منیجه شهنی ئیلاقی | سیویلیکا

دکتر منیجه شهنی ئیلاقی

استاد دانشگاه شهید چمران

معرفی

استان
خوزستان
شهر
اهواز

سمتهای علمی و اجرایی منیجه شهنی ئیلاقی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی منیجه شهنی ئیلاقی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو هیات علمی)