ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: گرگان - مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گلستان
سال برگزاری: 1392    تعداد صفحات: 909
تعداد مقالات کنفرانس: 261  تعداد مشاهده چکیده: 120120
کد COI این کنفرانس: RCMPNI01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 444 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 22

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آت اکولوژی و اتنوفارما کولوژی گیاه پونه (Mentha longifolia( L.) Hudson) در استان گلستان (شمال ایران)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه مازندرانی - زینب لطفی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آت اکولوژی گیاه داروئی تمیس (.Tamus communis L) در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی (رضا)
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آیا منابع مختلف نیتروژن و تقسیط آن با عث افزایش عملکرد زعفران می شود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا ذبیحی - سعید رضائیان - محمدرضا رمضانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسنفاج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام عزیزی - قربانعلی اسدی - رضا قربانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد واجزای عملکرد خردل سیاه، درشهرستان ابرکوه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا زارعی - عباس زارع زاده - محمدرضا عسگرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و گلبرگ 4 رقم گلرنگ پاییزه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بی بی الهه موسوی فر - حمیدرضا خزاعی - محمدعلی بهدانی - مجید جامی الاحمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum )


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا اسمعیلی نژاد - صمد طوسی - خدایار همتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر تنظیم کننده های رشد، سوکروز و نیترات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای رقم کبکاب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عیسی حکیمی نیا - رسول حسین زاده - سمیه کوکبی - حسین مهرابی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر تیمار هورمون بنزیل آدنین در برخی خصوصیات مورفولوژی و فیتوشیمیایی نرگس (Narcissustazetta)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز عسگری - حسین مرادی - حسین افشاری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه سنی بذور موسیر ایرانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا گیمدیل - حسن شهقلی - محسن آذرنیا - سعید صفی خانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر سالیسیلیک اسید و شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymu L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گودرز باقری فرد - امین باقری فرد - ایمان عمارلو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز بر سطح سرمی نیتریک اکساید در موشهای صحرایی نر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ادریس مهدوی - رحیم احمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر محلولپاشی محرکهای زیستی بر صفات کمی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago psyllium L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده شکاری - علی مهرآفرین - رضا حاجی آقایی - مریم لرز قدیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر مدیریت تلفیقی کودی آلی و بیولوژیک بر وزن خشک و درصد اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum majorana L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سرور خرم دل - سیدمحمد سیدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثر مصرف مقدار و دفعات نفت سفید بر علمکرد و اجزای عملکرد زیره سبز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر سعیدی ثانوی - محمد آرمین - متین جامی معینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثر مقایسه درصد واجزای اسانس دو گونه بومادران Achillea pachycephala و A. Nobilis


