ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: الشتر - دانشگاه پیام نور واحد الشتر, دانشگاه پيام نور استان لرستان
سال برگزاری: 1391    تعداد صفحات: 795
تعداد مقالات کنفرانس: 120  تعداد مشاهده چکیده: 106201
کد COI این کنفرانس: RCSDNRW01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 193 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 37

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. RS و آمارهواشناسی راهکارهایی پایدار مدار جهت کنترل گرد و غبار مناطق بیابانی مطالعه موردی دهلران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسنیه اسماعیلی - هوشنگ ناصری راد - منصور فتحی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آتش سوزی درعرصه های منابع طبیعی و بررسی ارتباط بین سطح و تعداد آتش سوزی ها و میزان بارندگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هیرش رحیم زادگان - طاهر شهیدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آشنایی با برخی ازراه کارهای مقابله با خشکسالی مطالعه موردی استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر طهماسبی - زهرا جدیدی - شهرام مهدی کرمی - مریم شیرپی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آفات بذرخوار یکی از عوامل مهم تخریب لگوم های مرتعی دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه پیروزی - مجید توکلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. آمایش سرزمین درمدیریت و برنامه ریزی برای توسعه پایدارکشاورزی و منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا گودرزی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارزش تاکسونومیکی پیاله های جنس بلوط درکوه های زاگرس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مهرنیا - پروین سوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارزیابی اجرای طرح های جنگلکاری و غنی سازی جنگل از دیدگاه مقبولیت اجتماعی مطالعه موردی سامان عرفی تولگهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامیدرضا شبیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارزیابی تاثیرشخم برروی فرسایش خاک درحوضه های آبخیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان کریمی - حمیدرضا متین فر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارزیابی روشهای تجربی دربرآورد رواناب سالانه حوضه کهمان و معرفی مناسب ترین روش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی لروند - مهران لشنی زند - طاهر فتح الهی - فتاء کوهپیما
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی شرایط آسایش انسانی تالابهای پلدختر براساس مدل زیست اقلیمی ترجونگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز پروانه - مهدی مهدی نسب
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی عملکرد دانه و صفات گیاهی لاینهای خلر (Lathyrus sativus L.) درشرایط دیم به صورت کشت پاییزه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا آزادی - علی اشرف جعفری - شهرام نخجوان - کریم خادمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارزیابی همگنی و تصادفی بودن داده های بارش درشهرستان یاسوج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر طهماسبی پور - موسی بشارت جهان آباد - داوود عمران زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. استلزامات بهره برداری کشاورزی با تاکید برمنابع طبیعی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید غلامرضایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. امنیت غذایی و مدیریت ضایعات کشاورزی درراستای کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ولی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. امکان کنترل بیولوژیک پروانه برگ خوار خاکستری درجنگلهای بنه سامان عرفی تولگهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامیدرضا شبیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. انتخاب مناسیترین راه کار توسعه پایدار با توجه به شرایط منطقه از طریق تغییر الگوی کاشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدامین صلواتی - سعیده صلواتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اهمیت و عوامل تخریب جنگلهای ایران و راه کارهای جلوگیری از آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه راموز - حدیث زارع منش - بهمن یوسفوند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اولویت بندی زیرحوزه های کرخه براساس ضریب سیل خیزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر طهماسبی پور - مرضیه رسولی - ساسان خانی سرناوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اکوتوریسم روستایی و نقش آن درتوسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خدیجه سبزیان ملایی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اکوتوریسم و قابلیت های اشتغال زایی آن دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا ناصری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. اکوموزه ها : موزه های بدوندیوار نگرشی نوبرگردشگری پایدارزیست محیطی استان لرستان با تاکید برمدل Swot

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام دادخواه
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اکوپارک ها سیستم های کشاورزی پایدار درجهت حفاظت و توسعه پایدار از منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه رضائیان - آرش دریکوندی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اگروتوریسم و اکوتوریسم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ولی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بانک ژن بذوردرختان و درختچه ها به منظور حفاظت و توسعه پایدار منابع جنگلی استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داریوش مهدی فر - رضا کرمیان - سیدرحمان سهرابی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. برآورد ابعاد تاج درختان بلوط وی ول درجنگلهای زاگرس شمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیدا خسروی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح های مشارکتی منابع طبیعی مطالعه موردی عرصه های مرتعی دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا کرمی - رضا سیاه منصور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی تبدیل اراضی شیبدار و کم بازده به درختکاری دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا کرمی - رضا کرمیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی اثرات خشکسالی دراستان لرستان حوزه کشکان براساس شاخصهای نیچه و SIAP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عصمت اوستاخ - ناصر طهماسبی پور - سمیه میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی اثرات کشاورزی و دامپروری برروی منابع طبیعی غرب کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریب بیگی پورمطلق
