ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - موسسه آموزش عالي مهر اروند
سال برگزاری: 1396    تعداد صفحات: 2109
تعداد مقالات کنفرانس: 251  تعداد مشاهده چکیده: 22353
کد COI این کنفرانس: NACONF07
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 445 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

نمایش و دانلود مقالات PDF هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آلاینده های منابع آب و خاک حوضه کارون در جلگه خوزستان و اثرات زیست محیطی آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر حسینی زارع - نوشین شاهین زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آلودگی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمرتضی درخور - هانیه نوذری
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر بازدارندگی اسانس گیاه دارویی مورد و اکالیپتوس بر قارچ های Candida albicans و Fusarium oxysporum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نوروزی - عبدالحسین ابوطالبی جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر برهمکنش ژنوتیپ و محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج مقاوم به سرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رهام محتشمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر بهبوددهندگی سولفات کلسیم و کلرور کلسیم بر هیدراتهای کربن گیاه پونه )Mentha longifolia L.( تحت تاثیر فلز سنگین روی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا آزادنفس - گیتی برزین - رویا بیشه کلایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر سالیسیلیک اسید بر روی برخی خصوصیات گل گاو زبان در شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عصمت درودی - محسن قاسمی - علیرضا سوهانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر سالیسیلیک اسید بر روی برخی خصوصیات گل گاو زبان در شرایط تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عصمت درودی - محسن قاسمی - علیرضا سوهانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر سطوح مختلف مواد معدنی کلاته بر عملکرد رشدی و پارامترهای خونی گوساله های شیر خوار هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز ایمانی - اورنگ استقامت
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده مجرب - بهرام عابدی - محمد مقدم
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه نایین هاوندی Andrographis paniculata L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز محمدیان - گیتی برزین - داریوش طالعی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر محرک سلولز بر صفات رشدی کالوس شنبلیله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب بیگی - محمد ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر محلول پاشی آهن، روی، منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط کمبود آب در منطقه بیرجند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی حسین زاده - حمیدرضا گنجعلی - محمدحسین صابری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر کم خاک ورزی و بی خاکورزی برجمعیت آفات ، دشمنان طبیعی و بیماری ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم آل عصفور - مریم زاهدیان نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر یووی بر صفات رشدی کالوس شنبلیله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره نظام زاده - محمد ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثرات استرس گرمایی بر تولید و ترکیبات شیر و عملکرد تولید مثلی گاو شیری نژاد آمیخته(بومی*هلشتاین)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عجم مشعلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثرات محدودیت پروتیینی بر ترکیب بدن ماهی آزاد دریای خزر ( Salmo (caspius

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مبین صالحی - حسین اورجی - عبدالصمد کرامت امیرکلایی - محمدکاظم میرزاخانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثرات پرایمینگ بذر بوسیله جیبرلین و پلی اتیلن گلیکول بر شاخص ھای بیوشیمیایی بذر دو توده از اسپرس در شرایط آزمایشگاھی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماهرخ نجاتی - مجتبی یوسفی راد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثرات پروبیوتیک در پیشگیری و درمان بیماری ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا رضایی مکرم - حسنا آقازاده هریس
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارایه دیدگاه مدیریتی در راستای محیط زیست و کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه توکلی - محمد شریفی - اسداله اکرم
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی دشت داراب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدصادق زارعی - رضا میرزایی محمودآبادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارزیابی اثرات محیط زیستی سد هشتجین اردبیل و ارایه برنامه مدیریت محیط زیستی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین چنگیزعباسی - سیدعلی جوزی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارزیابی تنش اسمزی حاصل از تنش شوری بر سرعت و درصد جوانه زنی ارقام مختلف جو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی راحمی کاریزکی - ابراهیم غلامعلی پورعلمداری - سامیه آقچلی - علی باغبان امین
