CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان اسیدهای چرب ترانس و اشباع در روغن جامد و کره گیاهی موجود در بازار استان آذربایجانغربی

عنوان مقاله: بررسی میزان اسیدهای چرب ترانس و اشباع در روغن جامد و کره گیاهی موجود در بازار استان آذربایجانغربی
شناسه (COI) مقاله: NCFOODI18_121
منتشر شده در هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

سودا صمدزاد - آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی استان آذربایجان غربی، معاونت غذ
سامال یگانه
ابراهیم خلیل بنی حبیب
امیر رحیمی راد

خلاصه مقاله:
از بین انواع روغن های مصرفی موجود در ایران، روغن جامد و کره گیاهی 1، از جمله روغن هایی می باشند که بیشترین مصرف را در بین مردم ایران دارند . با توجه به اینکه، در طی فرایند هیدرو ژناسیون روغن های جامد ، مقادیر زیادی اسید چرب تولید می گردد و کره گیاهی نیز بدلیلمکانیسم نامناسب تولید آن، از جمله منابع مهم اسیدهای چرب ترانس 2 و اشباع 3 می باشد و با توجه به اینکه مصرف اسید چرب ترانس و اشباع ،موجب افزایش LDL و کاهش HDL -کلسترول خون می گردد، بعنوان یکی از عوامل ایجاد کننده بیماریهای قلبی -عروقی بحساب می آید . در این مطالعه ما به بررسی میزان اسیدهای چرب ترانس و اشباع موجود در روغن جامد مصرفی از دو مارک A و B موجود در بازار مصرف استان آذربایجانغربی و کره گیاهی مصرفی از دو مارک C و D موجود در بازار مصرف استان آذربایجان غربی پرداخته ایم. در این مطالعه، 18 نمونه روغن جامد از دو مارک A و B و 24 نمونه کره گیاهی از دو مارک C و D با بکارگیری روش کروماتوگرافی گازی 4 مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشانمی دهد که میانگین در صد اسیدهای چرب ترانس و اشباع در روغن های ج امد بترتیب 04 / 14 % و 84 / 24 % و میانگین در صد اسیدهای چرب ترانس و اشباع در کره گیاهی بترتیب 1/ 14 % و 79 / 31 % می باشد. لازم بذکر است که میزان اسیدهای چرب اشباع کره گیاهی در دو مارک C و D در سطح معنی داری 5% دارای اختلاف معنی دار بوده در حالیکه از نظرمیزان اسیدهای چرب ترانس اختلاف معنی دار نمی باشد . همچنین میزان اسیدهای چرب ترانس و اشباع روغن جامد در دو مارک A و B در سطح معنی داری 5% اختلاف معنی داری ندارند

کلمات کلیدی:
کلیدی: کره گیاهی، روغن جامد، اسید چرب اشباع، اسید چرب ترانس، کروماتوگرافی گازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140529/