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی اثرعصاره بذرگیاه خارمریم Silybum marianum بربرخی باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه فرهمند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی اثرمحلول پاشی عناصر کم مصرف وتراکم کاشت برروی صفات زراعی ماش سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بهرامی - علی خورگامی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی احتمال وقوع خشکسالی با استفاده از روش Spi مطالعه موردی شهر اراک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر طهماسبی - مریم سلیمانی - شهرام مهدی کرمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی اهمیت و نقش اکوتوریسم دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیژه سگوندی - ناصر طهماسبی پور - نسرین نیازی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی برخی از وضعیت های هیدرولیکی رودخانه های دائمی استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر طهماسبی - مسلم محمدپور - اکرم اسدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی بیلان سرمایه گذاری درعرصه های طبیعی لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا پهلوانی - حدیث زارع منش - سعید امیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی تاثیر چرای دام برزادآوری جنسی جنگلهای غرب ایران مطالعه موردی استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدرحمان سهرابی - کریم خادمی - داریوش مهدیفر - فردین مرادزاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی تغییرات اقلیمی و اثر آن برکشاورزی و گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرانگیز سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی تغییرات مشخصه های تاج پوشش درختان درارتباط با فاصله از روستا درجنگل زاگرس مطالعه موردی بانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مازیار حیدری - آرمان رسایی - اصغر فلاح - سروش ذبیح الهی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی تنوع زیستی منطقه سپیددشت دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ادیبی پور - فاطمه پیروزی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی خاصیت دارویی و آنتیا کسیدانی جلبک ها راه کاری مناسب برای بهره برداری ازمنابع طبیعی و آبهای شور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده لونی - عارفه حسنوند - وحید یخچی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی خصوصیات حوزه خضرآباد - صدرآباد دراستان یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه معتمدنیا - مهدی صفری زارچ
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی رابطه بین پوشش گیاهی و فرسایش پذیری خاک مطالعه موردی: حوزه آبخیز سزار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر طهماسبی - اکبر سهرابی - شهربانو آخوندی - فریبا اسماعیل پور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی راه های دخالت مستقیم و غیرمستقیم انسان درتخریب مراتع درحوزه آبخیز سزار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر طهماسبی پور - ماشااله دانشور - سیده سمانه موسوی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی روند تغییرات دمای متوسط سالانه درغرب کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین نیازی - ناصر طهماسبی پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی زادآوری طبیعی جنگلهای زاگرس با تغییر ارتفاع ازسطح دریا مطالعه موردی جنگلهای قلعه گل نوژیان استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده دلفان - محمدرضا مهاجر - وحید اعتماد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی شاخصهای موثر انسانی دربحران محیطی دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی عشقی چهاربرج
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی علل و اثرات تخریب منابع طبیعی دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر طهماسبی پور - اکبر سهرابی - زینب تیموری نژاد - عاطفه امیری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی علل و عوامل تخریب مراتع و راهکارهای جلوگیری از تخریب مراتع استان ایلام مطالعه موردی شهرستان شیروانچرداول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید طهماسبیان - مریم مومنی - فوزیه نجفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی عوامل موثرو بازدارنده برمشارکت بهره برداران درحفظ و احیای مراتع استان مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی نجمی - مهدی برغانی فراهانی - احمد سعیدی - جعفر مقدسی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی فنولوژی گیاهان مهم مرتعی منطقه سردسیری زالیان دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم خادمی - علی سپهوند - رضا سیاه منصور - علی محمدیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی مدیریت پایدارمنابع طبیعی دربین کشاورزان شهرستان کوهدشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن تیموری - سجاد محمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی مهمترین آفات عامل خشکیدگی نهالهای بادام درعرصه های جنگلکاری شده استان لرستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کرم سپه وند - مصطفی مریدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی نقش سازندهای زمین شناسی برنوع آبکندهای تشکیل شده درمنطقه چشمه سرده الشترلرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهر فتح الهی - کریم سلیمانی - عطااله کلارستاقی - محمود حبیب نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی و ارزیابی ظرفیت های اکوتوریستی منطقه کهمان الشتر با تاکید برحفظ منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد رشنودی - امیر سبزی پور - مجتبی میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی و مقایسه زادآوری جنسی و غیرجنسی درتوده های کمتر دست خورده و تحت بهره برداری درزاگرس شمالی مطالعه موردی جنگلهای بانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن صالحیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی وضعیت زیست محیطی مناطق تحت حفاظت استان لرستان با تاکید برمناطق چهارگانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد ولیزاده - سعید امیری - حدیث زارع منش - عبدالمجید سهیل نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی وضعیت مدیریتی و حقوقی مناطق تحت حفاظت استان لرستان با تاکید برمناطق چهارگانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد ولیزاده - حمزه بیگی - فرزاد ولی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی ویژگیهای ریخت شناسی و برآورد حداکثربارش متحمل pmp درحوضه آبریزرودخانه کشکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مهدی نسب
