ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسي مشهد
سال برگزاری: 1396    تعداد صفحات: 736
تعداد مقالات کنفرانس: 169  تعداد مشاهده چکیده: 21141
کد COI این کنفرانس: GEOO05
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 303 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آشکار سازی تپه های ماسه ای به عنوان یکی از مهمترین کانون های داخلی منشا گرد و غباردر استان خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوهزاد رییس پور - سمانه پاپی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آشکارسازی تغییرات تپه های ماسه ای در بیابان زایی بخشی از دشت یزد- اردکان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر کرم - منیره رعیتی شوازی - حمیدرضا غفاریان مالمیری - عادل سپهر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثرات شیومورفولوشیک واریسه های چوبی بسرگ در بستر رودخانه لاویج، استان مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارزیابی اثرات نیوتکتونیک بر تغییرات توپوگرافیکی حوضه چشمه خضر رفسنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شریفی پیچون
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارزیابی تغییرات تکتونیکی رودخانه خضرآباد یزد با استفاده از شاخص های ژیومورفیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شریفی پیچون
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی توان اکولوژیکی شهر کلات جهت تعیین مناطق مستعد توسعه شهری با استفاده از مدل Fuzzy


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بازرگان - عذرا خسروی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی تکتونیک فعال حوضه وزنه بر اساس شاخص های مورفومتریک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ممند سالاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارزیابی تکتونیک فعال در محدوده گسل تالش با تکیه بر شاخص های ژیومورفیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین خادمی - اکرم علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارزیابی ظرفیت های ژیومورفوتوریستی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل SWOT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کاویان - مهوش نداف سنگانی - حمید نژادسلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی فعالیت قطعات پهنه ی گسلی پنورگ بر اساس شاخص های مورفونیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدف مشهدی فراهانی - سیدمرتضی موسوی - ابراهیم غلامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی قابلیت رخداد زمین لغزش و تحلیل فاکتورهای موثر با استفاده از روش های آماری چند متغیره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم نصرتی - محمدمهدی حسین زاده - مینا حیدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی مخاطرات محیطی در اکوموزه بیارجمند با رویکرد ارتقاء امنیت در گردشگری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اشراقی - وجیهه قلی زاده - مرجان نیکودل
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی میزان فرسایش کارستی در حوضه آهکی فهلیان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی زنگنه اسدی - نجمه شفیعی - تیمور کولی وند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارزیابی و برآورد فرسایش و رسوب به روش هیدروفیزیکی در محیط GIS در حوزه سد زاگرس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بی غم - امیر ملکی بیگدلی - رضا بیانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارزیابی و پایش کانون های خیزش طوفان های گرد و خاک در دشت سیستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (RS)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوهزاد رییس پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارزیابی کیفیت آب رودخانه گاماسیاب با استفاده از شاخص کیفی آب NSFWQI


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حدیث مرادی - لیلی گلی مختاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارزیاتی پتانسیل ژیومورفوسایت ها در محوطه های توریستی منطقه ساحلی خلیج فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر صفاری - مهدی احمدی - زهرا عبدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. استخراج اتوماتیک و تعین الگوی خطواره های اطراف شهر تبریز با استفاده از تصاویر سنجش ازدو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسمن اسدی - عطاءالله عبدالهی - کیوان عزی مند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. استخراج احتمال وقوع آتش سوزی جنگل با استفاده ازسنجش ازدور و تصاویر ماهواره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد توکلی - جواد سدیدی - علی اصغر تراهی - پرویز تراهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. استخراج شاخص گرادیان طولی آبراهه مبنی بر DEM برای ارزیابی اثرات تکتونیک (مطالعه موردی: دردوی سنگان خواف)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود مینایی - مهوش نداف سنگانی - حمید نژادسلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. استفاده از تصاویر ماهواره لندست و پایش برف کوه سهند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمسلم مومن زاده - جواد سدیدی - علی اصغر تراهی - پرویز ضیاییان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. امکان سنجی ایجاد ژیوپارک ملی یا جهانی با معرفی جاذبه ها و چشم اندازهای ژیومورفولوژی منطقه کلات نادری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر رکنی - شیوا عباسیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. امکان سنجی نقشه های ژیومورفولوژی در آمایش ناحیه ای با استفاده از GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرعلی عباس زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. اهمیت مدیریت ژیومورفیکی حفاظت منابع آب کارست در شرق کپه داغ (مطالعه موردی: کارست های کوهستانی حوضه کلات)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین راهنما - ابوالفضل بهنیافر - محمد خانه باد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بازسازی دوره های خشک و مرطوب با استفاده از عناصر ژیوشیمیایی رسوبات دریاچه ای (مطالعه موردی: دریاچه سیمره در غرب ایران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیامک شرفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. برآورد دامنه ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی حوضه سیمینه رود)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران مقصودی - عادل رسولی - کامیار امامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. برآورد میزان رسوب حوضه آبریز قشلاق با استفاده از روش آماری و مدلهای تجربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی نیری - خبات امانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. برآورد میزان فرسایش با استفاده از مدل اسلمسا و تکنیک GIS (مطالعه موردی:حوضه ی آبخیز قورچای)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه عمادالدین - مریم خرم - مینا حیدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و سنجش از دور (مطالعه موردی: حوضه آبریز سیمکان)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مزبانی - خلیل رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. برخی از اثرات سیستم گسلی و رشد چین طبس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بی بی زهرا حسینی گیو - امیر طاحونه بان - آرش طاحونه یان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی آسیب پذیری بافت شهری با تاکید بر پدیده فرونشست زمین (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعباس رجایی - مرتضی نصرتی هشی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اثر انحراف رودخانه ها در مورفولوژی مخروط افکنه های دامنه جنوبی جغتای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام بهرامی - محمدعلی زنگنه اسدی - نسرین سپهری صدر - کاوه قهرمان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات آبدهی چشمه های استان کرمانشاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیاوش شایان - هه ریم نقشبندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی اشکال و تیپهای فرسایشی در حوضه آبریز بقمچ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم نخعی - محمدرضا مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی بافت و کان یشناسی رسوبات عهد حاضر، زیر گدازه های منطقه پلور، ناحیه دماوند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن رنجبران - ابوطالب محمدی - طیبه احمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی تاثیر تغییرات پوشش گیاهی بیابانهای غرب عراق در ایجاد طوفانهای گرد وغبار با استفاده از سنجش از دور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمیل امان اللهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی تاثیر گسل شیر شتر بر دگر ریختی منطقه ای جنوب شرق سربیشه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایوب سهیمی - سیدمرتضی موسوی - محمدمهدی خطیب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی تغییر و تحولات خلیج گرگان طی بازه زمانی 1395-1357


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا منصوری - زهرا سربازی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی توانایی شاخص های سنجش از راه دور در روند تغییرات سطح آب دریاچه پریشان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید ابراهیمی - حمید نژادسلیمانی - مریم خسرویان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی توزیع رسوبات پلایای سبزوار با استفاده از سنجش از دور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه پورعلی - عادل سپهر - محمدحسین محمودی قرایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی حرکات دامنه ای در شرق گیلان به روش آنبالگان (مطالعه موردی : پیلدره از توابع شهرستان املش)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا افشاری آزاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی خصوصیات فیزیوگرافی و مورفومتری حوضه آبریز بقمچ با استفاده از نرم افزار GIS


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده اعظم طیبان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی دره های ارتفاعات شهداد کرمان از دیدگاه تکتونیک ژیومورفولوژی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه هاشمی - نفیسه حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی رابطه و تاثیر سازندهای پیرامون رودخانه بر تراکم زهکشی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه سیمره)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب محمدخانی - هیوا علیزاده - زیبا بتوندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی کوه کوسالان استان کردستان با استفاده از سنجش از دور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زید محمدی - جمیل امان اللهی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی علل تغییر مسیر رودخانه علا در مخروط افکنه رامهرمز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت فرهادی - ناصر اورک - سارا بنی نعیمه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی علل کاهش آب آبدهی آبخوان های دشت الشتر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا گلی مختاری - تیمور کولیوند - الهام میری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی فرصت ها و محدودیت های ژیوتوریسم شهرستان میناب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه خسروی - صمد فتوحی - حسین نگارش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی منابع آب زیرزمینی در شهرستانهای قروه و بیجار (کردستان)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا زمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی مورفومتری و ژیومورفولوژی رودخانه برناج، حوضه آبخیز دینور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی حسین زاده - رویا پناهی - فرزانه درخشان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی مکانیسم ایجاد کلوتک های منطقه شیب آب شهرستان زابل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام خمر - حسین نگارش - صمد فتوحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی وضعیت بارندگی کاشان و تاثیر آن بر روی نوسانات سطح آب زیرزمینی منطقه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ریحانه سازمند - نسرین نیک اندیش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی ویژگی های تکتونیک ژیومورفولوژی جنوب کرمان (مطالعه موردی: حوضه دهکهان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کرامت نژادافضلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی ویژگیهای هیدروژیومورفولوژیکی حوضه آبخیز سقزچی چای استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی غنمی جابر - رسول صمدزاده - میرفرهاد خراسانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی پارامترهای آبشناختی و تاثیرآنها در روند رسوبزایی حوضه آبریز بشار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا پروانه - هیوا علمیزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی پارامترهای موثر در فرسایش و اشکال و تیپهای فرسایشی در حوضه آبریز حصار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مرتضوی - اعظم نخعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی پایداری رسوبات بستر رودخانه گلالی با استفاده از روش سرعت بحرانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مهدی حسین زاده - میلاد رستمی - طاهر ولی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی پتانسیل میاندرشدگی رودخانه های مناطق خشک (مطالعه موردی: رودخانه شور- بهاباد)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شهریار - رسول خوش خوش آبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی پتانسیل های اکوتوریسم شهرستان فهرج- کرمان در گردشگری پایدار با استفاده از الگوی تحلیل SWOT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا رسولی دخت - صمد فتوحی - حسین نگارش
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی ژیوتوریسم و وضعیت زمین شناسی دره شمخال در منطقه باجگیران- حوضه رسوبی کپه داغ شمال شرق ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی آقایی - سیما توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی ژیومورفولوژی غارها و پهنه های کارستی در حوضه آبریز آل کوشک آباد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه نجفی زرمهری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. برنامه ریزی جهت توسعه صنعت گردشگری مناطق کویری با تاکید بر شهرستان های فردوس، بجستان و گناباد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس عشقی - فرزانه نجفی زرمهری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. تاثیر پوشش گیاهی بر پارامترهای رسوب شناسی و ژیومورفولوژیکی در نبکاهای شمال شهداد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا ابراهیمی میمند - محمد خانه باد - حامد زندمقدم - اسدالله محبوبی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. تاثیر ژیومورفولوژی کارست بر پدافند غیر عامل (با تاکید بر منطقه کوهستانی شاهو)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسام ملکی - کیوان کیوانفر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. تاثیر ژیومورفیک آبرفت های کواترنری برکیفیت آب های زیرزمینی دشت جیم آباد-تقی آباد (خراسان رضوی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه معصومی - محمدحسین محمودی قرایی - حسین احمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. تبیین مفهوم ژیوپلیتیک ژیوتوریسم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن جان پرور - محمدرضا میرشکاری - آرش قربانی سپهر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. تحلیل اثرات تغییرات اقلیم بر کمیت آب سطحی حوضه ی رودخانه دز (مطالعه موردی بین ایستگاه تله زنگ تا سذ تنظیمی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا خورشید - منیژه ظهوریان پردل - علی رضا شکیبا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. تحلیل تغییرات ضریب سینوزیته رودخانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صیاد اصغری سراسکانرود - وحید محمدنژاد آروق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. تحلیل تکتونیک فعال تاقدیس سلخ (غرب جزیره قشم) با استفاده از شاخص های مورفوتکتونیکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران مقصودی - ابوالقاسم گورابی - عادل رسولی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. تحلیل حوضه های آبریز ارتفاعات جنوب غرب لوت از دیدگاه مورفوتکتونیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه هاشمی - فرزانه هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. تحلیل خصوصیات ژیومورفیک حوزه آبخیز فریمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه معتمدی - محمود آذری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. تحلیل زلزله های ایران به منظور شناسایی فعالیتهای تکتونیکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر مرادی - افسانه اهدایی - مریم تورانی - آیت کریمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تحلیل ناپایداری بستر کانال با استفاده از دبی واحد بحرانی (مطالعه موردی رودخانه بیطاس مهاباد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی حسین زاده - میلاد رستمی - کریم رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تحلیل نقش عوامل زمین شناسی و سنگ شناسی در وقوع زمین لغزش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور جعفربیگلو - افسانه اهدایی - امیر مرادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. تحلیل هیدروژیومورفیک سیلابهای شهر نوشهر در استان مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا اسماعیلی - محسن رفیعی - قاسم لرستانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. تحلیلی بر لندفرم های کارستی شهرستان کلات و عوامل موثر بر توسعه آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی رضایی عارفی - محسن رضایی عارفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. تحلیلی کلی بر ژیومورفولوژی شمال شرق ایران با نگاهی به چالش بحران آب در دشت های این منطقه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر رکنی - سیدرضا حسین زاده - غلامرضا لشگری پور - سعدالله ولایتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. تعیین ارتفاع درختان و محاسبه زیست توده با استفاده از تکنیک D-INSAR و استفاده از تصاویر راداری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرسده خوش خلق - سیدعلی المدرسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. تعیین تغییرات ارتفاع سطوح برفی در منطقه سبلان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد فتح الله زاده - امیرحسین حلبیان - پروین روشن نکو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. تغییرات مورفولوژیکی رودخانه های آبرفتی ایران در اثر مداخلات انسانی و مسایل محیطی آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه خالقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. تغییرات و روند دمای سطح آب اقیانوس هند در دوره 2015-1982


