ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات کنفرانس منطقه ای سیرد

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - كميته رابط سيرد ايران
سال برگزاری: 1391    تعداد صفحات: 668
تعداد مقالات کنفرانس: 116  تعداد مشاهده چکیده: 42567
کد COI این کنفرانس: CIRED01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 253 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 15

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF کنفرانس منطقه ای سیرد

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آرایش جدید استفاده از برقگیرها در شبکه فشار متوسط در جهت کاهش خاموش یها و ضریب امنیت بیشتر تاسیسات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداحمد علوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آینده پژوهی، ابزار برنامه ریزی درصنعت برق


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود مختاری - امیر راسخی نژاد - محمدمهدی میرجلیلی - مجتبی طواری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر تولیدات پراکنده بر هارمونیک و رزونانس شبکه توزیع


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شرفی - حیدر صامت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر سایه و اتصالات مختلف پان لهای فتوولتائیک بر حداکثر توان خروجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ترابی میلانی - حسین کاظمی کارگر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارائه روش جدید در تعیین مختصات مشترکین و اعمال اطلاعات رشد جمعیت در روش تلفیقی برآورد بار بلندمدت شهر تیران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی تدین - اکرم شاهقلیان - سیدحسین هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارائه روش جدید پیاد ه سازی شبکه توزیع هوشمند با استفاده ازتلفیق گسترش فعالی تهای کیفی و فرآیند تحلیل شبک های

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق امانی بنی - محمدکاظم شیخ الاسلامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارائه روشی جدید جهت اندازه گیری بار مشترکین خانگی متصل به شبکه های توزیع مختلطAC/DC در شرایط هارمونیکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین شجاعی - حامد دانشور - رسول قدیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارائه روشی جدید در انجام مطالعات قابلیت اطمینان شبکه های توزیع برق بر بستر نرم افزارPM و GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم درخشان - فرامرز سپری - حیدرعلی شایانفر - محمدرضا سماکوش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارتباط محلی ریزشبکه ازطریق BTB VSC باشبکه بالا دست به منظور بهبود عملکرد آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی خدرزاده - حامد ملکی - وحید اصغریان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی تاثیر فنی واحد بادی شبکه توزیع شهرستان سرعین در بهرهبرداری حالت عادی و اضطراری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود حامدی - بهزاد اسمعیل نژاد - حسین شایقی - علیرضا علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی وضعیت پست های توزیع عمومی از دیدگاه نامتعادلی بار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شفیعی - مصطفی کرمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارزیابی پیاده سازی شبکه هوشمند و فراسامانه هوشمند انداز هگیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بهرامی آذر - محمدحسین امرالهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. استفاده از سیستم کنترلی مد لغزشی در جبرانگرDSTATCOMدربهبود پدیده کمبود ولتاژ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی عظیمی - زهرا عظیمی - غضنفر شاهقلیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. استفاده از منابع تجدیدپذیر در تامین برق مناطق روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادیا غفاریان - محمودجواد جلیلی - سیدضیا خاتمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. استفاده از نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به عنوان جبرانساز توان راکتیو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر امیری مقدم - احمد عامری - سعید اسماعیلی - سمیه ابراهیمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. افزایش قابلیت اطمینان در شبکههای توزیع شهرستان بم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر خلیفه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اندازه گیری انرژی در بازار برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بیداری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بارگذاری بهینه کابلهای زمینی با درنظرگرفتن منحنی بارودرجه حرارت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم حیدری رزوه - رضا کرمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بازیابی بار در شبکه های توزیع شعاعی با استفاده از نظریه گراف و الگوریتمIBPSO


