ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - انجمن زمین شناسی مهندسی ایران, انجمن زمين شناسي مهندسي ايران
سال برگزاری: 1378    تعداد صفحات: 973
تعداد مقالات کنفرانس: 83  تعداد مشاهده چکیده: 19581
کد COI این کنفرانس: ICEGE01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 126 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 17

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آبهای زیر زمینی در کارست لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا احمدی پور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آزمون برخی از تئوری های موجود در مورد فرسایش آبکندی GULLY EROSION

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید صوفی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثرات زیست محیطی معدنکاری در استان گلستان حال و آینده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی رقیمی - محمد زمان دماوندی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. استفاده از ستونهای آهکی برای پایدار سازی شیروانی های مارنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی خداپرست - ابراهیم اصغری - علی فاخر
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. استفاده از گرما سنجی جهت تهیه نقشه رگه های آب زیر زمینی در توده های لغزنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ضیاءالدین شعاعی - جعفر غیومیان - محسن شریعت جعفری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. انواع کاربری توموگرافی لرزه ای در عملیات اجرایی سد کوثر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر هوشنگ رجائی - محمدرضا داودی راد - یعقوب کهی میانجی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. برآورد مفدار آب احتمالی عبوری از محور سد میرزای شیرازی کوار با استفاده از بیلان ابخوان کارستی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزت ا... رئیسی - احمد رجائی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. بررسی اثر لایه بندی خاک روی پارامترهای تحکیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماشاا... خامه چیان - محمدرضا نیکودل - علی رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. بررسی امکان تاثیر فعالیت اولیه دماوند بر فعالیت زمین لغزش مبارک آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدرت ا... فرهودی - آرش امینی نکو
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی بحران منابع آب دشت زرند ساوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادرقلی ابراهیمی - فریدون قدیمی عروس محله - مهدی وفاه خواه
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. بررسی تغییرات پارامترهای مهندسی سنگ پی با افزایش ژرفا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز روزخش - علی ارومیه ای
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیک سنگها(آذرین-دگرگونی-رسوبی)در پی سد با نگرشی بر سد مخزنی چراغ ویس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن شکوئی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بررسی خواص مهندسی ژیپس های مارنی سد سهند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد باقر رنجبر - محمدرضا نیکودل - همایون صنیعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی رابطه بین تغییرات سطح آب نفوذ پذیری لایه های زمین شناسی با استفاده از شبکه پیزومتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حاجی کریمی - عزت ا... رئیسی - محمد زارع
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی رسوبزایی زونها و دورانهای زمین شناسی در حوضه آبریز دریاچه نمک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون قدیمی عروس محله - ابراهیم امین سبحانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. بررسی ریاضی پدیده نشست زمین در اثر استخراج آبهای زیر زمینی با استفاده از روش اجزاء محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا غفوری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. بررسی علل ایجاد زمین لغزش در جاده جدید الاحداث اصفهان -شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر قاضی فرد - اسماعیل موحدنژاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. بررسی علل تخریب قسمتهائی از تاسیسات طرح تغذیه مصنوعی دشت امامزاده جعفر گچساران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد زارع - علی زینالی خاصلوئی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. بررسی عوامل تکتونیکی زمین لغزشهای تاقدیس کوه حسین غرب سیوند استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا ندیمی - طهمورث یوسفی - شهرام کارگر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی عوامل و منشاء آلودگی مخازن آبهای زیر زمینی شهر شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر شاه بیگ
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی قابلیت نرم افزار PHASES در تحلیل پایداری حفریات زیر زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالهادی قزوینیان - مهدی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی مناسبترین رابطه میرایی زمینلرزه در منطقه اردل و ناغان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رشید فرهنگ فر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی نا پایداری شیبها ورانش زمین در گستره وانه البرز مرکزی با تاکید بر نقش عوامل ساختاری و لرزه خیزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر فرزام جو - محسن شریعت جعفری - جعفر غیومیان
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی نقش عوامل زمین شناختی بر هندسه رودخانه قزل اوزن سفلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا پیروان
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی نقش عوامل ساختاری در وقوع حرکتهای دامنه ای در جنوب آب اسک_جاده هراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا کریم نژاد - جعفر غیومیان - محسن شریعت جعفری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی و کنترل حرکت آلاینده های محلول در آب زیر زمینی با مدل های تحلیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوذر سامانی - ضرغام محمدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگهای کربناته در منطقه سدلار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ارومیه ای - مهدی تلخابلو - محمدرضا نیکودل