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس صالح آبادی - آذر زرین - عباس مفیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از رویکرد فازی (مطالعه موردی: جاده خلخال سرچم)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا اسفندیاری دارآبادی - منصور خیری زاده آروق - مسعود رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با کاربرد مدل ترکیبی FAHP-OWA (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان فاروج)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جوانشیری - علی اکبر عنابستانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. تیپ بندی گنبدها و پلاگ های نمکی سری هرمز بر اساس مورفولوژی و مراحل بالاآمدگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان محمدی احمدمحمود - یدالله پورشنبه - اسدالله ادیب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. ردیابی تحولات فضایی حوضه آبی قزل اوزن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین جعفری - فاطمه بختیاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. رسوبات تیلیت شاهدی از یخچال های عصر پلییستوسن در ایران مرکزی (مطالعه موردی: منطقه کذاب- یزد)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شریفی پیچون
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. روابط دو متغیره پارامترهای رسوب شناختی رسوبات شنی غرب اهواز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرحمان قاضی - علیرضا کریمی - غلامحسین حق نیا - سعید حجتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. سواحل شمالی خلیج فارس فرصتی برای تبلور مدنیت دریایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین رامشت - فاطمه نعمت الهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. شبیه سازی سیلاب با مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS در حوضه آبریز روانسر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رحیم زاده - مینا حبیبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. شناسایی مناطق مستعد شکل گیری آبخوان های کارستی در استان ایلام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد فتح الله زاده - پروین روشن نکو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. شناسایی مناطق مستعد فرسایش خندقی با استفاده از شاخص SPI ، مطالعه موردی: حوضه آبریز نیان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالکریم ویسی - انور مرادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. شناسایی و ارزیابی پتانسیل ژیىوسایتهای جزیره قشم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرعلی عباس زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. شواهد پدوژنتیک تغییرات اقلیمی طی آخرین چرخه یخچالی-بین یخچالی کواترنری، مرکز و شمال شرق ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید بیات - علیرضا کریمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. شواهد ژیومورفولوژیکی زمین ساخت فعال در حوضه آبخیز دره درام (استان زنجان)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عقیل مددی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. طبقه بندی رودخانه مسیل موچان با استفاده از مدل راسگن به منظور تعیین حساسیت آن به فرسایش کنارهای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی حسین زاده - پروین غلامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. طیف سنجی انتشار نوری (ICP-OES) فلزات سنگین در رسوبات دشت تراکمی خواف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بیگلری قوجان عتیق - آوا حیدری - عادل سپهری صدر - معصومه بحرینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از داده های لندست 8 (ناحیه ساحل جنوب شرقی دریای خزر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطاء الله عبداللهی کاکرودی - لیلا امینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. قابلیت ها و محدودیت های توسعه اکوتوریسم در استان ایلام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل نجفی - هما قاسمیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. مخاطرات محیطی تطبیق خطوط مرزی با پدیده های ژیومورفولوژی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن جان پرور - زهرا مظلوم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. مدلسازی وتحلیل تغییرات آب و هوای کواترنری دررشته کوه های تالش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه اکبری ازیرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. مدیریت ژیوتوریسم ونقش آن در توسعه پایدار ومدیریت گردشگری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدنژاد سلیمانی - مهوش نداف سنگانی - علی محمد نورمحمدی - سمیه کاویان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. معرفی زمین گردشگری غار نمکدان واقع در گنبد نمکی قشم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید جعفری - سعیده قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. معرفی پدیده ها و قابلیت های ژیوتوریسم دشت سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بامری - الهام خمر - فریده اربابی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. مقایسه روش های زمین آماری کوکریچینگ وزن دهی معکوس فاصله در پهنه بندی ازت کل خاک دشت آبسرد، استان تهران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرمنصور شهسوار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. مقایسه پومیس در مناطق ملار، رینه و کرم پشته در مخروط آتشفشان دماوند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرهوشنگ شیرازی - معصومه پازکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. مقایسه ی پویایی قطعات پهنه ی گسلی پورنگ بر مبنای ابعادفرکتالی آبراهه ها و شکستگی ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدف مشهدی فراهانی - سیدمرتضی موسوی - محمدمهدی خطیب
