ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: محلات - دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات
سال برگزاری: 1389    تعداد صفحات: 451
تعداد مقالات کنفرانس: 44  تعداد مشاهده چکیده: 43785
کد COI این کنفرانس: IAUMAHALLATKM01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 76 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 31

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آموزش و پرورش آرمانی در جامعه دانایی محور:مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده،بینش علمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره غلامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ارائه مدل مفهومی به منظور استقرار مدیریت دانش درسازمانهای آموزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین محمدداودی - عزت اشتری - فائزه محمودی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارایه مدل عملی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش و تاثیر آن بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صالحی - سیدعبدا... خاوری - محمدرضا صادقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارتقاء سازمانی همگام با مدیریت دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد شکرریز
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارزیابی نظام آموزش عالی بر مبنای مؤلفه های مدیریت دانش (نمونه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه گل بابازاده مقری - هادی رزقی شیرسوار
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. بازشناسی عوامل موثر بر نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان، راهبردی برای مدیریت آموزشهای کارآفرینی در دانشگاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزت السادا نقاشیان - حیدر احمدی - ناصر معماری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. بررسی دیدگاه دبیران زن اصفهان در مورد میزان استقرار عوامل مدیریت دانش درسازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره غلامی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش با کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی، در منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر قاسمی - جواد رشمه - ناصر معماری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. بررسی رابطه و تاثیر روشهای آموزش مجازی بر مراحل مختلف مدیریت دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی خسروی - حسین صفرزاده - محمد خسروی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی عوامل موثر بر دانش آفرینی در دانشگاه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله زمانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. بررسی مقایسهای میزان کاربست مولفه های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دانشگاه دولتی شهرکرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی سیادت - اکرم نیک بخت
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. بررسی وضعیت موجود شاخصهای مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، براساس الگوی کوانیووانگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین احمدی - حیدر احمدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. بررسی چالشها و ابزار های کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سازمانهای آموزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه باقرپور - مهدی ستاری قهفرخی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. تاثیر سیستمهای دانشبنیان درافزایش کارآئی آموزشی مطالعه موردی: طراحی سیستم LMS برای مدارس نمونه استان مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس محمدطاهری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. تبیین ارتباط بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در سازمان های دانش محور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نظری پور - بهزاد پرویزی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. تبیین چگونگی تاثیر گذاری مدیریت دانش در ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد متانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. تعیین رابطه بین سرمایه فکری و تعهد سازمانی با مدیریت دانش (مطالعه موردی،آموزش و پرورش دوره متوسطه شهر اصفهان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد شفیع پورمطلق
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. دانش محوری درسازمانهای آموزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج مهدیزاده - عباس زاهدیان
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. رهبری آموزشی: از مدیریت دانش تا سرمایه فکری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا صفایی فخری
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. رویکرد سیستمی حلقه اتصال مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش در سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فرهادی محلی - رمضان غلامی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. عوامل موثر بر نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمان ها ی آموزشی با تاکید بر نقش آموزش ضمن خدمت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیروس قنبری - ایمان کریمی - فاطمه نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT) راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های آموزشی و یادگیرنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس شکاری - حیدر قادری - فاطمه کوگانی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. مدیریت دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پری ناز بنی سی - روح انگیز امینی - قنبرعلی دلفان آذری - وحید بنی سی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. مدیریت دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا چناری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین محمدداودی - الهه غیابی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. مدیریت دانش در سازمانهای پیشرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فرهادی محلی - رمضان غلامی - مریم شریفی کلاریجانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. مدیریت دانش در محیط های آموزش عالی: اصول و کاربردها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی نادی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. مدیریت دانش در نظام آموزشی مدیریت مدرسه محور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هما غفوریان - اعظم نیکوکار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. مدیریت دانش و توسعه سازمانهای آموزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شفیع زاده
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. مدیریت دانش و سازمان های آموزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم بطیاری - هاشم عسکرزاده - علیرضا درستکار
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاهها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیروس قنبری - توران اسفندیاری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان های آموزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فخرالسادات نصیری - سیدرسول عمادی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. مدیریتدانش در سازمان های نوین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رمضان جهانیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. معماری دانش: چارچوب و متدولوژی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبادالله احمدی - مهدی مهدیار
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند از دیدگاه مدیران مدارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسداله خدیوی - منیره ترابی نهاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. نقش مدیریت دانش در آموزش عالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود هاشمی - فاطمه شعیبی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. نقش مدیریت دانش در کاهش موانع اجرایی فرآیند کوچک سازی سازمانها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید صباغی - مجتبی طبری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. نقش مدیریت در رشد دانش در سازمانهای آموزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه قجری - اعظم پرویز
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا عالی پور - ترانه عنایتی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. پیش بینی کاربرد دانش براساس باورهای معرفت شناختی دردانشگاه پیام نورمازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ستاری قهفرخی - معصومه باقرپور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. چابک مدیریتی دانش محور و علمیبرای تکامل سیستم هایآموزشی و خدماتی و راهبردی جدید در بلوغ سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین خدادادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. کاربرد مدیریت دانش در تحقیقات دانشگاهی مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا توکلی
تعداد صفحات مقاله: 10
پشتیبانی