ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: مشهد - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران, انجمن ترويج و آموزش كشاورزي ايران
سال برگزاری: 1388    تعداد صفحات: 3935
تعداد مقالات کنفرانس: 258  تعداد مشاهده چکیده: 203507
کد COI این کنفرانس: TARVIJCONF03
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 347 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 62

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آسیب شناسی آموزش کشاورزی در مراکز کارو دانش و فنی و حرفه ای استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حشمت اله سعدی - سمیه لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آموزش راهبردی در مدیریت اراضی نظام خرده دهقانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم روستایی - حشمت اله سعدی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آموزش سیار روستایی (طرح هجرت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب موذن - مهدیه السادات میرترابی - سیدسعادت موسوی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آموزش کشاورزی کارآفرینانه:زیرساختی جهت اشتغال دانش آموختگان کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هستی فتوتی - مولود چرم زاده - مسعود برادران
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. آینده پژوهی در آموزش کشاورزی در کشورهای جهان سوم چالشها، دیدگاه ها و نقش ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه داودی - علی اسدی - شیدرخ حبیب زاده
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ابزارهای کاربرد مدیریت دانش در فعالیت های ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل مرید - مسعود برادران
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثرات اقتصادی اجتماعی کسب وکارهای کوچک زنان روستایی RWSE,s در استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حشمت اله سعدی - جیران چام چام
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثرات رشد بهره وری تحقیقات کشاورزی برکاهش فقر در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل شاه آبادی - رقیه پوران
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثربخشی روشهای آموزشی گروهی مورد استفاده در آموزش کشاورزی استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا محبوبی - مصطفی ایزدپناه
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارایه مدل تربیت مدیران کارآمد در بخش تعاون با تکیه برسه جنبه آموزش پژوهش و ترویج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه زمانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزشیابی دورهای آموزش کارکنان وزارت تعاون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شعله تلیکانی - الهام رحمان زاده کوچه - فاطمه آقاسی - عذرا احمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی اقتصادی آموزشهای فنی حرفه ای ارایهشده از سوی پروژه بین المللی ترسیب کربن در میان روستائیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا کهنسال - محمد قربانی - مریم حسن نژاد
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارزیابی اقتصادی آموزشهای فنی- حرفهای ارائه شده از سوی پروژه بین المللی ترسیب کربن در میان روستاییان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا کهنسال - محمد قربانی - مریم حسن نژاد
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارزیابی معیارهای پایداری روستایی به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی مورد شهرستان دنا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نوری پور - منصور شاه ولی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی میزان آگاهی علاقه و استفاده از فناوری اطلاعات توسط ناظرین گندم استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آفرین یزدانی تهرانی - غلامحسین حسینی نیا
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قربانی - هدی زارع میرک آباد
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی پتانسیل گردشگری روستایی: آنالیز SWOT در دهستان های شهرستان سپیدان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدجواد سبحانی - امید جمشیدی - علی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی کمی و کیفی مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران در دورهزمانی 87-1385

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید فعلی - سروه احمدی - غلامرضا پزشکی راد - ابوالحسن یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه دانشجویان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید فعلی - نگین بیگلری - غلامرضا پزشکی راد
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات و رهیافت های مشارکتی در ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا چالشگر - مولود چرم زاده - هستی فتوتی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. استفاده از مدل رضامندی آمریکایی برای سنجش رضامندی بیمه گذاران کشاورزی: مورد مطالعه استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود یزدان پناه - غلامحسین زمانی - طاهر عزیزی خالخیلی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. الگوسازی مفهومی پارادایم جدید نظام تحقیقات کشاورزی با استفاده از رو ششناسی سامانه های نرم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم شریف زاده - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم فرهمند - مهدی شعبان زاده - محمد قربانی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. امکان سنجی استفاده از یادگیری الکترونیکی در آموزشهای ضمن خدمت کارشناسان جهاد کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر یعقوبی - نازنین محمدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. انتخاب راهبرد ارتباطی بهینه برای توسعه پایدار فعالیت های دامی: مورد شهرستان کهگیلویه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نوری پور - منصور شاه ولی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. انگیزه های مروجان محلی برای مشارکتدر فعالیتهای ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود رضایی - حسین شعبانعلی فمی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. اهمیت و کاربرد طنز و مزاح در آموزش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمان بخشی جهرمی - غلامحسین زمانی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت واحد ترویج جهاد کشاورزی شهرستان اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحسن طرفی علیوی - لیلا بقایی - علیرضا جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. باز انذیشی و آسیب شناسی فناوری های نوین در بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن عاقل - یسرا خرسندنوقانی - عصمت قنبری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بازاندیشی برنامه ریزی آموزشی ترویجی با تاکید برسبکهای یادگیری کشاورزان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شعبانعلی فمی - مهناز محمدزاده نصرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بازشناسی جایگاه و راه کارهای بهبود اثربخشی دوره کارآموزی در نظام آموزش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم شریف زاده - محمدرضا محبوبی - محمد مختارنیا