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول قدیمی - امین شجاعی - کیانوش علیپور - حامد دانشور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی برنام ههای پاسخگویی باربرای شرکت توزیع برق استان اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا محمدحسینی میرزایی - شاپور حدادی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی تاثیر استراتژی برونسپاری بهر هبرداری بر هزینه های شرکت توزیع برق استان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی امیدی فرد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی تاثیر عزت نفس برمدیریت زمان واجرای دوره های آموزشی در شرکت های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید شاکری شمسی - نیلوفر شاکری شمسی - الناز کیخسروکیانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی حالت گذرای ناشی از سوختن فیوزهای کات اوت در شبکه توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی شفیعیان اصطهباناتی - علیرضا صدیقی انارکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی عدم تعادل های باردر شبکه و ارائه راه کارتعادل بار دائم شبکه و طراحی سخت افزار مورد نیاز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد کیانی نسب - محمدجواد جمالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی علل سوختن سکسیونرها در شبکههای توزیع مطالعه موردی در شبکه توزیع برق یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روزبه ترک زاده - محمد عشاقی - علیرضا صدیقی انارکی - فریده بهداد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی مخاطرات سیستم های اندازه گیری هوشمند به همراه بررسی راهکارهای مقابله با آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل محسنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی مدل مفهومی برنام هریزی کوتاه مدت،میان و بلندمدت شرکتهای توزیع برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمداسماعیل هنرمند - محمودرضا حقی فام - حامد دانشور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی موانع بهبود نگرش سیستمی کارکنان در شبکه های توزیع برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر نویدی - سعید اسکندری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی نتایج استفاده از سیستم های جدید حفاظت درکریدورهای صاعقه استان هرمزگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا نعمتی - حسین فرعونی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی و تحلیل پایداری شبکه های هوایی توزیع برق در مواجه با نیروهای باد، برف و زلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یونس خانوردی - حسین صالحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. برقرسانی به مشترکین با استفاده از مهندسی ارزش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شکرالهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. برنامه ریزی عملیاتی مطلوب با استفاده ازسامانه هوشمند حوادث وavl


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نیازی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. برنامه ریزی چند هدفه توسعه شبکههای توزیع تحت شرایط عدم قطعیت بار به روشPSO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول محمدی طبع - سیدجلال سیدشنوا - خلیل ولی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بهبود شبکه های هوشمند با بررسی رفتار بیولوژیکی پرندگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک ادهم - یوسف سرافراز - کریم روشن میلانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بهبود نحوه اعمال محدودیت توان در سیستم انداز هگیری هوشمندAMI


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد منوچهری - سیدمحمد موسوی - کاوه پریدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بهره برداری بهینه از یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک-پمپ ذخیره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اکبرپور - محمد لوحی - محمدمسعود میرجلیلی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بهینه سازی هزینه شارژ خودروهای هیبرید الکتریکی با استفاده از الگوریتمPSO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان اکبری - احمدعلی شجاعی - رویا احمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. تأثیر مزارع بادی در پایداری استاتیکی ولتاژ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد پورمنفردعظیمی - عارف درودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. تئوری بازی و رفتار اقتصادی شرک تهای توزیع و سرمایه گذاران جهت یافتن مکان و ظرفیت بهینه نیروگا ههایCHPدر شبکه توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:،رهاد سمایی - محمدحسن مرادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. تاثیر خودروهای الکتریکی بر روی شبکه های توزیع محلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا آرتنگ
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. تاثیر شبکه هوشمند بر بالانس بار شبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد منوچهری - سیدمحمد موسوی - کاوه پریدری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. تحلیل چالش ها در خازن گذاری موثر شبکه های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد یزدی - مرتضی بهادری - حمیدرضا منصوری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. تحلیلی بر نقش ابعاد هوش سازمانی در افزایش سطح عملکرد کارکنان در شرکت توزیع برق استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی باقی - علیرضا شیروانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. تخمین بارشبکه های فشارضعیف بدون اندازه گیری محلی باتوجه به معینهای شبکه توزیع ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید متقی - شاهرخ شجاعیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. تشخیص پارگی سیم نول از طریق پردازش اطلاعات سیگنالهای دریافتی در محل پست توزیع در فیدرهای مکررزمین شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهتاب خلیلی فر - علی رامین فر - سیدمحمد شهرتاش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. تعامل بهینه در خازن گذاری شبکه های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر امینی - حمید فلقی - غلامرضا نعمتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. تعیین فرکانس تعمیر و نگهداری خطوط هوایی با استفاده از آنالیز فرکانسی داد ههای اتفاقات ثبت شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین مرادخانی - مجتبی دیناری - محمودرضا حقی فام - سیداعتضاد مقیم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. تعیین قدرت نفوذ و میزان وابستگی موانع نظام مدیریت بهره وری منابع انسانی با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید ناصحی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. تعیین میزان تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی بر روی مصرف الکتریکی به کمک آلگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان اسماعیلی - سعید صحبت لو - سیدهادی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. تهیه سندراهبردی و نقش ه راه جهت استقرارسیستم اطلاعات مکانیGISدر شرکتهای توزیع برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحسن بنی فاطمه - مهران ربانی باوجدان - علی جهانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. تهیه نقشه راه و طرح جامع بر قرسانی به چاه های کشاورزی با استفاده از امکانات و تحلی لهایGIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحسن بنی فاطمه - علی مهرابی - مهران ربانی باوجدان - ستاره خالقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. توانمندسازی منابع انسانی در شرکت ها و ایجادراهکارها برای آن و وجود چال شهای موجود در مسیر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم گوگوناتی - مهدی یوسفان - محمود صادقی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. جایابی سکسیونر در حضور واحدهای تولید پراکنده با هدف بهبود قابلیت اطمینان و کاهش هزینه سکسیونر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک نجفی - حسین شایقی - محمد کریمی - پیام فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. جایابی سیستم های ذخیره ساز انرژی در شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر بیابانی - مریم رمضانی - حمید فلقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. جایگزینی بریکرهای فشار متوسط گازی و روغنی با بریکرهای خلاء – رتروفیت در یک شبکه برق صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشید هدایت - ذوالفقار عاشرلو
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. جبرانسازی هارمونیک با فیلتر اکتیو برپایه شبکهMLPو هیسترزیس بهبودیافته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده مسجدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. حد بارپذیری شبکه با در نظر گرفتن پاسخ تقاضا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر امیری مقدم - احمد عامری - مسعود رشیدی نژاد - امیر عبدالهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. روش تشخیص جزیرهای شدن تولیدات پراکنده مجهزبه ژنراتورهای سنکرون توسطPMU


