محمد علی لحمی | سیویلیکا

محمد علی لحمی

دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته ارگونومی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد علی لحمی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله ارگونومی (هیات تحریریه)

مقالات محمد علی لحمی در کنفرانس های داخلی

طراحی ارگونومیک اتاق کنترل و بهبود ایمنی فرایند
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
فرایند بهبود طراحی ارگونومیک صندلی های اداری و ارتقای ایمنی
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها