ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشگاه صنعتي شاهرود
سال برگزاری: 1396    تعداد صفحات: 1364
تعداد مقالات کنفرانس: 89  تعداد مشاهده چکیده: 10670
کد COI این کنفرانس: AMAYESHSEMNAN02
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 154 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آسیب شناسی سازمان سیاسی فضای ایران مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ریحانه صالح آبادی - شیرین فقیه باغمیشه
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آسیب شناسی و روش شناسی اجرای طرح های آمایش ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آمایش آموزش عالی و دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه آکسفورد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی دهقانی - سامیه کوسلی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آمایش توسعه کاربری ها در شهرستان سیریک با تاکید بر گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ذبیح الله چهارراهی - فرشته کیانی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. آمایش در آموزش و پرورش مهمترین نیاز برای آینده بهتر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خسرو حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. آمایش سرزمین در ایران، چالش ها، راهکارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس ارغان - سیدعباس دانایی - عسکری مجتهدزاده
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. آمایش سرزمین و برنامه ریزی مشارکتی در مدیریت منابع آبهای زیرزمینی قنات : درسی از گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم نقاشیان - شهرام کردی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. آمایش سرزمین و سیاست توسعه متوازن؛ چالش ھا و الزامات با نگاھی به تجربه ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهتاب جعفری
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. آمایش سرزمینی شاهرود در بخش های صنعتی ،کشاورزی و گردشگری بااستفاده از نظرات خبرگان و براساس مدل ریاضیAHP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد موسوی شاهرودی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی: ارایه مدلی راهبردی برای مقاوم سازی فعالیتهای اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر لطفی - علی کرمی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ابعاد حقوقی و قانونی طرح آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شاهینی - مهدی ملایی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر درآمد و آموزش بر فقر در نواحی روستایی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده سهرابیان - مجید عامری - علی دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارایه راهکارهای حوزه آمایش آموزش عالی در ایران( مطالعه موردی:دانشگاه کلمبیا)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی دهقانی - پوریا تیرگر
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارزیابی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر روی خدمات اکوسیستمی (ذخیره و ترسیب کربن) در راستای تحقق توسعه پایدار سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام شاهی - سعید کریمی - حمیدرضا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی استراتژیک صنعت گردشگری در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی ودرآمدهای پایدار ارزی نمونه موردی: استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساراسادات اطایبی - علی اکبر حسنی - علی عالمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی میزان گسست توسعه ای خدمات عمومی در استان خوزستان با رویکرد آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین فرجی - ایوب محمدزاده - شهرام محمودی - رامتین زرآبادی پور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. استحصال آب باران گامی مثبت جھت کاھش فرسایش و رسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیز پسوک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا هاشمی - محمد نهتانی - محمدرضا دهمرده - سیدعلی معاشری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. استخراج الگوی کلان دینامیکی آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا آرمان مهر
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. استفاده از سیستم های کنترل استراتژیک(SCS) مطالعات آمایش استان ها با تاکید بر مطالعات آمایش خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه فلاح - محمد اسکندری ثانی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اهمیت رخدادهای فضایی- زمانی مخاطرات جوی با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: شدت خشکسالی در استان سمنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عسکری مجتهدزاده - بهروز ارسطو - سیدعباس دانایی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی مهاجرت افغان ها به شهرستان گرمساربا تاکید بر امنیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر لطفی - کیوان ندافی - معصومه اکبری درگاهی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی انگاره های حقوقی و مشارکتی مردم محلی برای مدیریت جنگل های زاگرس در راستای تحقق توسعه پایدار سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش کرمی - الهام شاهی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی جایگاه قانونی آمایش سرزمین در برنامه های توسعه ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس علیپور - روح الله حسین وندشکری - عباس نادری بنی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی جایگاه ملاحظات دفاعی و امنیتی در آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس علیپور - روح اله حسین وندشکری - عباس نادری بنی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی ساختارها ی زیست پذیری شهری با رویکرد آمایشی مطالعه موردی شهر شاهرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا میرزاپور - سعید کامیابی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی سطح توسعھ استان ھا در چارچوب آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن باقری - مهناز اکبری - محمدرضا قادری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی عوامل موثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا کسایی - سیدرضا رضوی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی کاربرد پدافند غیر عامل در رویکردهای نوین آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا فروزانفر - محمدمهدی مجاور - محسن قندالی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. برنامه ریزی استراتژیک گردشگری در استان سمنان و تحلیل و توسعه آن با استفاده از مدلSWOT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عرفان عرب احمدی - بزرگمهر اشرفی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. تاثیر تحقیق و توسعه و دانش آموختگان بر تولیدات استانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام ایروانی - مجید عامری - علی دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. تبیین تحولات ساختار جمعیتی در آمایش سرزمین استان مرکزی طی سال های1365-1395

