ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: رشت - دانشگاه گیلان, انجمن علمي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه گيلان
سال برگزاری: 1397    تعداد صفحات: 25
تعداد مقالات کنفرانس: 25  تعداد مشاهده چکیده: 3064
کد COI این کنفرانس: CELS02
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 41 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. استعارههای مفهومی عاطفی در رمان سرگذشت ندیمه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز احمدی فر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. بررسی جایگاه ضمیر انتزاعی در بند مصدری و ساخت مجهول در زبان ترکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود پورنوروز - الهه جهان پناه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ترجمه: تجسم عینی سویه کاربردی هرمنوتیک فلسفی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد بالو - سیده مایده واقعه دشتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. پلاسکو: بررسی سرتیترهای روزنامه ها در روز نخست گزارش حادثه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما حسن دخت فیروز - نگار داوری اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. پیاده سازی فناوری در آموزش زبان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس مرادی - ابراهیم حاج خان میرزای صراف
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. پیوند خوردگی در استرالیا: خوانش پسا استعماری گزیده ای از اشعار اوجرو نوناکال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جاویدشاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. A Comparative Study of Gary Snyder and Sohrab Sepehri: Nature and Ecocriticism


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Nazanin Sotoodeh Nejad
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. Comparative Analysis of Metadiscourse Markers Used by Non-native and Native


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Azam Rahmani - Hossein Younesi
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. EFL Learners’ Attitudes towards the Implementation of Technology in Language Teaching


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Yousef Mousavi - Nesa Nabifar
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. Enhancing ESP Learners’ Technical Expressions through Guessing, Word Recognition, and App Dictionary Strategies


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Kobra Tajahmadi - Gholamreza Abbasian - Ahmad Mohseni
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. Fragmentation of Body and Mind in Angela Carter’s The Passion of New Eve


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Faranak Kakanaeini
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. Impact of Explicit Instruction of Strategic Thinking on Iranian Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension and L2 Lexical Growth


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Samira Samie Ghahfarokhi - Reza Biria
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. Investigating the Iranian University Students’ Attitude towards English as a Foreign Language across Majors


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Reza Ahani
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. Investigating the Relationship between Self-efficacy and Attitude and Speaking Skills of Iranian EFL Learners


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Sakine Tashakori - Salman Haghighat
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. Investigating the Role of Emotional Intelligence and Vocabulary Knowledge in Iranian EFL Learners’ Willingness to Communicate


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Azadeh Rahimpoor
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. Mother Nature and Poetry: A Lacanian Reading of the Role of Nature in Light, Flowers,Water, and I by Sohrab Sepehri and Lines Written in Early Spring by William Wordsworth


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahsa Sadat Razavi
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. Plath as a Scattered Self Based on Kristevan Theory of Abject


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Maryam Razavi - Leili Jamali - Mina Tasouji Azari
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. Rise of Black Man: The Influences of Malcolm X on Amiri Baraka


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Reza Naghavi Moghadam
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. Social Network-based Instruction and Vocabulary Learning: A Case of Iranian Intermediate EFL Learners


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Bahram Kamran
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. The Attitude of Iranian High School English Teachers Regarding Prospect Book Series:A Gender-Based Comparison


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Omid Ostad - Hamed Abbasi Mojdehi
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. The Burden of Gender: A Study of Femininity in Toni Morrison’s The Bluest Eye


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahsa Sadat Razavi
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. The Effect of Using Reading Skill Builder Software on Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Najmeh Rahravan - Nasrin Mirshekari
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. Where is Herland in A Modern Utopia: An Ecocritical Reading of the Two Utopias


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1397
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Vafa Keshavarzi
تعداد صفحات مقاله: 1
پشتیبانی