ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - انجمن ژنتیک ایران, انجمن ژنتيك ايران
سال برگزاری: 1393    تعداد صفحات: 4045
تعداد مقالات کنفرانس: 1257  تعداد مشاهده چکیده: 564507
کد COI این کنفرانس:CIGS13
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 4,164 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 12

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آنالیز بیان و عملکرد تراژن کیتیناز لوبیا در لاینهای چغندرقند تراریخته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزاده گودرزی - ناصر صفایی - مراد جعفری - سید باقر محمودی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آنالیز بیان ژن و تفسیر عملکردیESTهای برگهای سویا در حال پیر شدن در مقابل برگهای بالغ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن اشرفی - محسن طاهری شیرازی - رضا فتوت
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آنالیز بیان ژنهای PR و 3 PAL در دو رقم تجاری گندم در برابر آلودگی به قارچ عامل زنگ قهوهایPuccinia triticina E.

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی تاجیک قنبری - صفرعلی مهدیان - عارفه اصغری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. آنالیز بیوانفورماتیکی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی بدمعنی ژنMEFV


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعدیه رشیدی - شیرین فریور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. آنالیز بیوانفورماتیکی ژن TYRP-1 در پنج گونه دام اهلی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا سجادی زرجانی - محمدرضا بحرینی بهزادی - سعیده سجادی زرجانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. آنالیز بیوانفورماتیکی ژنGH1 در پنج گونه دام اهلی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا سجادی زرجانی - محمدرضا بحرینی بهزادی - سعیده سجادی زرجانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. آنالیز بیوانفورماتیکی ژنIGF-1در پنج گونه دام اهلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده سجادی زرجانی - محمدرضا بحرینی بهزادی - امیر رحیمی - مجید فردایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. آنالیز بیوانفورماتیکی ژنIGF-2 در پنج گونه دام اهلی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده سجادی زرجانی - محمدرضا بحرینی بهزادی - زهرا سجادی زرجانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. آنالیز تنوع ژنتیکی وساختار ژنتیک جمعیت درLinum austriacum L.


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه افشار - مسعود شیدایی - مریم کشاورزی - سیدمهدی طالبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. آنالیز توالی تکراری به منظور تایپینگ و بررسی ارتباطات فیلوژنتیک سویه هایSalmonellaدر ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فهیمه باغبانی آرانی - عطیه هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. آنالیز توالی ژن پروتئین پوششی ویروس کوتولگی بادامزمینی از مزارع استان گلستان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نازنین عرفاتی - شیرین فرزادفر - رضا پوررحیم - مریم محمودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. آنالیز توالی ژن2A جدایه ایرانی ویروس موزائیک آرابیس از گیاه جو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا پوررحیم - شیرین فرزادفر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. آنالیز جهش در ژن هایCO3 و 3 NDمیتوکندریایی در بیماران مبتلا به آترواسکلروز


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم میرجلیلی - محمدمهدی حیدری - مهری خاتمی - مهدی حدادزاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. آنالیز شبکه مولکولی و سیگنالی مجموعهMRNA هدف (تارگتوم) MIR_218 درسرطان سینه در محیط in silico


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته احمدی نژاد - حسن تیموری - سید جواد مولی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. آنالیز فیلوژنتیکی ژن(GGPPS)در بیوسنتز ترپنها


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فائزه السادات مرتضوی مقدم - اردشیر قادری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. آنالیز فیلوژنی باکتری های همراه با بیماری چوب خیس در مشهد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه سلیمان - محمد زکی عقل - سعید هاتفی - نرگس پورطوسی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروسM سیبزمینی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه طبسی نژاد - بهروز جعفرپور - محمد زکی عقل - حمید روحانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. آنالیز متا برایQTLهای مرتبط با بذر روی گروه کروموزومی 5 گندمTriticum aestivum L.

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین نورالهی - الهه توکل - وحید شریعتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. آنالیز متاQTLتولید بیوماس در آرابیدوپسیس


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه توکل - ذوالفقار شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. آنالیز مولکولی توالی ژن مقاوم به زنگ قهوهای Lr10 در گونههای وحشی و زراعی گندم با سطوح پلوئیدی مختلف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیرا محمدی - علی اشرف مهرابی - زینب سهرابی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. آنالیز مولکولی جدایه ایرانی ویروس وای سیبزمینی با استفاده از توالی کامل ژنومی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا پوررحیم - شیرین فرزادفر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. آنالیز پروموتر مصنوعیSP-DDدر مقابل تنش های محیطی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرجان بحرآبادی - فرهاد شکوهی فر - محمدعلی ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. آنالیز پروموتور و بررسی بیان ژن کد کننده آنزیم گلوتاتیون- s-ترانسفراز در حضور فلز سرب در گیاه سالیکورنیا ایرانیکا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الینا کاویانی - زهره حمیدیان - علی نیازی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. آنالیز ژن پروتئین پوششی جدایههای ایرانی ویروس پیچیدگی شلغم


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیرین فرزادفر - رضا پوررحیم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. آنالیز ژن پروتئین پوششی جدایههای ویروس موزائیک هندوانه- 2 در استان خوزستان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرضیه نعیمی فر - رضا پوررحیم - شیرین فرزادفر - غفور زاده دباغ
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. آنالیزهای فیلوژنتیکی جهت مقایسه پروتئینهایCI و CPویروس موزاییک کوتولگی ذرت به عنوان نماینده کل ژنوم


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فروه سادات مصطفوی نیشابوری - سعید نصراله نژاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. آپتامرهای DNAمبتنی برCell-SELEXبه عنوان نشانگر سرطان پروستات


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فائزه الماسی - سیدلطیف موسوی گرگری - فرشته عتابی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. آیا عصاره برگ مرزنجوش، التهاب در سلولهای گلیال را کاهش می دهد؟


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ثمر جوادیان - فرزانه صابونی - کمال الدین حق بین
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. ابتلا به هپاتیتBمزمن تحت تاثیر پلی مورفیسم انزیم گلوتاتیون-S-ترانسفراز (GST T1) T1


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده شکوری قوشخانه - محمد شکرزاده - طاهره ناجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. اثبات نقص پروتئینCLIP1در ناتوانی ذهنی اتوزومال مغلوب


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه لارتی - کیمیا کهریزی - لوچیانا موزانته - هائو هو
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اثر القای تتراپلوئیدی بر مقدار پودوفیلوتوکسین در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album)


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ندا جوادیان - قاسم کریم زاده - مظفر شریفی - احمد معینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. اثر امواج فرابنفش بر میزان تولید بتاکاروتن در ریزجلبک سبز دونالیلا سالینا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدامین حجازی - ناهید حسین زاده قراجه - حسین محمدزاده جلالی - داود جعفری پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اثر انجماد شیشهای بر پرتوانی توده سلولی داخلی بلاستوسیست موش از طریق بررسی میزان بیان ژنOct4


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غزاله زندی - مجتبی دشتی زاد - مهدی شمس آراء - پریسا فتحعلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. اثر انواع محیط کشت و غلظت هورمون بنزیل آدنین بر پرآوری درون شیشه گیاه تمشک(Rubus idaeus)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده فاطمه مظفرزاده - بتول حسین پور - آسا ابراهیمی - سیدمحمد شتاب بوشهری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. اثر بیان هترولوگ چهار ایزوفرم متالوتیونین برنج بر مقاومت باکتری اشریشیا کلی به پراکسید هیدروژن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدرضا دلجونیا - آذر شاهپیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و ویژگیهای فنولوژیکی و مرفولوژیکی ژنوتیپهای مختلف گیاه جدید کینوا درخوزستان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرزاد طاوسی - نیازعلی سپهوند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. اثر تجویز خوراکی اسیدهای چرب امگا بر افزایش بیان ژنPPAR-Gamaدر بیماران با سرطان معده


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اصغر حسین زاده - سیدمجتبی محدث اردبیلی - همایون دولتخواه - میلاد اسدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. اثر تغذیه ای سیلیکون در دولاین گیاه جو Hordeum vulgare L.) تحت تنش خشکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه وحیدی پور - رحیم حداد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. اثر تغذیه ای سیلیکون در دولاین گیاهی جو تحت تنش خشکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه وحیدی پور - رحیم حداد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. اثر تنش خشکی در بیان ژنSTRمؤثر در مسیر سنتز وینبلاستین و وینکریستین در پروانش


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزاده مخابری - جعفر احمدی - سودابه مفاخری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. اثر تنش شوری و تیمار با پرولین بر فعالیت آنزیم آنتیاکسیدان کاتالاز ارقام جو در مرحله گیاهچهای


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد بهروزی ورجوی - مصطفی ولیزاده - محمد مقدم واحد - فاطمه جهانگیر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گلابی وحشی Pyrus boissieriana

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم زکوی - حسین عسکری - ندا ایروانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کال زایی گیاه دارویی صبرزرد( Aloe vera L. )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا توکلی - مرتضی ملکی - سیدعلی پیغمبری - منصور امیدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. اثر تنظیمکنندههای رشد بر ریزازدیادی هندوانه ابوجهل(Citrulus colosynthis L.) توده گچساران در شرایط درون شیشه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب قاسمی - اسد معصومی اصل - رضا امیری فهلیانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. اثر توزیع اثراتQTLها بر صحت ارزشهای اصلاحی ژنومی تک صفتی و چند صفتی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صاحب فروتنی فر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. اثر توکسین قارچ ورتیسیلیوم Verticillium dahliaeبر میزان تحمل و تغییرات محتوای پروتئین کالوسهای دورقم پنبه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خجسته مهدویان - کمال قاسمی بزدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. اثر جهت قرار دادن بساک بر روی محیط کشت و نوع و غلظت هورمونهای گیاهی بر صفت درصد کالوس زایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ژاله محسنی عراقی - محمدرضا عبداللهی - اصغر میرزایی اصل - جواد حمزه ئی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. اثر سدیم آرسنیت بر میزان بیان ژنهای ترمیمی(XRCC4, Ligase IV) DNAدردودمان سلولی MCF-7


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا فلاح زاده - مصطفی سعادت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. اثر سدیم نیتروپروسایدSNP بر باززایی دو رقم انگور در شرایط درون شیشهای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد جیرانی - علی اکبر مظفری - محمود کوشش صبا - علی گوران
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. اثر سلکوکسیب بر بیان ژنmmp-2در رده سلولی غیروابسته به آندروژنPC-3 در سرطان پروستات


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هدی خوشنویس - احد محمدنژاد - مجتبی صفاری - صمد محمدنژاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. اثر سیلیکون بر فعالیت آنزیمهای ضداکسنده در گیاه جو دوردیفه تحت تنش خشکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صبا مخلصیان - رحیم حداد - قاسمعلی گروسی - مریم قنادنیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. اثر ضد التهابی اسانس Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadiروی مخلوط سلول های مغز موش


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سپیده والی مهر - فروغ سنجریان - فرزانه صابونی - هاله هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. اثر ضد رگزایی ایبوپروفن در سلولهای سرطان معده


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن اکرمی - منصور امین زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. اثر غلظتFeEDDHAدر جلوگیری از زرد شدن برگها در تکثیر درونشیشهای گیاه گل محمدیRosa damascena Mill.