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا گیمدیل - حسن شهقلی - محسن آذرنیا - سعید صفی خانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثر نانواکسید آهن و کادمیوم بر خصوصیات جوانه زنی دو گروه خرفه و سلمه تره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام عزیزی - آتنا میربلوک - آسیه بهداد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. اثرات تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی ماریتیغال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل معصومی زواریان - مجتبی یوسفی راد - محمد شریف مقدسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اثرات ضد قارچی دو گونه قارچ گانودرما بومی جنگلهای شمال کشور بر روی تعدادی از قارچهای بیماریزای گیاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی برهانی - سعید علی موسی زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اثرات پرایمینگ بذر به وسیله سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی ماریتیغال تحت شرایط تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل معصومی زواریان - مجتبی یوسفی راد - محمد شریف مقدسی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم بر شاخص های جوانه زنی ماریتیغال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل معصومی زواریان - مجتبی یوسفی راد - محمد شریف مقدسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. اثرکود کامل محتوی فسفات بالا درافزایش تحریک فاز زایشی گیاه دارویی همیشه بهار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین مرادی - علی قنبری - لیلا جعفرزاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تغذیه ای دو رقم عناب در استان خراسان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه چیتی - سیدعلی مرتضوی - شادی بصیری - اکرم شریفی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا کوچکی - جواد شباهنگ - سرور خرم دل - فرزاد نجفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. ارزیابی ویژگی های تغذیه ای و حسی نان سنگک حاوی آرد کامل سنجذ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا خاکی ریزی - لاله مشرف - اسماعیل عطای صالحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. ارزیابی کاربرد منابع مختلف کودهای آلی برعملکرد زعفران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا محمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. برخی از آفات گیاهان داروئی در کلکسیون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمرسل احمدیان یزدی - قاسمعلی ابرسجی - سیدعلی حسینی (سیدرضا)
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی آللوپاتی زبان در قفا بر کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا محمودیه چم پیری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه ییلاقی کالج شهرستان نور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده خدیجه مهدوی - مریم سالاری - معصومه وفادوست
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اثر تنش خشکی و پیش تیمار سالییلیک اسید بر جوانه زنی بذر گ یاه دارویی ماریتیغال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین فرهادی - احمد استاجی - محمد مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی ختمی خبازی و زنیان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه اصغری - امیر سلیمانی - احمد عبدل زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی اثر تنش شوری بر شاخصهای جوانه زنی توده بومی اسفرزه استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه گل چین - مریم مکی زاده تفتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی اثر تنش شوری بربرخی صفات فیزیولوژیکی گیاه داروئی سیاه دانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام شیروی - سرالله گالشی - فرشید قادری فر - افشین سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی اثر شوری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه داروئی سیاهدانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام شیروی - سرالله گالشی - فرشید قادری فر - افشین سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی اثر ضد باتریایی اسانس گیاه درمنه (.Artemisia vulgaris L) در استان کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مقتدر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی اثر عصاره ریحان بر خواص بازدارندگی و ضد میکروبی فیلم نشاسته ساگو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه امینی فولادی - عبدالرضا محمدی ناقچی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی اثر عصاره زیره سبز بر خواص بازدارندگی و ضد میکروبی فیلم نشاسته سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه امینی فولادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی اثر متقابل وضعیت برگ و زمان برداشت بر بازدهی اسانس گیاه به لیمو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم گل پرور - کمال قاسمی بزدی - بهاره کاشفی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی اثر مقادیر ومنابع مختلف پتاسیم بر عملکرد گیاه دارویی زعفران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا ذبیحی - سعید رضائیان - سیدمجتبی نوری حسینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی اثر میدان الکتریکی برجوانه زنی گیاه دارویی شوید Anethum graveolens


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین آرویی - پیمان تبریزان - علی برادران راد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی اثر نهاده های تغذیه ای آلی و فلزات سنگین بر خصوصیات جوانه زنی با بون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام عزیزی - آسیه بهداد - آتنا میربلوک
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی اثر ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات رویشی در گیاه همیشه بهار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صالحی ساردویی - افسانه دهقان - ذبیح الله سالخورده - پرویز رهبریان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی اثر کاریکین بر ویژگی های ؟؟؟ بذر رازیانه و زیره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رحیمی - عبدالرحمن رحیمیان بوگر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی اثر کود فسفر و فسفات بارور 2 بر روی اسانس بابونه اروپایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ابراهیمی - حسین ابری ابرقویی - عباس زارع زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی اثرات تراکم برعملکرد واجزای عملکرد گیاه داوریی پنیرک خبازی Malva sylvestris

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود بک زاده - پیمان تبریزان - علی برادران راد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی اثرات زمان کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و میزان اسانس Nepetaglumerulosa