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر به کمک فناوری GIS با تاکید برمصارف کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم سهرابی - سیامک بهاروند - سیما سهرابی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بهره وری مصرف آب درکشاورزی راه کاری برای حفاظت ازمنابع طبیعی و محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین ضرونی - سمیه هاشم پور - نصراله سوری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. تاثیر فاصله از کانون روستا برمشخصه های کمی درختان درجنگل زاگرس شمالی مطالعه موردی بانه ، بلکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مازیار حیدری - رضا حسین حیدری - سیدانور حسینی - حمید جلیلوند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. تاثیرعلف کش های مختلف ذرت برروی کنترل علفهای ذرت درراستای کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ولی پور - مسعود رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. تاثیرمراحل برداشت برعملکرد و کیفیت علوفه درجمعیت های اسپرس زراعی (Onobrychis Sativa

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه چراغی - شهرام نخجوان - علی اشرف جعفری - کریم سپهوند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. تبیین جایگاه اکوتوریسم پایداردرحفاظت کنترل شده منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید بهادری - سعید غلامرضایی - مریم ساکی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. تحلیل تخریب مراتع مناطق نیمه خشک زاگرس مطالعه موردی منطقه خسبیجان اراک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمزه نور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. تحلیل و مطالعه تغییر اقلیم و تاثیر آن روی تنوع زیستی مطالعه موردی دهلران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسنیه اسماعیلی - هوشنگ ناصری راد - عبدالرضا بازدار - منصور فتحی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. تخریب زیست محیط با کاربرد بی رویه علفکش ها درمزارع شهرستان سلسله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمشید نظری - سعید امیری - مسعود غلامی - مجید جوادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. تعاونی ها رویکردی برای پیشبرد توسعه روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیدا جهانگیری - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. تعیین بهترین زمان کاربردعلفکش ها درزراعت کلزا درشهرستان سلسله استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمشید نظری عالم - مجید جوادی - سعید امیری - مسعود غلامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. تعیین رابطه بین بارش و دبی درحوضه مادیان رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده کونانی - بهروز پروانه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. تعیین ضرایب معادله های نفوذ و ارزیابی آنها دراراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس ملکی - کبری نامداریان - صبا خاکسار
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. تعیین مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق درایستگاه هیدرومتری مادیان رودبرفتاب لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گل افشان نوروزی - ناصر طهماسبی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. تلفیق دانش بومی با تکنولوژی های نوین راهبردی درمدیریت نوآورانه منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید امیری - زهرا امیری - حدیث زارع منش - نسیبه عزیزالهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. توزیع مکانی شدت یخبندان دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد مرادی - رامین حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. توسعه اکوتوریسم درزاگرس و تاثیرات اقتصادی زیست محیطی و اجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل کاشف
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. توسعه پایدارو مدیریت جامع درغرب کشور با آمایش سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری جوانمرد - فاطمه صابری فر - لیلا فتح الهی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. توسعه پایدارگردشگری روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیدا جهانگیری - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. جمع آوری و شناسایی بذورگیاهان مهم مرتعی بانک ژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم خادمی - علی سپهوند - رضا سیاه منصور - شهلا احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. جنگل و نقش آن دراکوسیستم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد امیری - جمشید نظری عالم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. دانش بومی راه کاری مقتضی برای پایداری منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا نورائینصرآبادی - سعید غلامرضایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. رابطه تغییرات دمای سطح منتج از داده های طیفی و تغییرات پوشش گیاهی مطالعه موردی شهرستان خرم آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا متین فر - عباس ملکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. راهبردهای توسعه پایدارمنابع طبیعی با استفاده از ماتریس swot