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عاطفه ملکی منش - احمد معینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. اثر غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد گیاهی( KIN و NAA )درکالزایی گیاه شقایق ایرانی(Persian poppy)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه اسدالهی - بابک جهانگیری - منصور امیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. اثر متیلجاسمونات و محیطهای کشت بر صفات مورفولوژیک بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)در کشت درون شیشهای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه آقائی - ناصر محب علی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. اثر مهاری نانوکورکومین-دندروزومی بر تلومراز از طریق القای بیانTGFβ1 در ردهی سلولی سرطانی کبد


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مولود شریعتی - سامان حسینخانی - مجید صادقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. اثر مکمل چربی بر بیان ژن گیرنده PPARγدر اوایل شیردهی گاوهای شیری


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید کریمی دهکردی - یوسف روزبهان - حمیدرضا رحمانی - محمد خوروش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. اثر نوع ریزنمونه، زمان یادداشتبرداری و ترکیبات هورمونی محیط کشت بر میزان کالوسزایی رزماری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کمال قاسمی بزدی - حمید حیدری زادی - مینا ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. اثر پایه های بذری کم رشد سیب بر تجانس و گیرایی پیوند با ارقام تجارتی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میترا قنبرلو - حسن حاج نجاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. اثر پیش تیمار گرمایی بر روی صفت درصد کالوسزایی حاصل از کشت بساک کدوی تخم پوست کاغذی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ژاله محسنی عراقی - محمدرضا عبداللهی - اصغر میرزایی اصل - جواد حمزه ئی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. اثر چند شکلی های ژنGH-1 بر صفات رشد در جمعیت ماهی سفید دریای خزرRutilus kutum


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نجمه برنجکار - محمدکاظم خالصی - قدرت الله رحیمی میانجی - ایوب فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. اثر چند شکلی های ژنGH-1 بر صفات رشد در جمعیت ماهی کپور دریای خزرCyprinus carpio


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نجمه برنجکار - محمدکاظم خالصی - قدرت الله رحیمی میانجی - ایوب فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. اثر چندشکلی های ژنIGF-1برصفات رشد در جمعیت فیل ماهی پرورشیHusohuso


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا زین الدینی میمند - سکینه یگانه - قدرت ا... رحیمی میانجی - ایوب فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. اثر گیاه دارویی سیاه گینهDendrostellera lessertii بر رشد برخی پاتوژنهای بیماریزای انسانی وگیاهی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی علم هولو - سنبل ناظری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. اثراتGA و 3 BAPبر رشد، شاخه افزایی و شیشه ای شدن دو رقم شلیل


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: راحله مقدم پور - علی وطن پورازغندی - پریسا جنوبی - محمدرضا صفرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. ارائه دو روش کارآمد استخراج اسید نوکلئیک از باکتری بیمارگر گیاهی Ralstonia solanacearum


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده امه هانی نبوی چاشمی - ساره بقائی راوری - ماهرخ فلاحتی رستگار - وحید جهانبخش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. ارتباط بین اینترلوکین و غلظت پلاسمایی اسید اوریک در بیماران ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیز


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرزو صیاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. ارتباط بین پلی مورفیسم های عملکردی ژن آنتی اکسیدان دفاعی(CAT C-262T)و آب مروارید


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرجس زارعی - ایرج سعادت - مصطفی سعادت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. ارتباط بین پلی مورفیسم های لیزیل اکسیداز و بروز بیماری کراتوکونوس در شهر زاهدان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه حسنیان لنگرودی - رامین سراوانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. ارتباط بین پلی مورفیسمهای ژنXRCC1 و بیماری انسداد عروق کرونری


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ساغر پهلوان نشان - امیرحسین احمدی - محمدعلی برومند - مهرداد بهمنش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. ارتباط بین چند شکلی های ناحیه پایین دستی ژنIGF-1 و صفات رشد فیل ماهی پرورشیHuso huso


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا زین الدین میمند - سکینه یگانه - قدرت ا... رحیمی میانجی - ایوب فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. ارتباط نشانگرهای مولکولی و صفات مورفو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به شوری در چغندرقند

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا عباسی - محمدمهدی مجیدی - احمد ارزانی - پریسا مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. ارتباط پلی مورفیسم پروموتر ژنVEGF با بیماری هنوخ شوئن لاین در منطقه شمالغرب ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه نبات - مرتضی جبار پور بنیادی - مهناز صادقی شبستری - ماندانا رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. ارتباط پلی مورفیسم ژنTNFR1 با ناباروری ایدیو پاتیک مردان در استان گیلان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: متین باقری ماتک - فرهاد مشایخی - محمدهادی بهادری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. ارتباط پلی مورفیسم ژنubc9و سرطان کولورکتال


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مارال عباس پور - فرهاد مشایخی - حمید سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. ارتباط چند شکلی های -308TNFα و بیماری مولتیپل اسکلروزیز در بیماران ایرانی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرزو صیاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. ارتباط چندشکلیهای ژنتیکیCAT C-262T ، SOD1 A251G و خطر ابتلا به بیماری تخریب وابسته به سن ماکولا (AMD)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ساغر یوسف نیا - مصطفی سعادت - ایرج سعادت
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. ارتباط چندشکلیهای ژنهایGSTT1 و 1 GSTMو شکست کروماتیدی ناشی از تاثیر سدیم آرسنیت


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه عزیزیان فارسانی - غلامرضا رفیعی - مصطفی سعادت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. ارتباط ژنPIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین استان خراسان رضوی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا ابراهیمی حسین زاده - محمدرضا محمد آبادی - علی اسمعیلی زاده - امین خضری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. ارتباط ژنUBC9 و سرطان سینه در استان گیلان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کبری عبداله زادگان - فرهاد مشایخی - حمید سعیدی ساعدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. ارتباطmiR-155با بیماری دیابت تیپ 1


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهزاد مستحفظیان - زهره حجتی نجف آبادی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. ارزیابی آنالیزMLPAنسبت به روشmultiplex PCRدر تشخیص باز آراییهای ژن دیستروفین در زیرمجموعه ای از جمعیت ایرانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم صدقی - مجید حسین زاده - منصور صالحی - زکیه نادعلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. ارزیابی آنتی ژنیسیته اپی توپهای پپتیدی پروتئین بازی میلین جهت پیش آگهی بیماری مالتیپل اسکلروزیس


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیعه پورآگاهی - محمدحسین صنعتی - مهدی صادقی - مرجان نصیری اصل
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. ارزیابی اثر متیل ژاسمونات بر تغییرات پروفایل پروتئینی برخی ژنوتیپ های گندم آلوده به قارچ Fusarium culmorum


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرستو مطلبی - وحید نیکنام - حسن ابراهیم زاده - مجید هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. ارزیابی اجزای عملکرد و رابطه بین صفات مورفولوژیک در گندم دوروم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه رجبی هشجین - مصطفی آقایی سربزه - محمدحسین فتوکیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. ارزیابی الگوی بیان ژن کیتیناز در پاسخ به بیماری سفیدک پودری در گیاه جو


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ثریا قریشی - سیده ساناز رمضانپور - حسن سلطانلو - سعید نواب پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. ارزیابی اپیژنتیکی ژنCYP19A1در سلولهای گرانولوزای زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکPCOS


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهرزاد قاضی سعیدی - مریم شاه حسینی - رها فوائدی - لیلا کریمیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. ارزیابی بیان microRNAهای کاندیدا در پاسخ لیموترش به دو سویه از باکتری جنسXanthomonas

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میلاد علیزاده - حسین عسکری - مسعود سلطانی نجف آبادی - اسماعیل رجایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. ارزیابی بیان ژن آهن سوپراکسید دیسموتاز در پاسخ به تنش شوری در بافت برگ نعناع فلفلی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: راضیه راه کان - حسن سلطانلو - سیده ساناز رمضانپور - سارا خراسانی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. ارزیابی بیو مارکرهای اپی ژنتیکی4ALX و 4 ITGA جهت تشخیص زودهنگام سرطان کولورکتال در پلاسما


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضوانه فروغی - سمیه چاوشی - شهلا محمدگنجی - سیدمصطفی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. ارزیابی بیوانفورماتیک داده هایDeep sequencingنمونه های سرطان پستان به منظور شناساییmiRNAهای جدید


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدامین هنردوست - پروانه نیک پور - فرشته احمدی نژاد - امیر باقری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. ارزیابی تغییرات کمی رونوشت ژن فسفولیپاز c در پاسخ به تنش شوری در نعناع فلفلی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سکینه اکبریان - حسن سلطانلو - سیده ساناز رمضانپور - حمیده قجر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. ارزیابی تنوع ارقام گندم نان از نظر محتوای اسیدفیتیک، آهن و نسبت مولی اسیدفیتیک به آهن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مژگان غلامی ملکرودی - قاسم کریم زاده - تهمینه لهراسبی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. ارزیابی تنوع مرفولوژیک برخی از تودههای بومی خیارچنبرCucumis melo flexuosus ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس دست رنجی - عبدالعلی شجاعیان - سجاد رشیدی منفرد - مسعود ملکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. ارزیابی تنوع هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره مربوط بهQTLهای کنترلکننده روی در دانه برنج

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهربانو ابوطالبی - محمدحسین فتوکیان - مهرشاد زین العابدینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. ارزیابی تنوع هاپلوتایپی نشانگرهای مولکولی مرتبط باQTLهای آهن در ارقام برنج

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهربانو ابوطالبی - محمدحسین فتوکیان - مهرشاد زین العابدینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. ارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگر رپید

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صفورا طاهری - محمد ضابط - علی ایزانلو - علی ایزدی دربندی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. ارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگرISSR

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صفورا طاهری - محمد ضابط - علی ایزانلو - علی ایزدی دربندی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه دیپلوئید با نشانگر ریزماهواره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محی الدین پیر خضری - محمدرضا فتاحی مقدم - علی عبادی - داراب حسنی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی صفات گلرنگ در مرحله جوانهزنی و تحت شرایط متفاوت شوری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یکتا نوابی - ایرج لطفی - سیدمحمدمهدی مرتضویان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گلرنگ در شرایط تنش و بدون تنش خشکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده زهرا حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای هندوانه(Citrullus lanatus Var. lanatus) با استفاده ازنشانگرهای مولکولیISSR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین نهتانی - اسد معصومی اصل - سیدکاظم صباغ - رضا امیری فهلیانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات کمی و کیفی 10 ژنوتیپ سیبزمینی با استفاده از تجزیه عاملها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل جوینده - داود حسن پناه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکرISSR

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا زمانیان فرد - رضا محمدی - علیرضا اطمینان - لیا شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. ارزیابی تنوع ژنتیکی میان جمعیت های مختلف ترتیزک(Lepidium sativum) ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فائزه السادات مرتضوی مقدم - غلامرضا شریفی سیرچی - اردشیر قادری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زیره سبز Cuminum cyminum L.) بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزاده کریمی افشار - امین باقی زاده - قاسم محمدی نژاد - جمیله عابدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثتپذیری برخی صفات در لاینهای امیدبخش گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد کیان ارثی - رسول نجیب - داود افیونی - سید سعید موسوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گلابی غرب ایران با استفاده از نشانگر RAPD