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بازنگری روشهای پژوهش در ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی: حرکت به سوی روش شناسی ترکیبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود حسینی - مرتضی اکبری
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بازپردازی نظریه پیوستگی تحقیق و آموزش و ترویج درفرایند توسعه کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی آسیب شناختی خصوصی سازی ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مولود چرم زاده - هستی فتوتی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی آسیب شناختی خصوصی سازی ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مولود چرم زاده - هستی فتوتی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی اثر راهبردهای ترویجی و عوامل روانشناختی- اقتصادی بر مشارکت اقتصادی زنان روستایی؛ مطالعه موردی شهرستان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هما سروش مهر - حامد رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی اثرات گردشگری برتوسعه پایدار روستایی بخش نیاسر کاشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم سرورامینی - معصومه سعادت زاده - علی اسدی - شعبانعلی فمی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی اثربخشی دوره های آموزشهای فنی و حرفه ای غیررسمی دامپزشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجیدرضا خداوردیان - منصور طیوری
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ترویجی بهبود کیفیت شیر خام با استفاده از الگوی ارزشیابیCIPP در استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فتح اله کشاورزشال - مجیدرضا خداوردیان - مهدی خیاطی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در توسعه مدیریت تلفیقی آفات درکشاورزان گنذم کار استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نظریان - عبدالعظیم آجیلی - کورش رضایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی اثربخشی فعالیت های آموزشی- ترویجی ارائه شده در افزایش میزان تولید محصول گندمکاران شهرستان گرمسار طی سالهای84-83

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم سلوکی - محمدصادق صبوری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی اثربخشی فعالیت های آموزشی- ترویجی ارائه شده در افزایش میزان تولیدمحصول گندمکاران شهرستان گرمسار طی سالهای 84-83

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم سلوکی - محمدصادق صبوری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اثربخشی وکارایی طرح آموزشی وترویجی توسعه اشتغال زنان روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد محمدقلی نیا - مجیدرضا خداوردیان - الهام افتخاری گل
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی انگیزه پیشرفت درپژوهشگران موسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین اسدی - حسن صدیقی - غلامرضا پزشکی راد - خلیل کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی برنامه ها و سیاستهای ترویج مرتعداری سازمان جنگلها و مراتع کشور از دیدگاه مرتعداران استان زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مختاری زنجانی - سیدمحمود حسینی - داود محمدی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی بینش های فلسفی و تبیین ویژگی های الگوی ارتباطات ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده قیصری - منصور شاه ولی - معصومه فروزانی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی تاثیر آموزش بر بهر ه وری مدیریت شرکتهای تعاونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین نستعین - حمیده نظری - قدربند
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی تاثیر محتوای آموزشی مراکز آموزش عالی کشاورزی کرج در توانمندسازی فراگیران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب صحراپور - سیدمحمود حسینی - یوسف حجازی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی تاثیرات احداث آزاد راه ها بر روند توسعه روستاهای همجوار ( مطالعه موردی آزاد راه تهران ساوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران کبیری - سیدجمال فرج اله حسینی - سحر ده یوری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی توانمندی های کارآفرینان در بخش تعاون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مستانه غنجی - آذر هاشمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی جایگاه آموزش دربخش تعاون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مستانه غنجی - فائزه هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی جایگاه ترویج کشاورزی در سندچشم انداز بیست ساله کشور1404

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رزاقی بورخانی - سیدسعادت موسوی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی جایگاه تعاونیهای دانشگاهی در اشتغال مولد و کارآفرینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مستانه غنجی - آذر هاشمی نژاد - سیداحمدرضا پیش بین
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی دانش، نگرش و رفتار ایمنی کشاورزان سبز یکار شوش در استفاده از سموم آفت کش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نظریان - عبدالعظیم آجیلی - کورش رضایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی رابطه بین شرایط کاری و میزان گرایش به کار کارشناسان ترویج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر دبیریان - احمد رضوانفر
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی رابطه بین شرکت در فعالیت های فوق برنامه در زمان تحصیل و موفقیت شغلی آینده دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوذر منفرد - مسعود یزدان پناه