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:براتعلی غلامی - مهدی فراوانی - محمدتقی کاشکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری بر خصصویات جوانه زنی و رشد گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه آبسالان خانچه
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی اثرات ضد قارچی اسانس پونه معطر و مقایسه آن با منتول سنتزی بر رشد قارچ آسپرژیلوس نایجر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مقتدر - آرمیتا فرهمند
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی اثرات ضد قارچی عصاره های گیاهی بر روی پوسیدگی یقه توتون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدافشین سجادی - غلامرضا مرادی - فرهاد نقی زاده - فرامرز رستمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی اثرات ضدقارچی عصاره زرشک در شرایط درون شیشه بر روی برخی قارچ های بیمارگر گیاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر بیک زاده - لیلا آلنج - تکتم سلاح ورزی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی اثرهای سطوح مختلف شوری بر پارامترهای رشذی گیاه سیاهدانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام شیروی - سرالله گالشی - فرشید قادری فر - افشین سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی اثرکودپاشی در کیفیت گیاه آویشن کوهی در مراتع چهارباغ گرگان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لطف الله پارسایی - مرجان گالستیان - سیدعلی حسینی - اراز محمدی مفیدی خواجه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی اسانس گ یاه پونه (Mentha longifolia( L.) Hudson) در استان گلستان (کوهستان زیارت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه مازندرانی - زینب لطفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی تأثیر تغذیه نیتوژن و کودهای آلی بر برخی از شاخص های کمی گیاه دارویی بالنگو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه براتی - مهدی فراوانی - حمید اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی تأثیر تلقیح بذر گیاه دارویی رازیانه با قارچهمزیست میکوریزا بر عملکرد و محتوی اسانس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سرور خرم دل - جواد شباهنگ - الناز ابراهیمیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی تاثیر تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی گیاه گل مغربی (Oenothera biennis)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رجبی - مه لقا قربانلی - علی جعفری مفید آبادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذور گیاه دارویی هندوانه ابوجهل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته جاهدی پور - میلاد شریف روحانی - سعید جاهدی پور - سمیه جاهدی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی تاثیر سرما بر بهبود جوانه زنی بذر گیاه دارویی ویتکس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رنجبر - علیرضا سوهانی دربان - علی گزانچیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی کرچک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام مجدنصیری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی تاثیر عصاره اکالیپتوس بر شته سبز هلو در خیار گلخانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعباس میرجلیلی - الهه پورعزیزی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی تاثیر ورمی کمپوست و میکوریزا بر صفات کیفی و کمی آویشن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن شهقلی - رضا گیمدیل - محسن آذرنیا - سعید صفی خانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بررسی تاثیر کاربرد آب مغناطیسی بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی (گل محمدی)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا ابراهیمی - داوود هاشم آبادی - علی محمدی ترکاشوند
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی تغییرات درصد اسانس گیاه رازک در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی (رضا)
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بررسی تغییرات زمانی عناصر غذایی در برگ زعفران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا ذبیحی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی تغییرات میزان آوتوسیانین در طی انبارداری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم نشاطی - محمدمهدی شریفانی - مهدی علیزاده - محمدهادی پهلوانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. بررسی جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی لوله ای (.Salvia macrosiphon Boiss) در ترکیبات مختلف خاک و کمپوست