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی در لسهای سرخس و تایباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد رضایی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی پایداری شیبهای محل اسکان جدید روستای عزیز آباد از توابع شهرستان خلخال_استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید هاشمی طباطبایی - مجید رضایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی پتانسیل رسوبدهی واحدهای هیدرولوژیکی در مناطق حساس به رانش زمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن شریعت جعفری - جعفر غیومیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی کاربردی کاهش نفوذ پذیری خاکها به منظور استفاده در سیستم دفن مهندسی زباله ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا مقامی - اسماعیل قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بهمن سنگی روستای آبیکار کارکن علیا استان چهار محال بختیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد جواد بلورچی - فرهاد انصاری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بهمن سنگی سمیره ابر زمین لغزش شناخته شده جهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی سیار پور - محمد قبادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. تاثیر خاکهای متورم شونده در پی سازه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد غفوری - غلامرضا لشگری پور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. تاثیر خصوصیات فیزیکی_شیمیایی مارن ها در اشکال فرسایش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون قدیمی عروس محله - افشین پور متین - جمال قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. تاثیر ویژگی های مکانیکی روی انحلال پذیری سنگ آهک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن صادقی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. تجزیه و تحلیل ناحیه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دریاچه نمک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون قدیمی عروس محله - ابراهیم امین سبحانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. تحلیل آماری نا پیوستگیها و کاربرد آن در تحلیل پایداری حفریات روباز و زیر زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید مشهد میقانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. تحلیل پایداری زمین لغزش روستای سنگک بخش نوبران ساوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر حسن پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. تخمین پارامترهای هیدرولیکی محیط متخلخل با استفاده از روش حل معکوس بر اساس آزمایش تبخیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نخعی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگها با استفاده از آزمایشهای غیر مخرب مطالعه موردی سنگهای آهکی کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد فهیمی فر - مهرداد امامی تبریزی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. تهیه نقشه حساسیت به فرسایش در حوزه آبخیز چیخواب دهلران به روش تجربی و کیفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادرقلی جلالی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. حساسیت های زیست محیطی در اشکال زمین شناختی سواحل خلیج فارس و دریای عمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زهرا پور وخشوری - افشین دانه کار - آرموند کشیشیان - منصور خزائی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گلسنگهای کرخه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون بهرامی سامانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. خطرات زیست محیطی در شرق شهر اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسین قبادی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. رابطه سنگ شناسی آبخیز و نفوذ پذیری نهشته های آبرفتی در شبکه های استحصال سیلاب پایین دست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کورش کمالی - محمود عرب خدری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. روش حل معکوس برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی محیط متخلخل بر اساس آزمایش نفوذ پذیری غرقابی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نخعی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. ریخت زمین ساخت جنوب شرق یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد ادیب
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. شناسایی منابع قرضه ریز دانه مناسب از نظر واگرایی بر اساس مطالعات زمین شناسی مهندسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم اصغری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. ضرورت توجه به حرکات الاستیک روزانه توده های نمک در پروژه های عمرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون صفائی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. محاسبه حریم چاه در آبخوانهای محدود به مرزهای نفوذ نا پذیر و رودخانه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد رضوی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک رودخانه سفید رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر حافظی مقدس - سید شهاب الدین یثربی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. مطالعه زمین شناسی و ژئومورفولوژی البرز مرکزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب ا... سهامی نوش آبادی - سعید رضایی نیارکی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. مقایسه پارامترهای موثر در مطالعه و طراحی تونل مسیر آزاد راه تهران_چالوس در منطقه کندوان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و زئوتکنیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اسپهبد
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. نقش تکتونیک ناحیه ای در ویژگی های ژئومکانیکی سنگهای تکیه گاه های سد مخزنی سنته استان کردستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش برجسته
