ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - دانشگاه شهيد بهشتي
سال برگزاری: 1389    تعداد صفحات: 514
تعداد مقالات کنفرانس: 89  تعداد مشاهده چکیده: 95167
کد COI این کنفرانس: ICFUZZYS10
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 198 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 10

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آزمون بوت استراپ فازی روی میانگین با استفاده از فاصلهDp,q

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام صادقپور - صدیقه رحیم پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آشکارسازی لبه ها در تصاویر رنگی با استفاده از آشکارساز لبه فازی رقابتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا حسن زاده - غلامرضا اردشیر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارائه روش جدیدی برای ساخت هستان نگار فازی با دو درجه عدم قطعیت و ارزیابی عملکرد آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حورعلی - غلامعلی منتظر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. استفاده از منطق فازی و الگوریتم هارمونی برای خلاصهسازی متن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی ذهابی - لیلا شریف حسن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اعمال سطری مقدماتی بر روی ماتریسهای فازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا زینال زاده اهرنجانی - میرکمال میرنیا - محرم نیکوئی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. الگوریتم بهینه سازی شده ذرات تجمعی با مفاهیم مجموعه های فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی زاهدی - مهدی سالخورده حقیقی - آرش دلداری - سیدمجتبی روحانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. الگوریتمی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای خوشهبندی مورچه- فازی دادهها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر اسمعیل زاده - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. انتگرال فازی سوگنو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حاتم وحدتی - هاشم پروانه مسیحا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بازشناسی شکل اشیا براساس ویژگی فاصله و انحنای کانتور پیرامونی با استفاده از طبقهبندی کننده عصبی-فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا قره باغی - حسین ابراهیم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با الهام از ساختار فیزیولوژی چشم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین سیگاری - بابک نجاراعرابی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. بررسی تاثیر تغییر سطح لغزش در طراحی کنترل کنند ههای مد لغزشی فازی موتورDC بدون جاروبک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید کاملی رحیمی - احمد میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. بهبود سیستم ایمنی مصنوعی با استفاده از منطق فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا رضوانیان - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده سلطانی - هادی صدوقی یزدی - سهیلا اشک زری طوسی - مجتبی روحانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بهینه سازی نظریه پرسش و پاسخ مبتنی بر منطق فازی برای شخصی سازی سامانه آموزشیارهوشمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نفیسه صابری - غلامعلی منتظر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. تعیین دوز مطلوب دارو با استفاده از منطق فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه انوشه - حمیدرضا ملکی - سیدنصراله انوشه - کاوه قیافه داودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. جایابی بهینه BTSبا استفاده ازAHP فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آصف زارع - محمد رجبی مقدم نوقابی - علی وحیدیان کامیاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. حذف نویز فلفل نمکی در تصویر با روش مبتنی بر سیستم عصبی- فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زین العابدین قلی زاده - حسین ابراهیم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. حل معادلات دیفرانسیل تأخیری با ضرایب فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عظیم دیواز - مرتضی کارگر - هادی مین باشیان - ماشاالله ماشین چی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. درباره جبرهای هیتینگ و مجموعه های فازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی معدنشکاف
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. دستهبندی اشیا بر اساس ویژگی هیستوگرام فواصل درونی نقاط کانتور مرزی با استفاده از طبقه-بند فازی- عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب ایمانی - حسین ابراهیم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. رمزنگاری تصاویررنگی براساس هیستوگرام فازی چرخه رنگی ایتن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه بورجندی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. روش جدید کنترل فازی و پیادهسازی آن برای آونگ معکوس دو درجه آزادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی غفاری - محمدرضا چگینی - علی کیماسی خلجی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. روشSVMبرای دسته بندی داده های فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی کارگر - محمدعلی یعقوبی - ماشاا... ماشین چی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. روشTopsisفازی برمبنای مجموعه های فازی نوع- 2 بازه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام عاقلی - مبینا کاردوست - مجید مهدی زاده آلاشتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. روشهای استدلال فازی در بهینه سازی فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسفندیار اسلامی - مهین اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. رویکرد انسان شناختی در خلاصه سازی متن با استفاده از سیستم استنتاج فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا ستوده - محمدرضا اکبرزاده توتونچی - محمد تشنه لب
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. رویکردفازی در تعیین و تبیین شاخص های مهم اولویت بندی مصرف گازطبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا ابوالحسنی - علی محقر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. سنجش پایداری توسعه در ایران با مدل فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لطفعلی عاقلی - میرعبداله حسینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. سیستم تایید هویت انسان از روی سیگنال گفتار با استفاده ازANFIS در دو حالت نویزی و بدون نویز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره سوزنچی کاشانی - مهدی یعقوبی - محمدرضا اکبرزاده توتونچی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. سیستمی خبره جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سهامی،Ex-eval-fin

