ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - دبيرخانه دائمي كنفرانس
سال برگزاری: 1395    تعداد صفحات: 1113
تعداد مقالات کنفرانس: 111  تعداد مشاهده چکیده: 17043
کد COI این کنفرانس: ICCCC01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 251 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آشکار سازی تغییرات پوشش برف در حوزه جنوب غرب ایران طی دوره ای آماری 1987 تا 2013 با استفاده از دادههای ماهواره ای نوا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد زارع نیستانک
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آشکارسازی تغییرات اقلیمی شهر مشهد طی 65 سال اخیر با تاکید بر سلامت، کشاورزی، امنیت غذایی و منابع آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حمیدیان پور - سیدعلی اکبر نبی زاده
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد پنبه تحت شرایط سناریوی انتشار A1B مطالعه موردی: دشت بیرجند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه قربانی برواتی - محمدحسین نجفی مود - یوسف رمضانی - عباس خاشعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر تغییر اقلیم بر رواناب دوره آینده در بخشی از حوزه آبخیز گرگانرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم احمدوندکهریزی - حامد روحانی - علی حشمت پور - سیدمرتضی سیدیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر تغییر اقلیم تحت شرایط سناریوی انتشار B1 بر رشد و عملکرد پنبه مطالعه موردی: دشت بیرجند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه قربانی برواتی - محمدحسین نجفی مود - یوسف رمضانی - عباس خاشعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارایه ایدههای نو در زمینه کاهش اثرات مخاطرات اقلیمی با استفاده از تکنیک طوفان مغزی،گامی عملی برای ایجاد اتاق فکر مدیریت سوانح

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین متین
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پدیده لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه فیروزی - عباس روزبهانی - علیرضا مساح بوانی - سعید لطفی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارزیابی اثر تغییراقلیم بر رواناب سطحی رودخانه قمرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه بحری - بهمن احمدی توانا
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب تجدید پذیر حوضه آبریز دریای خزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی سوری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی تغییرات مکانی- زمانی جزایر حرارتی شهرستان قزوین با استفاده از تصاویر سری ماهواره لندست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ایزدفر - عباس مالیان
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارزیابی ظرفیت سازگاری نهاد رسمی آب قوانین آب در برابر تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا قطبی زاده - علی باقری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارزیابی مدل گردش عمومی جو bcc-csm1.1.m تحت شرایط تغییر اقلیم برای بارندگی ماهانه در استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم رنگزن - علی شهبازی - زهرا جریده - مصطفی کابلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارزیابی مدلهای AOGCM و پیشبینی تغییراقلیم دهه آتی با استفاده از مناسب ترین مدل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس جنابی - امیر گندمکار
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی مدلهای اقلیمی CMIP5 درمطالعات منطقه ای تغییر اقلیم مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم درایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی شکوهی - سیدحسین ثنایی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی پراکنش و مقدار بارندگی با استفاده مدل ریز مقیاس سازیSDSM مطالعه موردی: شهر کاشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الیاس ریحانی - امین خانمحمدی - احمد امامیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. الگوی مکانی گاز دی اکسید کربن ایران در سال 2013 با استفاده ازدادههای ماهواره اییGOSAT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحسن موسوی - سامره فلاحتکار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اندازهگیری و تحلیل کارآیی و بهرهوری پروژه بینالمللی ترسیب کربن دشت مرودشت استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی کشاورزی - ابوذر روستا - حسین مهرابی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بازبینی برف و سرمای شدید استان مازندران نوامبر2016

