چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

یکشنبه، 29 آبان، 1401
چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی روز چهارشنبه، 14 دی، 1401 توسط دانشگاه محقق اردبیلی در محل دانشگاه برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند تا تاریخ 7 دی ماه با توجه به محورهای اصلی این دوره همایش اقدام نمایند

 

محورهای اصلی همایش:


فیزولوژی و تغذیه ورزشی
مدیریت، ارتباطات ، اقتصاد و توریسم ورزشی
بیومکانیک، مهندسی و تکنولوژی ورزشی
رفتار حرکتی
و...

(اطلاعات کامل همایش)