ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: چالوس - دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
سال برگزاری: 1395    تعداد صفحات: 966
تعداد مقالات کنفرانس: 103  تعداد مشاهده چکیده: 9293
کد COI این کنفرانس: MMSAS01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 178 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آزمون نیکویی برازش تابع مفصل بر اساس ماتریس اطلاع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه حمیدی پور - محمد بلبلیان قالیباف
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ارایه روشی جهت زمان بندی وظایف در محیط ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود پورمرادی - حسن سهراب پور - مقداد میردارموسی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارایه مدل رگرسیونی پانلی برپایه رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجواد مرتضوی - سعید لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارایه مدل شناخت قوانین سایبرنتیک، شرایط لازم و سیستم های خودسازمانده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاله فروتن راد - قربانعلی آقااحمدی - مرجان عرب رحمتی پور
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارایه مدل چرخش اطلاعات سایبرنتیکی در کتابخانه های عمومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه فتوک برزگر - قربانعلی آقااحمدی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارایه یک مدل آماری در گردشگری کم شتاب برتوسعه پایدارگردشگری نمونه موردی جزیره کیش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر فرهنگی - عباس عباس پور - عصمت رفاه طلب
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارایھ مدل برای بھترین وضعیت انبارش محصول در کارخانھ نیوپان اسالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نغمه امانی - محسن صفاری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارایھ مدل تاثیر جو سازمانی بر نوآور بودن در ادرات ورزش و جوانان استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد تقی پوریان - عظیم صلاحی کجور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارایھ مدل تحلیلی از اصول و مبانی سایبرنتیک بر مبنای ھرمنوتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه کریم پورآذر - قربانعلی آقااحمدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارایھ مدل رگرسیونی پیش بینی عملکرد بازاریابی از طریق جھت گیری کارافرینی در بازاریابان شرکت بازاریابان ایرانیان زمین BIZ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا عسکری فرد - رضا گل پور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارایھ مدل ساختاری موفقیت تحصیلی براساس مولفھ ھای سبک ھای یادگیری دانشجویان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده قمی اویلی - کامیان خزایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارایھ مدلی بھ منظور کاھش مصرف انرژی در مراکز داده ابریبا جایگزینی ماشین ھای مجازی در میزبان ھای فیزیکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی رجب زاده - الهه رضوانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارزیابی اجرای یک دوره ده سالھ طرح جنگلداری (مطالعھ موردی سری 2 تیاس حوضھ 36 کلاردشت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شیخ الاسلامی - صهبا سهامی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. استفاده از الگوریتم زنبور عسل درمسیر یابی شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری خوشرفتار - مهدی رجب زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. استفاده از خوشه بندی به منظورکاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری خوشرفتار - مهدی رجب زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. استفاده از مدل های ریاضی در پیش بینی پایداری ازدواج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه کیانی هرچگانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. برآورد مدل اتورگرسیو نیمھ پارامتری در داده ھای مالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجواد مرتضوی امیری - جواد امیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. برآورد ناپارامتری تابع کواریانس فضایی میزان دمای ماهیانه کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید آشنایی - سیده مریم موسوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. برآورددماهاحداکثر با استفاده از مدل شبکه عصبی مطالعه مورد:شهرستان نوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه ازوجی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی آسیب شناسی نظام نگهداشت نیروی انسانی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قربانعلی آقااحمدی - زینب خواجوند - عبدالرضا متاجی - هادی مجیدناتری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی اثر کاربرد شاخص سرمایھ انسانی بر بھره وری سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه گرجی پشتی - مهناز رحمتی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی ارتباط بین ویژگی ھای خاک و خواص چوب کاج الداربا استفاده از تحلیل عاملی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید کیایی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی استحکام اتصال سازه دو و سه عضوی چوبی با اتصال دهنده میخ به کمک معادلات مدل تسلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالله نجفی - وحید رشوند
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی رسوب گذاری در کانال دسترسی بندر نوشھربھ کمک مدل عددی مایک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فایزه تیرگرفاخری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی روند تغییرات اقلیمی دما و بارش با استفاده ازضرایب ھمبستگی پیرسون ٬ اسپیرمن وتحلیل رگرسیون خطی درجنگل ھای استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیا بزرگ مهر
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی عوامل موثر بر احتمال وقوع صدمات انسانی در حوادث آتش سوزی با استفاده از مدل رگرسیون لوژستیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیس حسینی - سمانه افتخاری مهابادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی گلباد و گلموج در دریای خزر با استفاده از مدل عددی مایک ( مطالعھ موردی بندر نوشھر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه ازوجی - فایزه تیرگرفاخری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بکارگیری روش فرایند تحلیل شبکھ ای در رتبھ بندی عوامل موثر بر سرمایھ فکری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی پورپاشا - اشرف السادات علوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بکارگیری مدل معادلات ساختاری در بررسی عوامل تاثیرگذار بر صادرات دارو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه مقیمیان - نرجس سیدی - حسن قنبری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بھینھ سازی سفرھای درون شھری نمونھ موردی شھرچالوس بر اساس مدل AHP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه میردار - منصور پناهی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. تاثیر روشھای مدیریت سود بر واکنش بازار در شرکتھای پذیرفتھ شده در بورس اوراق بھادار تھران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا پورعلی - هانیه کسرایی پور
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. تحلیل محتوای کتاب ریاضی دوره ابتدایی بر اساس شاخص ھای توالی و تداوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسینعلی تقی پور - ملیحه نیازیان - آزاده میرچی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. تعیین معادلات پارابولیکی رفتار خزش خمشی چوب ممرز مطالعه موردی٬ رویشگاه ماشلک نوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی الله موسوی - عبدالله نجفی - مجید کیایی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. تعیین معکوس آبل تعمیم یافته با استفاده از روش آشوب هموتوپی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه غیاثی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. تولید پالس لیزری چیرپ شده در برھمکنش لیزر با ورقھ نازک فلزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عصری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. حل عددی معادلات دیفرانسیل فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا بلوچ شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. خوشه بندی حسگرهای پخش شده در محیط با استفاده از الگوریتمK-MEANS