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم حسامپور - حسین صادقی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی جوانه زنی گیاه سیاهدانه و ناخنک در شرایط درون شیشه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده بخشایش - فاطمه صفری - عاطفه کریمی راد - سمیه کوکبی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی جوانه زنی گیاه ناخنک در شرایط برون شیشه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کوکبی - سپیده بخشایش - فاطمه صفری - عاطفه کریمی راد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی خواص آنتی باکتریال اسانس گیاه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss) و آویشن کرک آلود (.Thymus pubescens Boiss)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرناز ابوالحسنی - شادی کیایی - بابک باباخانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی خواص دارویی زعفران و تاثیر آن بر اگروتوریسم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا امینیان - ابوالفضل لولایی کارشناس ارشد کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهرا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. بررسی دانش بومی استفاده از گیاه چای چوپان .Stachys lavandolifolia Vahl در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم کشاورزی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. بررسی رابطه بین صفات میوه گونه دارویی بارانک با رویشگاه و سن پایه های مادری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعلی غلامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. بررسی رابطه بین عناصر دیداری بسته بندی و توسعه صادرات محصولات گیاهان دارویی استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سلیمانی - عبدالحمید ابراهیمی - هرمز مهرانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. بررسی راه کارهای تبدیل تحدید علف های هرز به فرصت گیاهان دارویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد علی صلبی - معصومه یونس آبادی - زکیه صلبی - محمد تقی شفیعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بررسی رفتار جوانه زنی گیاه دارویی- روغنی دان سیاه به تنش نمکهای مختلف در مقایسه با جو و گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده واثقی - سعید دوازده امامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. بررسی روابط خویشاوندی در گونه های جنس .Echium L بر اساس صفات بیوشیمیایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسدالله غلامیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. بررسی روابط گونه های جنس .Echium L براساس صفات فیزیولوژیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گلناز طراوتی - ناهید مسعودیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بررسی روش های کاشت گیاه داروئی رازک در گرگان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی (رضا)
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بررسی روش های کاشت گیاه داروئی رازک درگرگان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی (رضا)
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بررسی رویشگاه ها و خصوصیات رویشگاهی گونه (Dorema ammoniacum) در مناطق مرکزی ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی زارع
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. بررسی رویشگاهها و خصوصیات رویشگاهی گونه (Dorema ammoniacum) در مناطق مرکزی ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی زارع
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. بررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشه در شرایط دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمان محمودی اطاقوری - محمدرضا پورنصرالله - احمدرضا بریموندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بررسی شرایط اقلیمی رویشگاه کرفس کوهی (گیاه دارویی در حال انقراض)در استان اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا جابرالانصار - بابک بحرینی نژاد - احسان کیوانداریان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. بررسی فعالیت آنتی اکسیدان عصاره متانولی گیاه لیتوسپرمام آفیسینال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه پورعزیزی - سیدعباس میرجلیلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی دامنه جنوبی البرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خلیلی - میثم علی زاده - سیده خدیجه مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بررسی فلورستیک و اشکال زیستی گیاهان دارویی منطقه شورین شهرستان همدان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد فروتنی ذاکر - سیدحسن زالی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. بررسی فنولوژی شش گیاه دارویی شهذزای در سمنان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعلی غلامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بررسی فنولوژی گونه دارویی ازگیل .Mespilus germanica L در جنگل لوه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدزیدالله میرکاظمی - اسدالله کریمی دوست - محمدکریم مقصودلو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بررسی فنولوژیکی گیاه دارویی کاه مکی (Cymbopogon olivieri) در منطقه بیابانی طبس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ابوالقاسمی - محمدتقی زارع - محمدعلی دقانی تفتی - فاطمه ابوالقاسمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضدالتهابی عصاره بابونه Tanacetume partenum در رویشگاه چهارباغ استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اقدس سادات شیرنگی - ناصر منتظری - مازیار احمدی کلسفیدی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بررسی مراحل فنولوژی گیاه دارویی رازک (.Humulus lupulu L) درگرگان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسمعلی ابرسجی - سیدعلی حسینی (رضا)
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. بررسی میان اسانس در برگ و پوست درخت اکالیپتوس در بندر ترکمن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلیمه کر - خدایار همتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بررسی میزان تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه داروئی Pistacia mutica (بنه)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. بررسی میزان فلاونوئید موجود در چای سیاه در دو منطقه استان گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کریمی صحنه سرایی - خدایار همتی - عباس هانی - فاطمه پارسا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. بررسی میزان فنل کل و فلاونوئیذ در بافت های مختلف میوه دو رقم نارنگی (Citrus reticulate)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه جانی آذادبنی - خدایار همتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. بررسی و تعیین الویتهای تحقیقاتی در زمینه گیاهن داروئی در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی (حبیب) - فرج الله شربتی - حسین عیسایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. بررسی و مقایسه عملکرد محصول و میزان اسانس آویشن دنایی تحت رژیمهای مختلف آبیاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:براتعلی غلامی - محمدتقی کاشکی - سکینه محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. بررسی واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگش گلرنگ (Acanthiophilus helianthi Rossi(Dip.,Tephritidae در تاریخ های متفاوت کاشت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا باقری - محمدرضا شهسواری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. بررسی کمیت اسانس Mentha longifolia از حیث اندام های مختلف گیاهی در استان یزد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی میرحسینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. بررسی گیاهان دارویی حاشیه مجموعه آلاگل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی صلبی - لطف الله پارسایی - غلامرضا شاهینی - حسن عیسایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. بزرسی اثز تاریخ کاشت و فصل کشت بز میزان عناصز و روغن بذور سیاهدانه اصفهان و هند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده واثقی - سعید دوازده امامی - احمد قنبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. بزرسی اثز نهاده تغذیه ای آلی و فلزات سنگین بز خصوصیات جوانه زنی همیشه بهار (Calendula officinalis L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام عزیزی - آتنا میربلوک - آسیه بهداد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. بزرسی تاثیز شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن فیضی - سعید جاهدی پور - حسین صحابی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. بزرسی، شناسایی و جمع آوری بذر گیاهان دارویی استان خزاسان شمالی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر عامری - مهدی ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. بهره برداری سنتی از گیاه دارویی ریواس (.Rheum ribes L) در منطقه خرانق استان یزد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ابوالقاسمی - فاطمه ابوالقاسم
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر روی گیاه چه ترتیزک (Lepidium sativum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژده مهدی پور - نسترن همتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. تأثیر تنش شوری و عمق کاشت بر برخی شاخص های جوانه زنی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه پورعزیزی - سیدعباس میرجلیلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. تأثیر زمان اسانس گیری بر بازده گیاه Heracleum persicum