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل مؤثر بر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرزاد بارانی - فاطمه درویشی - امیر اعظمی - کیومرث زرافشانی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی سازوکارهای تقویت و توسعه کارکرد خدمات برون رسانی دانشگاهی درعرصه کارآفرینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید غلامرضایی - حمید موحد محمدی - علی اسدی - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی سازوکارهای موثر در پذیرش و بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشاردر استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلیمان رسولی - سعید فعلی - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی ضرورت نیاز به آموزش کارآفرینی و خوداشتغالی در بین دانشجویان کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هستی فتوتی - مولود چرم زاده - عبدالعظیم آجیلی - سیدعطااله نوربخش
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به کار در مناطق روستایی)مطالعه موردی شهرستان ایلام(

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهناز شیری - مسعود بیژنی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان برای مشارکت در مدیریت شبکه ی آبیاری سد علویان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد محمودی کرمجوان - سیدمحمود حسینی - سیدمهدی میردامادی - فریدون کاوه
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی عوامل مؤثر در توسعه مهارت های کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهارک عزیزی - سیدمحمود حسینی - سیدمهدی میردامادی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی عوامل مؤثر در پذیرش بیمه محصول برنج در استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم آرمند - محمد کریم معتمد
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی عوامل متمایز کننده مشارکت گروه های هدف روستایی در برنامه های آموزشی ترویجی : مطالعه موردی گندمکاران شهرستان مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسن نژاد - محسن تبرایی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی عوامل متمایزکننده مشارکت گروههای هدف روستایی در برنامههای آموزشی-ترویجی : مطالعه موردی گندمکاران شهرستان مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسن نژاد - محسن تبرایی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی عوامل موثر بر ایجاد ضایعات نان و کاهش آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا مجردی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی عوامل موثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون د راستان سیستان و بلوچستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیقلی حیدری - رضا منصوربستانی - حسن صدیقی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی عوامل موثر بر موفقیت بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در بخش کشاورزی شهرستان فرمهین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا خوشنودی فر - امیرحسین پیرمرادی - آرزو میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی عوامل موثر بر موفقیت و اثربخشی تعاونیهای توتونکاران استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحلیم کر - مهدی جعفری - فتروس صالحی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی عوامل موثر بردانش فنی گندمکاران استان سمنان پیرامون مدیریت آب زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور طیوری - امید نوروزی - فاطمه خدایاری
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی عوامل موثر برپذیرش تکنولوژی ها و نوآوری های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی دادرس مقدم
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی عوامل موثر در نوع مدیریت گندمکاران شهرستان ورامین در زمینه خشکسالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ستاره امیرخانی - محمد چیذری - سیدمحمودحسینی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحمید پاپ زن - زهرا کاظمی راد
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی مقایسه ای میزان برخورداری زنان و مردان روستایی از اخلاق حفاظت خاک مورد صفی آباد استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا محبوبی - معصومه کشنیزی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی موانع ترویج فرهنگ مشارکت پذیری ، خود باوری وتقویت روحیه تعاونی درایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی موانع و چالشهای پیش روی پذیرش فناوری های زیستی در محصولات باغی در استان ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین علی کرمی - سیدجمال فرج الله حسینی - محمد چیذری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بررسی میزان استقبال بخش خصوصی از فارغ التحصیلان کشاورزی از دیدگاه کارشناسان و فارغ التحصیلان استان زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته قاسمی - جعفر یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بررسی میزان توجه به مهارتهای آموزشی - ارتباطی در آموزش عالی کشاورزی، مورد دانشگاه شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نوری پور - غلامحسین زمانی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی نقش آموزشهای ترویجی در بهبود مدیریت واحدهای دامپروری صنعتی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا قارون - حسین شعبانعلی فمی - خلیل کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه پایدارکشاورزی شهرستان اصفهان مطالعه موردی دهستان براآن شمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زیبا صابری - علیرضا جمشیدی - مرضیه افضلی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. بررسی نقش شرکتهای خدمات توسعه کشاورزی در توسعه کشاورزی و اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی استان زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر یعقوبی - مریم یعقوب زاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی نقش نظامهای بهره برداری در ارتقاء دانش فنی کشاورزان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه امامی - محمدکریم معتمد
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بررسی نقش و تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر کارآفرینی سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آصف کریمی - فاطمه کرمی - علی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی نقش و عملکرد ترویج بر مدیریت منابع آبی مطالعه موردی گندمکاران دشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا کهنسال - محمد قربانی - سمانه سادات همراز
