ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: کرمان - دانشگاه شهيد باهنر كرمان
سال برگزاری: 1388    تعداد صفحات: 946
تعداد مقالات کنفرانس: 169  تعداد مشاهده چکیده: 198430
کد COI این کنفرانس: AGRIBIOTECH02
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 327 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 11

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

نمایش و دانلود مقالات PDF دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آزولا بهترین گزینه در گیاه پالایی (Phytoremediation) مرداب انزلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی محمدی - مهدی نقی زاده - شهین مرادنسب بدرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آنزیم فیتاز و نقش آن در کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از دفع فسفر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت ضیایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ااثرتنش خشکی بربرخی صفات فیزیولوژیک مرتبط باتنش درارقام مختلف ذرت دانه ای درمنطقه کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فدایی - مهدی نقی زاده - رسول مظفری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ابر ملکولهای متشکل از کمپلکسهای لیپید- DNA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه شجاعی باغینی - محمدرضا محمدآبادی - محمدرضا مظفری - حمیدرضا جمالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر ارتفاع بر ترکیبات گیاه داروئی چای کوهی(Stachys lavandulifolia Vahl.)منطقه چناران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم سروری - قاسمعلی دیانتی تیلکی - محمدباقر رضایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر انجماد سازی و ذوب بر کمیت اسیدهای چرب غشاء و ویزگی های کیفی اسپرم گاوهای نر هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خوشوقت - آرمین توحیدی - احمد زارع شنحه - محمد نوروزی ابدال آباد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر تنش اسمزی برخصوصیات جوانهزنی بذر ژنوتیپهای گندم نان (T. aestivumL.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره سادات سیاح - مختار قبادی - سیروس منصوری فر - علیرضا زبرجدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر زمانهای مختلف مایکروویو نمودن بر تجزیه پذیری شکمبه ای کنجاله گوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا هجرانی - محمدعلی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر سطوح مختلف عناصر ریزمغذی(آهن ، روی ، منگنز ومس) بر اجزای عملکرد کلزا در شرایط رطوبت کافی ومحدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا بهرامی نژاد - محمدرضا محمدابادی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثرات باقی مانده سموم پایدار ارگانوکلره (OCPs) در برخی از آببندان پرورش ماهیان گرم آبی مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شعبان نجف پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. احداث فضای سبز و تاثیر آن در حفظ و جلوگیری از آلودگی منابع آبی در منطقه سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیر دهمرده - مهدی دهمرده - شریف ملاشاهی جوان - حبیب رستمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارتباط ژنهای گالیناسین با سیستم ایمنی ذاتی در طیور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی اکرمیان فرد - الهام ایزی - سیدابوالفضل حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی اثر سمیت عصاره مفراح (Nepeta crispa) بر نوک ریشه پیاز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم بدرحداد - خسرو پیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی اثر ضد تکثیری فراکسیونهای سنجد Elaeagnus angustifolia بر سلولهای سرطان خون انسان لاین K562

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم بدرحداد - خسرو پیری - کامران منصوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های گلرنگ در مرحله جوانه زنی در شرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا زبرجد - ژاله سهیلی خواه - حمیدرضا قاسم پور - مختار قبادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپهای برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم محمدی نژاد - رضیه زارع - مرجان قاسم خانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی توان اکولوژیک دشت میان آب شوشتر جهت کاربری توسعه کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته پناهی فر - مهران افخمی - عبدالرسول سلمان ماهینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارزیابی درون شیشهای گیاهچههای حاصل از بذر حقیقی سیبزمینی نسبت به تنش آب با استفاده ازپلیاتیلنگلیکول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری امینی - زکریا اصغری - رسول اصغری - علی قزاقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارزیابی محیطی تولوئن دی ایزوسیانات و بررسی بیولوژیکیTDA در صنایع پلی اورتان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میرتقی میرمحمدی - محمد حکیمی ابراهیم - انیس احمد - عمر اب کدیر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ارزیابی ژنوتیپ های کلزا(Brassica napus L.) تحت تنش رطوبتی در شرایط کنترل شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب چقاکبودی - علیرضا زبرجدی - دانیال کهریزی - لاله برجیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. استحصال الیاف سلولزی از الیاف گیاهی ( بیوفایبر) به منظور تهیه نانوکامپوزیت سازگار با محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد غفارزاده زارع - احمد غضنفری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. استحصال روغن از هسته خرما با استفاده از دو نوع حلال