هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

شنبه، 28 آبان، 1401
هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست روز یکشنبه، 30 بهمن، 1401 توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 12 بهمن ماه با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

کشاورزی و منابع طبیعی

مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی

مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

و...

(اطلاعات کامل همایش)