ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: قم - 
سال برگزاری: 1390    تعداد صفحات: 1834
تعداد مقالات کنفرانس: 284  تعداد مشاهده چکیده: 175780
کد COI این کنفرانس: ERANR01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 576 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 13

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آبهای غیر متعارف در کشاورزی و صنعت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی عباسی - سید مصطفی طباطبایی امیری - بهمن یارقلی - سید مصطفی منزوی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آثار حضور کارگران افغانی بر جنبههای اقتصادی -اجتماعی بخش کشاورزی استان یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میعاد فرجی - مصطفی افتخاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر اسانس آویشن بر تعادل اسیدیته و تغییرات جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک رهبر نیا - اکبر یعقوب فر - مجید کلانتر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر اعمال سناریوهای مدیریتی در راستای جلوگیری از افت سطح آب آبخوان دشت ایوانکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نظری - حمید رضا ناصری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر تغییر االیم بر عملکرد نخود در شرایط دیم بجنورد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر حجارپور - افشین سلطانی - ابراهیم زینلی - فرامرز سیدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر روش های نوین مدیریت فضایی بوته بر صفات زراعی کدو تخم کاغذی cucurbita pepo L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمرتضی شکارلو - محسن رشدی - ساسان رضادوست
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر زئولیت بر غلظت و جذب پتاسیم در گیاه سورگوم علوفهای Sorghum bicolor (L.) Moench

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گزل نوبخش - اسماعیل دردی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر زئولیت و پتاسیم بر رشد و عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor (L.) Moench)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گزل نوبخش - اسماعیل دردیپور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر سطوح مختلف تنش خشکی و برگزدایی و حذف تاسل بر برخی از صفات زراعی ذرت دانهای رقم دابل کراس 370

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:انیسه رستم زاده - حمید عباس دخت - محمدرضا عامریان - احمد غلامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر سطوح مختلف تنش کم آبیاری و عنصر کلسیم بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در ذرت دانه ای 704 Ksc

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی زراعی - محمد نصری - نبی الله نعمتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر قرق بر روی ماده آلی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زانیار مهران - محمد جعفری - سید اکبر جوادی - کامران چپی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر لجن فاضلاب به عنوان یک کود آلی بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نهال زیتون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه زارع - مصطفی چرم - نور الع معلمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر پیش پز کردن پاربویلینگ شلتوک بر محتوای عناصر معدنی و راندمان تبدیل دانه سه رقم برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محدثه وهاب زاده - سیده ارحامه فلاح شمسی - سکینه گلستانی - مسعود اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گندم نان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین قادری دانشمند - محمد رضا رستمی - بهنام مندک
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثرات آب شور بر صفات زراعی و عملکرد 2 رام گندم نان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده حاجی زاده - علی حاجی محمدی - بابک ناخدا - قاسم محمدی نزاد
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثرات آرایش کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی ارقام برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید اسماعیل آقابابایی - علیرضا دانشمند - عباس قنبری مالیدره - حمیدرضا مبصر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثرات درآمد ، سهام، بدهی جاری،پول نقد بر نقدینگی واحد های گاو شیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه صمدی - احمد رضا یزدانی - فرهاد شیرانی بید آبادی - ابوالفضل شاه آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثرات مصرف کود شیمیایی بر کیفیت خاک و تاثیر حذف یارانه بر میزان مصرف کود و اقتصاد کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شهبازی - فرزاد روحانی شهرکی - احمدرضا صفایی قهنویه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثرات کیفیت آب آبیاری بر تعدادی از پارامترها در گیاه گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا آل ابراهیم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارتقاء بهرهوری و استفاده بهینه از اراضی دیم تخریب شده در استان قزوین از طریق جایگزینی کشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده صلواتی - حجت الله مظاهری لقب
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارزش واهمیت تالاب ها مطالعه موردی تالاب های مهم استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل سبحان اردکانی - سجاد آستانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت خضرآباد به روش دراستیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسن صادقی روشن - غلامرضا زهتابیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارزیابی آلودگی و روش های متداول ارزش گذاری اقتصادی توریسم و اکوتوریسم درتالاب مطالعه موردی تالاب شیرین سواستان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد آستانی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارزیابی اثر SACCHAROPOLYSPORA ERYHTHRAEA علیه عامل لکه قهاو های برنج در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه امینی - محمد علی تاجیک قنبری - نادر حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تغییرات آب کشاورزی در آینده(مطالعه موردی دشت بهبهان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا امانت بهبهانی - حسین قربانی زاده خرازی - علی صارمی - حجت اله اروانه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. ارزیابی تاثیر نشانگرهای مورفولوژیک ومولکولی در بررسی تنوع ژنتیکی زیتون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سیستانی - سیده ساناز رمضانپور ر - حسن سلطانلو ر - اسماعیل سیفیی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. ارزیابی تحمل به خشکی10 لاین جو دیم در شرایط آب و هوایی خرم آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر حافظی - فرهاد نوریا فیروزآبادی - شهرام نخجوان - رضا دریکوند