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. ارزیابی زیر لایه های (بستر) طبیعی در مقابل سنتزی برای اندازه گیری فعالیت های آنتی تریپتیک نمونه های سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی کیانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. ارزیابی عملکرد مدل های مختلف تراکتور کلاس از نظر استهلاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد قاسمی نژاد - رامین قاسمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در جمعیت لاین های اینبرد نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام گندم نان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین قربانی مندولکانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. ارزیابی مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS به منظور برآورد رواناب شهری (مطالعه موردی: شهر نجف آباد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا جباری ملایری - محمدمتین امینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. ارزیابی و مقایسه عملکرد علوفه و صفات زراعی ارقام وارداتی و داخلی شبدر برسیم در شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدعلی شوشی دزفولی - ناصر ظریف نیا - محمد زمانیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. ارزیابی و پهنه بندی نیترات در آب شرب دشت منوجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین فرهمندنیا - فهیمه ابراهیمی مقدم - عصمت ابراهیمی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. ارزیابی کیفیت آب دشت سیاخ دارنگون از لحاظ کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر شیروانی - ابوالقاسم صیادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. استراتژی مدل چشم انداز، رگرسیون بردار پشتیبان در تصمیم سازی موقعیتی رطوبت خاک درمنطقه دشت قدمگاه نیشابور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداکبر ساداتی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. استفاده از GIS برای تحلیل حساسیت تک پارامتری روش DRASTIC جهت ارزیابی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی دشت داراب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدصادق زارعی - رضا میرزایی محمودآبادی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. استفاده از حشرات در رژیم غذایی ماهی های پرورشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم آل عصفور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. استفاده از پیش فرایند اولتراسونیک برای خشک کردن ترخون در مایکروویو و بررسی کینتیک و خصوصیات کیفی محصول تولید شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن رادی - خدیجه طاهری وفا
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. استفاده از پیش فرایند اولتراسونیک برای خشک کردن ترخون درهوای داغ و بررسی کینتیک وخصوصیات کیفی محصول تولید شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن رادی - خدیجه طاهری وفا
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. استفاده از پیش فرایند اولتراسونیک برای خشک کردن نعنا در مایکروویو و بررسی کینتیک و خصوصیات کیفی محصول تولید شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن رادی - خدیجه طاهری وفا
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. استفاده از پیش فرایند اولتراسونیک برای خشک کردن نعنا در هوای داغ و بررسی کینتیک و خصوصیات کیفی محصول تولید شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن رادی - خدیجه طاهری وفا
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. اسپیرولینا و کاربرد آن در فراورده های لبنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم براری - اسماعیل ذکی پور - سعید میرعرب
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. اشتغال بخش کشاورزی و تاثیر عوامل مختلف بر آن با استفاده از رهیافت داده های پانلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام شهدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. اعمال مدیریت های به زراعی برای مقابله با خشکی در زراعت دیم عدس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایوب رزمجو - احمد توبه - صابر سیف امیری - شهرام عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. اهمیت مدیریت منابع آب در ایران با تاکید بر آبهای زیرزمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداسدالله حجازی - بهاره اکبری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. اولویت بندی طرحهای مراتع مشجر با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی: حوزه آبخیز شیاده شهرستان بابل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مونا فرنوش - حسن قلیچ نیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. برآورد تغییرات رطوبت خاک در کشاورزی با استفاده از داده های GLDAS(مطالعه موردی: استان ایلام)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غزاله مددی - علی مصطفوی - فرهاد خسروانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. برآورد شاخص های انرژی گندم دیم در شهرستان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیومرث آزادعسگرخانلو - حسن غلامرضایی - مجید مهدوی امین - کامران خیرعلی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. برآورد میزان گرد و غبار در حفاظت محیطزیست با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: استان ایلام)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد خسروانی - غزاله مددی - علی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات رشد گوسفند افشاری در گله تحقیقاتی دانشگاه زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا رستمی - مرادپاشا اسکندری نسب - محمدباقر زندی - ثریا رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز قرمز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیومرث آزادعسگرخانلو - مجید مهدوی امین - بهرام قمری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. برخی عوامل موثر بر بیابان زایی در بیابان های ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداسدالله حجازی - بهاره اکبری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. برررسی آللوپاتی دو رقم جو بر علف های هرز چاودار و گل گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره آقاشیری - لیلا کوثر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی آزمون های غیرمخرب در صنایع چوب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالله کریمی - زهرا یاری - وحید وزیری - حبیب الله کوشش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی