دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

سه شنبه، 18 مرداد، 1401
دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد

دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد روز سه شنبه، 27 دی، 1401 لغایت چهارشنبه، 28 دی، 1401 توسط انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق در شهر تهران برگزار می شود

دانشجویان و پژوهگران علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 1 آبان ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

برنامه ریزی و توسعه شبکه-پروفسور محمودرضا حقی فاممدیریت سرمایه و استراتژی های نگهداری
توسعه شبکه
برنامه ریزی شبکه های توزیع
روش ها و ابزار ها
تجهیزات شبکه-پروفسور مهرداد طرفدار حقمدیریت سرمایه
راه حل ها و تجهیزات جدید برای شبکه های هوشمند
تکامل استاندارد ها و خصوصیت موردنظر در تجهیزات شبکه برای خطوط هوایی و کابلی
و...

 

(اطلاعات کامل کنفرانس)