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزیتا امیری - بهرام قلی زاده - محمدعلی ملکی - هوشنگ بهزادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. برآورد انتشار و کاهش نشر متان در بخش توزیع گاز ایران - ارزیابی وضعیت کنونی وراهکارهای توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدشایان سیف - محمدصادق یوسف زادگان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. برآورد سهم اثرات تغییرات آب و هوایی وفعالیتهای انسانی در کاهش روانابهای ورودی به سد زاینده رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بنفشه زهرایی - امین کلباسی - هما صالح آبادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی آسایش اقلیمی شهرستان ایلام و دهلران با استفاده از شاخص های آسایش اقلیمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حیدری - میلاد جلیلیان - باقر مرادی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی اثر تغییر اقلیم بر رانت زمین های زیر کشت محصول برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج صالح - ابراهیم انسان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی اثر تغییر اقلیم بر وضعیت تامین نیازهای آبی حوضه آبریز زاینده رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادیا بابایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر جریان رودخانه زاینده رود به وسیله مدل ریزمقیاس نمایی SDSM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم هاشمی - اردلان ایزدی - فرهاد یزدان دوست
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی ارتباط بارندگی ماهانه، دما و تراز سطح آب با شاخصهای دورپیوندی مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روجا کاوه - فربد خاتمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی باور کشاورزان گندمکار نسبت به تغییرات آب و هوایی مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف آزادی - مسعود یزدان پناه - حسین محمودی - معصومه فروزانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی تاثیر بلند مرتبه سازی بر گسترش جزیره حرارتی به کمک سنجنده ها و تحلیل سوآت نمونه موردی: منطقه 22 تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه ایزدی مقدم - سیدعباس جزایری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی تاثیر شاکله شهرها بر تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خشایار کاشانی جو - علی اکبر سرمدی سیفی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی تاثیر مصرف انرژیهای نو بر کاهش دی اکسید کربن در کشورهای منتخب خاورمیانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوذر روستا - مصطفی کشاورزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی تغییرات بارش در بخشی از نواحی جنوب غربی البرز در دوره های آتی با استفاده از مدلهای CMIP5

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه قاسمی - ابراهیم فتاحی - مارال حبیبی - علی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی تغییرات بارش و دمای میانگین سالانه استان کردستان از سال 1380 تا سال 1400

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رضایی بنفشه - فاطمه قادری - مطلب بایزیدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی تغییرات دما و بارش در دورههای آتی به کمک دادههای گزارش پنجم تحت تاثیرتغییراقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه گویا - حسین خزیمه نژاد - مصطفی یعقوب زاده - مهدی امیرآبادی زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی دلایل عمده کاهش جریانات سطحی حوضه آبریز هامون جازموریان در سال های اخیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدا طیبیان - هیلدا طیبیان - اصغر طیبیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی روند آماری سیلابهای لحظه ای در رودخانه های حوضه دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه شیرزاد - بهزاد حصاری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی روند بروز تغییر اقلیم در استان گیلان در محیطARC GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی شفقتی - سپیده چوبه - سمیه نصراللهی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی روند تغییرات دما و بارش فصلی و سالانه چابهار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:چکاوک خواجه امیری خالدی - محمدرضا سالاری فنودی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی زمانی و مکانی شدت خشکس الی به منظور مدیریت بهینه منابع آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیررضا کشتکار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی عوامل موثر بر تولید گازهای گلخانهای در مخازن سدهای بزرگ حوضه کارون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی نصراصفهانی - سیدهاشم افضلی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی موردی منبع تغذیه رطوبتی رخداد سیل ایلام 2015

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید شادمانی - محمدعلی نصراصفهانی - احمدرضا قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی و مقایسه روند تغییرات فصلی بارش و دما تحت شرایط تغییر اقلیم مطالعه موردی: دشت اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه ارسی - امین کانونی - اباذر اسمعلی عوری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. برسی تغییر اقلیم در مکانیابی مخاطرات جوی به روش درونیابی FUZZY ، AHP محدوده مورد مطالعاتی استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه رجب پور - قاسم لکزاشکور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. برنامه ریزی کاهش خطر ناشی از طغیان رودخانه ها در شهرها نمونه موردی؛ منطقه خرمشهر و آبادان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس محرابی کرمانی - علی اسماعیلیان
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. برنامهریزی تخصیص بهینه آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از رویکرد شبیهسازی- بهینهسازی تحت شرایط تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین جمشیدپی - مجتبی شوریان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. تاثیر آتش سوزی چاه های نفت کویت در جنگ خلیج فارس بر روی میزان بارندگی در جنوب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین قلیزاده حسین آبادی - یزدان حیدری - محمد زارع
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. تاثیر اقلیم بر طراحی برج سبز مسکونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید شهبازی - شبنم شریفی فر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. تاثیر تغییر اقلیم بر روی منابع آب سطحی مطالعه موردی دشت هشتگرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود گودرزی - فاطمه سادات مرتضوی زاده
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. تاثیر تغییر اقلیم بر پهنه های دما و بارش در استان همدان در دوره2009-1977