آلودگی به فلزات سنگین در خاک های کشاورزی منطقه ابراهیم آباد، جاده مشهد-سرخس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نیکدل - حبیب ملایی - محمدابراهیم فاضل ولی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی اثر برخی عناصر میکرو بر عملکرد گندم نان درشهرستان چرام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رهام محتشمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد دو محصول گندم و جو دیم در استان آذربایجان شرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصوره صادقی - مرتضی مولایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی اثر تلفیقی سطوح مختلف کود اوره و نانو کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک در شهرستان گالیکش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه مجیدی - زهرا عربی - عباسعلی نوری نیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی اثر شوری بر رشد و نمو و میزان اسانس درگیاه آویشن دنایی(Thymus danensis Celak)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدهیبت الله حسینی - بهرام مجدنصیری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف (آهن، روی، منگنیز)، بر عملکرد پنبه رقم خرداد در شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی حسین زاده - حمیدرضا گنجعلی - محمدحسین صابری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی اثر مدل ترکیبی طوق و شکاف بر مولفه های طولی، عرضی و قایم سرعت جریان در کاهش آبشستگی حول تک پایه پل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمتین امینی - منوچهر حیدرپور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی اثر ممانعت کنندگی کرفس بر کلستریدیوم پرفرینجنس به منظورکاهش مصرف نیتریت در سوسیس آلمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا مشتاق فرخی - پرویز بشیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد دانه، درصد روغن و ارتفاع کنجد در شرایط کمبود آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدعلی عرفانی - احمد مهربان - احمد قنبری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی اثرات افزودن اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی برش های تازه بادمجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مایده السادات سیدنوری - پیمان آریایی - یحیی مقصودلو
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی اثرات سازه های مکانیکی کنترل رواناب و رسوب بر ذخیره رواناب (×مطالعه موردی: حوضه حاجی آباد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون حصادی - نرگس امیدی - رضا مسعودی تبار
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی اثرتاریخ انتقال نشا بر عملکردارقام گوجه فرنگی پاییزه در مقایسه با کشت مستقیم در خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر ظریفی نیا - احمدعلی شوشی دزفولی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی ارتباط صفات مختلف زراعی با عملکرد خاکشیر(Descurainia Sophia)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز رحمان زاده - روح الله عبدالشاهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی ارقام مختلف گندم تحت زمان های مختلف سمپاشی بر علیه بیماری های قارچی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ممشلی - محمدعلی آقاجانی - حسین علی فلاحی - حمید کوهکن
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی استفاده از آب های نامتعارف در مناطق خشک ونیمه خشک در مدیریت بحران آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حاجی کریمی - شیرزاد میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی امکان ریز ازدیادی (ریشه زایی)توت فرنگی گلخانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید جدیدی - منصور کلانتر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی برخی مشخصه های کمی و کیفی در دو توده شاهد و مدیریت شده به روش تک گزینی سری چهار بخش دوهفت خال نکاء چوب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی قاسمی - حمید جلیلوند - محمدرضا پورمجیدیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی تاثیر اسید هیومیک و کودهای زیستی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان در منطقه نیشابور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن محمدیان - سعید بختیاری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی تاثیر سرعت پیشروی کولتیواتورهای مختلف بر جرم مخصوص ظاهری خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده لیلا موسوی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی تاثیر سرعت پیشروی کولتیواتورهای مختلف بر رطوبت خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده لیلا موسوی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی تاثیر عوامل فیزیکی و ساختاری زمین بر ارزش اقتصادی اراضی شالیزاری استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حیدری - حمید امیرنژاد - سمانه عابدی - مهسا تسلیمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی تاثیر فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد معصومی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی تاثیر فلز سنگین جیوه بر انسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما سبزعلیپور - صمد جلیلیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی تاثیر ماست رژیمی تولیدی بر بهبود کیفیت خواب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا علی آقایی - حمید توکلی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد روغن کلزا رقم هایولا 401

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود اسماعیلی - همت اله پیردشتی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود اسماعیلی - همت اله پیردشتی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی - فرهنگی خانوارها بر مصرف انگور ارگانیک در شهر ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران کریمی - عذرا جوان بخت