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن سهراب پور - مسعود پورمرادی - مقداد میردارموسی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. درآمدی بر مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی برحداقل مربعات جزییSEM-PLS در مطالعات گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود کیاکجوری - سیدمحمد میرتقیان رودسری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. رابطه کوتاهی بر جواب های پایه ای با معادله انتگرال فازی تعمیم یافته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه غیاثی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. رتبھ بندی علل تاخیر در پروژه ھای عمرانی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیارهELECTERE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر قمی اویلی - مسعود احمدی - علی نبیان
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. روش خوشھ بندی فازی شھودی و کاربرد آن در تصاویر پزشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صبورا خنجری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ترکیب جدید مولفه های افشای مسیولیت اجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا طاهرپور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. رگرسیون چندکی با رویکرد ناپارامتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده مریم موسوی - وحید آشنایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. ریسک پذیری بافتھای حوضھ شھری در برابر سیل با استفاده از مدلHec-Rasو مدل الحاقی Hec-geoRasدر محیط GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد تشکری - علی باقری - داود اکبری نودهی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. سیاست پولی در ایران:تحلیل تجربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قیدر قنبرزاده نیار
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. شاخص سلامت مالی و بحران بانکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا پناهی - سمانه افتخاری مهابادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. محاسبھ میزان دقت پیش بینی مصرف برق مشترک در ھر دوره با توجھ بھ وضعیت آب وھوایی و بھ کمک داده کاوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا طاولی - مرتضی گل پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. مدل اتورگرسیو تصادفی مرزی در داده ھای پانل با رویکردنیمھ پارامتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجواد مرتضوی امیری - بهاره فیضی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. مدل ریاضی درپزشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم عبدالملکی - علی اسفندیار - طاهره گوهری - سعادت آزادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. مدل سازی در علوم دام با استفاده از سیستم های خاکستری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن مصدقیان گلستانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. مدل سازی مطالعات طولی با پاسخ های غیرنرمال با استفاده از معادلات برآوردگرتعمیم یافته: تحلیل داده های کولیک نوزادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه بیات - سمانه افتخاری مهابادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. مدل ھای آمیختھ خطی تعمیم یافتھ: معرفی ٬ روشھای برآورد وکاربرد آن در مطالعات پزشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا اسدی - حسین فلاح زاده - نسیمه قاسمی - ملیحه مزروعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. مدل ھای رگرسیونی نیمھ پارامتری پنلی ٬ تخمین ھا و آزمون ھا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجواد مرتضوی امیری - عهدیه سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. مدلسازی شتاب بسته الکترونی با توزیع یکنواخت توسط امواج لانگمیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عصری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. مقایسه الگوریتم ترکیبی جستجوی ممنوعه وفاخته با الگوریتم ژنتیک برای مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی رجب زاده - مژده مرادی راد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. مقایسه عملکرد مدل ماشین بردارپشتیبان با مدل های رده بندی دیگر در داده های نامتعادل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا ذوالقدر - حمید علوی مجد - فرهاد نیاقی - نسرین برومندنیا
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. نگاھی بھ بھترین روش ھای آموزش درس ریاضی دوره ابتدایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیقباد سلیمان پور - محمدرضا محمدحسینی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. پدیده یونیزاسیون و بهینه سازی روشهای انجام آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز حسن زاده - امیر خانجانزاده
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. پیش بینی جمعیت مبتلا به ویروس ایدز با استفاده از مدل لجستیک تصادفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رمضان رضاییان - فخری السادات هاشمی - مهدی رستمی - محمدطاهر لهراسبی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. پیش بینی مصرف برق مشترک با توجھ بھ وضعیت آب وھوایی و بھ کمک داده کاوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا طاولی - مرتضی گل پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. کاربرد آنالیز واریانس و انواع آن در تحقیقات پزشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا نظرپور
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. کاربرد روش آماری تحلیل کوواریانس درمقایسه روش تدریس فعال و روش تدریس متداول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین داشته - شیلا عسگرپور - علیرضا نیرومند
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. کاربرد روش آماری ضریب همبستگی چند گانه و رگرسیون در رابطه هوش فرهنگی و هوش معنوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین عیدی - فایزه ناطقی - صدیقه غلامی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. کاربرد ریاضیات در حسابداری صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت رستمی مازویی - آزاده ذکریاپور - زهرا پولادی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. کاربرد ریاضیات و آمار در روانشناسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم عبدالملکی - طاهره گوهری - سعادت آزادی - سحر بهبودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاره وشبکھ عصبی دررتبھ بندی مشتریان الکترونیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شقایق باباییان - سیدجواد مرتضوی امیری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در مطالعات گردشگری و میھمان نوازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود کیاکجوری - سیدمحمد میرتقیان رودسری
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. گرا فھای فاصلھ متوازن و خوش فاصلھ متوازن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه ایزدی - محمد رضوی نیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. یک مدل مکان یابی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته جهانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه روغنی لنگرودی - محمدجواد میرزاپور - فاطمه حیدرزاده
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. A new approach for approximating generalized first derivative of nonsmooth functions