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی میرحسینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. تأثیر زمان برداشت بر میزان فلاونوئیدهای کاتچین و تی اکسترکت چای سیاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کریمی صحنه سرایی - خدایار همتی - عباس هانی - فاطمه پارسا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. تأثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر برخی از پارامترهای خونی در مرغان تخم گذار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم سمتاکی - سمیه سالاری - محمد بوجارپور - محسن ساری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر رشد و نمو و عملکرد گیاه دارویی مرزه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معین ناییجی - محمدکاظم سوری - نداعلی پناهی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. تأثیرمدت زمان اسانس گیری بر بازده اسانس گیاه دارویی Ziziphora clinopodioides


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی میرحسینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی میزان فنل کل، فلاونوئید و اسانس برگ پرتقال خونی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوثر حاجیان پاشاکلایی - خدایار همتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. تاثیر جیبرلیک اسید برخصوصیات رشدی گیاه دارویی همیشه بهار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صالحی ساردویی - افسانه دهقان - مصطفی نیکزاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. تاثیر مصرف کودهای شیمیایی بر میزان عملکرد گیاه دارویی روناس تحت شرایط شور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب زمانی دارانی - حسین زینلی - جعفر مسعود سینکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. تاثیر کود بیولوژیک و منابع کود دامی بر عملکرد دانه و روغن گیاه دارویی همیشه بهار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه غلامی - سیدمحمدعلی وکیلی شهربابکی - غلامرضا افشارمنش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. تاثیرتیمار اسانس اکالیپتوس و روغن سیر برعمر پس از برداشت، ویژگی های کمی و کیفی انار رقم رباب (.Punica granatum L. cv. Rebab)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیژن کاوسی - الهام چیدار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. تاثیز اکوتیپ روی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس بذر گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز کوشکی - خدایار همتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. تخمیرعصاره چغندر قرمز توسط لاکتیک اسید باکتری های مفید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده ظهوری - فریده طباطبایی یزدی - علی مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. ترکیبات دارویی گیاه Ammothamnus lehmannii