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان نسبت به کار در محیط روستا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد رستمی - علیرضا جابری الام - سعید کریمی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. بررسی نگرش دانشجویان دانشکدههای کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به درس عملیات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسام الدین غلامی - احمدرضا پیش بین
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. بررسی نگرش دینی روستائیان نسبت به مدیریت رفتار با آب، مورد مطالعه استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه فروزانی - منصور شاه ولی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. بررسی نگرش محققین مراکز و موسسات تحقیقات ملی پیرامون فناوری نانو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله ماقبل - محمد چیذری - سیدمجتبی خیام نکویی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. بررسی نگرش کارشناسان ستادی وزرات جهاد کشاورزی نسبت به توسعه تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر نعیمی - فاطمه حسینی - غلامرضا پزشکی راد
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بررسی نگرش کشاورزان به یادگیری سیار در ترویج و آموزش کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل سلیمانی - علی اصغر میرک زاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. بررسی نگرش کشاورزان شهرستان طبس نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی وعوامل موثر بر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی ربیعی - هیمن نادر - حسن احمدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. بررسی نیازهای آموزشی - ترویجی گندمکاران آبی کاراستان ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا پورسعید - حسین مهدیزاده
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بررسی نیازهای آموزشی عشایر بهره بردار پایاب سد ارسباران درزمینه زراعت آبی و باغبانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صمد مغانی - نادره قاسمی - میرمحمود موسوی - سیدداود حاجی میررحیمی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بررسی نیازهای آموزشی عشایر بهرهبردار پایاب سد ارسباران در زمینه پرورش گاو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادره قاسمی - صمد مغانی - جواد اسدی - سیدداود حاجی میررحیمی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بررسی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مددکاران ترویجی استان خراسان رضوی : ارائه روشی کارا با بهره گیری از مدل های باریچ و TNA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر براتی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. بررسی و تحلیل نظرات هنرآموزان و هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان تهران نسبت به کتا بهای درسی تخصصی کشاورزی.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب موذن - حمید موحدمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. بررسی و تحلیل نقش عوامل ترویجی- آموزشی بر پذیرش کشت زیتون توسط کشاورزان شهرستان مینودشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف طوسی - یوسف حجازی - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. بررسی و تدوین برنامه استراتژیک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور شاه ولی - ثمیه غلامعلی زاده - حمید قیصری - زهرا رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. بررسی و تعیین نقش عوامل آموزشی مؤثر بر موفقیت تعاونیهای تولیدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهره کرمی - حسین آگهی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بررسی وضعیت تعاونی های کشاورزی در ایران و جهان و مقایسه شاخصهای کمی و کیفی آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر ثنایی مقدم - حسن عاقل - مصطفی جعفریان - ابوذر نصیراحمدی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. بررسی وضعیت موجود مهارتهای آمادگی شغلی در دانش آموختگان کشاورزی: مطالعه موردی استان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرزاد بارانی - امیرحسین علی بیگی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان بیرجند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدمهدی موسویان - مرتضی رحیمی کیا - باقر عمادی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. بررسی وضعیت موجود و تعیین راهبردهای ترویج کشاورزی در برنامه پنجم توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل نصراصفهانی - زهرا ترکاشوند
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی پیش زمینه ها و پیامدهای ایجاد و توسعه توریسم در روستاها ضرورتی برای توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رزاقی بورخانی - علی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. بررسی کارکردهای شرکت تعاونی فرش دستباف در توانمند سازی زنان قالیباف (مطالعه موردی شهرستان فیروزآباد فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زیبا نجفی قرقانی - داریوش حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بکارگیری مدیریت کیفیت جامع TQM) در نظام ترویج و آموزش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمان بخشی جهرمی - غلامحسین زمانی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بیمه دام عشایری ،سازوکارها وراهبردهای ترویج وآموزش آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد رضوی - محمدصادق صبوری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. تأثیر مؤلفههای اقتصادی بر نگرش بهرهبرداران نسبت به مدیریت پایدار منابع آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. تبیین نقش ترویج کشاورزی در مدیریت بحران خشکسالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود حسینی - ابوالقاسم شریف زاده - سعید غلامرضایی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. تبیین نقش تضاد در آسی بشناسی فرایند مشارکت و مدیریت تضاد از طریق مداخل هگری نظام ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیژن ابدی - داریوش حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. تجربه ای ازتوانمندسازی جوامع محلی با بهره گیری از فنون مشارکتی برای حفاظت پایدار منابع طبیعی در منطقه کالپوش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسینعلی متولی - احمد رضوانفر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. تحلیل اثرات قابلیتهای حرفه ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن خسروی پور - محمدرضا سلیمانپور