اتر و هگزان نرمال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم زرندی - مینا طهرانی زاده - احمد غضنفری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. استفاده از بیوتکنولوژی شکمبه در بهبود ارزش غذایی نشخوارکنندگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی یوسف الهی - مسعود علی پناه - محمد سفلایی - حمید مصطفوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. استفاده از تفاله گوجه فرنگی سیلو شده با کاه گندم در تغذیه گوسفندان کرمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت ضیایی - ارسلان برازنده - احمد رفیعی پور - صدراله مولایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. استفاده از تکنیک ELISAد ر تشخیص انفلونزای طیور درمقایسه با HI در مرغداریها ی اطراف کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم امینی - رضا قنبرپور - مجید عزتخواه - مهدی حسنی درخشان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. استفاده از نشانگرهای ریزماهواره بمنظور انجام آزمونهای انساب در جمعیت اسبچه خزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا سیدآبادی - سیروس امیری نیا - محمدحسین بنابازی - بهاره طاهری دزفولی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. انتشار عوامل حدت اوروپاتوژنیک در بین سویه های ایشرشیاکلی جدا شده از موارد عفونت ادراری گربه های خانگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهارک اختردانش - رضا قنبرپور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. انطباق تقسیمات سلولی و گسترش سلولی غده های سیب زمینی (Solanum tuberosumL.) رشد داده شده در شرایط Invitro

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله احمدزاده قویدل
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اهمیت ایمنی زیستی گیاهان تراریخته در مدیریت تلفیقی آفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر نعیمی - غلامرضا پزشکی راد - محمد چیذری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. اهمیت و کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مختار جلالی جواران - ا معصومی ا صل - ف مهبودی - ه علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. ایمنی زیستی در کاربرد حیوانات تراریخته در دامپروری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی ستائی مختاری - محمدرضا محمدآبادی - حسین دوماری - امان اله سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. برآورد وراثت پذیری صفات رشد در بز کرکی راینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدنبی حسنی - مسعود اسدی فوزی - محمدرضا محمدابادی - علی اسماعیلی زاده کشکوئیه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی اثر آنتی بیوتیکهای مختلف در کنترل آلودگی باکتریایی در کشت بافت نرگس (Narcissus tazetta)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا عبدی - ناصر عسگری - سمیرا عصمت پیشه
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی اثر تغذیه الیاف موثر فیزیکی بر دستگاه گوارش گاوهای شیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حدیث غفاری - مسعود اسدی فوزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی اثر تنش شوری بر جذب یونهای سدیم و پتاسیم در ژنوتیپهای مختلف برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سوده تیرناز - زهراسادات شبر - قاسم محمدی نژاد - غلامحسین شهیدی بنجار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی اثر سالسیلیک اسید بر رشد پینه سیب زمینی، تنباکو و چریش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا عبدی - ناصر عسگری - صدیقه مردانلو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی اثر سطوح مختلف خرمای کامل ضایعاتی بر خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه شهسواری - محمدسالار معینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اثر کاشته رگولین بر تولید مثل گوسفند بومی سنگسری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود والی - مسعود علی پناه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی اثرات استفاده از چای سبز و کامبوچا بر فاکتورهای خونی جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن افشارمنش - بهنام صادقی رونیزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی اثرات بهره برداری شن و ماسه روی جلبک های بستر و بنتوز رودخانه شیرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مزگان روشن طبری - اسیه مخلوق - عبداله سلیمان رودی - روناک روحانی اردشیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی تاثیر برنامه های محدودیت غذایی کمی بر عملکرد جوجه های گوشتی در دو سویه کاپ و راس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید پسندیده - اسماعیل مهرآبادی - محمدرضا محمدابادی - حسین حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی تاثیر قارچ نئوروسپورا سیتوفیلا، بر تجزیه پذیری پروتئین حقیقی سبوس گندم به روش SDS-PAGE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی نیا بازیاری - محمدعلی جعفری - کاوه جعفری خورشیدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی تاثیر منابع مختلف کربوهیدراتی با نرخ تجزیه پذیری متفاوت برpH غلظت آمونیاک در شکمبه و عملکردگاوهای شیرده هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین خضری - امید دیانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی تحقیقات مولکولی انواع نژادهای گاو و گاومیش ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا محمدآبادی - اعظم ترابی - نصراله پیرانی - مرتضی ستایی مختاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی تحقیقات مولکولی توده مرغان بومی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا محمدآبادی - اعظم ترابی - نصراله پیرانی - مرتضی ستایی مختاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی تحمل شوری گیاهچههای حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه جی دار - رسول اصغری زکریا - امید سفالیان - داود حسن پناه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی تعدادی از خصوصیات سوخت های بیودیزل تهیه شده از سه نوع روغن گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید دادی - جواد ذبیحی - احمد غضنفری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی تمایز فرم درختان مادری راش توسط مارکر میکروساتلایتهای هسته ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین صالحی شانجانی - محمدحسن عصاره - محسن کلاگر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت Aegilops tauschii شمال ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوراه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حاجی کرم - محمدرضا نقوی - علیرضا طالعی - محمدجعفر اقایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی تنوع ژنتیکی در داخل جمعیت ماهی قزل آلای رنگین کمان ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولیRAPD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی افضلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی تنوع ژنتیکی در درون و بین دو نژاد اردک بومی و خاکی کامپل استان مازندران با استفاده از نشانگرRAPD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ع قبادی - ع رحیمی - ق.ا سیاح زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای باریجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای AFLP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا خونانی - محمدرضا نقوی - منصور امیدی - منیژه سبکدست
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو زراعی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ل زارعی - ک چقامیرزا - ع فرشادفر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی حضور ژنهای کد کننده شیگا توکسین (stx1,stx2 اشریشیاکولی در نمونه های مدفوعی سگ های خانگی مبتلا به اسهال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهارک اختردانش - رضا قنبرپور - محمد کارآموزیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی روابط رگرسیونی تنش شوری با جوانه زنی جنس های کدو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین افتخاری نسب - محمود خرمی وفا - سعید جلالی هنرمند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی روند تغییرات آنزیمهای آنتیاکسیدانت در مقاومت به خشکی در گیاه گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه حاتمی گیگلو - رامین حسینی - حسین عسکری - داریوش نوروزیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی فرآیند تهیۀ ذغال و استحصال روغن از تنۀ درخت خرما به طریق تجزیه حرارتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنگیس خسروانجم - احمد غضنفری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی سویه های اشریشیاکلی جدا شده از موارد آرتریت وتنوسینویت طیور گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا قنبرپور - محمود صالحی - بهادر شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی موقعیت فیلوژنتیکی دو جدایه ایرانی ویروس موزاییک خیار Cucumbermosaic virusاز فلفل و ریحان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین معصومی - نجمه شمشیری - جهانگیر حیدرنژاد - اکبر حسینی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی مولکولی انواع نژادهای گوسفند و بز ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا محمدآبادی - اعظم ترابی - نصراله پیرانی - مرتضی ستایی مختاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی میزان کالوس زایی و باززایی رقم پنبه کوکر- 312 در شرایط درون شیشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه مرادزاده - کمال قاسمی بزدی - غلامرضا بخشی خانیکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی نحوه تشکیل و تکامل خاک های واقع بر سطوح مختلف ژئومورفولوژی منطقه لوت کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاوه نورایی - محمدهادی فرپور - احمد عباس نژاد - عیسی اسفندیار پور بروجنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی نقش متابولیکی و شناسایی میکروب های شکمبه با تکنیک Real Time PCR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید دیانی - امین خضری - علی اصغر آخوندی - حدیث غفاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی و مدل سازی فرآیند تولید الکل اتیلیک از ضایعات خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مطهره واعظی زاده - احمد غضنفری مقدم - محمدحسن فولادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم به القاء کالوس در کشت جنین بالغ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا اکبری - کیانوش چقامیرزا - عزت اله فرشادفر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم نان به القاء کالوس در کشت جنین بالغ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیتا جمشیدی - عزت اله فرشادفر - کیانوش چقامیرزا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی چند شکلی و تنوع ژنتیکی پراکسیداز در جمعیت های محلی و سنتتیک یونجه زراعی Medicago sativa .L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم زرقانی - حسین محمدزاده جلالی - مصطفی ولیزاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی چند شکلی ژن FecB در گوسفندان نژاد لری _ بختیاری با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم عالی محمودی - محمدتقی نصیری - قدرت اله محمدی - ایه سادات صدر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی چندشکلی ژن GDF9 در نژاد گوسفندکردی بااستفاده از روش PCR-RFLP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آسیه قادری - خلیل میرزاده - مریم آلی محمودی - آیه سادات صدر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی ژنتیکی قطر الیاف پشم در طول در سنین مختلف گوسفند مرینوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود اسدی فوزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی کاریوتیپ جمعیتهای مختلف از گیاه دارویی Papaver dubium