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمدی - محمدتقی کاشکی - مهدی فراوانی - غلامرضا حسینی بمرود
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. تعیین مدل سطح برگ توت سفید (Marus alba) با استفاده از اندازه گیری خطی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صبوری - عیسی کرامتلو - زبیده مرادیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. تعیین مقدار اسیدهای چرب در گونه های گل گاوزبان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گلناز طراوتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. تعیین مقذار متابولیت های ثانویه در برخی گونه های گل گاو زبان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گلناز طراوتی - ناهید مسعودیان - اسدالله غلامیان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. تعیین نژاد و گونه های نماتدهای مولد گره ریشه (.Meloidogyne spp) در باغات عناب استان خراسان جنوبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر احمدیان یزدی - عبدالله رستگار پیمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. تعیین و اندازه گیری پاره ای خواص دارویی و تغذیه ای هسته انار (.Punica granatum L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شادی بصیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. تعیین و مقایسه میزان ترکیبات فنولی برگ و میوه بلوط شمال و غرب کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد بیات کوهسار - ابراهیم غلامعلی پور علمداری - مرضیه کرامت لو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. توالی یابی ژن aox2 به عنوان کدکننده یکیاز زیرواحدهای آنزیم آلترناتیو اکسیداز در جنس های مهم زیرخانواده Anthemideae

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احد یامچی - خدایار همتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. توریسم قارچهای داروئی و خوراکی وحشی، منبعی برای اشتغال و درآمدزائی در مناطق روستائی شمال کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی برهانی - سعید علی موسی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. تولید گلخانهای زعفران و امکان برداشت بیش از یکبار در سال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد علیمددی - مینا رستم زا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. جداسازی قارچ Botrytis cinerea عامل سوختگی غنچه و جوانه های گل محمدی در اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق جلالی - حسن الماسی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. جمع آوری بذر گیاهان دارویی از طبیعت بزای حفظ منابع ژنی گیاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی دری - حسین قربانی - علی اشرف جعفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. جمع آوری و شناسایی برخی گونه های گیاهان دارویی در استان سیستان و بلوچستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه فدائی - حسین صندوقداران
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. جمع آوری و شناسایی گیاهان داروئی استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس اکبرزاده - محرم هوشیار - فروزان جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. خشک کردن جعفری با مایکروویو و محاسبه میزان انرژی مصرفی آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی نوری - مهدی کاشانی نژاد - امیر دارایی گرمه خانی - مرضیه بلندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. زعفران و توسعه آن در استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. شناسایی برخی از ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه پونه وحشی در لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن شهقلی - عباس بیابانی - ابراهیم غلامعلی پور علمداری - اکرم دوستی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. شناسایی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی دورقم مختلف عناب در استان خراسان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه چستی - سیدعلی مرتضوی - شادی بصیری - اکرم شریفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. شناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس درمنه Artemisia oliveriana