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. تحلیل بینش فلسفی بدیل در ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نوری پور - ایرج ملک محمدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. تحلیل تشخیصی میزان اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی دردانشکده های کشاورزی دانشگاه های غرب کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرزاد بارانی - امیرحسین علی بیگی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. تحلیل جنسیتی نگرش دانشجویان نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه شفیعی - حسین شعبانعلی فمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. تحلیل راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک دربخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر نعیمی - غلامرضا پزشکی راد - فاطمه حسینی - انسیه کریمی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در شبکه آبیاری و زهکشی شهرستان جیرفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید شریفی - سعید غلامرضایی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. تحلیل عاملی عوامل موثر بر پذیرش و تولید محصولات ترا ریخته از دید کارشناسان ترویج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر ده یوری - سیدجمال فرج اله حسینی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. تحلیل عوامل شکل دهنده تصولات کشاورزی از تعاونی: مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا اطهری - امیرحسین علی بیگی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. تحلیل عوامل مؤثر بر امکان پذیری کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه بردبار - سیدمحمود حسینی - محمد چیذری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. تحلیل عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان قلی فر - علی اسدی - مرتضی اکبری
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال درتعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته غیاثوندغیاثی - سیدجمال فرج اله حسینی - ایرج ملکمحمدی - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. تحلیل موضوعات و روش شناسی پایان نامه های ترویج و آموزش کشاورزی در یک دوره ده ساله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا موحدی - طاهره چرختابیان
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. تحلیل همبستگی عوامل موثر براثربخشی نمونه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطالعه موردی شهرستان گرمسار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود ثمری - محمدصادق صبوری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. تحلیل کاربرد کار از راه دور در توسعه و ترویج روستایی با روش swot

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل سلیمانی - کیومرث زرافشانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. تحلیلی برروند تکاملی مدلهای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسدی - محمد جلالی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. تدوین واجرای برنامه جامع ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خراشادیزاده - محمدناصر یاربی سنگانی - فاطمه محمودی قرایی - خلیل سلیمانیان
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. ترویج بازار - محور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر باقری - حسین شعبانعلی فمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. ترویج سرمایه اجتماعی راهکاری نوین جهت بهبود عملکرد تعاونی های کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پردیس ترابی - علیقلی حیدری - جواد محمدقلی نیا
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. ترویج مجازی همسو با جهان نوین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هستی فتوتی - مولود چرم زاده - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. ترویج کشاورزی و مدیریت دانش در بخش کشاورزی با تاکید برهم آمیزی نظامهای دانش مدرن و بومی - نظامهای نوآوری کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادله بهرادفر - مریم فرزانیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. تعیین الگوی بهینه فعالیتهای تلفیقی زراعی و دامی در تعاونیهای تولید روستایی غرب استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن خدابخشی پور - محمدامین آسودار - عباس عبدشاهی - جمال فیاضی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. تعیین الگوی کشت بهینهی محصولات زراعی شهرستان قاین استان خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش روستا - مصطفی تیموری - ملیحه فلکی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. تعیین مولفه های بازدارنده عملکرد شغلی کارشناسان ترویج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر دبیریان - احمد رضوانفر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. تعیین نیازهای آموزشی کشاورزان پیرامون مدیریت کیفیت محصولات کشاورزی: مطالعه موردی دراستان چهار محال و بختیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم مردانی - بیژن آل ابراهیم
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. تمرکز زدایی ترویج و چالشهای پیشرو در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نظریان - خدانظر نیک کار
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. توسعه آموزش کارآفرینی به منظور بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشاو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عسگریان دهکردی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. توسعه آموزش کشاورزی کارآفرینانه در بین دانشجویان دختر: الزامات و راه کارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهتاب پورآتشی - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. توسعه توریسم روستایی رویکردی نوین درجهت توسعه پایدار روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسین محمدی - داریوش حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. جایگاه ترویج فناوری های حفاظتی در مدیریت پایدار خاک و امنیت غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا محبوبی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. جایگاه روش های آموزشی در میزان پذیرش بیوتکنولوژی کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین علی کرمی - سیدجمال فرج الله حسینی - محمد چیذری - حسین مهدیزاده