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رزیتا مددی - ناهید حضرتی - رسول اصغری زکریا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی کمپلکس اصلی سازگار بافتی در دو توده نژادی خزک و دشتیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادله ایرانخواه - مسعود علی پناه - آدم ترکمن زهی - ابراهیم اکبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بهینه سازی باززایی کلزا :(Brassica napus L.) از نظر ژنوتیپ، نوع جداکشت و ترکیب هورمونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز دوستی - رضا دریکوند - سیدحسین وفایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بهینه سازی تعداد نتاج در طرح های ناتنی برای مکان یابی QTL در جوامع دامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسماعیل زاده کشکوئیه - مسعود اسدی فوزی - رضا طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بیوتکنولوژی کشاورزی گامی در جهت نیل به توسعه کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر نعیمی - غلامرضا پزشکی راد - محمد چیذری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. تأثیر روشهای مختلف استخراج چربی بر تجزیه پذیری شکمبه ای سبوس برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فرشادمقدم - محمدعلی جعفری - کاوه جعفری خورشیدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. تأثیر پنبه دانه کامل و سطح پروتئین خام بر عملکرد بره های نر کرمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید دیانی - پوریا دادور - امین خضری - الهام محبی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. تأثیر پنبه دانه کامل و سطح پروتئین خام بر قسمت های آلایشی بره های نر کرمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پوریا دادور - امید دیانی - محسن افشارمنش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. تأثیر پنبه دانه کامل و سطح پروتئین خام بر پارامتر های ساختمانی شکمبه بره های نر کرمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پوریا دادور - امید دیانی - محمد سفلایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. تأثیرات بیوتکنولوژی بر تغذیه دام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عباسی - محمدرضا محمدآبادی - محمدعلی فرقانی - مهدی بنی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. تاثیر استفاده از اطلاعات ژنوتیپی جهت نمونه گیری افراد جهت تعیین فنوتیپ بر برآورد فراسنجه های QTL

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید انصاری مهیاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تاثیر افزودن گره های ریشه یونجه به خاک بر رشد اسفناج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهین نوربخش - آزیتا خسروان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تاثیر جنسیت بر جداسازی باکتری کلستریدیوم پرفرینجنساز مدفوع گوسفندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا احسنی - محمدرضا محمدابادی - مهرداد شمس الدینی - علی اسماعیلی زاده کشکوئیه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. تاثیر سطح پروتئین خام جیره در مرحله دوم خشکی و اوایل شیردهی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید دیانی - مریم دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. تاثیر چای سبز و کامبوچا در جیر ه های بر پایه گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن افشارمنش - بهنام صادقی رونیزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. تشخیصویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک به روش RT-PCR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا احسنی - محمدرضا محمدابادی - حجت اله جعفری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. تشخیصکمپیلوباکتر ژوژنی در طیور با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد خلیلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. تشخیصگوساله های با عفونت دائمی اسهال ویروسی گوساله ها(BVDV PI) در جنوب شرق ایران با روش Erns- ELISA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد خلیلی - علی اصغر مظفری - حجت اله جعفری - احسان نصیری فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی قاسم مرادی - امید دیانی - محسن افشارمنش - رضا طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. تعیین شاخصکیفیت آب و مقایسه آن با ارزیابی بیولوژیکی در پشت سدMengkuang کشور مالزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آسیه مخلوق - حسن نصراله زاده ساروی - ون مزنا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. تعیین شرائط مطلوب تخمیر الکلی ضایعات خرما توسط ساکارومایسس سرویزیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن فولادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. تهیه آزمایشگاهی کمپوست از تفاله های ریشه گیاه شیرین بیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزیتا خسروان - شهین نوربخش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. تهیه نقشه QTL صفات وزن پیله و وزن قشر پیله کرم ابریشم Bombyx mori به روش مکان یابی فاصله ای مرکب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدضیاءالدین میرحسینی - بابک ربیعی - پیام پتکی - سیدبنیامین دلیرصفت