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. منشاء شکل گیری اشکال مورفولوژی ماسه های بادی در منطقه سیاه پوش (منجیل) استان گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه بابایی اولم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. نقش اشکال ژیومورفولوژیک در پدافند غیر عامل (مطالعه موردی دامنه جنوبی ارتفاعات گرین)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی زنگنه اسدی - تیمور کولیوند - نجمه شفیعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. نقش فرآینذهای جریانی و مذیریت یکپارچه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه زاینذه رود)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره قاسمی - مجید یاسوری - احمد مومنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. نقش و اهمیت ژیوتوریسم معدنی در فرهنگ گردشگری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهوش نداف سنگانی - حمید نژادسلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. نقش و جایگاه ژیومورفولوژی در صنعت ژیوتوریسم درخراسان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی زنگنه اسدی - زهرا مهرابیان فر - زهرا رنجبرشورستانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. نقش ژیومورفولوژی و عناصر اقلیمی در توسعه شهرستان بیرجند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم امیراحمدی - زهرا مهرابیان فر - پریا آذریون
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. نگاهی به تاثیر ژیومورفولوژی در پدافند عامل و غیرعامل استان های غربی کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمجید احمدی - طاهره جلیلیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. هیدرواقلیم سرندچای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا زمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. واکاوی زمین گردشگری غار کوفتو با روش کومانسکو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ممند سالاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. ویژگی های خاک های درجای تشکیل شده در ناحیه افیولیتی سبزوار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه شاکری - علیرضا کریمی - غلام حسین حق نیا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. ویژگی های طیفی مناطق کم عمق با استفاده از پیش پردازش داده های ماهواره لندست


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد توکلی - جواد سدیدی - علی اصغر تراهی - پرویز ظیاییان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره LANDSAT مطالعه موردی : شهرستان جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد هادیزاده - سیدعلی الحسینی المدرسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. پراکندگی طبیعی و پراکندگی تکنولوژیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین جعفری - زینب براتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. پهنه بندی تحول کارست حوضه الشتر با بهره گیری از مدل ANP


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی زنگنه اسدی - الهام بهرام آبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. پهنه بندی خطر زمین لرزه و زمین لغزش به روش آنالیز شبکه (ANP در رشته کوه باقران (جنوب بیرجند)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حسین آبادی - سیدمرتضی موسوی - محمد ناظمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل WLC با بکارگیری تکنیک GIS در حوضه آبخیز طرقبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی زنگنه اسدی - رحمان زندی - ملیحه محمدنیا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. پهنه بندی و تحلیل توسعه کارست با استفاده از روش تلفیقی فازی - سلسله مراتبی در حوضه پاوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم گورایی - عادل رسولی - یاسمن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. چالش ها و تنگناهای محیط های کارستی برای زندگی انسان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر صفاری - وجیهه قلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. چالش های هیدروژیومورفولوژیکی ناشی از خشکسالی در محیط شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زیبا چشمه سفیدی - سیاوش شایان - محمد شریفی کیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. ژیوتوریسم ساحلی جنگل های حرا در بندر خمیر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه دستجردی - حسین نگارش - صمد فتوحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. ژیومورفولوژی ساحلی جزیره قشم (Coastal geomorphology of Qeshm Island)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حوریه زحمت کش مارمی - محمدمهدی حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. ژیومورفولوژی منطقه ای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد تا باجگیران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدرضا حسین زاده - محبوبه نیکبخت - سیدهادی زرقانی - مسعود مینایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. ژیومورفولوژی و چالش های گردشگری و زیست محیطی حوضه آبریز رودخانه شاندیز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزت قاسم زاده - سیدعلی آقایی - زهره فراگردی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. کارآفرینی پایدار ژیوتوریسم معدنی، راهبرد توسعه اقتصاد سبز پسامعادن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پگاه مریدسادات
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. کاربرد GIS در تحلیل و بررسی عناصر فیزیوگرافی حوضه های آبخیز (مطالعه موری: حوضه رود زرد خوزستان)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده معصومه موسوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. کاربرد نقشه های ژیومورفولوژی در برآورد فرسایش و رسوب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین محمدخان - امیر مرادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. کاربست مدل انتشار در پایش طوفان های گردوغبار شمال شرق ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذر زرین - حسن حاجی محمدی - ماندانا عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. Geomorphodynamics

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Hassan Asadiyan Falahieh
تعداد صفحات مقاله: 9
پشتیبانی