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. جایگاه و شاخصهای توسعه علوم کشاورزی در دانشگاههای ایران: مورد مطالعه مؤلفه کارآفرینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین زمانی - مریم شریف زاده
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. جایگاه ژورنالیسم کشاورزی در ترویج و توسعه کشاورزی زمینه ها وضرورتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهنوش شریفی - احمد رضوانفر
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. خوداشتغالی دانشجویاندانشکده های کشاورزی استان تهران: عوامل انگیزشی و بازدارنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام فهام - سیدمحمود حسینی - امیرکیوان درویش
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. دانش کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت جام درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران وسنجش مسائل و مشکلات آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید فعلی - فاطمه حسینی - غلامرضا پزشکی راد - محمد چیذری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. درک اعضاء شرکتهای مشاور های از عدم تمرکز و اثربخشی شرکتهای مشاور های در استان زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود هاشمی - یوسف حجازی - ایرج ملک محمدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. دولت و جریان خصوصی سازی خدمات ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عرفان علیمیرزایی - محمد مختارنیا - مریم طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. دیدگاه های کارشناسان کشاورزی در مورد برخی ویژگیهای نظام های بهره برداری مورد استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا محبوبی - نورمحمد آبیار
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی درموردزمینه های مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فروزان شاهرخی - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. راهبردی جامع نگر و نظام مند برای برنامه ریزی عملیاتی در ترویج بانگرش الگوسازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر غفاری
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. رهیافت مدرسه در مزرعه با نگرشی به تجربه استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا شاهمراد - داریوش حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. سازه های اجتماعی - آموزشی موثر برمشارکت کشاورزان استان گلستان درمدیریت بهینه آب کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو میرزایی - سیدمهدی میردامادی - سیدمحمود حسینی - نوشین بنداریان
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. سازوکارهای ترویج کشاورزی جهت گسترش کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهتاب پورآتشی - حسین شعبانعلی فمی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده توسعه روستایی درایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسین محمدی - داریوش حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. سطح دانش و پذیرش کشاورزان از مسائل زیس تمحیطی مرتبط با کشاورزی پایدار در شهرستان تبریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم ساعی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. سنجش میزان گرایش دانشجویان به پژوهش و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی سال 86-87

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاپور ظریفیان - سعید محمدی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. سنجش نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین آگهی - سیدیعقوب هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. سیاست های کشاورزی پایدار: یک نیازسنجی در استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم نادری مهدیی - سیدمحمود حسینی - خلیل کلانتری - علی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. شناسایی انواع ریسک در پرورش ماهیان گرمابی شهرستان اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم زرگرحسینی - خلیل کلانتری - علی اسدی - ابوالفضل جوادیان
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. شناسایی جایگاه و نقش تسهیل گران در ارتقا آگاهی و مشارکت زنان و دختران روستائی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عسگریان دهکردی - سیده فاطمه میری - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. شناسایی شایستگی های دانشجویان و دانش آموختگان ترویج و آموزش کشاورزی جهت ورود به بازار کار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا موحدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. شناسایی شایستگی های دانشجویان و دانش آموختگان ترویج و آموزش کشاورزی جهت ورود به بازار کار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا موحدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. شناسایی عوامل موثر بر تبدیل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین به یک سازمان یادگیرنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل مرید - مسعود برادران
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. شناسایی مشکلات و محدودیت های فعالیت های آموزشی - ترویجی از دیدگاه مروجان و کارشناسان ترویج کشاورزی استان قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه سوری - حسن صدیقی - غلامرضا پزشکی راد
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی های تولید کشاورزی استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه مهرنگار - غلامحسین حسینی نیا
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. شناسایی و بررسی مؤلفه های ضروری برای کاربرد اثربخش ICT در نظام آموزش عالی کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا سلیمانپور - سیدجمال فرج الله حسینی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده ترویج کارآفرینی در بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد یعقوبی فرانی - ایرج ملک محمدی - سیدمحمود حسینی - سیدیوسف حجازی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناور ینانو در بخش کشاورزی ایران از دیدگاه اعضای هیات علمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود حسینی - روح اله رضایی - حسین شعبانعلی فمی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. شناسایی و طبقه بندی نیاز های شناختی و اطلاعاتی روستائیان در حیطه های زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غریب فاضل نیا