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. تهیه و کاربرد کاوشگرPTA71 در شناسایی نواحی ریبوزومی ژنوتیپهای تریتی پایرم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره پورفریدونی - حسین شاهسوندحسنی - امین باقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. جداسازئ و کلونینگ ژن انتقال دهنده هگزوز 2 از ساکارومایسیس سرویزیه ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صالح امیری - محمدحسن فولادی - غلامرضا شریفی سیرچی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. رابطه بین ذخیره بذر و مقاومت به شوری و خشکی فیزیولوژیک در ژنوتیپهای تریتیکاله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید جلالی هنرمند - نحله آذری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. روشهای ساخت و مکانیسم تشکیل وزیکولهای لیپیدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام صالحیان - محمدرضا محمدابادی - محمدرضا مظفری - مهدیه شجاعی باغینی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. شناسائی چند شکلی ژن گرلین و ارتباط آن با صفت وزن بدن در مرغان بومی مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فخرالدین فلاحتی - قدرت اله رحیمی میانجی - هادی سیاح زاده - زربخت انصاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. شناسائی ژنهای کد کننده عوامل حدت در جدایه های اشریشیاکلی از موارد مرگ جنینی در مزارع پرورش کبک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن شیبانی - رضا قنبرپور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. شناسایی ایمونوهیستوشیمیایی مارکرهای سلولی در تشخیصقطعی گانگلیونوروما در یک گاو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا خیراندیش - مسعود سامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. شناسایی ترکیب های شیمیایی و بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس رزماری Rosmarinus officinalis L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مقتدر - آرمیتا فرهمند - عبدالرضا ایرج منصوری - حسن سالاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. شناسایی سریع ارقام و لاینهای برنج حامل ژنهای مقاومت به بلاست با استفاده از نشانگرهای مولکولی اختصاصی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا احمدی خواه - ا احمد - م میرعرب - ح غفاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. شناسایی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با استفاده از روشهای ملکولی مرسوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معین ایزدی - محمدحسن فولادی - غلامرضا شریفی سیرچی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. شناسایی پاتوتایپ نکروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در لاشه گاو وگوسفند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود سامی - رضا قنبرپور - شهروز حاج غنی - فاطمه موحدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. شناسایی چند شکلی در ناحیه اگزون و اینترون 4 ژن بتالاکتوگلوبولین و ارتباط آن با صفت پروتئین شیر در گاوهلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ربیع رهبر - قدرت رحیمی - زربخت انصاری - مصطفی رضایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. شناسایی چند شکلی در ناحیه پروموتور ژن گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن با صفت پروتئین شیر در گاو هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ربیع رهبر - قدرت رحیمی - زربخت انصاری - فخرالدین فلاحتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. شناسایی چند شکلی ژن بتالاکتوگلوبولین و ارتباط آن با صفت چربی شیر در گاو هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ربیع رهبر - قدرت رحیمی - زربخت انصاری - میلاد نیکخو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. شناسایی چند شکلی ژن گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن با صفات چربی و مقدار تولید شیر در گاو هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ربیع رهبر - قدرت رحیمی - زربخت انصاری - ایوب فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. شناسایی ژنهای کمی کنترلکننده تحمل به شوری در مرحله رویشی و زایشی برنج با استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان قاسم خانی - قاسم محمدی نژاد - رضیه زارع
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. طراحی فیلترهای زیستی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. طراحی و ساخت استاتوربمنظور تسریع تخمیر استوباکترها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن فولادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. غدد میزبان اسپرم در مرغهای تخمگذار لگهورن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فروغ السادات منصوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. غربالگری گله های شیری کرمان از نظر حضور BVDV RNA با روش RT-PCR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد خلیلی - فاطمه دره گیرائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. فرآیند تولید انرژی از ضایعات طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. قدرت تشخیص QTL در جمعیتی غیرخویشاوند با انتخاب جهت تعیین فنوتیپ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید انصاری مهیاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. متالوپروتئینازهای زمینهای و کاربرد آنها در شناسایی آسیبهای پاتولوژیکی ناشی از آسیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آمنه بیگی هرچگانی - حمیدرضا رحمانی - محمدعلی ادریس - نفیسه نیلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. مطالعه ارزش تغذیه ای خرمای