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا موسوی - علی اکبر سبزی پرور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. تاثیر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر روند رخداد سرماها و یخبندان های استان قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود ریوفی فرد - یحیی زارع
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. تاثیرات تغییر اقلیم بر سلامت در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منا خالقی راد - عارفه موسوی - سعیده همتی - علی اردلان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. تحلیل بحران آب در استان یزد و الزامات مدیریت آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم طاهری نژاد - فاطمه زارع
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. تحلیل تغییرات دمای زمان حال و پلییستوسن با استفاده از GIS نمونه موردی: ده بالا- یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه زارع - کاظم طاهری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. تحلیل رابطه میزان تولید و عملکرد گندم دیم و پدیده خشکسالی با پدیده ENSO در استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه جمشیدی مطلق - غلامعلی مظفری - کمال امیدوار
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. تحلیل روند وآشکارسازی تغییرات دبی حداکثر سالانه در حوضه رودخانه دز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد ساعدی - نرگس ظهرابی - علیرضا نیکبخت شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. تحلیل زمانی – مکانی روند دما در غرب ایران (مطالعه موردی استان کردستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه قادری - سیوان محمدی - شادی عطایی منش
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. تدقیق سازی خشکسالی با استفاده از مدلهای هوش محاسباتی مطالعه موردی استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کولاییان - نیما محمدی گل افشانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. تدوین و اولویتبندی استراتژیهای بهبود بهرهوری انرژی در بخش ساختمان در کشور ایران بااستفاده از رویکرد ترکیبیSWOT-ANP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خجسته سرخسی - سیدحسن قدسی پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. تغیر اقلیم و مخاطرات ناشی از نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون خوشروان - پروین فرشچی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. تغییر اقلیم و اثرات آن برفراوانی وقوع رخدادهای گردوغبار دراستان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی شکوهی - سیدحسین ثنایی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. تغییر اقلیم و استفاده از انرژی باد مطالعه موردی شهرستان خواف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذر رضایی پور - سیدجواد رسولی - لیلا ثابت
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. تغییر اقلیم و انرژیهای تجدید پذیرتهدیدها و فرصتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود کریمی رابری نسب
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. تغییر اقلیم و تشدید نابرابریهای منطقه ای در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی صداقت - علیرضا صداقت
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر روستاهای کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نبی اله سلطانی - علی اکبر سرمدی سیفی - سعید محمدصبوری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. تغییرات فصلی مرگ تمام موارد غیر تصادفی و ارتباط آن با دمای محیط: یک مطالعه سری زمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی مقدم نیا - علی اردلان - علیرضا مصداقی نیا - کاظم ندافی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. تغییراقلیم و مدیریت منابع آب؛ مطالعه موردی: شهرستان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید میرزایی سامعی - سیدهادی حسینی بیدار
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. خطرپذیری نقاط روستایی استان گلستان از مخاطرات محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی سیل و زمین لغزش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید محمدصبوری - محمد اسکندرپور - بهمن احمدی توانا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. دورنمایی از تغییرات احتمالی ویژگیهای یخبندان در استان کردستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان محمودی - محمد دارایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. راهکارهای آسایش اقلیمی شهر بناب بر اساس مدل های اوانز ، اولگی و گیونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داوود رضایی - مریم علی بیگی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. سوانح طبیعی و تغییر اقلیم: چالش فردا در استان تهران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی زارع
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. مدلسازی تاثیرعوامل اقلیمی بر افت منابع آب سطحی دشت مشهد با رویکرد تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعباس فلاح قالهری - الهام کدخدا
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. مدلسازی تخصیص بهینه منابع آب در بخش کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم مطالعه موردی: حوضه اهرچای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا زین الدینی - صدیقه انوری - زهرا زحمتکش - سعید لطفی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. مدیریت ریسک مخاطرات اقلیمی با تاکید بر نقش سیستم های هشدار زودهنگام در فرایند تصمیم سازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه فلاحتی - محمدجواد براتی - سیدعباس جزایری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. مروری بر مفهوم تابآوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه نصیری جان آقا - مریم مداح - بهمن احمدی توانا