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:چیترا دادخواه - اندیشه سلیمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. شبکه های عصبی فازی دینامیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افروز عبادت - فریدون شعبانی نیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. طراحی مدل پیش بین فازی با استفاده از جدول جستجو برای سیستم تنظیم انسولین– گلوکز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم السادات احمدی - امیرهمایون جعفری - میثم مشهدی ملک
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. طراحی کنترلر فازی- عصبی تطبیقی براساس معیارH∞ برای دسته ای از سیستم های غیرخطی نامعین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم سلیمی فرد - فریدون شعبانی نیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. طراحی کنترلکننده میراگر فازیTCSC برای بهبود پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شایقی - امین صفری - حیدرعلی شایانفر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. طراحی یک سیستم طبقه بندی فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و اتوماتاهای یادگیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد فتاحی حسن آباد - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. طراحی یک سیستم هوشمند برای پارک کامیون بر مبنای یادگیری تقویتی و منطق فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا معینی - وحید صیدی قمشه - محمد تشنه لب
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. مدل سازی تشکیل لایه کیک فیلتراسیون با استفاده از سیستم فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد سرگلزایی - محمدرضا پیرزادی جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. مسئله مکانیابی تک وسیله ای آرمانی با پارامتر های فازی و کاربرد های آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه کشاورزکوهجردی - عبدالله آل هوز
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. نقش منطق فازی در طراحی آمیخته بازاریابی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد لطیفیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. پارک هوشمند اتومبیل همراه با موانع ثابت و متحرک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی شرفی - آصف زارع - علی وحیدیان کامیاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. پیش بینی خشکسالی با دیدگاه یک ساله با استفاده از مدل فازی- عصبی و شاخ صهای اقلیمی،مطالعه موردی زاهدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اژدری مقدم - محمود خسروی - حسین حسین پورنیکنام
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. پیشبینی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از نروفازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی وفاخواه - محسن محسنی ساروی - محمد مهدوی - سیدکاظم علوی پناه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. کاربرد مدل فازی در تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی در حوزه رود کرج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیژه قهرودی تالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. کنترل فازی تطبیقی کشتی با استفاده از معیار H∞ و در حضور رویتگر حالت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه جعفری - فریدون شعبانی نیا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. کنترل فازی ربات متحرک در محیط نا شناخته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پویا صالحی - هادی اسکندر - محمدحسین صبور - محسن ترابی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. یک الگوریتم ژنتیک برای استنباط هاپ لوتیپها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی کتان فروش - مهدی صادقی - چنگیز اصلاحچی - حمید پزشک
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. A CHARACTERIZATION OF INTERVAL-VALUED INTUITIONISTIC FUZZY SETS AND ITS APPLICATIONS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S RIVAZ - M. A. YAGHOOBI
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. A FUZZY ACTIVE VIBRATION CONTROL OF BEAM WITH PIEZOELECTRIC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:ARDESHIR KARAMI MOHAMMADI - AKBAR SADRI
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. A NEW APPROACH TO FUZZY LINEAR REGRESSION WITH FUZZY INPUT AND OTPUT DATA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:ALI REZA ARABPOUR - MOHAMMAD ALI YAGHOOBI
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. A NEW FUZZY NEURAL NETWORK MODEL FOR SOLVING FUZZY MAXIMUM FLOW PROBLEM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M Ranjbar - M Pakdaman
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. ADAPTIVE INTERVAL TYPE-2 FUZZY SLIDING MODE CONTROL FOR A CLASS OF UNCERTAIN NONLINEAR SYSTEMS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mostafa Ghaemi - Mohammad-R Akbarzadeh-T
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. AN APPLICATION OF THE REVISED RADIUS OF GYRATION METHOD FOR SOLVING FUZZY LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S.H NASSERI - M SOHRABI
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. AN INTELLIGENCE FUZZY CLASSIFICATION SYSTEM FOR DIABETES DISEASE DETECTION

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:MOSTAFA FATHI GANJI - MOHAMMAD SANIEE ABADEH
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. BAIR'S THEOREM FOR FUZZY METRIC SPACE AND ITS APPLICATION

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:HAMID REZA REISI - MONA NABIEI
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. BALANCED INTUITIONISTIC UNINORMS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M SAEB - M MASHINCHI
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. BL-GENERAL FUZZY AUTOMATA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:KH. ABOLPOUR - M. M ZAHEDI
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. CLASSES OF FUZZY IMPLICATIONS BASED ON FUZZY CO-XOR-CONNECTIVES

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ghader Khaledi - Mashaallah Mashinchi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. CONSTRAINED RESOURCE ALLOCATION IN FUZZY METAGRAPH

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S.S HASHEMIN
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. DEFUZZIFICATION THROUGH A NOVEL APPROACH

