ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان)
سال برگزاری: 1389    تعداد صفحات: 902
تعداد مقالات کنفرانس: 73  تعداد مشاهده چکیده: 11060
کد COI این کنفرانس: IOPC02
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 125 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 16

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آسیب شناسی روانی سازمان های ورزشی استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد افخمی - منوچهر کامکار - اسماعیل عبداللهی لاشکی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ابعادعدالت سازمانی ادراک شده بارفتارهای ضدتولید کارکنان درشهراصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن گل پرور - امیرحسین سمسار - حمید آتش پور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی براسترس شغلی و حل تعارض کارشناسان شهرداری شیراز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه آرام - سلطانعلی کاظمی - حجت اله جاویدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارتباط احترام سازمانی و تعهدسازمانی درکارکنان یک سازمان صنعتی درشهرشیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه زارع - محمد بابامیری - صالحه پیریایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. بررسی اثربخشی توانمندسازی روانشناختی برسازگاری شغلی و سرزندگی پرستاران بیمارستان آپادانا شهراهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا مقدسی - محمد حسین پور - عبدالکاظم نیسی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی جوسازمانی ورابطه آن باسلامت روانی کارکنان دانشگاه آزادتبریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم پوروطن
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. بررسی رابطه بین استرس شغلی وسلامت روان درگروهی ازکارکنان دانشگاههای شهرتهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرانگیز شعاع کاظمی - مهرآور مومنی جاوید
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی و عملکرد آموزشی معلمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن کرد - فریدون احمدی - محمد آزادعبداله پور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی ادراک شده بارفتارمدنی سازمانی درکارکنان یکی ازمراکز دولتی استان تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی رابطه سبک های رهبری تبدیلی و تبادلی باهوش هیجانی مدیران یک شرکت صنعتی درخوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین معاشری - پروا اسدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی دربین کارکنان پتروشیمی شهرستان مرودشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه منصوری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. بررسی رابطه هوش هیجانی ورضایت شغلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه شریف عسگری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. بررسی رابطه هویت سازمانی، انگیزش کارراهه و مالکیت روانشناختی بااشتیاق شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی اله خسروی - عبدالزهرا نعامی - عبدالکاظم نیسی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی،عواطف شغلی واخلاق کاراسلامی بابطالت اجتماعی درکارکنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر نوریزاده - سیمین زغیبی قناد - نوشین طافی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی رابطه ی استعدادخستگی شغلی با خشنودی شغلی و دلبستگی شغلی کارکنان یک سازمان صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدمهدی تقوی - پروا اسدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی سطح توانمندی روانشناختی کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید صالحی زاده - اکبر اعتباریان - مژگان عارفی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان دخترورزشکاروغیرورزشکار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا محمدنژاد - حسن امین پور - افسانه بشیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی عوامل موثربرفرسودگی شغلی معلمان سازمان آموزش و پرورش بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فوزیه حسینی طباطبائی - ملک محمد قدیمی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی میزان تعارض کار خانواده و عوامل موثربرآن دربین زنان شاغل همسردارشهرتبریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ربابه باقری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی نقش میانی رضایت شغلی دررابطه بین عدالت سازمانی بارفتارشهروندی سازمانی دریکی ازکارخانه های شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره رضائی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی نقش واسطه ای جونوآورانه دررابطه بین سبک رهبری تبدیلی با رفتارنوآورانه کارکنان یک شرکت صنعتی درخوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروا اسدی - سیدمحمدمهدی تقوی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی و مقایسه میزان تحول پذیری دانشگاه آزاداسلامی بادانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملک محمد قدیمی مقدم - فوزیه حسینی طباطبایی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان معلمان و مدیران اداره آموزش وپرورش ایلخچی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر نوریزاده
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بی عدالتی سازمانی، تعارض هنجاری ادراک شده و رفتارهای انحرافی:مقدمه ای برفرضیه نظامهای آسیب شناختی هنجاری مرجع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن گل پرور - زهرا واثقی - محمدرضا مصاحبی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. تاثیرفرهنگ و توسعه سازمانی برخلاقیت و اثربخشی کارکنان کارخانه سیمان فارس نوشیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباداله احمدی - نوشین معتمدی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. تحلیل عاملی تاییدی تحلیل رفتگی شغلی و ارتباط آن با رضایت شغلی درکارکنان زندان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نامداری پژمان - سیروس قنبری - علیرضا نیازی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. رابطه بین تعهدسازمانی ورضایت شغلی با اثربخشی مدیران دانشکده های دانشگاه گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج شاکری نیا
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. رابطه بین فشارزاهای سازمانی بامیل به ماندن درشغل کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گازآغاجاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن پرتو - ابوالقاسم نوری - علی مهداد
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی درشرکت فولادمبارکه اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ابزری - اکبر اعتباریان - اعظم خانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. رابطه تعارض شغلی خانوادگی باسلامت عمومی کارکنان کمیته امدادامام (ره)شهرستان شهرکرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید آقاسی - عزیزاله آقابابائی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. رابطه حیطه های انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی باعملکرد شغلی درکارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالزهرا نعامی - صالحه پیریایی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. رابطه رهبری خدمتگزارباتعهدسازمانی و مولفه های آن درکارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نصراصفهانی - علی نصراصفهانی - ابوالقاسم نوری
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. رابطه روان رنجوری سازمانی ادراک شده باسابقه کاری کارکنان یک شرکت تولیدی - صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا سوادکوهی - منوچهر کامکار - حسین سماواتیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. رابطه سبک های شخصیت وکیفیت زندگی کاری باسلامت روان کارکنان نمایندگی سایپادرشیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین قهرمانی - نیلوفر مقتدری - محمدعلی نادی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. رابطه عدالت سازمانی باخشنودی شغلی وتعارض بین فردی درمحیط کار:آیاچهارنوع عدالت اثریکسان دارند؟