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. شیوه های ارایه پشتیبانی به کارآفرینان بخش تعاون باتاکید بر تعاونیهای کشاورزی در استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین راحلی - محمودرضا چراغعلی - محمدحسین ملاح - عبدالوهاب قزل
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. ضرورت آموزش های کارآفرینانه برای اعضای تعاونی های کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد کیانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. ضرورت حرکت از ساختارهای وظیفه ای به سوی ساختارهای فرآیندی درتوسعه روستایی با تاکید برنقش ترویج و آموزش روستایی و کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم آرمند - رضا اسماعیل پور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. ضرورت و زمینه های کاربرد آینده پژوهی در ترویج و توسعه پایدار کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم شریف زاده - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. طراحی الگوی مشارکت های مردمی در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده استان ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:باقر ارایش - سیدجمال فرج اله حسینی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در فرایند توسعه پایدار کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آصف کریمی - ایرج ملک محمدی - احمد رضوانفر
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. طراحی مدلی برای تیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و پذیرش روشهای کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی احمدی فیروزجایی - حسین نازکتبار
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. عوامل موثر بر تولید ذرت دانه ای و نقش آن در توسعه کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان روانسر استان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. عوامل موثر بر دانش کشاورزان شهرستان شهررضا استان اصفهان درباره اصول نمونه برداری از خاک زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید فعلی - مسیب بقایی - نوشین بنداریان - آرزو میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. عوامل موثر بر رضایت پذیرندگان کشت کلزا در غرب شهرستان آمل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید جباری - شاپور ظریفیان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. عوامل موثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پرمحصول در میان کشاورزان استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فتح اله کشاورز - محمدصادق اللهیاری - ذکریا آذرمی سه ساری - مهدی خیاطی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. فرا تحلیل نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن علیپور - شهرام مقدس فریمانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. فناوری نانو راهی به سوی توسعه پایدار کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمهدی میردامادی - شادعلی توحیدلو - بهزاد قره یاضی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. مدرسه مزرعه کشاورز راهبردی مناسب جهت توسعه کشاورزی ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم اتحادی - کوروش روستا - نصراله مشهدی بندانی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. مدیریت اجتماعی جنگلها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید آهنی - حسن تقوایی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. مذل مفهومی نظام اطلاعاتی نیاز محور برای ترویج مدیریت پایدار منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمطلب رضایی - سیدمحمود حسینی - سیدیوسف حجازی - علی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. مسائل و مشکلات بیمه محصولات کشاورزی ازدیدگاه باغداران سیب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیرالسادات طبائیان - عبدالعظیم آجیلی - کورش رضایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. مشوق ها و بازدارنده های بکارگیری یادگیری الکترونیکی درآموزشهای علمی - کاربردی کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود محمدی - سیدمحمود حسینی - حسین شعبانعلیفمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. مشکل اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسداله زمانی پور - ریحانه ریاحی
تعداد صفحات مقاله: 45
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. موانع مدیریت دانش درنظام ترویج و آموزش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاله صالحی - احمد رضوانفر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. موانع و راهکارهای توسعه فرهنگ مشارکت و تعاون در جامعه از دیدگاه دانشجویان و اعضاء هیات علمی دانشگاه بوعلیسینا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حشمت اله سعدی - هادی فتحی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. نابرابری جنسیتی پیامد پروژه های توسعه روستایی سوگیرانه: اثرات و راه کارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده قیصری - داریوش حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. نظام دانش و اطلاعات کشاورزی: عناصر، کارکردها و اثربخشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام مقدس فریمانی - حسن علیپور
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. نقش بیمه در مدیریت ریسک پرورش ماهیان گرمابی شهرستان اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم زرگرحسینی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. نقش ترویج در توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر احمدی - سیدجمال فرج اله حسینی - مریم امیدی نجف آبادی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. نقش ترویج در توسعه کشاورزی دقیق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصوره صرامی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ایجاد تمایل کشاورزان به اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی (مطالعه موردی در استان ایلام)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا جمشیدی - امیرمظفر امینی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت منابع طبیعی (بررسی طرح سایت دیم استان کرمانشاه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه خسروی - فائزه سادات میرنیام - آزاده بخشی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. نقش تعاونی ها در کارآفرینی و توسعه مناطق روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره چرختابیان
