایی مهدی پارسا در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی مهدی پارسا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)