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداسماعیل هاشمی شیخ شبانی - کیومرث بشلیده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. رابطه ویژگیهای شخصیتی وسرسختی روانشناختی بااسترس شغلی پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز درسال 1389

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیروس سروقد - سارا مستغنی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت بافشارروانی و عملکرد شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر براتی - اکرم براتی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. رابطه کیفیت زندگی کاری وتعهدسازمانی باخشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی اهواز ودزفول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا حیدری - رویا مشاک - زینب عباس زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. رابطه ی میان ویژگیهای شغل وشرایط محیط کاربااسترس شغلی ورضایت شغلی کارکنان کارخانه گلسارفارس(شیراز)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم کدخدایی - غلامرضا منشی - ابوالقاسم نوری
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. سبک های مدیریت تعارض تعدیل کننده رابطه بین تعارض باسرپرست وهمکاران با رفتارهای مقابله ای؛مطالعه موردی زنان پرستار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن گل پرور - زهرا واثقی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی درکارگران کارخانه های نساجی درتهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود ساعتچی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. عوامل موثربرانگیزه شغلی معلمان سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین انتصارفومنی - جواد صالحی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. مدل ارتقاء رفتارهای مدنی - سازمانی ازطریق قراردادروانی، رضایت شغلی وتعهدسازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن گل پرور - سمیه بلالی دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. مدلیابی رابطه ادراک ازعدالت سازمانی بارفتارشهروندی سازمانی دربین کارکنان سازمان تربیت بدنی استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی نادی - نفیسه گل شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. مطالعه رابطه گرایش به تغییرباسبک های رهبری تحول آفرین،تبادلی وعدم مداخله مدیران دانشگاه شهیدچمران اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد قاسمی - نقی رعدی افسوران
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. مقایسه ادراک خویشتن حرمت نفس، خویشتن پذیری و سازگاری اجتماعی کارکنان زن ومردشرکت ملی حفاری ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا حیدری - رویا مشاک - معصومه دهدشتی لسانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. مقایسه رفتارهای شهروندی سازمانی درمیان مدیران و معلمان مدارس راهنمایی شهراصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بازرگانی - اصغر آقایی - علی مهداد
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. مقایسه فشارروانی درکارکنان روزکارونوبت کاردربیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)نجف آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر اعتباریان - سعید صالحی زاده
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. نقش مولفه های جواخلاقی سازمان بررفتارهای انحرافی ورفتارهای مدنی - سازمانی ؛برخی پارادوکس ها وپیش بینی ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن گل پرور - سمیه علیمردانی - اصغر آقایی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. نگاهی نوین به نقش سبک های دلستگی درمحیطهای سازمانی و کاری مطالعه موردی پیوند بین رهبری اخلاقی و ستمگرایانه باسرمایه روانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن گل پرور - زهرا واثقی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. نیازبه عدالت متغیری مفقود درپیوند بین اخلاق گرایی مدیران بارضایت شغلی: مقدمه ای بریک نظریه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن گل پرور - امین برازنده
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. وجدانی گرایی به عنوان تعدیل کننده رابطه استرس شغلی و رفتارهای انحرافی سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی فرهادی - علی مهداد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. پیش بینی رضایت مشتریان براساس مهارت های کارکنان بخش فروش شرکت ایران خودرو بااستفاده ازتحلیل تمایزات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه مزینانی - منوچهر کامکار
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. پیش بینی، شادکامی مدیران دانشگاههای آزاداسلامی منطقه چهاربراساس انواع تعهدسازمانی آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر کامکار - سعید لندران اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. پیوندمیان تقاضاهای شغلی با فرسودگی شغلی: نگاهی برنقش منابع شغلی ازدیدگاه یک مدل تعامل گرا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن گل پرور - زهرا ادیبی - محمدرضا مصاحبی
تعداد صفحات مقاله: 12
پشتیبانی