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. نقش رهیافت مشارکتی ترویج در توسعه پایدار اکوتوریسم و گردشگری روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عدیله عجبی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. نقش زنان روستایی در معیشت پایدار و تصمیم گیری های امور خانوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل کرمی دهکردی - ثریا آستین فشان
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. نقش سازمان های کشاورزان در نظام نوین خدمات ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عرفان علیمیرزایی - علی اسدی - ایرج ملک محمدی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. نقش سیستم های اطلاعاتی در تدوین برنامه آموزش تعاون یها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا محمودی درخش - رحمت اله رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. نقش فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی با تکیه بر مشارکت مردمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مولود چرم زاده - اسماعیل مرید - هستی فتوتی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. نقش مدیریت کیفیت فراگیر در اثربخشی فعالی تهای ترویج و آموزش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو طلایی - گلنار بساک هارونی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. نقص سازمانهای روستایی بز مدیریت روستا در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا سلیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. نهادینه سازی فرص تهای مطالعاتی در راستای توسعه حرف های اعضای هیات علمی در آموزش عالی کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشنگ ایروانی - ابوالقاسم شریف زاده
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. نگرش آموزشگران کشاورزی نسبت به استفاده از رویکرد حل مساله در آموزشهای ترویجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه فروزانی - غلامحسین زمانی - مسعود یزدان پناه
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی استان خوزستان نسبت به اثرات زیست محیطی گردشگری روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خدیجه سیلمانی هارونی - بهمن خسروی پور - مسعود برادران - منصور غنیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. نگرش ها و ارزشهای کارآفرینی در میان دانشجویان کشاورزی مورد دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدصادق اللهیاری - فتح اله کشاورز - وحید شادپرور - میثم سلوکی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. نگرش کارشناسان فضای سبز شهر تهران نسبت به کشاورزی شهری و سنجش مسائل و مشکلات استفاده از این نوع کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگین بیگلری - غلامرضا پزشکی راد - سعید فعلی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. نگرشی سیستمی در مسائل و تنگناهای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاله صالحی - علی اسدی - سیدسعادت موسوی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. هم آمیزی نظام های دانش مدرن و بومی برای نیل به توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود محمدی - محسن درویشی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. واکاوی تجارب جهانی در خصوص مدیریت آموزش های علمی کاربردی:آموزه هایی برای آموزش های علمی کاربردی کشاورزی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تکتم فدایی زاده - ابوالقاسم شریف زاده
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. واکاوی سازه های تاثیر گذار بر انگیزش شغلی مددکاران ترویجی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا ادیب - کوروش روستا
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. واکاوی مشکلات ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ازدیدگاه متخصصان ترویج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی نوری - حسن صدیقی - حسین شعبانعلی فمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. پایداری ترویج و خدمات مشاوره ای، ضرورت تحقق توسعه پایدار کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر میرک زاده - فرشته غیاثوندغیاثی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. پذیرش فعالیت های تلفیقی کشاورزی و پرورش ماهی دراستان خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش روستا - محمدعلی گلکاری - ملیحه فلکی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. پیش شرط های ضروری جهت جلب مشارکت کشاورزان به ایجاد تشکل های تعاونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پردیس ترابی - علیقلی حیدری - جواد محمدقلی نیا
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. چالش ها و راهکارهای مدیریت جوامع روستایی و محلی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه داودی - طهماسب مقصودی - حسین شعبانعلی فمی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. چالش ها و مشکلات ساماندهی مدیریت دانش در نظام ترویج کشاورزی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مختارنیا - احمد رضوانفر - حسین شعبانعلی فمی - احمد جعفری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. چالش های عمده آموزش کشاورزی جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده نظری - حسین شعبانعلی فمی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. چالشهای توسعه منابع انسانی در بخش کشاورزی ایران با تاکید برمراکزترویج و خدمات جهاد کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت ورمزیاری - احمد رضوانفر
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی حلقه گمشده نظام آموزش عالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد معتمدی - سکینه کهنسال واجارگاه
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. کشاورزان و سبکهای مدیریتی آب کشاورزی: مورد مطالعه استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شریف زاده - علی اکبر کامکار حقیقی - مصطفی احمدوند - آرتمیس رودری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. کمبود آب، چالش پیش روی توسعه بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین اصولی - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. یادگیری سیار Mobile Learning و تاثیر آن در توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود شهیدی - احمدرضا پیش بین
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. یکپارچه سازی اراضی چالش پیش روی پروژههای عمران روستایی و کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا عموبیگی - داریوش حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 15
پشتیبانی