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:توحید سلیمانی اقدم - حسین کاظمی کارگر - ساسان صدیفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. روند پیاده سازی و مدیریت شبکه الکتریکی هوشمند آینده بر بسترGISدر شبکه توزیع برق استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم درخشان - فرامرز سپری - حیدرعلی شایانفر - محمدرضا سماکوش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. ساخت دستگاه تعادل بار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر رمضانی - حسین شکرالهی - محمود صادقی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. ساختار مدیریتی شرکتهای ارائهکنندهی پاسخ تقاضا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد منوچهری - میلاد ضیائی - سیدمحمد موسوی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. شناسایی استراتژی های پر بازده در شبکه روشنایی معابر شرکت توزیع برق تهران بزرگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلیا تیغ تیز - نیلوفر بهادری - عبدالحلیم مهرورزان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. شناسایی خطای امپدانس بالا در شبکههای توزیع الکتریکی توسط واحدهای اندازهگیری فازور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن قلعه ای منفردزنجانی - حسین کاظمی کارگر - حسن اشرفی نیاکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. شناسایی علل تاخیر پروژ ههای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با رویکرد مدیریت دانش و اولویت بندی آن ها با روشMCDM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید نصرتی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. شناسایی فرصت های اقتصادی- فنی در پیاده سازی واصلاح دستورالعملهای تامین برق متقاضیان در کلانشهرها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلیا تیغ تیز - اکبر فخاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. طراحی و ساخت سیستم تشخیص دهنده قطع ارتباط هادی نول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماجد آزمون
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. طراحی و پیاد هسازی پایلوت سیستم کاهش باربصورت خودکار در شبکه هوشمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگار زمان زاده - شیدا سیدفرشی - لیلا ظفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. طراحی، بومی سازی و ساخت تجهیزات شبکه هوایی فاصله دار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا صبورداودیان - سعید علیشاهی - ابوالفضل اشرف زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. فیدریابی مبتنی برGIS و GAدرشبکه های توزیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عظیم نوبخت - حجت مشتاقیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. قراردادهای تهاتری تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عظیم نوبخت - مجید زرگرباشی - حجت مشتاقیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. مدلسازی اثر واحدهای تولید پراکنده(DG)در کاهش آلایند ههای زیس تمحیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی حسین پورعرب - سعید علیشاهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. مدیریت بار شبکه توزیع هوشمند با استفاده سیستم های چندعامله بر مبنای پیش بینی بار کوتاه مدت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی امینی - بهروز نبی - محمودرضا حقی فام
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. مقایسه ویژگی های استخراج شده از تبدیلS و تبدیل TTدر دسته بندی خطای امپدانس بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان نیکوفکر - مصطفی سرلک - سیدمحمد شهرتاش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. نقش ریکلوزرها در عی بیابی شبکه وجهت دهی اقدامات اصلاحی به صورت هوشمند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید شاکری شمسی - الناز کیخسروکیانی - حسین شکراللهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. پارامترهای مهم در طراحی شبکه های فشار متوسط به تقاطع و موازات خطوط انتقال و روش اندازه گیری فاصله فاز تا زمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا امینی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. پیشنهادیک مدل صف بندی برای تضمین کیفیت سرویس درشبکه هوشمند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه کیوانلوشهرستانکی - محمدحسین یغمایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. کارکرد برنامههای پاسخ به تقاضای اضطراری (Emergency Demand Response)تقسیمبندی شده همراه با سیستم ذخیره ساز حرارتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین مولوی - مرتضی محمدی اردهالی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. کاهش اثرات منفیDGبر سیستم حفاظتی توزیع با تعیین مکان و امپدانس بهینه محدودکننده ابررسانا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلمان همتی - جواد ساده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. کاهش تلفات فنی و غیرفنی در منطقه نمونه تجاری در مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر خزاعی - مهران قاسم پور - علی سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. کنترل ولتاژ خروجی مبدلBoostباروش Fuzzy sliding mode و کاربرد آن در اتصالPV Photo Voltaic به شبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد موسوی - محمد منوچهری - فرهاد محسنی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. گذراهای سیستم توزیع درحضورمنابع تولید پراکنده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا شریفی - حیدر صامت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. A novel solution for shaping electricity demand via controlling water consumption of agricultural customers