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی6 رقم میوه انگور در مرحله رسیدن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا موسی زاده - محمود شور - علی تهرانی فر - غلامحسین داوری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. ارزیابی دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بابائی بازکیائی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. ارزیابی سود و شاخص های بیلان انرژی در ارقام بومی و اصلاحی برنج در استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم آذرپور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. ارزیابی شاخص‌های فنی و اقتصادی کشت گندم در یک واحد مکانیزه استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا زادمهر - سید رضا اشرفی زاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بادمجان تحت سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی عبدزادگوهری - زهرا بابائی بازکیائی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. ارزیابی عملکرد پرایمرهای AFLP جهت برررسی تنوع ژنتیکی سرو زربین Cupressus sempervirens var. Horizontalis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری اسحق نیموری - داوود آزادفر - حسن سلطانلو - سیده ساناز رمضانپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. ارزیابی مدلهای ET0 Calculator و AquaCrop در مدیریت مزارع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت اله اروانه - فریبرز عباسی - حسین اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. ارزیابی ژنتیکی ژن پرولاکتین به روش ریزماهواره در بلدرچین ژاپنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زینب رسولی - سعید زرهداران
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. ارزیابی کمی و کیفی اسپرم کپور علفخوار Cetenopharyngodon idella

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسترن زمانی - عباس حیدری خسرو - سالار در افشان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. ارزیابی کیفی آب رودخانه سیستان از لحاظ کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین سارانی - سید محمود طباطبایی - محمد مهدی چاری - شهریار رفعت
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. استخراج پنی سیلین جی از محیط رشد Penicillium chrysogenum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم اثنی عشری امیری - محمد علی تاجیک قنبری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. استفاد از فن آوری های نوین در ساخت کود پاش کود مایع ازت مخصوص کشت ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عرب پور - افشین پور ابراهیم کرمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. استفاده از انرژی های نو در مناطق خشک گامی در کاهش پدیده بیابانزایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود نصری - حسن یگانه - هادی افراه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. استفاده از فنون کشاورزی در راستای جهاد اقتصادی (با رویکرد ارتقاء بهره وری از خاک های آلوده به ترکیبات نفتی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه ری پور - فاطمه زرین کمر - خسرو خواجه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. استفاده چند منظوره از مراتع، گامی به سوی شکوفایی اقتصادی مطالعه موردی: حوزه آبخیز سرخ آباد سوادکوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید جابر نبوی - محدیث فغانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. افت سطح آب زیر زمینی و نشست زمین دراثربرداشت بی رویه در دشت اره بلاغ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده شیروانی دوست - حامد شیرازی - پوریا ولی فیضی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. افزایش بهره وری تولید گندم از طریق کنترل میزان پتاسیم مصرفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده علیزاده - مجید نبی پور - افراسیاب راهنما
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. اقتصادی کردن تولید مینی تیوبر سیب‌زمینی با استفاده از این تکنولوژی گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی افتخاری - میعاد فرجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. امکان سنجی توانمندیهای اکوتوریسم و ژئوتوریسم دزفول به روش swot

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مهدی حسین زاده - فاطمه خدادادی - اکبر رستمی - رضا نظری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. اکوتوریسم در مناطق بیابانی، استفاده پایدار از طبیعت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حیدرنژاد، - مهدیه حیدری،
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. ایجاد نقشه ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای SSR وAFLP در جو زراعی hordeum vulgare

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین احمدی اوچ تپه - حسن سلطانلو - سیده ساناز رمضانپور - محمد رضا نقوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. با ماده آلی خاک در منطقه ETM+ بررسی ارتباط بین مقادیر انعکاس فرااتمسفری سنجنده خشک دشت قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام نوشادی - حسینعلی بهرامی - سید کاظم علوی پناه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بازیافت آب خاکستری جهت مصارف آبیاری و کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رسولی هشتلی - عرفانه عموئیان - حسن امینی راد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. برآورد علوفه قابل بهرهبرداری مراتع طالقان با استفاده از GIS )مطالعه موردی: مراتع زیر حوزههای ورکش، خودکاوند و اورازان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین پوزش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی آثار اقتصادی و میزان پذیرش جهانی محصولات تراریخته در سال 2313 میلادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیتا زاجی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی آثار جیبرلین خارجی در رشد و جوانه زنی دانه رست های دو رقم کلزا تحت شرایط شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضوان لک
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی اثر بازدارندگی STREPTOMYCES CLAVULIGERUS علیه عامل بیمار ی بلاست برنج در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه امینی - محمد علی تاجیک قنبری - نادر حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی اثر ریشه گیاه به انتقال املاح در ستون‌های شن لومی تحت شرایط جریان اشباع ماندگار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مولود عالیپور شهنی - احمد فرخیان فیروزی - علی کرایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیما کمالی - سید مظفر مهدیخواه - محمد رضا پور علمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی اثر ماده جدید کریسال در افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده ژربرا رقم سوپرنووا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا منفرد - بهنام بهروزنام - عبدالحسین ابوطالبی - مریم رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی اثر مالچ سرباره کنورتور در کاهش فرسایش بادی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد باباخانی - حمید کریم زاده - نورالله میرغفاری - مصطفی ترکش اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی اثر منگنز و سالیسیلیک اسید بر مقدار کلروفیل a,b پرولین روی