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. مروری بر مکانیسمهای اثرگذار بر گرمایش کره زمین، اجبار تابشی و حساسیت اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیررضا محمودی - سپیده سادات احمدی - رویا رضایی - حسین یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. معیارهای برازش عدالت و توزیع مسیولیتهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای در مقیاس بینالمللی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده توکلی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. مقایسه تولید گازهای گلخانهای نیروگاههای برقابی حوضه کارون و نیروگاههای حرارتی جایگزین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صمدی بروجنی - عیسی بزرگزاده - روح الله فتاحی نافچی - نادر رضایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. مقایسه شاخص بارش استاندارد و خشکسالی احیایی در پهنهبندی و پایش خشکسالی هواشناسی در استان سیستان و بلوچستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره پیرزاده - الهام نخعی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. نقش تغییرات اقلیمی در رخداد زمین لغزش مطالعه موردی زمین لغزش روستای نرگس چال در استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید محمدصبوری - محمد اسکندرپور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. نقش توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در تحقق تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانهای ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن جنگ آور - علی امامی میبدی - یونس نوراللهی - محمد ستاری فر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. هم جهتی صنایع آلاینده با باد غالب ، علت آلودگی و شیوع بیماری ها مطالعه موردی- شهریزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم طاهری نژاد - ناهید زارع - فاطمه زارع
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. واکنش چشمه های کارستی به تغییرات اقلیمی آینده مورد مطالعه: استان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی میری - جعفر معصوم پورسماکوش
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. پایش و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از روش هایspi , pn و تاثیر آن بر آبدهی برخی رودخانه های استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت فرهادی - ناصر اورک
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. پیش یابی وضعیت بارشهای سیلزای اقلیم تغییر یافته آینده در تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حدیث خزایی - محمدرضا خزایی - بهرام ثقفیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. پیشبینی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز سد لار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادیا بابایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. چالش ها و فرصت های تغییر اقلیم برروند تکامل سکونتگاه های شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عیوضی سوداگر - سیدعباس جزایری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. چشم انداز فضای سبز شهر شیراز در سال 1404 بر پایه تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان حیدری - مرضیه بورکی قصرابونصر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در معرفی شهرهای کم کربن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رضایی - سامره فلاحتکار - هاشم داداش پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. کاهش استفاده از سوختهای فسیلی در حمل ونقل شخصی با بررسی اثر نگرش افراد در انتخاب شیوه حمل ونقل همگانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدامین حنیفی - فهیمه السادات افصح حسینی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. A FRAMEWORK FOR WATER SUPPLY SYSTEM PERFORMANCE ASSESSMENT TO SUPPORT INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m azizpour - e goharian - s.s solis - s burian
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. Ambient temperature and cardiovascular mortality: A systematic review and metaanalysis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ali Ardalan - Mohammad Taghi Moghadamnia - Alireza Mesdaghinia - Kazem Naddafi
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. Applying Zero Carbon Architecture Strategies to Mitigate Climate Change in the Middle East and North Africa (MENA)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyedeh Mahsa Ghamkhar - Seyedeh Melika Ghamkhar
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. Climate Change in the Canadian Arctic: On board of the research icebreaker CCGS Amundsen

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Somayeh Nahavandian E.
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. Game Theory and Climate Dilemma in a National Outlook

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Azadeh Tavakoli
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. Impacts of Climate Change on PERMAFROST as a threat to the future of the Earth

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Sahar Palangi - Hamid Zare-Abyaneh
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. The effect of climate change on reference crop evapotranspiration in arid and semi-arid area

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Alireza Sharifi
تعداد صفحات مقاله: 9
پشتیبانی