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohsen TARAVAT - Akbar YAVARTALAB - Mehrdad SAMADI - Hossein NAZARBOLAND
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. Analysis of Electromagnetic Forces in DistributionTransformers Under Various Internal Short-Circuit Faults

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Salman Hajiaghasi - Hossein Paidarnia - Karim Abbaszadeh
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. Application of IBSFLA and BSFLA Approaches for Locating of Fault Indicators in Distribution Networks

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ali Kimiyaghalam - Ahmad Ashouri - Mohamad Bagherivand
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. COMBINATIONAL IMPLEMENTATION OF PHOTOVOLTAIC AND SMES FOR SUPPLYING UNBALANCED AC INPUT LOAD AS INDEPENDENT OF NETWORK

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:saeed behzadpoor - ali KIMIYAGHALAM - Reza NOROOZIAN
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. GIS based Distributed Load Growth Estimation for Distribution Networks Expansion Planning


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Babak Mohammadi - Ali Eslami - Akbar Bayat
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. Hybridization of ACO and GA with a New Heuristic Method to Speeding up Reconfiguration Problem: a Practical Usage

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:h-r mirjalili - a-r Sedighianaraki - m-r Haghifam
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. MODEL-BASED, AMI SECURITY TESTING (MBAST) : A NOVEL MODEL-BASED APPROACH TO TEST SECURITY OF THE ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE SYSTEMS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ziaeddin NAJAFIAN - Mohammad Mostafa NAJAFLAN
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. New Method for Transformer Fault Diagnosis Using Probabilistic Neural Network Based on Principal Component Analysis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Hossein Paidarnia - Salman Hajiaghasi - Karim Abbaszadeh
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. OPTIMAL SEASONAL VOLTAGE CONTROL IN RURAL DISTRIBUTION NETWORKS WITH DISTRIBUTED GENERATORS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:کمال خانزاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. Optimal Conductor Selection of Radial Distribution Networks Using PSO Method

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Sharafi - Haidar Samet - Abdollah Kavousifard - Mahdi Sharafi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. Real-Time Risk and Cost Management of a Grid Connected Micro- Grid

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Esmaeil JALALABADI - Ashkan RAHIMI-KIAN
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. Using the Distributed Embedded System to Monitor and Control Power Distribution Network

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:A-r zirak - h gharibpour - b.n mortazavi
تعداد صفحات مقاله: 5
پشتیبانی