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هدا بشیری - کیانوش چقامیرزا - عیسی ارجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. ارزیابی خاصیت ضد حدنصاب حسگری گیاه دارویی اکالیپتوس علیه باکتری بیماریزای گیاهیPectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سرور برنوس - نادر حسن زاده - کامبیز لاریجانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. ارزیابی خصوصیات آگرو- فیزیولوژیک ژنوتیپهای گندم دوروم در شرایط دیم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: راضیه الوندی - رضا محمدی - علیرضا اطمینان - لیا شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. ارزیابی روابط تاکسونومی جنسهایی از تیره گل ستاره با استفاده نشانگرهای مولکولیISSR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صالحه صفار - عادله صفار - محمد شریفی - احسان پورابراهیم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. ارزیابی ریزنمونههای مختلف سویا از لحاظ درصد کالوسزایی و قدرت باززایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا نقی پور - علی ایزدی دربندی - حسینعلی رامشینی - سیدمحمدمهدی مرتضویان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. ارزیابی ساختار جمعیتی و تنوع ژنتیکی در جنس Pisum به کمک نشانگرهای مولکولیSSR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جابر نصیری - محمدرضا نقوی - ثریا موسوی سادات - روبرتو پوینت ماریئوتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. ارزیابی صفات موثر بر عملکرد ژنوتیپهای جوHordeum vulgare L در شرایط تنش خشکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صبا مخلصیان - رحیم حداد - قاسمعلی گروسی - مریم قنادنیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. ارزیابی صفات کیفی دانه در گندم دوروم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه رجبی هشجین - محمد حسین فتوکیان - مصطفی آقایی سربزه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. ارزیابی قابلیت اتصال انتهای آمینوی متالوتیونین برنج OsMTI-1b به کادمیوم از طریق حذف انتهای کربوکسی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهیلا احمدی - آذر شاه پیری - محسن زارعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. ارزیابی قابلیت ارگانیسم های روغنی در جهت افزایش تولید بیودیزل مبتنی بر توسعه سویه های باکتریایی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نجمه فرمانبر - علی اکبر حداد مشهد ریزه - حمزه پور یوسف - جعفر همت
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. ارزیابی محتوای یونی در گیاهان سیبزمینی تراریخته مقاوم به بید سیبزمینی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیربهرام مرادی - فواد مرادی - حسن رهنما - محمدحسین فتوکیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. ارزیابی مسیرهای مختلف بیوسنتزی ژنوتیپ های نعناع در پاسخ به الیسیتور زیستی میکوریزا


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمانه باقری - لیلا شبانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. ارزیابی مقاومت تعدادی از ارقام تجاری گندم نسبت بهPyrenophora tritici-repentisعامل بیماری لکه خرمایی با استفاده از تزریق توکسینToxA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم کرمی - رحیم مهرابی - محمد ترابی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. ارزیابی مقاومت نمونههای ژنتیکی گندم های سینتتیک هگزاپلویید با نژادUg99


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی قلیچ خانی - احمد عباسی مقدم - محمد ترابی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. ارزیابی و مقایسه بیانCK19 در لاین های سلولی سرطان پستان بوسیله RT-PCR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده کیوانی - مانا علومی - زهرا عرفا - اعظم سلمانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. ارزیابی ویژگیهای برگ بادرنجبویه در محیطهای کشت مختلف تحت تأثیر متیلجاسمونات

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه آقائی - ناصر محب علی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. ارزیابی پلی مورفیسم پروموتور درون اینترونی آنکوژنMDM 2 و تاثیر آن بر بیانMDM2 در سارکوماهای بافت نرم گربه


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روزبه اکبری - محمدرضا تابند - صادق شیریان - محمد درویش خادم
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. ارزیابی چند رقم توتون به عنوان میزبان بیان موقت بر پایه اگروباکتریوم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرجان بحرآبادی - محمدعلی ابراهیمی - فرهاد شکوهی فر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. ارزیابی ژنتیکی شترهای تککوهانه استان سمنان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فضل اله افراز - ابوالفضل بهرامی - محمدحسین بنابازی - علی جوانروح
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. ارزیابی ژنتیکی صفات وزن بدن با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی در گوسفند کرمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا بحرینی بهزادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. ارزیابی ژنتیکی مقاومت به زنگ زرد در گندم دوروم و نان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه رجبی هشجین - مصطفی آقایی سربرزه
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. ارزیابی ژنها و لوکوسهای مرتبط با دیابت نوع 1


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پگاه قندیل - عطا غدیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. ارزیابی ژنوتیپ و فراوانی آللی 5 شاخصSNPدر جمعیت مورد مطالعه جهت بررسی های قانونیSNP


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سجاد حبیبی آذریان - محمود تولایی - مهرداد بهمنش - سبحان درویشی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. ارزیابی ژنوتیپهای زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت استرس خشکی بر پایه شاخصهای تحمل


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزاده کریمی افشار - امین باقی زاده - قاسم محمدی نژاد - جمیله عابدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. ارزیابی ژنوتیپهای گلرنگ در شرایط دیم مناطق سرد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین حاتم زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. ارزیابی ژنوتیپهای گندم دوروم براساس شاخصهای مقاومت به خشکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا زمانیان فرد - رضا محمدی - علیرضا اطمینان - لیا شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. ارزیابی کیفیت گندم بر اساس زیر واحدهای سنگین گلوتنین

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه رجبی هشجین - محمدحسین فتوکیان - مصطفی آقایی سربزه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. ارزیابی گندمهای نان ایرانی کارا و ناکارا در جذب عنصر روی از نظر صفات مورفولوژیک ریشه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سروه فتحی - مژگان غلامی ملکرودی - تهمینه لهراسبی - محمدصادق ثابت
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. ارزیابی یک روش کارآمد استخراجDNAآزاد جنینی از پلاسمای مادر


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حیدر حیدری خوئی - علی کدیور - حسین حسن پور - مریم جمالی ترک آباد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. ارزیابیin silicoقطعات هیبرید شدهShET-1-ShET-2 و ناحیهN-انتهایIpaD از شیگلا فلکسنری 2a برای کاربرد در ایمنی زایی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه چاووشی - محمود تولایی - سیدمصطفی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. ارزیابیهای کمی و کیفی پروتئینCry1Abدر سیبزمینی تراریخته مقاوم به بید سیبزمینی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحمید میررکنی - حسن رهنما - حسن زینالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. استئوپورز و عوامل ژنتیکی موثر در آن


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سپیده ساغریدوز
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. استفاده از آپتامرها در مقابل آنتی بادی در هدف قراردادن سلول های سرطانی پروستات


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم شهیدی - فرزانه ایروانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. استفاده از الگوریتمهای القای درختهای تصمیم برای جداسازی ژنوتیپهای ویروس هپاتیت سی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام الیاسی - منصور ابراهیمی - سیدمحمدرضا فخری - امیرحسین کیوانجو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. استفاده از حامل لنتی ویروس اینتگراز منفی جهت استفاده در ژن درمانی بیماری فیبروز کیستیک


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد محمدزاده زنگلانی - سیاوش حمزه پور - سهیلا شایان - آزیتا نورآذرخشکناب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. استفاده از صفات مورفولوژی و نشانگر مولکولیRAPDجهت گروهبندی ژنوتیپهای عدس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه زاهدی - داریوش نباتی احمدی - محتشم محمدی - حمید رجبی معماری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. استفاده از فناوری فراسرد برای نگهداری بذور پسته


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مژگان سلطانی نژاد - سیدمهدی سیدی - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. استفاده از مکانیسم خاموشیRNA در ایجاد مقاومت به ویروس Y سیبزمینی (PVY)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرضیه قنبری جهرمی - حسن رهنما - امیر موسوی - محمدرضا صفرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. استفاده از ناقل ویروسیTuMVبه منظور بیان موقت ژنGFPدر گیاه توتون


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مصطفی مدرسی - مختار جلالی جواران - مسعود شمس بخش - سیروس زینلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی درگیاه نخود

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا علیزاده - داریوش نباتی احمدی - حمید رجبی معماری - محتشم محمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. استفاده از نشانگرهای مولکولی برای بررسی حضور جایگاههای ژنیSr و 2 Lr67 ،Lr46/Yr 29تعدادی از لاینهای گندم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن سرهنگی - رحیم مهرابی - فرزاد افشاری - حبیب اله قزوینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. استفاده از هاپلوتیپ های متصل به خوشه ژنیHLA


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فائزه طلوعی - سیروس زینلی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. استفاده از هوموزیگوسیتی ماپینگ برای شناسایی ژنهای بیماریزا در ناهنجاریهای هتروژن


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه سوری - آفاق علوی - الهه الهی - حسین شمشیری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. استفاده از ژن لکتین تکثیر یافته با PCR جهت شناسایی سویا در همبرگرهای ممتاز


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه هاشم زادگان - فرزانه تفویضی - سید ابراهیم حسینی - منصور بیات
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. استقرار کلکسیون میکروبی بیوتکنولوژی نفت (PBCC)


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهنام راسخ - قاسمعلی محبعلی - محمدباقر ابراهیم حبیبی - حسن تیرانداز
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. اطلاعات عوامل رونویسی آفتابگردان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب اسماعیل زاده میان لنگه - عباس سعیدی - مسعود سلطانی نجف آبادی - حسین عسکری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. اعتبار سنجی عملکرد ریزRNAمصنوعی طراحی شده برای تضعیف بیان ژن کالومنین انسانی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا خادمی - علیرضا زمردی پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. افزایش ابراز فلاژلین نوترکیب درفرم محلول توسط چپرون شیمیایی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهادر بختیاروند - شیرین ترحم جو - سهیلا یغمایی - مهرداد میرسعیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. القا بیان ژن های بیماری زا در اگروباکتریوم تومفاشینس(Agrobacterium tumefaciens)


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا علوی - محمد مهدی سوهانی - رضا شیرزادیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. القاء ریشههای موئین در گیاه داروئی سرخارگل با استفاده از سویههای مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم نوری - شاهرخ قرنجیک - اکبر صفی پورافشار - مهدی رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. القاء پلیپلوئیدی در گل مریم و تعیین بهترین غلظت و زمان تیمار


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یکتا نوابی - مصطفی عرب - مریم نوروزی - شیرین دیانتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. القای آپوپتوز در سلوهای سرطان معده در پاسخ به داروی ایبوپروفن


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن اکرمی - منصور امین زاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. القای ریشه در شاخسارههای درونشیشه ی نارنج(C. aurantium) تراریخته


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا رمانی - محمد مهدی سوهانی - بهروز گلعین - هدایت زکی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. القای ریشه های موئین در شاخساره های تراریخته ی نارنج (citrus aurantium) با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا رمانی - محمد مهدی سوهانی - بهروز گلعین - هدایت زکی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. القای ریشههای موئین از طریق دو سویه باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز13A و 4 A در ختمیAlthaea officinalis L.


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریسا توسلی - اکبر صفی پورافشار - فاطمه سعیدنعمت پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. القای ریشههای مویین در برخی ژنوتیپهای ایرانی گیاه سویاGlycine max L.