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. نقش شکستگیهای بنیادی زاگرس در بیلان آبخوانهای کارستی:تحلیلی از سیستم شکستگی قطر_کازرون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران عزیززاده
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. نقش عوامل زمین شناسی و زمین ریخت شناسی در وقوع حرکات توده ای مطالعه موردی حوضه کارون میانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین نیک اندیش - سید رضا میر صانعی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. نقش عوامل ژنتیکی و زیست محیطی در تصمیم گیری برای تغییر مکان پایتخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین معماریان
تعداد صفحات مقاله: 34
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. نقش ناپیوستگی ها در وقوع زلزله های بزرگ پهنه گسله قطر_کازرون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا طالبی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. نگرشی بر علل حرکتهای توده ای در امتداد جاده شهرکرد_مسجد سلیمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید نعیم امامی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. نگرشی تحلیلی بر ویژگی های زمین لغزشهای کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید رضا میر صانعی - رحمت ا... کاردان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. ویژگی های هیدروژئولوژیکی طرح آبراه خلیج فارس_دریای خزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر غیومیان - احمد فاتحی مرج - ابراهیم گوهری - سید محمودرضا طباطبائی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. ویژگیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد سبلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید شهاب الدین یثربی - محمد حسین توفیق ریحانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. پایداری شیبهای طبیعی و گودبرداری در مسیر ابراه خلیج فارس_دریای خزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ضیاءالدین شعاعی - نادر جلالی - محسن شریعت جعفری - احمد ادیب
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. پخش سیلاب راه حل عملی جهت استفاده بهینه از سیلاب و تغذیه آبخوانها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرود شریفی - محمد حسین مهدیان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. پروژه تثبیت رودخانه شیله و پیامدهای آن در منطقه سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا لشکری پور - محمد غفوری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. پهنه بندی خطر حرکت های توده ای حوضه آبخیز شاهرود و ارائه مدل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سادات فیض نیا - بهزاد بداغی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. پهنه بندی شدت فرسایش حوضه آبریز رودخانه اوجان چای با استفاده از تئوری فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کشاورز بخشایش - ماشاا... خامه چیان - جعفر غیومیان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. پهنه بندی و بررسی هوازدگی و فرسایش پذیری چهار گوشه سبزواران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمود فاطمی عقدا - وحید فرج پور - سجاد کاظم شیرودی - محمد حسین توفیق ریحانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. پیدایش و گسترش فشار سنج و موارد استفاده از آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول اجلوئیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. پیش بینی خطر وقوع لغزش در بخشی از حوضه طالقان با تاکید بر نقش عوامل ساختاری و لرزه خیزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گرگین رحمانی - جعفر غیومیان - محسن شریعت جعفری - محسن پور کرمانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. پیش بینی میزان رشد سالانه فرسایش خندقی بر اساس مدل های رگرسیونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا غفاری - امیر حسین چرخابی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. پیشنهاد استفاده از روش جدید GIN در تزریق تحکیمی و آب بندی پی تکیه گاه راست سد رجائی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا مجیدی - عبدالهادی قزوینیان - علی ارومیه ای
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. ژئواستاتیستیک:ابزاری مفید در مطالعه و پهنه بندی آلودگی های زیست محیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانگرد محمدی - مارک وان مرونه
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. ژئوشیمی محیطی سزیم_137 در جنوب غربی دریای خزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افشین شهام - احمد معتمد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. کاربرد آزمایش نفوذ مخروط هلندی CPT در محیطهای خشکی و دریایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر چشمی - بدیل پهلوان
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. کاربرد آنالیزهای مورفوتکتونیکی در تشخیص گسلهای فعال اطراف سازه های مهندسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدرت ا... فرهودی - رضا درخشانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. کاربرد زیست_رسوب در دریاچه سد کوثر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید قاسم اسد
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. کاربرد سنجش از دور در طبقه بندی کیفی سنگها:ارائه مطالعه موردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود نجابت - عبدالعلی ولی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. گسلش و نقش آن در بدهی آبخوانهای گستره تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز رضائیان
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. Investigating tensile strength and fragmentation of anisotropic rocks in 3-D using the Brazilian test

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1378
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Bahman Bohloli - Bo Ronge
تعداد صفحات مقاله: 10
پشتیبانی