رقم پرتو ماش سبز (Vigna radiate L. WILEZEK)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین لاری یزدی - حمزه امیری. - شیما رستمی شریف آبادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی اثر میزان و زمان محلول پاشی اوره بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد باغبانی - مریم حسنلوئی - مهرداد یارنیا - علیرضا تاری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی اثر پساب شهری تصفیه شده بر رشد رویشی سه رقم جو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب منصوری زاده - خدابخش پناهی کرد لاغری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی اثر پیه گاوی و روغن پالم بر عملکرد جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود اسدی پرور - کاوه جعفری خورشیدی - احمد زارع شحنه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری بر رشد رویشی دو رام یونجه در منطقه یاسوج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیلین پام - خدابخش پناهی کرد لاغری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت بر عملکرد پروار در برههای نرمغانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی کوهستانی - ابوالحسن صادقی پناه - حمیدرضا محمدیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت برفراسنجه های خونی در برههای نر مغانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی کوهستانی - ابوالحسن صادقی پناه - حمیدرضا محمدیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی اثرات منابع مختلف روغنهای گیاهی بر متابولیتها ی خونی گاوهای شیری هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حسن پور فوجردی - کاوه جهعفری خورشیدی - محمد علی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی اثرات گزنه بر بیماری دیابت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا فرهادی - رضا اسماعیلی - امین پور اشرف - بهنام عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی امکانات و محدودیتها توسعه پایدار گیاهان دارویی ایران مطالعه موردی استان قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور شیرمرد - عاطفه خوش لهجه مفرد - ذوالفقار لطفی - داود فرداد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی اهمیت گیاهان دارویی در پیشبرد اهداف جهاد اقتصادی مطالعه موردی: مرتع رزن نور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاله آموزگار - سید جابر نبوی - حمیدرضا سعیدی - ام البنین کاظمی گرجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانی در 12 مورفوتایپ مرکبات تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده الهام فرهنگ جو - بابک بابا خانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی بلیه خشکسالی و اثرات آن بر تولید گندم دیم و آبی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد طهان - قیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی بیابانزایی و تغییرات اراضی کاشان با استفاده از داده های ماهوارهای چند زمانه و چند طیفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده منبری - امیر هوشنگ احسانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی تأثیر عصاره آللوپاتیک آفتاب‌گردان در جوانه زنی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و α- آمیلاز گیاهچه سوروف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه زلقی - روزبه فرهودی - ناظر آریان نیا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی تأثیر مبارزه شیمیایی و مکانیکی بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در منطقه اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جاوید محمد زاده - شهرام شاهرخی - داود حسن پناه - محمد حسین انصاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بررسی تأثیر مرحله فنولوژیکی بر کیفیت علوفه Hamada salicornica در مراتع استان خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده عبداللهی - قاسمعلی دیانتی تیلکی - جلیل فرزاد مهر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی تأثیر نیتران کادمیوم و جوان زنی بذرهای ارقام لوبیا چیتی ، قرمز و سفید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا سعادتی - بابک متشرع زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بررسی تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ذرت رقم 704 -KSC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر فربودی - شاهین شهبازی - شهرام شاهرخی - علی فرامرزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی تاثیر شدت های مختلف چرایی بر فراکتال ابعادی لکه های گیاهی مراتع اینچه برون استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرانگیز خوشبخت - عادل سپهری - سید علی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. بررسی تاثیر فعالیت اقتصادی منطقه آزاد اروند بر روستاهای همجوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا شیرزاد - بابک مقصودی دماوندی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی تاثیر فناوری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل شاه آبادی - سارا ساری گل - آمنه جامه بزرگی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بررسی تاثیر میکوریزا، تیوباسیلوس و کود گوگرد بر میزان کلروفیل و محتوای نسبی آب RWC برگ ذرت Zea Mays L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی انصوری سواری - احمد غلامی - حمید عباس دخت - منوچهر قلی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی تاثیر ورمیکمپوست بر رشد و صفات مورفولوژیک باقلا (Vicia faba L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آمنه عمرانی دیزجی - مهدی حسن پور - جبرئیل رزمجو - بهروز اسماعیل پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی تاثیر کودهای زیستی و آلی بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر یونسیان - پرویز رضوانی مفدم - احمد غلامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. بررسی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گیاه آنغوزه تلخ برداشت شده از مراتع لارستان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره کاملی - اردلان علیزاده - عبدالحسین ابوطالبی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. بررسی تغییرات غلظت پتاسیم و آهن تحت تنش فلزات سنگین در ذرت علوفه ای رقم704

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا آقایی - بابک متشرع زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. بررسی تغییرات نفوذ آب در خاک بر افزایش عملکرد و راندمان مصرف آب در گیاه بادام زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بابائی بازکیائی - علی عبدزادگوهری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت بلدرچین ژاپنی با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوربی بی مامی زاده - مجتبی آهنی آذری - سعید زرهداران - علیرضا خان احمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. بررسی تنوع ژنتیکی و معرفی ارقام پر محصول از لحاظ عملکرد فروش 36 ژنو تیپ علف باغ و در استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کمرجان سلیمی پارسا - علی اشرف جعفری - قاسم اسدیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بررسی توانایی چند گونه پنی سیلیوم در ایجاد پوسیدگی میوه مرکبات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده لیلا قاهری - محمد علی تاجیک قنبری - سعید رضائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بررسی تولید و مصرف گونه Festuca ovina به عنوان گونه ای مناسب برای احیا مراتع اره باغ ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد احمدی - مرتضی اکبرزاده - مریم بخشنده سوادرودباری - حسن یگانه