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اردشیر معتمدی - مختار جلالی جواران - هوشنگ علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. القای کالوس از ریز نمونه های برگ ، دمبرگ و ریشهEchinacea purpurea


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن جعفریانی - فروغ سنجریان - فرزانه صابونی - وحید عبدوسی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. القای کالوس و باززایی گیاهچه های گندم از ریزنمونه جنین بالغ


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا افتخاریان قمصری - خدیجه رضوی - امیر موسوی - زهرا مختارزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. القای کالوس و رویان زایی پیکری درگیاه خیارcucumis sativus L رقم سوپردومینوس


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهیلا ستوده نیاکرانی - احمد مجد - طاهر نژادستاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. الیگونوکلئوتید DNAآپتامر انتخاب شده بعنوان پروب مولکولی جهت تشخیص تروپونین قلبیI


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قمرسلطان دراج - محمود تولائی - محمدجواد رسائی - علی محمد لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. امکان حصول گیاهان تراریخته به کمک آگروباکتریوم در شیکوری زراعی در غیاب عامل انتخابی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسعد معروفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. امکان سنجی تعیینSNPهای مرتبط با سرطان سینه به روش مطالعات مجازی ارتباطی کل ژنوم


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا نصیری - مرتضی بیطرف ثانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. امکان سنجی تولید واکسن نوترکیب کلستریدیائی از طریق بیان ژن توکسین اپسیلون کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ D در E. Coli

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا پیله چیان لنگرودی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. انتخاب باند های هدف محصولاتPCR ی قبل از تعیین توالی با استفاده از ژلSSCA و PAGE


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید مرادی - اباصلت حسین زاده کلاگر - محمد کریمیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. انتقال و بیان پلاسمید حاملHPV16 E7توسط پپتیدهای نفوذ کننده درون سلولی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طیبه صالح پور - اعظم بوالحسنی - سیدعباس شجاع الساداتی - روح الله وهاب پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. انتقال ژن الآسپارژیناز 2 به ریشه مویین سیبزمینی به منظور تولید پروتئین نوترکیب


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزاده محمدی - علی نیازی - یونس قاسمی - فرزانه آرام
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. انتقال ژن رمزگردانPGIP به گیاه توتون به منظور ایجاد مقاومت در برابر پاتوژنهای قارچی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شقایق جدی یزدان آباد - علی دهستان کلاگر - حمید نجفی زرینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. انتقال ژن کدکننده متالوتیونین تیپ 1 برنج ایزوفرمOsMTI-1bبه مخمرساکارومایسس سرویزیه


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا انصاری پور - آذر شاه پیری - محمدعلی اسداللهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. انتقالT-DNAآگروباکتریوم رایزوژنز به گیاه گل گاوزبان خوزستان (Echium khuzestanium)


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیرا محمدی - خسرو پیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. اولین گزارش شناسایی و جمع آوری ژنوتیپ های برتر ازگیل در ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدنقی پاداشت دهکایی - علیرضا حداد - حسن حاج نجاری - مسعود الماسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. اولین گزارش شناسایی، جمع آوری و ارزیابی ژرم پلاسم بومی آلو و گوجه در کشور


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محی الدین پیرخضری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. ایجاد رده سلولی و بانک ژنی بز مرخز به منظور حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی جانوری کشور


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالرضا دانشورآملی - کوروش جمعه خالدی - ابوالحسن شاهزاده فاضلی - احمد نسیمیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. بادیهای نوترکیب مهندسی شدهدرمانهای دارویی آینده مبتنی بر آنتی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن ابوالحسنی - مریم یاسمی - زهرا شریف زاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. باززایی درون شیشهای پایه رویشیG×N15 هیبرید هلو×بادام از طریق اندام زایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی عرب - عباس یداللهی - عبدالعلی شجاعیان - سیدمهدی حسینی مزینانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. باززایی مستقیم از برگهای گیاه عنابZiziphus jujuba Mill. در شرایط درون شیشه


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا هاشم زاده - مریم جعفرخانی کرمانی - یوسف حمیداوغلی - مریم عبدالمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. بازسازی شبکه های ژنی دخیل در پاسخ به تنش خشکی در برنج بر اساس دادههای ریزآرایه


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان پورعابد - زهراسادات شبر - فرزان قانع گل محمدی - منظر حیدری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. برآورد ضرایب اقتصادی برخی از صفات تولیدی گوسفند نژاد ماکوئی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالقاسم لواف - طرلان فرهوش - رامین جعفرزاده قدیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر روی صفات تولیدمثلی در بزهای مرخز


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پیمان محمودی - امیر رشیدی - محمد رزم کبیر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. برآورد وراثتپذیری برخی صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی در بادام(Prunus spp.)


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا زکایی خسروشاهی - محمود اثنی عشری - دانیال کهریزی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفات فیزیولوژیک در گلرنگ Carthamus tinctorius L تحت شرایط تنش خشکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پوراندخت گلکار
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. برآورد پارامترهای ژنتیکی جنین زایی آندروژنی در گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.)


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا عزیزی آرام - مهری ناظری - مریم میرزایی - دانیال کهریزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی در گوسفند زندی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد محمدی - محمد رزم کبیر - امیر رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. برآورد پارامترهای ژنتیکی و اثرات مادری برای صفات کیفیت خارجی تخم مرغان بومی آذربایجان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد کوه الوندی - صادق علیجانی - حسین جانمحمدی - علی حسین خانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی مجموع وزن شیرگیری در گوسفند نژاد آرمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه پوربایرامیان - ابراهیم میرزامحمدی - حافظعلی دلجوعیسی لو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. بررسی آسیبDNA در اسپرم سه گروه از مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری حضرت مریم ساری


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سپیده رجبی - حسین مزدارانی - مریم شهیدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. بررسی اثر اتفن بر ترشح پروتئینهای القا شده به وسیله ی هورمون جیبرلیک اسید از لایه آلرون بذر جو


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمانه سیاه پوش - آذر شاه پیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. بررسی اثر استفاده از نانوکورکومین، بر میزان پیشرفت یاخته های سرطانی سرطان کولون


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد جواد دهقان عصمت بادی - مجید صادقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. بررسی اثر تنظیم کنندههای رشدی و نوع ریزنمونه بر باززایی بذرالبنج مشبک(Hyoscyamus reticulatus L.)


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا امین نژاد - بهمن حسینی - اردشیر قادری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. بررسی اثر داروی گیاهی دارچین بر روی انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم در شرایط آزمایشگاهی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیرین پرواز - ناهید مسعودیان - حسین عباسپور - مهسا آزادی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. بررسی اثر ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر باززایی فلفل دلمه ای(Capsicum annuum L.)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ندا پیش بین - امیر موسوی - سپیده کلاته جاری - مهران عنایتی شریعت پناهی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. بررسی اثر سطوح مختلف تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه رازیانه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عصمت انباز - شاهرخ قرنجیک - احمد غلامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. بررسی اثر ضد ویروسی عصاره الکلی گیاه بومادران در کنترل ویروس موزائیک خیار


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: تابان صفرزاده خسروشاهی - فرشاد رخشنده رو - کامبیز لاریجانی - علیرضا گلنراقی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. بررسی اثر غلظتCaCl2.2H2Oدر جلوگیری از زرد شدن برگها در ریزازدیادی گیاه گل محمدی Rosa damascena Mill


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عاطفه ملکی منش - احمد معینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. بررسی اثر فاکتورهای ژنتیکی بر سندرم هایپر ایمونوگلوبولین E


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شقایق پیشکاری - جلال الدین حمیصی - عادله قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط روی تولید شیر گاوهای هلشناین استان فارس


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عاطفه کاوسی - هدایت اله روشنفکر - مرتضی مموئی - جمال فیاضی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. بررسی اثر مکملL-کارنیتین بر تغییرات سطح سرمیmiRNA-217 در مبتلایان به استئاتوهپاتیت غیرالکلیNASH


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیرین امیری مقدم - فرزانه ایروانی - مهسا اصل مهاجری - محسن نعمتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. بررسی اثر هورمونD- 2,4 بر تولید کالوس های جنین زا در رقم مجول نخل خرما


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهناز عبدالوند - رضا ضرغامی - حسن حسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. بررسی اثر پری-پروی پروترومبین خوکی بر بیان فاکتور 9 انسانی در رده سلولی پستانداران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهره خورشیدی - علیرضا زمردی پور - مهرداد بهمنش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. بررسی اثر پلی مورفیسم RS16944 بر میزان ژن IL-1B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه حیدری - ناهید رخشی - مجید پهلوان کاخکی - مهرداد بهمنش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. بررسی اثر پلیمورفیسم rs243324 بر میزان بیان ژن SOCS1 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید پهلوان کاخکی - ناهید رخشی - معصومه حیدری - مهرداد بهمنش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. بررسی اثر کاهش بیان آپولون بوسیله RNAi روی آپوپتوز و قدرت بقای سلول های سرطانی هلا


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده میلانی - مژگان بنده پور - بهرام کاظمی - زهره شریفی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. بررسی اثر کلرید کلسیم در ریزازدیادی و ریزغدهزایی سیبزمینی (Solanum tuberosum L.)


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا موحدی - احمد معینی - محسن یادگاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. بررسی اثر یونهای مس بر بیان ژن تیروزین آمینوترانسفراز در گیاهچه های بادرنجبویه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کیوان اسمعیل زاده سالستانی - علی ریاحی مدوار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. بررسی اثر90 Hsp و 70 Hsp بر عملکرد آنزیم تلومراز در سلولهای سرطانی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه عبدالهی - مولود نیکخواه - پروین مهدی پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. بررسی اثرات محیط کشت پاپه بر رشد و پرآوری شاخه دو پایه پاکوتاه کننده سیب بومی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا نوروزی - علی وطن پورازغندی - حسن حاج نجاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. بررسی اثرات محیطی بر میزان فعالیت آنزیم فیتاز در دو سویه آسپرژیلوس نایجر و فوزاریم اگزیسپروم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی مفاخری - امیرحسین فرتاش - امیر میمندی پور - عبداله حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. بررسی اثرات محیطی بر میزان فعالیت آنزیم فیتاز در دو سویهB.subtilis و Erwinia carotovora

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسین فرتاش - علی مفاخری - امیر میمندی پور - عبداله حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. بررسی اثرات مستقیم وغیر مستقیم برخی صفات بر وزن میوه در سیب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم دودانگه بالاخانی - سیما دامیار - داراب حسنی - سیامک کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. بررسی اثرات پلیوتروپیک موتاسیون بیخاری بر سایر صفات مورفولوژیکی گلرنگ زراعی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی برکاتی - اسدالله احمدی خواه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. بررسی اثرات کوئرستین بر فعالیت ضدسرطانی تاموکسیفن درردهی سلولیT-47D


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته تقی ئی - سیدجلال زرگر - شاهرخ صفریان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. بررسی ارتباط آلل هایDR3-DQ2آنتی ژن لوکوسیت انسانیHLAکلاس II با کودکان دیابتی نوع یک و غیر عادی در ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه زینالی - سیما منصوری درخشان - سیامک شیوا - بهزاد برادران
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. بررسی ارتباط الگوهای انگشتان دست وچیلوسکوپی در جمعیتی از دختران فارس تربت حیدریه


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه فهیمی سیوکی - ناصر مهدوی شهری - جواد بهارآرا - مریم طهرانی پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. بررسی ارتباط بین سرطان کلورکتال و پاپیلوما ویروس


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه تفویضی - هانیه طاهریان - زهرا طهماسبی فرد - افشین عبدی راد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. بررسی ارتباط بین میزان تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های وحشی و زراعی جو و بیان نسبی ژن دهیدرین 3

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یعقوب حسنی نژاد - مریم شهبازی - جابر کریمی - زهراسادات شبر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs6492538 ژن MIR17HG با سقط مکرر در جمعیت ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هانیه زارع میرک آباد - زهرا نورمحمدی - شهره زارع کاریزی - فهیمه باغبانی آرانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. بررسی ارتباط بین پلی مورفیسمrs 17173608 ژنchemerinو ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا موحد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. بررسی ارتباط بین پلیمورفیسمGlu298Asp در ژن NOS3 و افزایش ریسک ابتلا به آترواسکلروز


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محبوبه کاظمی - محمدمهدی حیدری - مهری خاتمی - مهدی حدادزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. بررسی ارتباط تغییرات تعداد نسخههای ژنها و پروفایل بیان ژنی با مقاومت به تاموکسیفن


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ساناز طبرستانی - سیدمحمدحسین قادریان - حمید رضوانی - رضا میرفخرایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. بررسی ارتباط جهشهایC282Y و H63D ژن هموکروماتوز HFE و خطر ابتلا به انفارکتوس قلبی حاد