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی تاثیر کشت مخلوط برافزایش کمی و کیفی محصولات زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد معصومی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور-2 نسبت به کودهای شیمیایی فسفاته بر پارامترهای کمی وزن هزاردانه وعملکرد درگندم رقم چمران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه احمدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی تاثیرات بازاریابی محصولات کشاورزی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: محصول زعفران شهرستان بافت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد جوان - ندا دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس موره (گنده جارو) در اندام هوایی و ساقه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم سوخته سرایی - علیرضا لادن مقدم
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی تغییرات درصد شاخص برداشت ( HI ) تحت تاثیر دوره های مختلف عدم آبیاری در گیاه گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان عبدشاهیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی تغییرات مقدار پروتیین و رنگ دانه باقلا طی خشک کردن با هوای داغ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آمنه ملکی - حسین احمدی چناربن - سارا موحد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بررسی تفاوت درصد هماتوکریت طیور بومی سیستان و طیور تجاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صابر پنجه که
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی تنش اکسیداتیو، عوامل موثر و آثار مخرب آنها بر مولکول های زیستی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سهرابی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی تیمارهای مختلف بر شکستن رکود و جوانه زنی گیاهان دارویی جاشیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه صادقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. بررسی تیمارهای مختلف بر شکستن رکود و جوانه زنی گیاهان دارویی چویل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه صادقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شایسته آدابی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. بررسی جایگاه حقوق آب در توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید مطهری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. بررسی حاشیه بازاریابی و کانالهای بازاریابی عسل در شهرستان مشگین شهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا روح اله نژاد - عذرا جوان بخت
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. بررسی خشکسالی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد خسروانی - علی مصطفوی - زهرا تیموری کوهسار
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. بررسی خواص آنتی اکسیدانتی نانوامولسیون صمغ زدو و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) به روشهای مختلف در خارج از سلول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سهرابی - غلامرضا کاووسی - حمیرا عشقی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بررسی دقت برنامه HEC-GeoHMS در برآورد خصوصیات فیزیوگرافی حوضه روانسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس امیدی - همایون حصادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. بررسی رابطه بین فعالیت های آموزشی و ترویجی بر مدیریت بهینه کشت برنج (مورد مطالعه: شالیکاران شهرستان میانه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شایسته جعفری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. بررسی رابطه ژنتیکی بین صفات تیپ و طول عمر تولیدی در گاوهای هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیومرث کراری - رضا سیدشریفی - نعمت هدایت ایوریق - جمال سیف دواتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بررسی راهکارهای تنوع بخشی به اقتصاد سکونتگاه های روستایی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید یاسوری - بهاره قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بررسی روابط ژنتیکی بین صفات خطی تیپ و تولید در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیومرث کراری - رضا سیدشریفی - نعمت هدایت ایوریق - جمال سیف دواتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بررسی روش های استخراج و شناسایی اکریل آمید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم ابراهیمی - مرتضی ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. بررسی روند تغییرات مکانی شوری آب زیرزمینی بخشی از آبخوان دشت خوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر آریاآذر - جلال شیری - علی کشاورزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بررسی شاخص خیسی خاک به کمک داده های ماهواره ای مودیس (مطالعه موردی: استان فارس)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود گلشن اردکان - محمد زارع - محمد مختاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. بررسی شاخص رقابت ارقام مختلف گندم((Triticumaesativum L مناطق سرد با فلور علف هرز در منطقه مهرآباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیانوش شیرمحمدی - محمد فتحی پور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. بررسی صفات رویشی گیاه قاشقی در بسترهای مختلف کشت در شرایط گلدانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید جنگجوی باسمنج
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه رستمی انجدانی فرد - رجب چوکان - فرهاد خسروانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات باغی ( مطالعه موردی: محصول گردو در منطقه اورامانات)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان مطاعی - صدیقه هاشمی بناب
