اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا

یکشنبه، 26 تیر، 1401
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا روز شنبه، 30 مهر، 1401 توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر در شهر تهران برگزار می شود

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 30 مهر ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای کنفرانس:

مدیریت کیفیت
مدیریت کیفیت جامع (TQM)
۶ SIGMA
بهبود مستمر (KAIZEN)
هزینه های کیفیت (COQ)
رویکرد ناب (LEAN)
مدل تعالی سازمان(EFQM)
نظام آراستگی(۵S)
چرخه دمینگ(PDCA)
استانداردهای کیفیتمهندسی کیفیت
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)