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شاهرخ ایروانی - زهرا شاکر - امین آیتی پور - حامد ناقوسی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. بررسی ارتباط نشانگرهای متراکم با صفت وزن لاشه و سینه در بلدرچین ژاپنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس مداحی - حسین مهربان - احمد احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. بررسی ارتباط پلی مورفیسم در ژنCYP3A5با سرطان مثانه


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خدیجه عنصری - مصطفی بختیاری طجر - منا عبداللهی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. بررسی ارتباط پلی مورفیسم1562C/T-ژنMMP-9با خطر ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس(MS)


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا ابدان - زهره رحیمی - شیوا ایرانی - نازنین رزازیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. بررسی ارتباط پلی مورفیسم477C/T ژن ABCA1با تغییرات میزانHDL-Cدر جمعیت بابل


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدمهدی باباشمسی - سهراب حلالخور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. بررسی ارتباط پلی مورفیسمT>C-511 ژن اینترلوکین- 1بتا با بیماری زخم پپتیک در استان هرمزگان- ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اطهر امینی - علی محمد فروغمند - عبدالعظیم نجاتی زاده - محمد شکاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. بررسی ارتباط پلی مورفیسمهایTP53 با تومورهای تیروئید در شمال غرب ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی حسینپورفیضی - رقیه دهقان - ناصر پولادی - اسماعیل بابائی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. بررسی ارتباط پلیمورفیسم IVS5-13insCژن HMGA1 با دیابت نوع 2 در مبتلایان شهر تبریز


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زیبا مبشری - صفر فرج نیا - فائقه صادقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. بررسی ارتباط پلیمورفیسم c.94C>Aژن اینوزین تری فسفاتاز و نارسایی قلبی در یک جمعیت ایرانی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آسیه جبلی - محمد علی برومند - مهرداد بهمنش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. بررسی ارتباط پلیمورفیسم g.IVS2+21A>C ژن اینوزین تری فسفاتاز با بیماری نارسایی قلبی در ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آسیه جبلی - محمد علی برومند - مهرداد بهمنش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. بررسی ارتباطRS28368082 درژن SPO11 با ناباروری مردان آزوااسپرمی در جمعیت ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عصمت قلخانی - مسعود شیدایی - حمید گورابی - نرجس باختری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. بررسی افزایش بیان ژن زیر واحد A گیرنده های سروتونینی سلولهای تک هستهای خون در مجاورت سرب


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ندا صائب نیا - مجید صادقی زاده - بهرام محمدی سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. بررسی الگوی بیان ژن تنظیمی NPR1 پس از تیمار گیاه برنج با سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ژاله حکمتی - سیده حمیده کاروانکش - علی اعلمی - محمد مهدی سوهانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. بررسی الگوی بیان ژن رمز کنندهNa+/H+آنتیپورتر غشای پلاسمایی در گیاهAeluropus littoralisتحت تنش


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا اسماعیلی تزنگی - علی محمد طالع - محسن جم - جعفر ذوالعلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. بررسی الگوی بیان ژن پروکسیداز در پاسخ به بیماری سفیدک پودری در گیاه جو

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ثریا قریشی - سیده ساناز رمضانپور - حسن سلطانلو - سعید نواب پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. بررسی الگوی بیان ژنها تحت تنش شوری با استفاده از تکنیکcDNA-AFLPدر ارقام گندم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام امینی - امیرمحمد ناجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. بررسی الگوی بیان ژنهایACCسنتتازوEREBPدر مراحل رشد رویشی و زایشی نخود arientinum LCicer. در پاسخ به تنش خشکی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی مرجانی - محمد فارسی - اسلام مجیدی هروان - محمد رسولی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. بررسی الگوی تمایل کدونی ژن های فتوسنتزی در گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام یونسی ملردی - قربانعلی نعمت زاده - احسان شکری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. بررسی الگوی سیتوکین IFN-γ در موشهای BALB/c ایمن شده با آنتی ژنهای CFP_10وESAT_6مایکوباکتریوم بویس


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اعظم ترابی - مجتبی طهمورث پور - فاطمه واحدی - نادر مصوری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. بررسی الگوی متیلاسیون پروموتر ژن گاماگلوبین در بیماران بتاتالاسمی با هموگلوبین جنینی بالا


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهره شجاعی - محمد حمید - محمد طهماسب - لادن تیموری طولابی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. بررسی امکان وجودmiRNAاینترونی در ژنNucleosteminبا هدف تشخیص و درمان در سرطان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اشکان تعویذی - مختار جلالی - اوژن تعویذی - اسماعیل ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. بررسی انتقال و بیان سازهNapin-Ω-GUS-SAR در گیاهان نسل اول توتون تراریخت


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا مکانیک - خدیجه باقری - بهرام ملکی زنجانی - فائزه کوچی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. بررسی بهترین روش گندزدایی درون شیشهای رقم بایودر ژربرا(Gerbera jasmonii)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده سوما ابراهیمی - علیرضا بابایی - صابر شکری - حمیدرضا حیدری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. بررسی بیا ژن zmpip2_4 تحت تنش های محیطی غیر زنده در برگ ذرت (Zea mays cv 704)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اختر ایوبی - فاطمه رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. بررسی بیان آنتی بادی مونوکلونالscFvIMPدر توتون تراریخت


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید سهیلی وند - امیر موسوی - محمدرضا صفرنژاد - محسن مردی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. بررسی بیان آنکوژن Astrocyte Elevated Gene1 در بیماران مبتلا به هپاتوسلولار کارسینوما در ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نغمه قلی پور - نادر منصور سمائی - منا جواهری - محدثه منتظری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. بررسی بیان دوژن سیستم ترمیم ماده ژنتیکیMSH2 و 1 XRCC در مبتلایان به گرفتگی و بازگرفتگی عروق خونی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ساغر پهلوان نشان - امیرحسین احمدی - محمدعلی برومند - مهرداد بهمنش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. بررسی بیان فاکتور رشد عصبی بتای انسانی در دماها، زمانها و غلظتهای مختلف القاگر


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مونا سهرابی - زهرا حاجی حسن - معصومه رجبی بذل
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. بررسی بیان و عملکردRNA غیر کدکننده بلند ضد تمایزANCRدر حین تمایز سلول ها یبنیادین به سلول های عصبی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یوسف فوعانی - مهشید ملکوتیان - سیدجواد مولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. بررسی بیان ژن رمز کننده آنزیمNADP-Malicدر گندم و اجداد وحشی آن


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا زکی پور - عباس عالم زاده - هومن راضی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. بررسی بیان ژن فیتون سنتازPSY تحت تنش نفت در گیاه Salicornia iranica

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طیبه عبداله زاده - زهره حیدریان - علی نیازی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. بررسی بیان ژن فیتون سنتتاز (PSY) تحت تنش نیکل در گیاه سالیکورنیا ایرانیکا


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ندا پورداد - غلامرضا کاوسی - زهره حیدریان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. بررسی بیان ژنCIB4 در بیضه و تخمدان گوسفند کرمانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسین جعفری دره در - محمدرضا محمدآبادی - علی اسمعیلی زاده کشکوئیه - علی ریاحی مدوار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. بررسی بیان ژنSTAT3 در بیماران مبتلا به آسم شدید مقاوم


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کیوان سعیدفر - محمدرضا مسجدی - الهام ذنوبی - مهرداد بهمنش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. بررسی بیان ژنTERRAدر تومورهای مغزی: آستروسیتوما و مننژیوما


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سپیده دشتی - مجید خیراللهی - محمد کاظمی - زهرا خلج
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. بررسی بیان ژنTGFBRIدر بافت تخمدان گوسفندان نژاد افشاری


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته ستوده - طاهر هرکی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. بررسی بیان ژنTGFβ1 در بیماران مبتلا به آسم شدید مقاوم


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کیوان سعیدفر - محمدرضا مسجدی - اسماعیل مرتاض - مهرداد بهمنش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. بررسی بیان ژنهای شناسایی شده در گیاهچههای گندم تحت تنش خشکی طولانی مدت و آبیاری مجدد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریسا کوباز - فائزه قناتی - منظر حیدری - نرگس مجتهدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

301. بررسی بیان ژنهای یونجه تحت تنش شوری با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای میکرواری


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا همت یار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. بررسی بیان ژنهایDnmt1 ،IL17RC ، Tet 2 ،VEGF ،HIF-2α ،HIF-1αدر کشت سلولهایRPEچشم در شرایط هایپوکسی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا علی وند - فرزانه صابونی - زهرا سهیلا سهیلی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

303. بررسی بیان کمی ژنNanogدر بلاستوسیست یخگشایی شدهی موش


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریسا فتحعلی زاده - مجتبی دشتی زاد - مرتضی دلیری جوپاری - مهدی شمس آراء
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. بررسی بیانSurvivin به عنوان یک مارکر مولکولی در نمونه های FFPE در استئوسارکوما


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه سلیمانپور - اسماعیل بابایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

305. بررسی بیانmicro RNAدر رده ی سلولیT47-Dسرطان سینه تحت تأثیر سیلیبینین


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه خالوزاده - نسرین معتمد - الهام ابراهیم تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

306. بررسی بیوانفورماتیکی آنزیم کیتیناز جداسازی شده از گیاهCucurbita maxima

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیرا شعبانی - علی دهستانی - محمدعلی ابراهیمی - فاطمه وفادار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. بررسی بیوانفورماتیکی الگوی بیان ژنهای دفنزین و پراکسیداز درگندم آلوده به بیماریهای قارچی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسداله آبیارفینی - ندا میرآخورلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

308. بررسی بیوانفورماتیکی امکان حضورmiRNA های جدید در ناحیه افزایش یافته3q26.33 در سرطان ریه


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر باقری - سیده فاطمه رضوی پور - مهشید ملکوتیان - سیدجواد مولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. بررسی بیوانفورماتیکی اپی توپ های خطی پروتئین هماگلوتنین (HA) در ویروس آنفلوانزای H5N1

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: افسانه سادات فرساد - سعید ملک زاده شفارودی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

310. بررسی بیوانفورماتیکی خواص پیوندی بتالاکتوگلوبولین گاوی طبیعی و جهش یافته A86Q


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نجمه کاظم فرزندی - اصغر طاهری کفرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

311. بررسی بیوانفورماتیکی ساختار وعملکرد اووکالیکسین- 32 در مرغ و بلدرچین ژاپنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل حیدرنژاد - جلال رستم زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. بررسی بیوانفورماتیکی سایت فعال و روابط تکاملی پروتئین های هماگلوتنین در ویروس آنفلوانزایA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: افسانه سادات فرساد - سعید ملک زاده شفارودی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. بررسی بیوانفورماتیکی میکروRNAهای درگیر در تنشهای غیرزیستی در آرابیدوپسیس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فضیه اسماعیلی - بهروز شیران - احمد جلیلیان - اسماعیل ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. بررسی بیوانفورماتیکی و تائید آزمایشگاهی یکmiRNAی جدید در ناحیه ژنیBrcA2


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده فاطمه رضوی پور - امیر باقری - مهشید ملکوتیان - مهران میراولیایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

315. بررسی بیوانفورماتیکی ویژگی های بیوشیمیایی پکتات لیازLدر میکروارگانیسمهای باکتریایی و قارچی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شقایق افراز - ناصر فرخی - سعید امین زاده - فاطمه زبردست رودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

316. بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین فارنسیل دیفسفات سنتاز در خانواده استراسه و چند خانواده گیاهی دیگر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه درویشی - سیدمحمد دبیری - ریزان الیاسی - دانیال کهریزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