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بررسی عوامل موثر برظرفیت سازگاری کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی گندمکاران شهرستان گچساران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن موسایی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. بررسی عوامل موثر درمهاجرت روستاییان به شهرها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین راحلی - سهیلا عبدی چیچکلو
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و فنلی گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مایده السادات سیدنوری - پیمان آریایی - یحیی مقصودلو
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بررسی فعالیت پوشش خوراکی کیتوزان واسانس ریحان بر ویژگی های ارگانولپتیکی بادمجان در شرایط سرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مایده السادات سیدنوری - پیمان آریایی - یحیی مقصودلو
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بررسی فون جوندگان منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس مطالعات ریمه پرندگان شکاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی زارعی - فاطمه طباطبایی یزدی - سکینه رجایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. بررسی مدیریت منابع آب در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمسعود رضوی - روزبه آقامجیدی - ابراهیم جوکار
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بررسی مدیریت مناطق بیابانی(مطالعه موردی: پتک دهلران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ملک میرزایی - موسی کیانفر
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. بررسی مسایل پیرامون محصول گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد دستگیر - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. بررسی مشکلات اجرایی سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه مرودشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا فولادمند
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. بررسی موانع توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شایسته جعفری - هوشنگ ایروانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. بررسی میزان ضایعات پس از برداشت بذر گندم در ماشین های بوجاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معین قاسمی نژاد - رامین قاسمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. بررسی همبستگی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه برگ قاشقی تحت شرایط بسترهای مختلف کشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید جنگجوی باسمنج
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. بررسی ویژگی های حسی در ماست رژیمی تولیدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا علی آقایی - حمید توکلی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. بررسی پایداری رشد گیاهچه ارقام جو تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی راحمی کاریزکی - ابراهیم غلامعلی پورعلمداری - علی باغبان امین - سامیه آقچلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. بررسی پدیده مه اردبیل با استفاده از داده های آماری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین جهانگیری - احمد عسگری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. بررسی چالش ها و مشکلات موجود در اشتغال فارغ التحصیلان رشته کشاورزی در بازار کار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مولود چرم زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. بررسی کارایی پایری پروکسی فن وروغن سیتووت در کنترل سفید بالک پنبه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه اشتری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. بررسی کاربرد مدل ترکیبی طوق و شکاف درکنترل و کاهش آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای پل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمتین امینی - منوچهر حیدرپور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. برهمکنش تراکم و مدیریت تعدادی از گیاهان پوششی بر مدیریت علف های هرز باغ نارنگی ژاپنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید رضایی - رحمت عباسی - ارسطو عباسیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. بهره برداری اقتصادی از جنگل های بنه استان ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ملک میرزایی - موسی کیانفر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. بهینه سازی فرآیند تولید بیوگاز از ترکیب پسماند دامی با روش برنامه نویسی خطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان خوش بیان - مهشید پورنظری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. بکارگیری نظریه اسناد برای شناخت پیشرفت تحصیلی دانشجویان: مورد مطالعه ×دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کورش رضایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. بیوگاز انرژی پاک در راستای توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهراب رحیمی - احمد عباس زاده مایوان - احمد تقی زاده علی سرایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. تاثیر افزودن آرد سیب زمینی بر ویژگی های کیفی و حسی ماکارونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیکا شیخ علیالواسانی - مریم یوسف پور - بهزاد علاالدینی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. تاثیر امنیت و بهداشت مواد غذایی بر توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد رنجبر - عادل میرمجیدی هشتجین
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. تاثیر برخی تنظیم کننده های رشد بر جوانه زنی و خواب بذر برخی از علف های هرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان قشلاقی رحیمی - علی رضا باقری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکردو اجزاء عملکرد دانه ژنوتیپ های آفتابگردان در شرایط شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام مهدی زاده - بهنام حبیبی خانیانی - سیداحمد کلانتر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. تاثیر تغییرات ژیومورفولوژیکی دشت سنگان بر محیط زیست منطقه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید پشم چی - مدثر تیموری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. تاثیر جایگزینی ساکارز با اینولین و کاهش کالری بر خواص کیفی نان خرمایی پری بیوتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منا شهرزادمقدم