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M.M Mazarei - A. A. Behroozpoor
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. A new approach for numerical solution of a class of fuzzy algebraic system of linear equations

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ali Asghar Behroozpoor - Mohammad Mehdi Mazarei
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. A review on numerical radius


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Omid Pourbahri Rahpeyma
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. APPLICATION OF THE KAPPA DISTRIBUTION IN THE FINANCIAL DATA


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Farhang Tabakhpour Langarudy - Hanieh Panahi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. Almost Simple Groups With At Most Nine Special Irreducible Character degrees

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Hosein Salmani Yengejeh
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. Applications of Harmonic Analysis in Data Compression and Image Processing


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Vahid Atayi
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. Applying two joint frailty models for assessing Survival and Recurrence rate in patients with Head and Neck cancer

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Elaheh Talebi Ghane - Ahmad Reza Baghestani - Farid Zayeri - Ideh Talimkhani
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. Computing the edge version of eccentric connectivitypolynomialof triangular benzenoid

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Maryam Veylaki
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. Five estimation methods for reliability function of weighted exponential distribution

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ezzatallah Baloui Jamkhaneh - Vahideh Irannejad - Mortaza Ghasemi Cherati
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. From soft set theory to a decision making problem

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyyed Hossein Jafari Petroudi - Seyyed Abbas Sadati - Zahra Nabati Shaghl
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. Fuzzy Fourier Integral

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:O. Sedaghatfar
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. Hamming Code and Its Role in Error Detecting In Data Transmission in Digital Networks

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyed Amidedin Mousavi - Negar lotfi - Rasoul Abdollahi Shamipour
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. Hardware Implementation of Arithmetic Unit of ALU of computer by Boolean Algebra

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyed Amidedin Mousavi - Sina Sabaei Fard - Mohamad Sepehr Shahriari
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. Hot asymmetric nuclear matter properties in the Thomas-Fermi model in the new approach

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S Mohammadpour Lima
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. INDUCED MATCHING NUMBERS AND COCHORDAL COVER NUMBERS OF SOME SIMPLE GRAPHS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M.R FANDER
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. Mathematical Modeling of Efficacy of Ground-based Jamming Operation against Airborne GPS Receiver


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:N Lavasani - A Esmaeilkhah
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. New Operators Over the Generalized Interval Valued Intuitionistic Fuzzy Sets

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ezzatallah BalouiJamkhaneh - Arezoo Amirzadi
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. Numerical solution to hybrid fuzzy systems by generalized differentiability

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:N. Shahryari - E. Gharamani
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. OPTIMIZATION OF HYDROTHERMAL TREATMENT OF OIL PALM WOOD IN BUFFERED MEDIA USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyed Eshagh Ebadi - Ramin Vaysi - Mojtaba Soltani
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. Shrinkage Testimation of Population Variance under Reflected Gamma Loss

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Azadeh Kiapour
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. Some results on Castelnuovo-Mumford regularity of graph ideals and their powers


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahdiyeh Moghimian
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. The Application Of Boolean Algebra In Design Of Digital Circuits; A Case Study Of Sample Circuit

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyed Amidedin Mousavi - Nikta Moghimi - Maedeh Ghafri
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. The Cayley Sum Graph of Ideals of a Lattice

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mehdi Hassankhani
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. The Structure of Groups With Complete Common Divisor Graphs


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Hosein Salmani Yengejeh
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. The edge version ofMECindex of a circumcoronene series of benzenoid

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Maryam Veylaki
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. Upper Limit of Truncation Errors of Expressing the Real Numbers, Modeling & the Exact Solution

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:a Esmaeilkhah - j Nourinia - ch Ghobadi
تعداد صفحات مقاله: 5
پشتیبانی