317. بررسی بیوانفورماتیکی پروتئینNac2 در گیاهان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طیبه مشکانی - محسن جم - عباس عالم زاده - حسن پاک نیت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

318. بررسی بیوانفورماتیکی پروموتر ژنPSY موثر در پاسخ به تنش های زیستی و غیرزیستی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طیبه عبداله زاده - زهره حیدریان - علی نیازی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

319. بررسی بیوانفورماتیکی ژن 1-دئوکسی-دی -زایلوز 5-فسفات سنتاز در چندین گونه گیاهی به منظور جداسازی ژن در پیرتروم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمد دبیری - محمد مجدی - بهمن بهرام نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

320. بررسی تأثیر بیش بیان یک ریزRNAجدید، قرارگرفته برروی ژنTrkCانسانی در رده سلولی U87


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سادات دوکانه ای فرد - بهرام محمد سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. بررسی تأثیر تراکم و میزان مصرف بذر در واحد سطح بر عملکرد واجزای عملکرد کلزا رقمRGS003

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صابر سیف امیری - داود رودی - امیرحسین شیرانی راد - معرفت قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. بررسی تأثیر دما بر مقاومت به ویروس رگبرگزرد نکروتیک چغندرقند در گیاهان چغندرقند تراریخت


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صدیقه بدل پورآل هاشم - بهاره زارع - مریم خوش نامی - محمدعلی ملبوبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

323. بررسی تأثیر فعالیت ژنRON1 بر برخی ویژگی های ریشه درواکنش به دو هورمونABA و IAA درآرابیدپسیس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا رویان - رضا شیرزادیان خرم آباد - عاطفه صبوری - محسن زواره
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. بررسی تأثیر کوتریموکسازول و ریفامپین بارگیری شده در نانو حامل جهت درمان عفونت بروسلا


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس بداغ آبادی - فرهود نجفی - مجید صادقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. بررسی تاثیر انجماد شیشهای بر بیان ژنهای کدکننده آنزیمDNAمتیل ترانسفراز


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهسا کلی فروش - مریم شاه حسینی - رها فوائدی - بیتا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. بررسی تاثیر جایگاهN-گلیکوزیلاسیون بر ترشح فاکتور 9 انسانی نوترکیب

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فهیمه قاسمی - علیرضا زمردی پور - محمدرضا خرمی زاده - علی اصغر کارخانه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. بررسی تاثیر محیط کشت و تنظیم کنندههای رشد گیاهی در ریشه زایی درون شیشه ای گیاه استویا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید مهری زاده - بهرام باغبان کهنه روز - ابراهیم دورانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. بررسی تاثیر نانواکسید روی بر بیان ژنDATدر سوسپانسیون سلولی گیاه پروانش


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا رضائی - رامین حسینی - بهور اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. بررسی تاثیر چهار نوع هورمون گیاهی بر جنینزایی سوماتیکیEucalyptus rubida

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعیده قدیری سردرود - محمد حسن عصاره - عباس قمری زارع - شکوفه شهرزاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر بیان ژنMYBPC3در قلب جوجههای گوشتی مبتلا به آسیت


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: افروز کمالی سنگانی - علی اکبر مسعودی - سیدعبدالله حسینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. بررسی تاثیرفعالیت ژنRON1 بربرخی ویژگیهای مورفولوژیکی گیاهان درواکنش به تنش سرما درآرابیدوپسیسArabidopsis thaliana

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم هادی - رضا شیرزادیان خرم آباد - علی اعلمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. بررسی ترجیح کدونی آیزوفرمهای مختلف ژن رمز کنندهMYB


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود احمدی کردشولی - علیرضا میرزایی - دنیا پوی - زهره حیدریان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. بررسی ترجیح کدونی آیزوفرمهای مختلف ژن رمز کنندهMYC

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: دنیا پوی - علیرضا میرزایی - محمود احمدی کردشولی - زهره حیدریان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات پلیفنلی میوه زیتون ارقام ایرانی و خارجی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا امیری نودیجه - مهدی حسینی مزینانی - کمال الدین حق بین - نازیلا امین تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. بررسی تشابه توالی آمینواسید زیرواحد 3 سیتوکروم سی اکسیداز در شاخه آسکومایکوتا


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حکیمه ضیایی جویباری - محمدعلی تاجیک
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. بررسی تغیرات ژنتیکیPONدر ناباروری ایدیوپاتیک مردان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ستاره بهروزی - فرهاد مشایخی - محمدهادی بهادری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

338. بررسی تغییرات الگوی بیانی ژنLTPدر پاسخ به بیماریFusarium graminearumدر گندم


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریا آرین پور - ندا میرآخورلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. بررسی تغییرات اپیژنتیکی ژنFGFR2 و9 MAPدر سرطان پستان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مینا ده بید - سیداحمد آل یاسین - حمیدرضا وزیری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. بررسی تغییرات بیان خانواده ژنیIDدر طی چرخه قاعدگی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منان عشینی - مریم شاه حسینی - سوده مهدیان - رضا افلاطونیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. بررسی تغییرات بیان چند عامل رونویسی خانوادهbZIPدر پاسخ به تنش خشکی در آفتابگردان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب اسماعیل زاده میان لنگه - عباس سعیدی - مسعود سلطانی نجف آبادی - حسین عسکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. بررسی تغییرات بیان ژن بتا 1 و 3 گلوکاناز گندم در تعاملات گندم- زنگ ساقه با استفاده ازRealtime-PCR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیده موجرلو - ناصر صفایی - احمد عباسی مقدم - مسعود شمس بخش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. بررسی تغییرات بیان ژنHomeoboxA10در بافت اندومتر رحم در طول سیکل جنسی زنان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یاسمن صمدیه - مریم شاهحسینی - سوده مهدیان - رضا افلاطونیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. بررسی تغییرات بیانیmiR-1267 و 2276 miR-در نمونه بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صفورا ترکاشوند - محمد واسعی - محمود تولائی - سیدجواد مولی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

345. بررسی تغییرات سیتوژنتیکی درگیاهان باززایی شده از رویان پیکری موز (Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه قاسمعلی - مسعود شیدایی - فرخ فراهانی - طاهر نژاد ستاری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. بررسی تغییرات همخونی در جمعیت گاومیشهای استان خوزستان طی 30 سال گذشته

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه رضائی - جمال فیاضی - محمدتقی بیگی نصیری - حمیدرضا مددفر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. بررسی تلاقیپذیری چند رقم گندمنان ایرانی Triticum aestivum L. با گونه آجیلوپستریانسیالیس Aegilops triuncialis L.


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ندا فتحی - قادر میرزاقادری - هدیه بدخشان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. بررسی تنوع در توالی پروتئین پوششی نژادهای ویروس موزائیک توتون

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بنت الهدی قویدل - فرهاد شکوهی فر - محمدعلی ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. بررسی تنوع زیستی باکتری های گرما دوست و تجزیه کننده سلولز حوزه اکستریم دهلران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم عزیزی - جعفر همت - سیدمرتضی سیفتی - محسن واعظ
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. بررسی تنوع سوماکلونال برخی ارقام پایه سیب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرضیه صفرزاده - مائده صفرزاده - زهرا نور محمدی - مسعود شیدایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. بررسی تنوع مورفولوژیک برخی از تودههای بومی دستنبوی ایرانی(Cucumis melo var. dudaim)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده فاطمه میرنوری - عبدالعلی شجاعیان - سجاد رشیدی منفرد - نرگس دست رنجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. بررسی تنوع ژن های پاسخگو به تنش های زیستی و غیر زیستی در ارقام برنج ایرانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امید رمضانی - آسا ابراهیمی - علیرضا نبی پور - محمد نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

356. بررسی تنوع ژنتیکی آهوان ایرانی سبزوار با استفاده از توالییابی ناحیهD-loop


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه محمدزاده - حمیدرضا رضایی - اسکندر رستگارپویانی - محمد کابلی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

358. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای زنیان ایرانی براساس صفات مورفولوژیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سینا ساداتی - سیداحمد سادات نوری - حسینعلی رامشینی - احمد رئوفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

359. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای زیره سبز با استفاده از صفات فیزیولوژی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین کاظمی - سیدمحمدمهدی مرتضویان - بهلول عباس زاده - مجید قربانی جاوید
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از روشهای پیشرفته آماری در کلونهای سیبزمینی در منطقه اردبیل


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میلاد عسگری - رضا تقی زاده - امیراصلان حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام گندم نان ایران بر اساس صفات مورفولوژیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم اسماعیل زاده - خلیل زینلی نژاد - محمدهادی پهلوانی - سیده ساناز رمضان پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

362. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپهای گندم نان بومی ایران بر اساس صفات مورفولوژیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل دستورانی - خلیل زینلی نژاد - مسعود سلطانی نجف آبادی - محمدهادی پهلوانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از گونه های زالزالکCrataegus spp غرب و مرکز ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن اکبری بیشه - بهرام عابدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

364. بررسی تنوع ژنتیکی بین توده ای ارقام بومی خربزه سیستان با استفاده از نشانگرهایISSR

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طاهره شهرکی - محمود سلوکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

365. بررسی تنوع ژنتیکی بین چند ژنوتیپ فرانسوی و ایرانی انگور با استفاده از نشانگر اس- اس- آر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمودرضا کریمی شهری - ویدا دهواری - علی مختاریان - حسن ابراهیم پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از سویه های ایرانی ریزجلبکDunaliellaبا استفاده از نشانگر مولکولیRAPD


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اعظم پناهپور - رضا محمدی - نادر چاپارزاده - ناهید حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

367. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گونهOnobrychis viciifolia Scop. (Fabaceae) با استفاده از انگشت نگاری با نشانگرISSR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب طلوعی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

368. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت گوسفند شین بش با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره وmtDNA

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صلاح الدین خدامرادی - علی جوانروح - حمیدرضا سیدآبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

369. بررسی تنوع ژنتیکی خربزه وحشی استان مازندران و گلستان با مارکرهایISSR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود خسروشاهی بناب - فاطمه وفادارشام اسبی - علی دهستانی - صابر گلکاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

370. بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونههای دیپلوئید تریتیکومTriticum spp. و آجیلوپس Aegilops spp با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCoT

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیوا زندی - هدیه بدخشان - قادر میرزاقادری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

371. بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپهای وحشی و زراعی یولاف با استفاده از نشانگر مولکولیSCoT

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرستو زارعی - هدیه بدخشان - قادر میرزاقادری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

372. بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی گونه های گز وحشی در استان سیستان و بلوچستان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هانیه تیموری - مسعود شیدایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

373. بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی گونه هایی ازجنسCirsiumدر شمال غربی ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مونا ناجی - مسعود شیدایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

374. بررسی تنوع ژنتیکی ده جمعیت یونجه با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیرهای بذر


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرناز ریاست
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

375. بررسی تنوع ژنتیکی دو گونه از جنسHelichrysumدر هفت استان ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ملاحت تابان - مسعود شیدایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

376. بررسی تنوع ژنتیکی رزهای وحشی اطراف مراغه با استفاده از مارکرهایISSR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود خسروشاهی - یاور شرفی - بهزاد صادق زاده - فاطمه وفادارشام اسبی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

377. بررسی تنوع ژنتیکی زنجرک چغندر قندCirculifer haematocepsبا نشانگرISSR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید طحان - محمد زکی عقل - لیدا فکرت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

378. بررسی تنوع ژنتیکی شنبلیلههای استان فارس با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیرهای بذر


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرناز ریاست
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