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میرنجف موسوی - زینب شریف کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. تبیین سیاست گذاری گردشگری در طرح های آمایش سرزمینی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی سقایی - زهره کلایی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. تحلیل الگوی فضایی کیفیت زندگی در مجموعه شهری قزوین در بازه زمانی سالهای 80-94

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر زالی - هما کرمانشاهی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. تحلیل توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین مطالعه موردی:روستاهای دهستان تویه دروار شهرستان دامغان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه پازکی - مختار یوردخانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. تحلیل عدم تعادل های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی در سازمان فضایی استان تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه دلوریان زاده - رسول فرجام - حیدر لطفی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. تحلیل نقش تقسیمات کشوری بر توسعه شهرستان داراب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شهدادی - علی اکبر اخوان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. تحلیل نقش مشارکت مردمی در تحقق آمایش سرزمین در ایران مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهند آذر - میرنجف موسوی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. تحلیل و بررسی موانع تهیه و اجرای آمایش سرزمین استان ها مطالعه موردی: استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حقیقت سیدانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. تخصیص منابع مالی براساس عدالت فضایی با مدل پرامتی وی- سی اپتیمال مطالعه موردی: توزیع خدمات کلان شهر تبریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی مرتضوی - عباس بادپا
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. تدوین استراتژی هایی به منظور دستیابی به صنایع سبز بر پایه توسعه پایدار در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان سمنان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جلالی - محمد یحیایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. تصمیم گیری چندمعیاره تحت عدم قطعیت نمونه موردی: کلانشهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نازنین علیزاده - علی اکبر حسنی - علی عالمی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. تعیین بهترین مسیر توسعه آتی شهر زهک بر اساس بررسی دوازده کاربری زمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود محمدقاسمی - احمد محمدقاسمی - معصومه حافظ رضازاده - احمد قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. تغییر مدلهای ذهنی اولین نیاز برای آمایش سرزمین ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خسرو حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. توازن (عدم توازن) توسعه اقتصادی مناطق ایران: 1384 و 1393

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی فیض پور - مهران زارعی - رویا زارع قلعه سیدی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. توجه به وضعیت منابع آب در شرایط خشکسالی در برنامه های آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صابره خردنارویی - محمد نهتانی - حسین سرگزی - محمدرضا هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. توزیع جغرافیایی جمعیت و تعادل نظام سکونتگاهی با رویکرد آمایش سرزمین مناطق روستایی شهرستان تاکستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین فراهانی - لطیفه شفیع
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. توسعه مالی و نهادی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده ادبی فیروزجایی - علی دهقانی - محمد فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. خدمات اکوسیستم معیاری جدید برای ارزیابی توان اکوسیستم و آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم خسروی مشیزی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. خشکسالی و اثرات معیشتی آن در نواحی روستایی مطالعه موردی:روستای مجدآباد شهرستان مرودشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز محمدی یگانه - مهدی چراغی - محبوبه زارع
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. خواهرخواندگی دو شهر قونیه و بسطام ؛ افزایش همگرایی و آمایش سرزمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساناز آزادبخت - محمود رحیمی - پریسا محبی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. روش شناسی انجام مطالعات آمایش استان سمنان و بررسی تاثیرات تعاملی توسعه استان سمنان بر توسعه استان های منطقه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا عزیزالدین - نازنین عزیزالدین
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. روش شناسی تعیین ضمانت اجرای مطلوب در قوانین آمایش سرزمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شاهینی - مهدی ملایی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. رویکردھای نوین آمایشی در استفاده مشترک از امکانات و خدمات آموزشی دانشگاه ھای دولتی استان سمنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود رحیمی - عرفان عرب احمدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. سد سازی، سیلاب و ایجاد طوفان های گرد و غبار در سوریه و عراق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمیل امان اللهی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. سنجش سطح کیفیت زندگی و کلاسه بندی استان های کشور از دیدگاه اقتصادی با رویکرد فضای دو قطبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شیخ - گلاله وکیلی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. سنجش عوامل اقلیمی و اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری در چارچوب آمایش سرزمینی (مطالعه موردی: شهر نور)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر لطفی - حسین موسی زاده - رضا سارلی