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمسعود عبدالهی موسوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. زراعت زیراشکوب و تخریب جنگل دراستان کرمانشاه مطالعه موردی کرمانشاه بخش جلالوند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مازیار حیدری - سیدمحمد حسینی نصر - سیدانور حسینی - آرمان رسایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. زنان روستایی محورتوسعه پایدارمنابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گلنار بساک هارونی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. سوختهای زیستی راهکاری مناسب برای کاهش آلودگی درکشاورزی و حرکت به سوی توسعه پایدارزیست محیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری صادقی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. شناسایی علفهای هرز نهالستانهای منابع طبیعی دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کرم سپه وند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. عوامل آلودگی آبهای زیرزمینی درروستاهای شهدای تنگ فنی و سراب رجب از توابع شهرستان پلدختر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قمرناز دارابی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. مدیریت منابع آبی درمقابله با خشکسالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا غیرتی آرانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. مدیریت نوآورانه جهت توسعه پایدار حوزه های آبخیز به کمک سزیم 137

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسنیه اسماعیلی - هوشنگ ناصری راد - منصور فتحی زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. مدیریت پایدار مراتع تلاشی برای بهره بری اقتصادی درطولانی مدت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افتخار بارانیان کبیر - میثم کاظمی ذهابی - علی یزدی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. مدیریت پایدارجنگل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ولی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. مطالعه درصد و عملکرد پروتئین خام درکشت مخلوط یونجه و علف گندمی بلند درشرایط دیم دماوند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر باغجری - علی اشرف جعفری - بهزاد بابازاده درجزی - محمد بختیاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. مطالعه پوشش گیاهی منطقه شینه قلائی از توابع شهرستان سلسله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مهرنیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. مطالعه گیاهان علوفه ایی تیره Fabaceae موجود در عرصه های منابع طبیعی استان لرستان از نظر حساسیت به بیماری سفیدک پودری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کرم سپه وند
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. معرفی و بررسی تنوع زیستی دریاچه گهردرمنطقه اشترانکوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید اعتماد - اسماعیل موسوی - سیدسعید هاشمی - مینا کرمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. معرفی کرفس کوهی Kelussia odoratissima گونه ای دارویی درحال انقراض

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم خادمی - رضا سیامنصور - شهلا احمدی - رسول درویشیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. معرفی گونه شیشم Dalbergia sissoo به منظور حفظ ذخایرژنتیکی و احیاء عرصه های منابع طبیعی دراستان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر تراهی - مرجان فیروزنژاد - آزاده بوجاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. معرفی یکی از زیست گاه های باقیمانده پسیل مولد گزانگبین Cyamophila astragalicola Hom. Psyllidae درمنطقه کوه نشانه الشتر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید توکلی - فاطمه پیروزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. موانع توسعه پایدارروستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیدا جهانگیری - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. نقش اجرای طرح جنگلداری چندمنظوره درمدیریت حوزه آبخیز زیمکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه سلاحورزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. نقش توسعه پایدار درحفظ مراتع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه امیری - الهام عباسی - حسین قائمی فر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. نقش عوامل جغرافیایی درتوسعه صنعت توریسم نمونه موردی: ناهمواریهای روستای میمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده مرادمند - سمیرا مرادمند
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. نقش کشاورزی دقیق دربهبود توسعه پایدارکشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کمالی - عبدالعظیم آجیلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. نقش گردشگری روستایی درتوسعه روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیدا جهانگیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. پهنه بندی روزهای گردغباری دراستان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مهدی نسب - علی یاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. کاربرد آمایش سرزمین درمدیریت و برنامه ریزی جامع حوزه های آبخیز مطالعه موردی حوزه آبخیز کوهدشت لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا کرمیان - علی محمدیان - کیانفر پیامنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. کاربرد و مقایسه سازگاری گونه های درختی و درختچه ای چندمنظوره درحفاظت و احیاء عرصه تخریب شده حوزه های آبخیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا عالی زاده - رضا کرمیان - علی محمدیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. کشت مخلوط راه کاری مناسب جهت افزایش عملکرد علوفه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم رشنو - مسعود رفیعی - علی خورگامی - کریم خادمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. کشت مخلوط سیستمی درجهت کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم رشنو - مسعود رفیعی - علی خورگامی - کریم خادمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. کنترل علفهای هرز ذرت با استفاده از علف کش اختصاصی اکوئیپ درراستای کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی رشنو - مسعود رفیعی - علی خورگامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. گلازنی: سرشاخه زنی درختان بلوط درجنگلهای زاگرس شمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیدا خسروی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. گیاهان دارویی: سلامت ، اشتغال و توسعه لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مهرنیا
تعداد صفحات مقاله: 5
پشتیبانی