379. بررسی تنوع ژنتیکی صفات کمی و رنگ گوشت غده در ژنوتیپهای سیبزمینی رقم مارفونا حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داود حسن پناه - مسعود رحیمی - سیروس ودادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

381. بررسی تنوع ژنتیکی قارچهای آربسکولار میکوریزا همزیست با ریشه درختان پستهPistacia vera منطقه رفسنجان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رعنا صباغ فرشی - سیدمهدی سیدی - سعیده رجایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

382. بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای F4 گندم حاصل از تلاقیWangshuibai×فلات از لحاظ ویژگیهای مورفولوژیک و زراعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی گراوندی - عبداله نجفی - علیرضا زبرجدی - غلامرضا محمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

383. بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای آفتابگردان روغنی بر اساس عملکرد و سایر ویژگیهای زراعی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا ابوالقاسمی - رضا درویش زاده - حمدالله کاظمی اربط
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

384. بررسی تنوع ژنتیکی لاینهای گندم دوروم با استفاده از نشانگرهایISSR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کانیاو قاسم زاده اقدم - بابک عبدالهی مندولکانی - بهزاد صادق زاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

386. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط گونه ای در گونه هایsalviaبا استفاده از مارکر مولکولیISSR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه صفایی شکیب - مسعود شیدایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

387. بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه میانگین ژنوتیپ های مختلف کنجد در دو شرایط نرمال و تنش

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: افسون عسکری - محمد ضابط - علی شوروزدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

389. بررسی تنوع ژنتیکی ژنFSHRدر ناباروری زنان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هانیه حقیقی - حمیدرضا وزیری - زیبا ظهیری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

390. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای برنج براساس نشانگرهای مولکولی پیوسته با صفات کیفی پخت و خوراک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ارمغان صائب - معصومه شیخان - مریم حسینی چالشتری - سپیده ترابی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

391. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای زیتون از طریق نشانگرهای مورفولوژیکی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نصیبه شایگان - ستار طهماسبی انفرادی - محمد ضعیفی زاده - حمیدرضا نوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

392. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای زیتون از طریق نشانگرهای پروتئینی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نصیبه شایگان - ستار طهماسبی انفرادی - محمد ضعیفی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

394. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گلابی غرب ایران با استفاده از نشانگرRAPD

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هدا بشیری - کیانوش چقامیرزا - عیسی ارجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

395. بررسی تنوع ژنتیکی گردوهای ایرانی (Juglans regia L.) با نشانگرهای SSR

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آیدا طاهری - نسرین سیدی - بابک عبدالهی مندولکانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

396. بررسی تنوع ژنتیکی گندم امر اهلی با استفاده از نشانگر مولکولی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سوما گلسرشت - قادر میرزا قادری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

397. بررسی تنوع ژنتیکی گندم امر وحشی با استفاده از نشانگرSCoT


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم مرادی وحدت - فادر میرزا قادری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

398. بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند کرمانی با استفاده از اطلاعات شجره


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد کشاورز پور - محمدرضا بحرینی بهزادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

399. بررسی تنوع ژنیrecAدر جدایه های باکتریErwinia amylovoraبدست آمده از پنج میزبان مختلف

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد رفاهی - ساره بقائی راوری - عصمت مهدیخانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

400. بررسی توانمندی باکتریهای جدا شده از محیطهای شور ایران در تولید آنزیمهای دارویی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صدیقه اسد - پژمان شیرازیان - محمدعلی آموزگار
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

402. بررسی ثبات زنتیکی گیاهچه های سیب زمینی نگهداری شده به روشcryopreservation


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریسا رستمی - رضا ضرغامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

403. بررسی ثبات ژن و میزان پروتئینNptIIتولید شده در سیبزمینی تراریخته مقاوم به بید سیبزمینی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحمید میررکنی - حسن رهنما - حسن زینالی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

404. بررسی جایگاه اتصالTnrAدر نواحی پروموتری ژنtnrAدر میان گونههای مختلف باسیلوس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم زنگی - عباس فرازمند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

405. بررسی جریان ژنی بین آهوان ایرانی استان های خراسان با استفاده از توالییابی ناحیهD-loop


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه محمدزاده - حمیدرضا رضایی - اسکندر رستگارپویانی - محمد کابلی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

406. بررسی جزایرCpGدر ژن ویمنتین


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیوا ولایی - محمدمهدی یعقوبی - مهدی شمس آرا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

407. بررسی جهش اگزونهای 7 و 9 ژنCDH1در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان معده


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پریا اسکندری - محمدحسین صنعتی - زیور صالحی - ابوالحسن شاهزاده فاضلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

408. بررسی جهش در اگزون 6 ژن گیرنده پروتئین مورفوژنتیک استخوان BMPR1B در بز مرخز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیلا پور علی - سید ضیاءالدین میر حسینی - نوید قوی حسین زاده - نجات بادبرین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

409. بررسی جهش در ژن ATPase8میتوکندریایی در بیماران مبتلا به آترواسکلروز


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه السادات میر فخرالدینی - محمد مهدی حیدری - مهری خاتمی - مهدی حدادزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

410. بررسی جهش در ژن میتوکندریاییATP6 در بیماران مبتلا به آترواسکلروز با روشPCR-SSCP


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه میرزائیان - محمدمهدی حیدری - مهری خاتمی - مهدی حدادزاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

411. بررسی جهش های ژنCFTRدر 68 بیمار ایرانی مبتلا به فیبروز کیستی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا تقی زاده - محمود شکاری خانیانی - سیما منصوری درخشان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

412. بررسی جهش های گیرنده اینترلوکین 12 و اینترفرون گاما در بیمارانی با عفونتBCGمنتشره


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین زمان زاده - شهرام تیموریان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

413. بررسی جهش ژن ATPase6 میتوکندریایی در مردان ایرانی مبتلا به واریکوسل


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیر حسین دانافر - محمد مهدی حیدری - مهری خاتمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

414. بررسی جهشR202Q در ژنMEFVدر بیماران ایرانی مبتلا بهSoJIA


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدیه حسنی - شیرین فریور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

415. بررسی جهشهای ژن فسفاتیدیل اینوزیتول 3- کیناز در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان مرکزی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد همتا - نرگس شریف - کلاله مریوانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

416. بررسی حساسیت و اختصاصیت روشHigh Resolution Melting Analysisدر شناسایی انواع جهش های مختلف ژنRB1


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سینا علیزاده - علی آهنی - رقیه رازقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

418. بررسی حضور ژن حساسیتTsn1 به قارچ عامل بیماری لکه خرمایی در تعدادی از لاینهای گندم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم کرمی - رحیم مهرابی - محمد ترابی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

419. بررسی حضور ژنهای مقاومت گیاه بالغ در تعدادی از ارقام و لاینهای گندم نان ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مژگان الهی پور - حبیب اله قزوینی - رحیم مهرابی - محسن سرهنگی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

421. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی استویا(Stevia rebaudiana Bert.) تحت تاثیر متیل جاسمونات در کشت درون شیشهای


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاله حسینی هاشم زاده - ناصر محبعلی پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

422. بررسی خصوصیات ژنتیکی ژنهای کنترل کننده اسید اولئیک درکلزا


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل فاضلی - حبیب ا.. سمیع زاده - فرج ا.. شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

423. بررسی خواص ماکروسکوپی ترولنت در حفظ وتثبیت ذخایر ژنتیکی یاخته های زنده


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امین پوررضااتابکان - هادی ملکی - سیده ثمین خدیوی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

424. بررسی دمینهای کاتالیتیکی و غیرکاتالیتیکی یکی از پلولانازهای باکتری مقاوم به حرارتCohnella A01


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه زبردست - سعید امین زاده - ناصر فرخی - میثم رضایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

425. بررسی رابطه بین شکاف لب و یا کام غیر سندرمی با پلی مورفیسم ژنIRF6در یک جمعیت ایرانی.


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منصور صالحی - نیره نوری - فریبا جعفری - مریم صدقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

426. بررسی رادیکال فعال اکسیژن در ارقام به(Cydonia oblonga)در مقابله با عامل بیماری آتشک

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته خسروی نژاد - حمید عبداللهی - بهاره کاشفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

427. بررسی راوبط صفات مورفولوژیکی و نشانگرهایAFLP در گلابی (Pyrus SSP)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نوشین محمودی - کیانوش چقامیرزا - عیسی ارجی - هدا بشیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

428. بررسی رشد طول انگشتان دست پسران 10-7 سال بر اساس قوم و نژاد (مطالعه موردی: بلوچ و فارس )

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قدوس سپاهی - جینا خیاط زاده - ناصر مهدوی شهری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

429. بررسی روابط تکاملی و فیلوژنی پروتیینهای خانواده دهیدرین در گیاهان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهه توکل - آرمین ساعدموچشی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

430. بررسی روابط فایلوژنی جمعیتهای دو گونه مهم باربوس ماهیان استان خوزستان باmtDNAبه روش PCR- Sequencing

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا دارابی - ناصر امام جمعه کاشان - جمال فیاضی - مهدی امین افشار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

431. بررسی روابط فایلوژنی جمعیتهایBarbus barbulusجنوب غرب ایران بر اساس توالی یابیCOI

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا دارابی - ناصر امام جمعه کاشان - جمال فیاضی - مهدی امین افشار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

432. بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی ژنوتیپ های مرکبات محلی با استفاده از نشانگر مولکولیISSR

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاجر عابدین پور - غلامعلی رنجبر - نادعلی بابائیان جلودار - بهروز گلعین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

433. بررسی روابط فیلوژنی گونههای آرتمیزیای ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی ITSوETS


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سجاد صاری خان - علیرضا دولتیاری - رضا آذربایجانی - الیاس آریاکیا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

435. بررسی روشی نوین در زمینه ی جداسازی طول کامل ژن


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن دانایی فر - جواد حامدی - حمید مقیمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

436. بررسی روند تکامل صفات ریختشناسی در بخشهMicophysa Bunge سردهAstragalusبراساس توالی هسته ای nrDNA ITS


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کوثر رضایی - شاهرخ کاظم پوراوصالو - علی اصغر معصومی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

437. بررسی روند همخونی در گاوهای نجدی خوزستان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اعظم وردی - جمال فیاضی - محمدتقی بیگی نصیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

438. بررسی زمان موثر همکشتی به منظور انتقال ژن به گیاه کاهو


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه فلاح زیارانی - رحیم حداد - قاسمعلی گروسی - مختار جلالی جواران
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

439. بررسی ساختار مرکزی در ساختمان الکل دهیدروژنازها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شمیلا درویشعلیپور - زرین مینوچهر - مهران میراولیایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

441. بررسی سطح سرمی اینترلوکین 12 در بیماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتیتB در استان چهارمحال و بختیاری


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احسان بخشیان دهکردی - امیر حسین شیخ شاهرخی دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

442. بررسی سیتوتاکسونومی دو گونهS. macrosiphon و Salvia mirzayaniiدر ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمانه مرتضوی - عباس قمری زارع - زرین تاج بردبار - محمدعلی ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

443. بررسی سیتوژنتیکی و فلوسیتومتری 3 گونه گل رز ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل جوکار - سمیرا سهرابی - مریم جعفرخانی کرمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

444. بررسی سیتوژنتیکی گیاه موز رقمValery باززایی شده از رویان پیکری و مقایسه با گیاه مادری


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا مرادی طرنابی - مسعود شیدایی - فرخ فراهانی - طاهر نژاد ستاری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