تعداد صفحات مقاله: 31
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. سیاست های مدیریت منابع آب در کشورهای اطراف رودخانه های دجله وفرات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد زندی - جمیل امان اللهی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. شناسایی و رتبھ بندی معیارھای ارزیابی طرحھای آمایش سرزمین با تاکید براین طرحھا مراحل انجام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه رامشینی - سیدمحمدحسن حسینی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. صکوک سبز ابزاری برای تامین مالی طرح های آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده بهادران باغبادرانی - عبدالمجید عبدالباقی - عطا آبادی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. ضرورت ایجاد دانشگاه کارآفرین درآمایش آموزش عالی مطالعه موردی:دانشگاه هاروارد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی دهقانی - عباسعلی خلیل نژادی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. عوامل موثر بر هزینه کرد اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان زاغه، شهرستان خرم آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز محمدی یگانه - مهدی چراغی - حدیث شاهوردی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. فراسوی دانشگاه در جهت گیری های ملی آمایش سر زمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن بوجاری - مجید عامری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. قابلیت های سنجش از دور در آینده پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: بجنورد-خراسان شمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا حاج محمدی - بهروز ارسطو
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. مدیریت فضایی بھره برداری زمین کشاورزی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه الطافی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. مدیریت مواد زاید جامد شهری و نقش آن در توسعه پایدار مطالعه موردی:منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان ماهشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ایلانلو - لطف الله بوارد
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. مطالعه جایگاه توسعه اکوتور کویر در توسعه ناحیه ای شهرستان گرمسار از منظر آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مختار یوردخانی - معصومه پازکی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. مکان یابی بهینه مراکز آموزشی (دوره دوم متوسططه) آینده شهر سمنان بارویکرد آمایشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعیمه سادات کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. مکانیابی در آمایش دفاعی و پدافند غیر عامل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود بخشی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. نقش آمایش سرزمین در تحولات اقتصادی، محیط زیستی واجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی دهقانی - ابراهیم قائد - مریم کردی - ساناز آزادبخت
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. نقش آمایش سرزمین در توسعه پایدار شهری با تاکید بر کشور ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد میره ای - سیدعلی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. نقش آمایشی انرژی خورشیدی و کاربرد آن در توسعه پایدار با تاکیدبر کاهش مصرف آب مطالعه موردی : منطقه عمومی سمنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب کرکه آبادی - حسین صدرناصری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. نقش آموزش، مدیریت و توسعه انسانی در آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا انصاری - عرفان عرب احمدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. نقش استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) درتحقق اهداف آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید یاسوری - مریم سجودی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. نقش برنامه ریزی شهری در جهت ایجاد شهر سالم منطقه مورد مطالعه:بندر امام خمینی (ره)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ایلانلو - امین مختاری
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. نقش مدیریت و توسعه انسانی درآمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی شریعتی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. نقش مدیریت، فرهنگ و توسعه انسانی در آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بزرگمهر اشرفی - عرفان ناصرنیا
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. نقش مشارکت جوامع محلی در تحقق اھداف توسعه پایدار منابع طبیعی و آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم خسروی مشیزی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. نقش و جایگاه برنامه ریزی در مدیریت آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شاه علی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. نقش واحدهای ژیوپلیتیکی استانی در طراحی مدل اقتصاد شبکه ای درایران مطالعه موردی: استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر لطفی - سیاوش مرادی پور
تعداد صفحات مقاله: 30
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. چشم انداز رهیافت آمایش سرزمین در رویکردهای برنامه راهبردی سیاست جنایی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال الدین حسانی - احسان فلاح
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. کاربرد انرژی های تجدید پذیر در منابع ذخیره آب با رویکرد آمایشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی طحانی - روشنک فهیمی - مرتضی طحانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. یافتن مکان بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره دام و طیور درشهرستان میامی هم راستا با آمایش استان سمنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره سیار - مجتبی غیاثی - جعفر فتحعلی
تعداد صفحات مقاله: 15
پشتیبانی