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. تاثیر دوره های مختلف محدودیت پروتیینی بر عملکرد رشد ماهی آزاد دریای خزر(Salmo caspius)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مبین صالحی - حسین اورجی - عبدالصمد کرامت امیرکلایی - محمدکاظم میرزاخانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. تاثیر روش های مختلف مدیریت بقایا بر کارایی کارنده کاشت مستقیم در زراعت گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید روزبه - علی خانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. تاثیر روشهای خشک کردن بر میزان اسانس سه گیاه دارویی اکالیپتوس، مورد و زیتون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نوروزی - عبدالحسین ابوطالبی جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژی ارزن و گوار در کشت مخلوط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید بشری - حمید سودایی زاده - اصغر مصلح آرانی - محمدرضا غفاریان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. تاثیر سرمایه انسانی متخصص بر تولید بخش کشاورزی، مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته پورشهابی - حبیب رستمی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. تاثیر سطح و منبع فیبر بر رشد استخوانی گوساله های شیرخوار هلشتاین در روش زود از شیرگیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماء رمضانی - حسین عبدی بنمار - جمال سیف دواتی - بهروز خلیلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. تاثیر شرایط مختلف رویشگاهی بر تنوع زیستی گیاهی در توده های ون سری برنجستانک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صفری ارمی - سیدمحمد حجتی - اصغر فلاح
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. تاثیر شرایط مختلف رویشگاهی بر خصوصیات رویشی در توده های ون سری برنجستانک - مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صفری ارمی - سیدمحمد حجتی - اصغر فلاح
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. تاثیر متیل جاسمونات بر آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاه همیشه بهار Calendula officinalis L. تحت تنش کروم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه صفری - گیتی برزین - رویا بیشه کلایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. تاثیر متیل جاسمونات بر هیدراتهای کربن گیاه همیشه بهار Calendula officinalis L. تحت تنش کروم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه صفری - گیتی برزین - رویا بیشه کلایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. تاثیر ممانعت از اکسیداسیون سوریمی کپور معمولی با استفاده از هیدرولیزات ژلاتین استخراج شده در درجه حرارت های مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه قلی پورگماری - مهدی نیکو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. تاثیر پدیده ترک خوردگی انجمادی و امواج فراصوت بر توزیع اندازه ذرات ژل کازیین آنزیمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا رنجبر - سیدعلی مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. تاثیر پودر ریز جلبک اسپیرولینا بر خواص حسی بستنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم براری - اسماعیل ذکی پور - سعید میرعرب
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. تاثیر کود N.P.K ، زمان برداشت و روش خشک کردن گیاه مرزنجوشOriganum vulgare بر صفات رویشی و ماده موثره حاصله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شکرگو - مهدی مدندوست
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود(Cicer arietinum L.) در شرایط مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه عباسی - محسن جهان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. تاثیرکودهای بیولوژیک بر تعداد شاخه فرعی،تعداد کپسول در بوته ،وزن هزار دانه کنجد در شرایط کمبود آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدعلی عرفانی - احمد مهربان - احمد قنبری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. تحلیل اثرات افزایش قیمت و کاهش عرضه آب بر مصرف نهاده ها و شاخص های پایداری مزارع دشت قزوین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پارسا رحمتی - صادق خلیلیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. تحلیل انرژی پرورش گاو گوشتی در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیومرث آزادعسگرخانلو - رضا یگانه - کبری حیدربیگی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. تحلیلی بر تاب آوری گیاهان پوششی حاشیه بزرگراه ها در کلان شهرهاجهت کاهش آلودگی هوا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده معصومه سیدی زاده - سعید مهدلویی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. تخمین مقدار ضریب زهکشی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی – فازی تطبیقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده کریمی - جلال شیری - حامد کیافر - علی کشاورزی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. تدوین الگوی راهبردی سرمایه گذاری درتوسعه بخش کشاورزی استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم دواتگران