446. بررسی شبکه هم بیانی ژنSOS1 با استفاده ازGeneCAT


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریبا قادری - فرانگیز قادری - سیروان سعیدی آذر - سیدکمال کاظمی تبار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

448. بررسی شیوع کلاس 1و 2 ژن اینتگرون درباکتری اشریشیاکلی در افراد مبتلا به عفونت ادراری


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید کدایی - احمد راشکی - زهرا راشکی - محسن نجیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

449. بررسی صحت ارزیابی ژنومیک با استفاده از تراکمهای کم تا متوسط نشانگر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرجس گرگانی فیروزجاه - هادی آتشی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

450. بررسی صفت ماندگاری گاو نژاد هلشتاین در مجتمع کشت و صنعت خرمدره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه پوربایرامیان - حافظعلی دلجوعیسی لو - ابراهیم میرزامحمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

451. بررسی طیف جهشها در ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز دربیماران فنیل کتونوری شمال غرب ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیما منصوری درخشان - ستاره دارایی - محمود شکاری خانیانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

454. بررسی فارماکوژنتیکی پراکنش پلی مورفیسمCYP2D6*41(2988G>A) در اقوام مختلف جمعیت ایرانی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهره پورکرمی - مسعود هوشمند - محمدحسین سنگتراش - نرگس جعفرزاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

455. بررسی فراوانی آلودگی به ژنوتایپDویروس هپاتیت Bاصفهان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ستاره پژوه نیا - مجید بوذری - فاتح رحیمی - محم تقی کاردی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

456. بررسی فراوانی جهش در ژن هایPRNP وJPH3،SCA17/TBPدر بیماران دارای فنوتیپ هانتینگتون


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مانا ذاکری - محمدتقی اکبری - شهره زارع کاریزی - ملیحه انتظاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

459. بررسی فراوانی پلی مورفیسمA251G ژن سوپر اکسید دیسموتاز 1 در یک جمعیت از ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا فلاح زاده - مصطفی سعادت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

460. بررسی فراوانیHLA DQB1*0602در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم در خوزستان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضوان ذبیحی - حمید گله داری - فریده قنبری مرداسی - نوشین دلفان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

461. بررسی فراوانیHLA DRB1*1501در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در جمعیت خوزستان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نوشین دلفان - حمید گله داری - سیدرضا کاظمی نژاد - محمد شفیعی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

462. بررسی فراوانیHLA-DQA1*0102 دربیماران مبتلابهMSدراستان خوزستان


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریده قنبری مرداسی - حمید گله داری - رضوان ذبیحی - نوشین دلفان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

463. بررسی فراوانیframework های بتا گلوبین در ناقلین بتا تالاسمی در شمال غرب ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیما منصوری درخشان - نسرین سهرابی - محمود شکاری خانیانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

464. بررسی فعالیت آنزیم کاتالاز کالوسهای دو رقم پنبه تحت تنش توکسین قارچ ورتیسیلیوم در شرایط درون شیشه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خجسته مهدویان - کمال قاسمی بزدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

465. بررسی فعالیت بیوشیمیایی آنزیم پراکسیداز در دو رقم کلزای پائیزه (Brassica napus L.)تحت شرایط تنش کم آبی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد پایمرد - محمدحسین فتوکیان - طاهره حسنلو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

466. بررسی فعالیت فسفاتازی آنزیمAtPAP17در گیاهان طبیعی و بیشبیان آرابیدوپسیس تالیانا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش جمالی لنگرودی - محمدصادق ثابت - فرزانه خدادادی - مختار جلالی جواران
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

467. بررسی فعالیت پروبیوتیکی برخی سویههای لاکتوباسیلوس علیه کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت مجاری ادراری


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه خیری - روحا کسری کرمانشاهی - محمدمهدی فیض آبادی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

468. بررسی فیلوژنتیکی دو ژنوتایپ6G و 10 Gروتاویروس های گاوی در ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حبیبه فانی - مهران بخشش - فرزانه پورعسگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

470. بررسی فیلوژنی قارچTrichoderma harzianumجدا شده از برخی اقلیم های ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهار کریمیان - محمد جوان نیکخواه - ایرینا.س. دروژینینا - شهرام نعیمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

471. بررسی فیلوژنی نماتودهای فیلریایی بر اساس ارتباط فیلوژنی ولباشیا، باکتری همزیست آنها


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ریحانه خضردوست - فاطمه جالوسیان - علی نجفی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

472. بررسی قابلیت پلی مورفیسمهای تک نوکلئوتیدی به عنوان مارکرهای تعیین هویت انسان در ژنتیک جنایی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرحسین احمدی - مهرداد بهمنش - محمود تولایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

473. بررسی مدت زمان و دمای انکوباسیون بر میزان بیان و حلالیت S100A8 نوترکیب


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه نعمتی نیکو - نعمت الله غیبی - کوروش گودرزوند چگینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

474. بررسی مروری ارتباط بروز آلزایمر با پلی مورفیسم اینترلوکین ها


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شقایق پیشکار - محمد احسانی پور - عادله قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

475. بررسی مسیر ژنتیکی تولید گنودریک اسید از قارچ گنودرما لوسیدوم به عنوان کارخانه زیستی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اشرف السادات حاتمیان - فاطمه یزدیان - محمدحسن شیخها - مطهره سادات حیدریان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

476. بررسی مسیرهای ممکن مهندسی گلیکوزیلاسیون در سلول های حشره دروزوفیلاs2


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا خلیلی - جعفر وطن دوست
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

477. بررسی مقاومت به اریترومایسین و پنی سیلین به روشMultiplex PCRدر سویه های استرپتوکک پنومونیه


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یاشار همدانی پور - سیدفضل الله موسوی - ملیحه کرامتی - سامان نوبری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

478. بررسی مقاومت تعدادی از ارقام گندم نسبت به نژاد 1 قارچPyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی گندم


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم کرمی - رحیم مهرابی - محمد ترابی - الهام الاحسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

479. بررسی مقاومت لاینهای گندم سیمیت نسبت به جدایههای ایرانی قارچ سپتوریای برگی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدامین مخدومی - رحیم مهرابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

480. بررسی مقایسه ای بیان ژنها در دوسویه استافیلوکوک اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین با روشcDNA-AFLP


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه حسنیان لنگرودی - مهدی خاطری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

482. بررسی مقدار هم تباری در جمعیت همخون گاومیشهای ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه رضائی - جمال فیاضی - محمدتقی بیگی نصیری - حمیدرضا مددفر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

483. بررسی مقدار ژنوم عناب بومی ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه عظیمی - مریم جعفرخانی کرمانی - محمدرضا عظیمی - کمال غوث
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

484. بررسی مقدماتی تاثیر بذور والدهای پاکوتاه سیب بر سطح سایه گستر و ارتفاع درختان در شش رقم تجارتی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: میترا قنبرلو - حسن حاج نجاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

486. بررسی مورفومتریک صفات میوه در جمعیت های مختلف درخت گردو(Juglans regia L.)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسن جعفری صیادی - جواد مظفری - محمدرضا مروی مهاجر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

487. بررسی مولکولی بیماری تب مدیترانه ای در جمعیت ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسیم ایزدی - الهام پارسی مهر - مریم رستمی - زهره فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

488. بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی جدایههای ایرانی قارچRhizoctonia fragariaeجدا شده از توتفرنگی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ساناز اصفهانی - حمیدرضا زمانی زاده - بهار مرید
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

489. بررسی مولکولی تنوع ژنتیکی و گروههای آناستوموزی در جدایه های ایرانی قارچ Rhizoctonia fragariae جدا شده از توت فرنگی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ساناز اصفهانی - حمیدرضا زمانی زاده - بهار مرید
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

490. بررسی مولکولی متیلاسیون دو ژنRASSF و 1 NANOGدر مبتلایان سرطان پستان در شمال ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیداحمد هاشمی - آروتین غریبیان - شهلا محمدگنجی - علی متولی زاده اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

491. بررسی مولکولی متیلاسیون دو ژنcaspase8و14-3-3 در مبتلایان سرطان پستان در شمال ایران


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهره بصیری - سیداحمد هاشمی - آروتین غریبیان - شهلا محمدگنجی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

492. بررسی مولکولی مسیر مقاومت القاء شده در برابر نماتد ریشه گرهی توسط عصاره میوه زیتون تلخ


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب اقبالی املشی - فرشاد رخشنده رو - احمد خیری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

493. بررسی مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی ژنهای ترانسپوزاز موجود در فیتوپلاسماها

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید صیام پور - محمد زکی عقل
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

494. بررسی مولکولی ژن ND3 میتوکندریایی در بیماران ایرانی مبتلا به واریکوسل


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غزاله فرهمند - محمدمهدی حیدری - عباس دوستی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

495. بررسی میانکنشVHH و HER2شتری و اسیدآمینه های در گیر در میانکنش


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا حسن پور - هدی آیت - علی محمد احدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

496. بررسی میزان هتروزیس و درجه غالبیت در هیبریدهای حاصل از جمعیت اصلاحی ارقام لوکا و کایزر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داود حسن پناه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

497. بررسی ناقلی در ژن های سرطان دریک فرد سالم با استفاده ازتکنیکWhole Exome Sequencing


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا جمالی - تارا اخترخاوری - زهره فتاحی - محمدرضا اکبری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

499. بررسی نحوه توارث برخی صفات آنتیاکسیدانی در بادام (Prunus spp.)


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود اثنی عشری - محمدرضا زکایی خسروشاهی - دانیال کهریزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

500. بررسی نسبت جمعیتی اسپرمهای واجد کروموزمY وXتحت تأثیر برخی عوامل محیطی در گونه گاو با استفاده از تکنیک Real-Time PCR


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدیه صفاری - فرید حیدری - احسان هاشمی - طاهره ناجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

501. بررسی نقش احتمالیABC ترنسپورترها در انتقال پروتئین های مرتبط با بیماری زایی در برنج


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ژاله حکمتی - علی اعلمی - محمد مهدی سوهانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

502. بررسی نقش میر 398 در پاسخ به تنش خشکی در هلو و بادام

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فضیه اسماعیلی - بهروز شیران - ندا میرآخورلی - حسین فلاحی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

503. بررسی نقش گیرنده های دوپامین دردرمان و مدیریت بالینی سرطان ریه


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مژگان شیخ پور - قاسم آهنگری - مجید صادقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

504. بررسی هفت ژن جدید عامل ناشنوایی مفلوب غیرسندرومی در 100 خانواده ایرانی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ریحانه حاجی علیخانی - فاطمه استرش - مژگان بابانژاد - نیلوفر بزاززادگان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

505. بررسی هماهنگی کروماتین جنسی با یافتههای سیتوژنتیک گزارش 9450 مورد

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهیلا غلامی - محمدحسن کریمی نژاد - فرناز عظیمی - آزاده مشتاق
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

506. بررسی همبستگی پلی مورفیسم rs744166 در ژن stat3 با بیماری مالتیپل اسکلروزیس در جمعیت خراسان شمالی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رویا رافع شیخی - عباس نیک روش - ناهید رخشی - حسین کمال الدینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

507. بررسی همبستگی پلی مورفیسم ژن متابولیکی ویتامین CYP27B1 , D در بیماران مالتیپل اسکلروزیس ایرانی


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سوسن حسینی - عباس نیک روش - ناهید رخشی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

508. بررسی همبستگی پلی مورفیسمrs165599 در ژنCOMT با بیماری اسکیزوفرنی در استان کهگیلویه و بویر احمد


سال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام داوری - حمیدرضا میری - فاطمه حدادی - فاطمه دهمرده
تعداد صفحات مقاله: 1