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا گیمدیل - حسن شهقلی - محسن آذرنیا - سعید صفی خانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. شناسایی ترکیبات سودمند در تعدادی از بیوتیپ های طبیعی مرکبات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مائده آهنکوب رو - رضا فتوحی قزوینی - جواد فتاحی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. شناسایی عوامل ویروسی مولد موزائیک در کدوی پوست کاغذی در استان اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق جلالی - حسن الماسی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. شناسایی و بررسی روشهای تکثیر ارکید داروئی بومی شهرستان مینودشت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عیسی کرامتلو
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. شناسایی گیاهان دارویی و خواص درمانی آنها با تأکید بر مواد مؤثره (مطالعه موردی وزه آبخیز فک لته شهرستان نور)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خدیجه مهدوی - معصومه وفادوست - مریم سالار
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. فرسایش آبکندی در استان گلستان تهدیدی برای استقرارگیاهان دارویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین عیسائی - سیدعلی حسینی(سیدحبیب الله) - محمدعلی صلبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. فرمولاسیون نوشیدنی فراسودمند گیاه دارویی چای ترش با شیرین کنندگی استویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان ملاحسینی - یحیی مقصودلو - مزدک علیمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. فعالیت آنتی اکسیدان در بخشهای مختلف گیاه تاجریزی سیاه (.Solanum nigrum L) در استان گلستان (شمال ایران)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه مازندرانی - مهرنوش چراغلی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. فلور استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی (رضا)
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. فنولوژی گیاه کمای بیابانی Ferula foetida (مطالعه موردی: منطقه عطائیه نیشابور)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمدی - قاسم شهسوار کندری - مرضیه دست خوان - طیبه نامدوست
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. مطالعه اتنوبوتانی گیاهان دارویی در شهرستان آزادشهر (مطالعه موردی: روستای سیدآباد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه گل چین - طیبه گل چین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. مطالعه اکولوژیکی گیاه دارویی کور (Capparis spinosa) در استان یزد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی میرحسینی - عباس زارع زاده - محمدرضا عرب زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. مطالعه برخی ویژگی های اکولوژیک و مورفولوژیک گیاه کاکوتی (Ziziphoratenuior) در استان یزد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا زراعی - حسین بری ابرقویی - فاطمه امینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. مطالعه بسترهای کشت بر ریشه زایی قلمه های نیمه سخت گیاه دارویی حنا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صالحی ساردویی - افسانه دهقان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. مطالعه تنش خشکی و شوری برشاخص های جوانه زنی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago psyllium L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه شنوایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. مطالعه جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع دیم کدوی اجیلی (شهرستان گرگان)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی فیض بخش - افشین سلطانی - فاطمه شیخ
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. مطالعه خصوصیات رویشگاهی و ویژگی های اکولوژیک گونه Perovskia abrotanoides Karel در ارتفاعات هزار مسجد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده ثقفی خادم - معصومه شهابی - نازلی احمدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. مطالعه عملکرد و محتوی اسانس زنیان تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سرور خرم دل - جواد شباهنگ - الناز ابراهیمیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. مطالعه فیتوشیمیایی اکوتیپ های مختلف گل ختمی (.Alcea Koelzii L) در استان چهارمحال و بختیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام مجدنصیری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. مطالعه میزان کالوس زایی گیاه ناخنک در شرایط درون شیشه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه کریمی راد - سمیه کوکبی - رقیه کریمی راد - سپیده بخشایش
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. مطالعه همزیست پذیری گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus) تحت تلقیح قارچ اندوفیت Piriformospora indica


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیوا رحیمی تنها - عظیم قاسم نژاد - ولی الله بابایی زاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. مطالعه ی تنوع ریخت شناسی جنس گزنه (Urtica L. (Urticaceae در سمال ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهلا خلیلی - عباس قلی پور - فاطمه فدائی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. معرفی آفات مهم ژنوتیپ های مختلف گل محمدی (.Rosa damascena Mill) در مزرعه گیاهان دارویی مشهد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی افروزیان - سیدابراهیم صادقی - علی گزانچیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. معرفی رویشگاه و ویژگیهای گیاه Ammothamnus lehmannii در منطقه سرخس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمدی - محمدتقی کاشکی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. معرفی و پراکنش اکولوژیکی مارچوبه در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین قربانی - محمدعلی دری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. معرفی و پراکنش اکولوژیکی گل میمونی شیاردار در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین قربانی - محمدعلی دری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. معرفی گیاهان داروئی منطقه سر علی آباد گرگان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی (رضا)
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. معرفی گیاهان دارویی در معرض خطر شهرستان تفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی میرحسینی - عباس زارع زاده - محمدرضا میرجلیلی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. معرفی گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده کوه آشتیان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عظیم ابوطالبی - معصومه خسروی رینه - مجید میراکبری - منصور محمدی نیا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. مقایسه جوانه زنی گیاه سیاهدانه و ناخنک در شرایط برون شیشه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه کریمی راد - سمیه کوکبی - رقیه کریمی راد - سپیده بخشایش
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. مقایسه کمی و کیفی اسانس گونه آویشن (.Thymus kotschyanus Boiss.&Hohen) در شرایط خودرو و زراعی در استان یزد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی میرحسینی - عباس زارع زاده - محمدرضا عرب زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. مقایسه ی بزخی ترکیبات ثانویه میوه نارس، رسیده و بذر ازگیل (Mespilus germanica)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید نیکجو - خدایار همتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. مقایسه ی متابولیت های ثانویه در برگ جوان و بالغ رقم روغنی زیتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید نیکجو - خدایار همتی - اسماعیل سیفی - پونه ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. مقایسه ی متابولیت های ثانویه در سه رقم زیتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید نیکجو - خدایار همتی - اسماعیل سیفی - پونه ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. نقش ظهور پدیده های زیستی در زراعت گیاه دارویی مرزنجوش Origanum marjorana