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بررسی جاذبه های اکوتوریسمی و راهکارهای توسعه پایدار آن در منطقه بیابانی یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه رضوانیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. بررسی خصوصیات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پوریاولی فیضی دولت آبادی - ندا پیمانی - پیام فیضی دولت آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک های گچی در دشت سجزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید یزدی سجادیه - ناصر هنرجو - احمد جلالیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. بررسی خواص آللوپاتیکی کلزا (Brassica napus L.) در کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ای ذرت (Zea mays L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بی تا زاجی - علی شیرخانی - شیما علایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بررسی رابطه رگرسیونی مصرف متانول با رشد و عملکرد لوبیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی چراغی شالکه - شهرام شاهرخی - سلیمان جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. بررسی راهکارهای نوین تغذیه در افزایش عملکرد گیاه دارویی ترخون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده نخعی - محمد رضا کدوری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. بررسی روش‌های مختلف افزایش تولید و ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی پیاز Allium cepa L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سلیمان نزاد - علیرضا سوهانی دربار - علی باقرزاده چهارجوئی - علیرضا حیدریان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت تبریز در طول سال های اخیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران مشرفی - فرشید عارف
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی ریاضی الگوی جریان و توزیع سرعت در راه ماهی نوع استخر سرریز با استفاده از مدل Flow-3D

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامان عباسی چناری - محسن شیرالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بررسی ساختار مالی گاوداری های صنعتی خراسان رضوی مطالعه موردی شهرستان مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه صمدی - احمد رضا یزدانی - فرهاد شیرانی بید آبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بررسی سود و شاخص های انرژی در ارقام بومی و اصلاحی برنج در استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مارال مرادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بررسی صفات مورفولوژیکی زنوتیپ های اگروپایرون با استفاده از روش بای پلات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید ابراهیم سیفتی - حسین سلطانی نزاد - سمیه کریمی - حسین شاهسوند حسنی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. بررسی ضرایب توزیع ماده خشک برگ و ساقه برای دو رقم گندم کوهدشت و دریا تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن کودی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس صالحی - ابراهیم زینلی - افشین سلطانی - سرا... گالشی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. بررسی ضرورت شناسایی گیاهان دارویی صمغ دار و شیرابه ای استان کرمان از دیدگاه اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مطهره رضایی زاده - آزاده نخعی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد در نسلهای پیشرفته جو در شرایط آب و هوایی خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا شالبافان - شهرام نخجوان - حمید محرابی - ایرج لک زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای جدید ذرت زودرس در تاریخ کشت های تأخیری در شرایط معتدله استان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی جلیلیان - عقیق کیانی - مسعود رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در سه هیبرید تجاری ذرت KSC077, KSC077 KSC027 در رژیم های مختلف آبیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه سلطانی - فرهاد عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بررسی مدیریت دام و مرتع و ارائه راهکارهای مناسب جهت احیا ء پوشش گیاهی در حوزه آبخیز گیسور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید علیپور - مهدی رضایی - سیدمهرداد طباطبائی - مهدی حسنی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. بررسی مدیریت مصرف علف کش و زمان تهیه بستر بذر بر خصوصیات رشد چغندر قند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک مقصودی دماوندی - سارا شیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. بررسی مزیت نسبی استفاده از چراگاه در حین پرواربندی گوسفند نژاد زل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد هادی آقاجانی دلاور - فاطمه حسنی امیری - مجتبی ولی پور طبرستانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. بررسی مسأله انحصار بذر در پرتو حقوق مالکیت فکری در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی TRIPS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم احمدی - ابوطالب کوشا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. بررسی مسائل اقتصادی اجتماعی در راستای مدیریت جنگلهای طرح گلبند ویسر شهرستان نوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان فرهی - مهرداد قدس خواه دریایی - کیومرث محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. بررسی مشکلات موجود در حوزه آبخیز اصفاک از دیدگاه اقتصادی واجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید علیپور - سید مهرداد طباطبائی فر - مهدی رضایی - مهدی حسنی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. بررسی منابع آبی حوزه آبخیز سینان و ارائه راهکارهایی در این زمینه برای بهبود مدیریت دام و مرتع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا صفایی قهنویه - فرزاد روحانی شهرکی - علی شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. بررسی میزان پروتئین و برخی از پارامترهای رشد در پاسخ به غلظت های متفاوت کلرید کلسیم درجداکشتهای گیاه میخک در شرایط درون شیشه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرناز موسوی - عاطفه فعلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. بررسی هیدروشیمی و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت گوهرکوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمود طباطبایی - محمد آبرومند - طاهره پودینه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. بررسی و تعیین تعداد روز های کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چیندر قند( مطالعه موردی شهرستان نهاوند)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حیدری - علی میمد برقعی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. بررسی و مرور اخلاق و دستورالعمل های اسلامی در کشاورزی و منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ازاده رزجی - علی ملک شاهی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. بررسی و مقایسه برخی ازانواع دستگاه های تولید کننده بیوگاز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره لرستانی - سجاد آستانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. بررسی و مقایسه تنوع زیستی فلورستیک مناطق حفاظت شده نشر وخانگرمز در استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهراد چراغی - سجاد آستانی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. بررسی و مقایسه مساحتی و نقشه‌برداری به روش ماهواره‌ای GPS) با روش مرسوم دوربین‌های اپتیکی در تسطیح اراضی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین تقوایی زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. بررسی ومطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسام پور - سجاد آستانی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. بررسی پتانسیل های اقتصادی تالاب های ایران مطالعه موردی تالاب میقان اراک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد طهان - قیدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. بررسی کارایی کودهای بیولوژیکی در افزایش تولیدات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا آل ابراهیم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. بررسی کاربرد ماکروفیت ها و جلبک های آبزی به عنوان غذا در آبزی پروری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم شریفی نیا - جاوید ایمانپور نمین - زهره رمضانپور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. برهمکنش قارچ مایکوریزا، باکتری تیوباسیلوس و کود گوگرد بر pH خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی انصوری سواری - احمد غلامی - حمید عباس دخت - منوچهر قلی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. بستر اقتصادی استفاده از سطوح مختلف پونه و زنیان بر روی عملکرد جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ریعان محصصی - میرزا علی اقا زاده - حسن درمانی کوهی - فرید سبزی بایقرا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. بهره برداری اقتصادی از جنگل راش مطالعه موردی جنگل شفارود در استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه نامداری - سلیمان محمدی لیمایی - امیر اسلام بنیاد - رامین نقدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. بهره برداری بهینه از فناوریهای اطلاعات مکانی در راستای تهیه کاداستر زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم اکبری - علیرضا بصیری - حمید ذبیحی - مجید داورپناه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. بهینه کردن انرژی مصرفی درکشاورزی با انتخاب صحیح ادوات و کاهش خاک ورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود زابلستانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. بهینه یابی شبکه پایش منابع آب در راستای اقتصادی نمودن آماربرداری فصلی مطالعه موردی: محدوده هرات استان یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نوری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. به‌کارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان هدایت الکتریکی خاک EC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صمد نظرزاده اوغاز - سید مجتبی نوری حسینی - زهرا اکبری اوغاز - امین نظرزاده اوغاز
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. بکارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان پتاسیم خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مجتبی نوری حسینی - صمد نظرزاده اوغاز - زهرا اکبری اوغاز - امین نظرزاده اوغاز
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. بیوگاز انرژی مفید،کم نظیرو همگام با محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد آستانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. تأثیر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه بر ارزش تفرجی پارک جنگلی رویان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد گیلانی پور - حکید آریا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. تأثیر تیمارهای پیش از کاشت بر تخفیف تنش کادمیوم در جوانه زنی بذور کنگر (Gundelia tournefortii L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن جان محمدی - ناصر صباغ نیا - وحیده صابریان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. تأثیر زمان خیساندن و غلظت پلی اتیلن گلیکول 2000 بر فاکتورهای جوانه زنی بذور توده بومی پیاز سفید کاشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رضوان اقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. تأثیر سطوح مختلف سولفات مس بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه ماش (Vigna radiate L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین لاری یزدی - حمزه امیری - سرور عارفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. تأثیر ماده آلی بر جذب کادمیم و سرب در گیاه برنج و کاهش بازاریابی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی چمن نژادیان - عبدالامیر معزی - غلامعباس صیاد - علیرضا جهانگیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. تأثیر منفی عدم مدیریت در منابع طبیعی مطالعه موردی: ظرفیت دام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی افراه - حسین بارانی - حسن یگانه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. تأثیر پیش تیمار عناصر روی و پتاسیم و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جاسم امینی فر - غلامرضا محسن آبادی - محمد حسن بیگلویی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. تاثیر ارتفاع توده میوه درون جعبه بر صدمات مکانیکی میوه کیوی در طول حمل و نقل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدیر تقی زاده مقدم - رضا طباطبایی کلور - جعفر هاشمی - فیض اله شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. تاثیر برنامه های نوری مختلف بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید حسینی فهرجی - فرید سبزی - بهمن محمدی راد - توحید قربان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. تاثیر ترکیبات مختلف مواد زیستی و غیرزیستی بر عملکرد بچه ذرت Zea mays L. در اراک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضا داوری - محمد میرزاخانی - محمد احمدی - راضیه فرج زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. تاثیر تنظیمکنندههای رشد برصفات مورفولوژیکی و عملکردی گیاه شمعدانی عطری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده منشی زاده - سیدنجمالدین مرتضوی - حسین ربی انگورانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم جهت توصیه کودی مناسب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه خوراشاهی - سیدعلیرضا موحدی نائینی - کامبیز مشایخی - ابراهیم زینلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. تاثیر سموم سنتتیک بر تنوع و فراوانی جمعیت سوسک های شکارگر carabidae