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. ترویج استفاده ازکنترل بیولوژیک در جهان به سرعت در حال تغییر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم آل عصفور - مریم زاهدیان نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. تشخیص مکان منبع آلاینده نقطه ای و محاسبه بارگذاری منبع آلاینده با استفاده از رهیافت ریاضی در رودخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم ده مردان - مهدی مظاهری - جمال محمدولی سامانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. تعیین مناسب ترین نسبت ترکیبی شبدر با جو تحت شرایط مصرف و عدم مصرف علف کش در ×مزارع بذری شبدر برسیم در خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدعلی شوشی دزفولی - ناصر ظریف نیا - علی خلفی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. تعیین میزان مقاومت جریان در بندهای گابیونی و پاره سنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی سلگی - مجید حیدری - محمدمهدی آرتیمانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. تعیین کننده های نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از منابع آب (مورد مطالعه بند موان استان فارس)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا نعمت پور - کورش رضایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. تهیه نقشه شماره منحنی((CN حوزه آبخیز سد مخزنی گیلانغرب با استفاده از GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس سلیمان پور - روح اله پروانه - محمد ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. تولید اولیه شیر در حیوانات شیرده: تکنولوژی تولید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم ابراهیمی - مرتضی ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. تکنیک آنالیز تزریق جریان( FIA( 1 و کاربرد آن در صنعت غذا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه سپهوند - محسن رادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. دستکاری میزبان و ناقل توسط ویروس های گیاهی و تاثیر عوامل محیطی بر راندمان انتقال ویروس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم آل عصفور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. ردیابی جمینی ویروس ها از مزارع لوبیای استان آذربایجان شرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سونیا فیروزی - سویل نعمت اللهی - مینا راستگو
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. زراعت و خواص دارویی گیاه دارویی افسنتین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا فرخ - فاطمه سلحشوردلیوند - آتوسا فرخ
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. سبک زندگی روستاییان در چالش با جهانی شدن فرهنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کریمیان - حسین راحلی - حسین کوهستانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. شناسایی 7 گونه زنجبیل بر اساس آناتومی قیاسی از ویژگی های میکروسکوپی دانه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا ملک پور - رقیه اسکوییان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. شناسایی راهکارهای ترویجی موثر در نظام ثبت و حمایت از ارقام جدید گیاهی در ایران از دیدگاه متخصصان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فراز صادقی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. شناسایی محل ایجاد سدهای زیر زمینی به کمک سامانه تحلیل تصمیم چند معیاره - (MCDAS) (مطالعه موردی منطقه عقدا)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد طالب پور - احمدعلی زارع - علی اکبر جمالی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. شناسایی و اولویت بندی پارامترهای موثر بر چابکی زنجیره توزیع تعاونی کمباین داران استان فارس با استفاده از تکنیک الکتر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه توکلی - محمد شریفی - اسداله اکرم
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. شکست خواب وتحریک جوانه زنی بذر مریم گلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رستگارچالشتری - فرشته نورایی چالشتری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. طبقه بندی اقلیمی استان کردستان در شرایط تغییر اقلیم آینده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا امیری - حسن حبیبی - حامد عینی نرگسه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان رامهرمز)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج علیزاده - محسن شیخی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. عوامل کنترل کننده تحرک پذیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود فاضلی سنگانی - امیر فتوت - علیرضا آستارایی - حجت امامی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. فیلم های زیست تخریب پذیر و پوشش های مرکب از گذشته تا حال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا هوشیار - جواد حصاری - صدیف آزادمرددمیرچی - پریسا غفاری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. مدلسازی سه بعدی آنزیم نیترات ردوکتاز در برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام عباس زاده - بیژن محمودی - بهمن پناهی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. مدلسازی نوسانات سطح آب زیرزمینی در حالت غیرماندگار با مدل ریاضی GMS (مطالعه موردی: آبخوان دشت بابل-بابلسر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحیل امینی - رامین فضل اولی - علیرضا عمادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. مروری بر ملکه دانه های روغنی با خواص تغذیه ای، درمانی و تنوع محصولات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیلوفر گودرزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. مطالعه برخی خصوصیات کمی و کیفی درارزیابی سودمندی کشت مخلوط ارزن و گوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید بشری - حمید سودایی زاده - اصغر مصلح آرانی - محمدرضا غفاریان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. معرفی گونه های جدیدی از قارچهای اندوفیت ریشه گیاهان یکساله در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدین حسن زاده - محمدعلی تاجیک قنبری - مجید الداغی - ولی اله بابایی زاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. مقایسه دستگاه کشنده چوب HSM و C 450 در خروج چوب از جنگل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی سیفی قادی - محمدرضا آذرنوش - نصرت الله رافت نیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. مقایسه عملکردهیبریدهای دیررس ذرت دانه ای ksc703 باشاهد sc704 درمنطقه جنوب استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خالصی - غلامرضا افشارمنش
