CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی حرکت قائم پوسته زمین با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای

عنوان مقاله: بررسی حرکت قائم پوسته زمین با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای
شناسه ملی مقاله: NCEGIT27_045
منتشر شده در بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۲) در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایرج جزیرئیان
علیرضا چرانی شراهی

خلاصه مقاله:
ماهواره های ارتفاع سنجی برای اهداف دریایی و اقیانوسیطراحی شده اند. ماهواره های Sentinel ۳A,۳B، از مدرن ترینماهواره های ارتفاع سنجی می باشند که مجهز به سیستماندازه گیری SAR بوده و با تلفیق داده هاء می توان پوششمکانی خوبی را از آن مشاهده کرد، از آنجایی که روش هاییادگیری ماشین امروزه نقش قابل توجه ای را در تمامیزمینه ها ایفا می کنند. استفاده از این روش ها جهتبازتعقیب شکل موج به دلیل نزدیکی به سواحل حائز اهمیت وروشی نوین برای بازتعقیب شکل موج پیاده سازی شده است.یکی از روش هایی که می توان برای تغییرات ارتفاعی سواحلبکار گرفته شود. ترکیب داده های ایستگاه تایدگیچ وداده های ماهواره آلتیمتری در نزدیکی سواحل است. عدم استفاده از ماهواره Sentinel برای بررسی تغییرات ارتفاعی ودوره تناوب بیشتر آن، تحقیق را با چالش هایی روبرو کرد. با بدست آوردن سری زمانی سطح لحظه ای آب با درنظر گرفتن تصحیح شکل موج با استفاده از روش یاد گیری ماشین وروش بازتعقیب خود ماهواره در نزدیکی سواحل، سری زمانیتایدگیج در زمان های برداشت ارتفاع سنجی درونیابی و در نتیجه از اختلاف دو سری زمانی ذکر شده، سری زمانی تغییراتارتفاعی ایستگاه تایدگیج حاصل شد. با وجود ایستگاه هایGPS بسیار نزدیک به ایستگاه"های تاید گیج در جنوب کشورفرانسه، سه ایستگاه بین خط جدا کننده صفحات تکتونیکاوراسیا و افریقا انتخاب شدند. روند خطی سری زمانی تغییراتارتفاعی روش تایدگیج/التیمتری با روند خطی سری زمانیتغییرات ارتفاعی حاصل از GPS به عنوان داده های ارزیابی طیدوره چهار سال در هر سه ایستگاه انتخابی همخوانی داشته و تغییرات ارتفاعی کمتر از ۱ سانتی متر در سال را به خوبینشان می دهد. همچنین با پیاده سازی روش تصحیح بازتعقیبشکل موج با استفاده از یاد گیری ماشین به منظور بهیود دقتسری زمانی سطح لحظه ای اب، در روند خطی حرکت فائمپوسته زمین با استفاده از روش تصحیح شکل موج بادگیریماشین و روش بازتعقیب خود ماهواره تفاوت زیادی مشاهده نشد که نشان از اثربخشی این روش مشاهداتی است و می تواناز مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره Sentinel در زمینه تغییراتارتفاعی با روش ترکیب تاید گیج و التیمتری با اطمینان بالااستفاده کرد.

کلمات کلیدی:
تغییرات ارتفاعی ، ماهواره ارتفاع سنجی، بازتعقیب شکل موج، یادگیری ماشین، ژئودینامیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1719354/