در باغ های شهرستان بابلسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش خیرالدین - محمد حسن سرایلو - محمد رضا دماوندیان - محسن یزدانیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. تاثیر عصاره اللوپاتیک آفتاب‌گردان و جوانه زنی ، آنزیم‌های آنتی اکسدانت و α- آمیلاز گیاهچه های ارزن و سورگوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه زلقی - روزبه فرهودی - ناظر آریان نیا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. تاثیر فرکانس ارتعاش ناشی از حمل و نقل جاده ای بر صدمات مکانیکی میوه کیوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدیر تقی زاده مقدم - جعفر هاشمی - رضا طباطبایی کلور - فیض اله شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. تاثیر فناوری و سرمایه انسانی بر واردات بخش کشاورزی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل شاه آبادی - حامد صادقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. تاثیر محلول پاشی آهن و منیزیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد در لوبیا چشم بلبلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم دلفانی - مهدی برادرا فیروزآبادی - حسن مکاریان - ناصر فرخی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. تاثیر مولتیآنزیم حاوی فیتاز بر کاهش دفع فسفر به محیط توسط جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد ملک زادگان - مجتبی زاغری - علی محبوبی قرخلو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. تاثیر پرتوتابی نور ماوراء بنفش در کاهش پوسیدگی پس از برداشت دانه آریل های انار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امراله نبی گل - ابوالفضل اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. تاثیر کنترل تلفیقی (شیمیایی ومکانیکی) علفهای هرز بر برخی خصوصیات فنولوژیکی و مرفولوژیکی کلزا (Brassica napus L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عماد الدین نجفی - ناظر آریانیا - قدرت اله فتحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. تاثیراقتصادی بورس کالای کشاورزی بر توسعه روستایی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا شیرزاد - بابک مقصودی دماوندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با رشد و تولید تخم در مرغان بومی اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مونا صالحی نسب - سعید زره داران - مختار علی عباسی - صادق علیجانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. تحقق شعار جهاد اقتصادی با استفاده از انرژی خورشیدی واصلاح الگوی مصرف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسن نسیمی - محمد علی نسیمی - زینب منصور کیایی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. تحلیل جایگاه مراتع در صنعت گردشگری و نقش آن در توسعه اقتصادی مطالعه موردی: مرتع برف و بن شهرستان آمل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجابر نبوی - محدیث فغانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. تحلیلی بر نقش توسعه کشاورزی ارگانیک برای دستیابی به توسعه پایدار در جهت جهاد اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا عموزاده خلیلی - محمدرضا محمدی تودشکی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. تصویر نیتروژن و پنی برای برخی از فاکتورهای رشد یونجه تحت شرایط تنش کم آبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا صنایعی - علی عبادی - محمد صدقی - عبدالقیوم قلی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. تعاریف، اوانین، استانداردها و پتانسیل آبهای غیر متعارف در سطح استان قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر احمدی - مجتبی علی مددی - لیلی آخوندی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی کشپل به روش هزینه ی سفر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجیبه گیلانیپور - حمید آریا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. تعیین حد بهره برداری مجاز گونه Artemisia aucheri بمنظور مدیریت دام و مرتع در مراتع البرز میانی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید رشوند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. تعیین خشکسالی اقتصادی- اجتماعی سالهای 1374 الی 1389 به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی Gis مطالعه موردی استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد طهان - قیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. تعیین درصد تاثیرگذاری پارامترهای مختلف االیمی بر میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت اله اروانه - حجت سلیمانی فر - نسرین کایدخورده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. تعیین روابط بین عملکرد دانه و صفت های مختلف در رقم های سویا Glycin max L از راه تجزیه علیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جاسم امینی فر - غلامرضا محسن آبادی - محمد حسن بیگلویی - حبیب الله سمیع زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. تعیین موثرترین تیمار جهت مناسبترین درصد جوانه زنی بذر گیاه دارویی شیرین بیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمد حسین آل عمرانی نژاد - علی رضوانی اقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. تعیین میزان خسارت مستقیم اقتصادی ناشی از آلودگی دیکروسلیازیس در گوسفند، بز، و گاو در سطح کشتارگاه بروجرد در سال 1389

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین وثوقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. توزیع سرعت و آشفتگی جریان اطراف آبشکن های L شکل و بررسی اثر آن بر آبشستگی در اوس رودخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامان عباسی چناری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. توسعه پایدارآبزی پروری و حفاظت از محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز بادامی - سجاد آستانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. تولید توده مبدأ بین گونه‌ای F1 برای اصلاح آمفی پلوئید جدید تریتی پایرم اولیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین سلطانی نزاد - حسین شاهسوند حسنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. جایگاه ترویج کشاورزی در بهبود مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد زنوز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد محمودی کرمجوان - فرهاد پاکنیا - صمد دربندی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. جداسازی و شناسایی پنی سیلیوم های خاکزی خاک‌های زراعی چند استان کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده لیلا قاهری - محمد علی تاجیک قنبری - سعید رضائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. جنبه‌های مختلف کاربرد بیوتکنولوژی در تولید مواد غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر صباغ نیا - مهدی محب الدینی - محسن جانمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی با کاربرد الگوی صحیح مصرف سم عوامل و راهکارها مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه هزاری - سید داود حاجیمیررحیمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. حذف مس از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات مگنتیت اصلاح شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده معصومه حسینی - احمد فرخیان فیروزی - علی اکبر بابایی - فریبا حیدری زاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. درجه بالای مقاومت در برخی ارقام جو کشور به قارچ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه اسدی - ولی الله بابایی زاده - شاهپور ابراهیم نژاد - مهدی پیر نیا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. دستیابی به توسعه کشاورزی در چشم انداز 20 ساله با توصل به اصلاح الگوی مصرف از منظر دین اسلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مارال مرادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. ذخیرهگاه حسنآباد چالوس با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری اسحق نیموری - داوود آزادفر - حسن سلطانلو - سیده ساناز رمضانپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. راه کارهای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در راستای تحقق دستاوردهای اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عماد الدین نجفی - سیده سارا موسوی مطلب
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. راهکارهای نوین افزایش بهره وری نهاده های مصرفی کشاورزی در مزارع لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. رفتار چرایی شتر در مراتع استان خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده عبداللهی - قاسمعلی دیانتی تیلکی - جلیل فرزاد مهر
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. روشها و فناوری های نوین آبیاری ضامن توسعه کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت اله اروانه - نسرین کاید خورده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. سنجش کیفی و کمی فعالیت آنزیم پراکسیداز(POD) تحت تنش سرما در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رمضانعلی خاوری نژاد - رضا شکسته بند - فرزانه نجفی - محمد نبیونی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. سیستم های استحصال آب باران در مناطق کویری به منظور استفاده خانگی و توسعه پوشش نباتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا شاهینی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. شناخت انواع حسگرهای زمان حقیقی در کشاورزی دقیق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عرب پور - افشین پور ابراهیم کرمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. شناخت فواید وارزش های اکوسیستم های تالابی وشناسایی تالاب های شاخص استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل سبحان اردکانی - سجاد آستانی - مریم حسام پور
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. عرضه بچهماهیان خاویاری جهت تامین نیاز بازار جهانی ماهیان زینتی و توسعه آبزی پروری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا درافشان - فاطمه پیکان حیرتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. فرهنگ صحیح استفاده از منابع طبیعی وگسترش توریسم وتوسعه پایدار باتکیه بر ماهیگیری ورزشی مطالعه موردی استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین فرهادی رامین - سجاد آستانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. لزوم توجه به مدیریت دانش بومی کشاورزی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حوریه مرادی - مسعود بیژنی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. مدیریت تولید در آبزیپروری با تاکید بر بهینه سازی مصرف آب در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سالار درافشان - نصراله محبوبی صوفیانی - فاطمه پیکان حرارتی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. مدیریت مراتع نبمه استپی استان آذربایجان غربی با بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه Koeleria cristata

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد احمدی - مریم بخشنده سوادرودباری - حسن یگانه - الهه احمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. مروری بر اثر عوامل مختلف فیزیکوشیمیایی بر انتقال نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر حسین رمضانپور اصفهانی - احمد فروخیان فیروزی - غلامعباس صیادی - مهدی بهرامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. مطالعه تاثیر برنامه های نوری مختلف بر وزن اندام های لنفاوی در جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید حسینی فهرجی - فرید سبزی - بهمن محمدی راد - توحید قربان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. مطالعه تنوع زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین LMW-GS در گندم وحشی SDS-PAGE باروش Aegilops triuncialis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه قوی بازو - رسول اصغریزکریا - سدابه جها بشک گده کهریز
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. مطالعه تنوع ژنتیکی درونوبینگونهای زیتون Olea europaea L. با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سیستانی - سیده ساناز رمضانپور ر - حسن سلطانلو ر - اسماعیل سیفیی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. مطالعه وبررسی کاربردهای مختلف آرتمیا ونحوه پراکنش آن درکشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جعفری - سجاد آستانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. معرفی و شناسایی درختان و درختچه های دارویی استان کرمان از دیدگاه اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده نخعی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. معرفی گیاه وتیور برای جلوگیری از فرسایش و کاربردهای حفاظت خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد سنگونی - محسن فعله گری - علی شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. مقایسه ارقام مختلف یونجه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت در خاکهای مناطق خشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم السادات موسوی دستنایی، - حسین خادمی - عفیفه موسوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. مقایسه الگوی نوار بندی ژن‌های کد کننده گلیادین در گونه Aegilops cylindrica

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تورج خبیری - رسول اصغری زکریا - ناصر زارع - امید سفالیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. مقایسه بهکارگیری اقتصادی مقادیر متفاوت فلوگوپیت و موسکویت در محیط کشت جو جهت تأمین نیاز پتاسیمی گیاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفیفه موسوی - حسین خادمی - حسین شریعتمدا ری - مریم موسوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. مقایسهی سه روش آبیاری هندوانه جهت جلوگیری از ضایعات آب در استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده ناصری - محمد امیت آسودار - نادر کوهی چله کران - اکبر دشتی آقچه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از RS/GIS مطالعه موردی : منطقه منشاد استان یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا دانایی - محمد حسن زاده نفوتی - سعید محتشم نیا - محمد رضا دانائیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. نحوه انتخاب اسپرم در واحدهای پرورش گاو شیری بر اساس شاخص

