اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال

چهارشنبه، 5 مرداد، 1401
اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال

اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب و کار و تحول دیجیتال روز چهارشنبه، 18 آبان، 1401 لغایت پنجشنبه، 19 آبان، 1401 توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود

علاقه مندان می توانند تا تاریخ 1 شهریور 1401 ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:


اطلاعات بیشتر
حاکمیت و رهبری دیجیتال
توسعه منابع انسانی و تجربه کارکنان در تحول دیجیتال
مدل‌های کسب و کار در عصر دیجیتال
بازاریابی دیجیتال و تجربه مشتری دیجیتال
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)