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:R EZZATI - R SANEIFARD
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. DETERMINATION OF REMANUFACTURED CELL PHONE ACQUISITION PRICES IN COMPETITIVE MARKET VIA FUZZY RULES

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:MASOUD SEIDI - ALI MOHAMMAD KIMIAGARI
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. DETERMINIZATION OF FUZZY FINITE TREE AUTOMATA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:SOMAYE MOGHARI - MOHAMMAD MEHDI ZAHEDI
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. Dp,q-DISTANCE AND ITS APPLICATION FOR CONSTRUCTING CONFIDENCE INTERVAL FOR Cpm BASED ON FUZZY DATA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:B SADEGHPOUR GILDEH - S ASGHARI
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. EFFECTS OF FUZZY PARAMETERS ON PROCESS CAPABILITY INDICES

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:İHSAN KAYA - CENGIZ KAHRAMAN - ABBAS PARCHAMI - MASHAALLAH MASHINCHI
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. ESTIMATION OD DAILY PAN EVAPORATION USING THE FUZZY REGRESSION METHOD IN A SEMI-ARID REGION OF IRAN

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M. Amiri - S. Eslamian - J Abedi-Koupai - M. Khozaei
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. FUZZY HYPERACTION OF MONOIDS AND FUZZY FINITE STATE MACHINES


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Reza Ameri - Masumeh Sadeghi
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. FUZZY LINEAR REGRESSION ANALYSIS USING TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:ALIREZA ARABPOUR
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. FUZZY LOGIC VEHICLE DYNAMICS CONTROL-AN ADJUSTABLE ROBUSTNESS APPROACH

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:ALI ROSHANBIN - MAHYAR NARAGHI
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. FUZZY M-ACTS OVER A SEMIGROUP: EXTENSION PRINCIPLE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M.M EBRAHIMI - M HADDADI
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. FUZZY PROGRAMMING MODEL FOR SUPPLIER LOCATION PROBLEM WITH COVERAGE DISTANCE APPROACH

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahdi Bashiri - Ali Rajabali Kani
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. FUZZY RULE-BASE EXPERT SYSTEM FOR EVALUATION POSSIBILITY OF FATAL ASTHMA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Maryam Zolnoori - M.H Fazel Zarandi - Mostafa Moeen
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. FUZZY SUBAUTOMATA IN GENERAL FUZZY AUTOMATA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M Horry - M.M Zahedi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. GOODMAN-KRUSKAL'S

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:G Hesamian
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. HESITANT FUZZY SETS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:A Dehmiry - M Mashinchi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. IMAGE SECURITY SYSTEM USING RECURSIVE CELLULAR AUTOMATA SUBSTITUTION AND PERMUTATION

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:HAMID HAJ SEYYED JAVADI - EBRAHIM ZAREI ZEFREH - AZAM SADEGHIAN
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. MODIFIED FUZZY N-INNER PRODUCT SPACES, FUZZY N-NORMED SPACES AND SOME RESULTS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M Goudarzi - S. M. Vaezpour
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. MULTIOBJECTIVE GENETIC ALGORITHM FOR FUZZY TIME WINDOWS VEHICLE ROUTING PROBLEM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Hannaneh Rashidi Bajgan - Taravatsadat Nehzati
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. POS-PROB AND NEC-PROB CONSTRAINED MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING MODELS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Faranak Hosseinzadeh Saljooghi - Razieh moradi Sarvestani
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. PROTEIN SECONDARY STRUCTURE ASSIGNMENT USING FUZZY LOGIC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S. Shahriar Arab - Mehdi Sadeghi - Changiz Eslahchi - Hamid Pezeshk
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. RANKING FUZZY NUMBERS BASED ON LEFT AND RIGHT DOMINANCE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Saeide Hajighasemi - Saeid Abbasbandy
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. RANKING FUZZY NUMBERS BY MAGNITUDE DEGREE OPERATOR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:TAYEBEH HAJJARI
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. ROBUST FUZZY SLIDING-MODE POWER SYSYTEM STABILIZER

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:BEHROOZ REZAEEALAM
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. SHOOTING METHOD FOR SOLVING FUZZY BOUNDARY VALUE PROBLEM IN THE CASE OF SECOND ORDER LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:A MOHAMMADI - M OTADI - M MOSLEH
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. SOLUTION OF FUZZY SYLVESTER EQUATION

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M Kianpour - S Ketabchi - H Moosaei
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. SUPPORT VECTOR MACHINES FOR PAIN DIAGNOSIS USING WAVELT COEFFICIENTS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Maryam Vatankhah - Mohhamd.R Akbarzadeh - Ali Moghimi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. TERM FUNCTIONS OVER FUZZY HYPERALGEBRAS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:R AMERI - T NOZARI
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. TREE OF FUZZY SHORTEST PATHS BASED ON DEGREE OF POSSIBILITY

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:ESMAILE KESHAVARZ - ESMAILE KHORRAM
تعداد صفحات مقاله: 5
پشتیبانی