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن باقری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. نقش آموزش اصلاح الگوی مصرف در عرصه کشاورزی به عنوان یکی از اصول جهاد اقتصادی در ارتقاء آگاهی دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهر همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین شهرام
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. نقش حوضه های آبخیز کوچک در استقرار پوشش نباتی در مناطق کویری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا شاهینی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. نقش روستا و جاذبه های اکوتوریستی در توسعه پایدار روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود بیژنی - حوریه مرادی - علیرضا مرادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. نقش مسائل اقتصادی روستائیان عضو و تعاونی های آبخیوزدار ی با مشارکت در تعاونی های آبخیزداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نایبعلی رحیمی - سید مهدی میردامادی - محمد حسین رزاقی - اردوان قربانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. نقش نانوتکنولوژی در راستای نیل به توسعه پایدار کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهتاب پور آتشی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. نقش ژن‌های NH1 و PR10 در مقاومت بیماری سوختگی غلاف در ارقام برنج طارم و خزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد سیاری - ولی الله بابایی زاد - محمد علی تاجیک قنبری - حشمت الله رحیمیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. نقش ژن‌های PR3 و PAL در مقاومت به بیماری سوختگی غلاف در ارقام برنج طارم و خزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد سیاری - ولی الله بابایی زاد - محمد علی تاجیک قنبری - حشمت الله رحیمیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. نوآوری در مدیریت مناطق خشک و بیابانی ، چالشها، راهکارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمد رضوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. هدفمندی یارانه ها و تاثیرات آن بر فروش و بازاریابی محصولات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه پور علی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. ورود کودها و سموم شیمیایی به درون آب، علل عمده آلودگی آب ها در ارن حاضر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهتاب پورآتشی - حسین شعبانعلی قمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. ویژگیهای فردی و حرفه ای مؤثر بر مشارکت روستائیان در تعاونیهای آبخیزداری استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مهدی میردامادی - نایبعلی رحیمی - محمد حسین رزاقی - اردوان قربانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. پاسخ خصوصیات کیفی بچه ذرت به پدیده‌های گیاهی مختلف در منطقه اراک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضا داوری - محمد میرزاخانی - بنفشه نجفی - فرهاد میرزابیگی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. پتانسیل و ضرورت کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شهبازی - فرزاد روحانی شهرکی - احمدرضا صفایی قهنویه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. پسین تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر کالوس زایی در شیشه‌ای خشخاش ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا فرجامی نزاد - ناصر زارع - رسول اصغری زکریا - منوچهر فرجامی نزاد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. پهنه بندی توزیع کادمیم در شالیزارهای آهکی استان خوزستان با نرم افزار + GS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی چمن نژادیان - عبدالامیر معزی - غلامعباس صیاد - علیرضا جهانگیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. چالک های جمع آوری و حفاظت از ذخایر توارثی گیاهان داروئری در مناطق مرکرزی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اشرف جعفری - حسین باقری - نجاتعلی سالار - موسی رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. کاربرد اقتصادی موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی GMO گیاهی و اهمیت ایمنی زیستی آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین عالیشاه - حسین احمدی اوچ تپه
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. کاربرد تکنیک های اصلاح نباتات موتاسیونی برای بهبود ژنتیکی گیاهان زراعی در کشاورزی مدرن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر صباغ نیا - مهدی محب الدینی - محسن جانمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. کاربرد سدهای لاستیکی و نقش آنها در توسعه و مدیریت منابع آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد رضا صفایی قهنویه - فرزاد روحانی شهرکی - علی شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. کاربرد علم نانوتکنولوژی در کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت اله اروانه - نسرین کاید خورده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. کاربرد عملی استفاده از اشعه گاما در کنترل کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae Zeller)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مضاهر یوسفی - حمید رضا ذوالفقاریه - حسین فرازمند - اسدالله فتحی هفشجانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. کاربرد عکس های هوایی بزرگ مقیاس در بررسی تاثیر چرای دام بر تغییرات مساحت لکه های گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرانگیز خوشبخت - عادل سپهری - سید علی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. کاربرد محصولات کشاورزی در تولید بیوپلیمر پلی هیدروکسی الکانوات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا فرح بخش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. کاربرد نانوذرات جهت تثبیت فلزات سنگین در خاکهای آلوده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بهرامی - سعید برومند نسب - حیدر علی کشکولی - احمد فرخیان فیروزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. کاربرد نشانگرهای ریزماهوارهای در ارزیابی تنوع ژنتیکی دو سویه بلدرچین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوربی مامی زاده - مجتبی آهنی آذری - سعید زرهداران - علیرضا خان احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. کالوس زایی و باززایی گیاه بابونه طلایی tinctoria Anthemis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده دهقان گرده - ناصر زارع - رسول اصغری زکریا - فرزانه عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. کنترل تلفیقی علفهای هرز و تاثیر آن بر برخی صفات وابسته به عملکرد کلزا (Brassica napus L ) در شرایط محیطی گیلانغرب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آریا نیا - قدرت اله فتحی - عماد الدین نجفی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. کنترل تلفیقی علفهای هرز و تاثیر آن بر برخی صفات وابسته به عملکرد کلزا (Brassica napus L ) در شرایط محیطی گیلانغرب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عماد الدین نجفی - ناظر آریانیا - قدرت اله فتحی
تعداد صفحات مقاله: 7
پشتیبانی