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد اصفا - بابک بحرینی نژاد - کریم باقرزاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. نقش عوامل کیفی بسته بندی بر رقابت پذیری محصولات گیاهان دارویی استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سلیمانی - عبدالحمید ابراهیمی - هرمز مهرانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. همبستگی تولید موسیلاژ در دانه اسفرزه با اجزای عملکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی دری - سیدعلی حسینی (حبیب) - مریم علمدار
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. وقوع پژمردگی ورون در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا شاملی - محمدعلی آقاجانی - لیلا تربتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. پاسخ صفاتی چند از گیاه گاوزبان (Borago officinalis) تحت هورمون سالیسیلیک اسید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید اکبرپور - نیره قربانی - زهرا یاوری - سمیه عباسی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. کاربر قارچهای میکوریز و سطوح مختلف فسفر بر صفات کمی گیاه نعناع فلفلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عیسی حکیمی نیا - علیرضا اعظمی - صاحبعلی بلند نظر - حسین مهرابی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. کاربرد دارویی سنتی گیاهان بومی پارک ملی شاهدژ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم حبیبی - ابراهیم غلامعلی پور علمداری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. کاربرد قارچهای میکوریز و سطوح مختلف فسفر بر صفات کمی گیاه نعناع فلفلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عیسی حکیمی نیا - علیرضا اعظمی - صاحبعلی بلند نظر - حسین مهرابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. کاربرد گیاهان دارویی جهت کنترل شپشه های آرد محصولات انباری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدسعید امامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. کمای بیابانی Ferula foetida و نقش آن در مدیریت مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی: منطقه عطائیه نیشابور)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمدی - قاسم شهسوار کندری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. کنترل افات مکنده گیاهان دارویی با ترکیب بیورشنالو سازگار با محیط زیست


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدسعید امامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. گیاهان داروئی استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی (رضا)
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. گیاهان داروئی اهلی شده منطقه گرگان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی (رضا) - قاسمعلی ابرسجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. گیاهان داروئی سازگار تحت شرایط منطقه گرگان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی (رضا) - قاسمعلی ابرسجی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. A Novel Method (Fast and Simple) for Extraction of Pesticide Residues in Medical Plants


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Vahideh Mahdavi - Homayoon Kazemi
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. ACCUMULATION AND PRODUCTION OF SECONDARY METABOLITES IN SALVIA SPECIES


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Bahareh Kashefi
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. Antioxidant activity in different parts of Solanum nigrum L. in Golestan province


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mehrnush Cheraghali - Masoumeh Mazandarani
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. Characteristics and properties of Colchicum (Colchicum speciosum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Pejman Ghaseminejad - Fataneh Saeidi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. ETHNOBOTANY OF WITHANIA COAGULANS (STOCKS) DUN. IN DC. (SOLANACEAE) IN SISTAN & BALUTCHISTAN PROVINCE OF IRAN


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Fatemeh Fadaie - Mohammad Hosein Sandoughdaran
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. Effect of bulk and nano Titanium dioxide particle concentrations on fennel (Foeniculum vulgare Mill)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Hassan Feizi - Maryam Kamali - Saeed Jahedi pour - Parviz Rezvani Moghaddam
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. INDUSTRIAL PRODUCTION OF BIOACTIVE PLANT COMPOUNDS AND METABOLIC ENGINEERING


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Bahareh Kashefi - Seyed Amir Yassini
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. Identification of collected Ganoderma Sp. from Gilan Province and new records for their host relationship and dispersal


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S Keypour - H Riahi - A Borhani - N Safaie
تعداد صفحات مقاله: 4
پشتیبانی