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. مقایسه عملکردهیبریدهای دیررس ذرت دانه ای ksc715باشاهد sc704 درمنطقه جنوب استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خالصی - غلامرضا افشارمنش
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. مهندسی ژنتیک راهی موثر در تولید گیاهان تراریخت جهت مقاومت به آفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سهرابی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. موانع فراروی تعاونی های توسعه روستایی در راستای خودگردانی و خوداتکایی جامعه روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افروز امدادی - محمدرضا محبوبی - غلامحسین عبدالله زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. نانو تکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طلایه کلهر - محمد شریفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. نقش آفرینی اصول مدیریت منابع خاک بر هم افزایی عناصر در منطقه ریزوسفری گیاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداکبر ساداتی - منوچهر فربودی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. نقش بورس در توسعه محصولات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شایسته آدابی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. نقش تعاونی های روستایی در توسعه روستاها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی امینی - حسین راحلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. نقش دانش بومی در توسعه روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم رنجبری - حسین یادآور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. نقش مولفه های توسعه انسانی و فقر در روند بیابان زایی با تاکید بر اثر دام در شهرستان زهک (استان سیستان و بلوچستان).

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حلیمه رضایی کهخا - حسین پیری صحراگرد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. نقش مولفه های توسعه انسانی و فقر در روند بیابان زایی با تاکید بر تهیه نان در شهرستان زهک (استان سیستان و بلوچستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حلیمه رضایی کهخا - حسین پیری صحراگرد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. نقش کار آفرینی در توسعه روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کریمیان - حسین راحلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. واکاوی بکارگیری و اثربخشی روش های آموزشی-ترویجی از دیدگاه مروجان: مورد مطالعه شهرستان شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا فاطمی - غلامحسین زمانی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. واکنش سه ژنوتیپ هندوانه به تنش خشکی در شرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسد معصومی اصل - سهیلا بوستانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. واکنش شاخص برداشت و عملکرد برنج به کود نیتروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید براتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. پاکوتاهی در غلات: گذشته، حال و آینده آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده محبوبه میرمیران - مهدی رمضانی - فاطمه فاطمی نیک
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. پسماند جامد شهری و کاربرد آن در تولید کمپوست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا بهروزنیا - محمد شریفی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. پهنه بندی خشکسالی با شاخص SPI در حوزه آبخیز گاماسیاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس سلیمان پور - روح اله پروانه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. کاربرد IBA در افزایش ریشه زایی قلمه گل محمدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا یاریانی هاشم آبادی - موسی سلگی - علیرضا خالقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. کاربرد اسید آلفا لیپوییک در جیره های حاوی ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حسینی - سیدمحمد حسینی - علیرضا حسابی نامقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. کاربرد تخمیر در بستر جامد( 1 SSF ) در تولید ترکیبات زیست فعال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه سپهوند - محمدکاظم دستغیب بهشتی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. کاربرد روش QR در تعیین منبع آلاینده در رودخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد لوشابی - مهدی مظاهری - جمال محمدولی سامانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. کاربرد روش های نوین در اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک پلی سیکلیک در غذا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه سپهوند - صدیقه امیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. کاربرد سونیکاسیون حرارتی در تولید و فرآوری آبمیوه های تازه ی با کیفیت و سالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا هوشیار - جواد حصاری - صدیف آزادمرددمیرچی - پریسا غفاری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. کاشت، داشت، برداشت و خواص دارویی گیاه سیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا فرخ - فاطمه سلحشوردلیوند - آتوسا فرخ
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. گیاهان تراریخت و اثرات آن روی تنوع زیستی و کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم آل عصفور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. Bacterial Lipoproteins Diverse Role in Host-Pathogen Interactions

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ciamak Ghazaei
تعداد صفحات مقاله: 22
پشتیبانی