کامل ضایعاتی بر عملکرد جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه شهسواری - محمدسالار معینی - محسن افشارمنش - امید دیانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. مطالعه بافت شناختی لوزالمعده در جوجه های 6 هفته ای نژاد لگهورن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فروغ السادات منصوری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. مطالعه بافت شناختی لوزه سکومی در جوجه های 6 هفته ای نژاد لگهورن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فروغ السادات منصوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. مطالعه تأثیر پروبیوتیک ایکوسایل بر قابلیت هضم آزمایشگاهی سیلاژ ذر ت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدوحید سیددرازگیسو - محمدعلی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاک های مخروط افکنه گیودری رفسنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ایران نژاد پاریزی - محمدهادی فرپور - مجید محمودابادی - احمد عباس نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. مطالعه فرآینداسپرماتوژنزتحت شرایط تنش حرارتی درگوسفندان نر نژاد کرمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی فرقانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. مطالعه مقایسه ای خاصیت گیاه پا لایشی گیاهان اسفناج ، ترب ، ترشک وچغندر علوفه ای نسبت به سدیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذر مرشدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. مطالعه ژنهای کنترلکننده تحمل به شوری در مرحله گیاهچهای در برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم محمدی نژاد - راکش کومارسینگ - گلن گریگوریر
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. معرفی روش Real Time PCR ومقایسه آن با PCR معمولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید پسندیده - حامد خراتی کوپایی - محمدرضا محمدابادی - محمد سفلایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. معرفی چند شکلی ژنهای کاندیدا در برنامه نوین اصلاح نژاد طیور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رودباری - مسعود علی پناه - مصطفی یوسف الهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. مقایسه سه نشانگر مولکولی RAPD و rep-PCR ،ISSR در بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های Sclerotinia sclerotiorum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام کریمی - ناصر صفایی - مسعود شمس بخش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. مقایسه میزان جذب وانتقال عناصر سمی بر ، مس و روی موجود در پساب صنایع مس به وسیله گیاهان کلزا، کیسه چوپان و.شاهدانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذر مرشدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. مهندسی ژنتیک و تغذیه دام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بنی اسدی - محمدرضا محمدابادی - محمد سفلایی - محمد عباسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. مکانیابی ژنهای کنترل کننده صفات وابسته به تحمل به خشکی در گندم نان (triticumaestivum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله عبدالشاهی - منصور امیدی - علیرضا طالعی - بهمن یزدی صمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. نقش عوامل هورمونی در کالوسزایی ریز نمونه تخمک پنبه (Gossypiumsp) در شرایط درون شیشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده خندان - کمال قاسمی بزدی - رضا بزرگی پور - محمود خسروشاهلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. واکسنهای زنده باکتریایی با ایجاد سلولهای نوترکیب مهندسی شده پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسینعلی ساسان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. وضعیت آلودگی هیدروکربورهای نفتی در اکوسیستم دریای خزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن نصراله زاده ساروی - حوریه یونسی پور - سیدابراهیم واردی - سلیمان غلامی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. پلی مورفیسم ژن کالپاستاتین در گو سفند کرمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه هاوشکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. ژنوتایپینگ سویه های پاتوژن اشریشیاکلی جدا شده از مزارع پرورش بلدرچین درکرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود صالحی - رضا قنبرپور - دلارام ارجمند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. کاربرد بیونانوفناوری درحوزه های مختلف علوم و صنایع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. کاربرد تکنیک RT-PCR در تشخیص سویه های ویروس FMD در استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حسنی درخشان - همایون مهروانی - مجید عزت خواه - مهرداد شمس الدینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. کاربرد فناوری ژنومیکس در بهبود کیفیت گوشت حیوانات اهلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد خراتی کوپایی - مجید پسندیده - علی اسماعیل زاده کشکوئیه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. کاربرد مهندسی ژنتیک در اصلاح دام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم شجاعی - محمدرضا محمدآبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی ژنوم حیوانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم شجاعی - محمدرضا محمدآبادی - احمد آیت الهی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. کاربرد کشت بافت در گزینشبرای تحمل شوری در عدس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید حضرتی - رزیتا مددی - رسول اصغری زکریا - امید سفالیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. کاربردهای فناوری ریزآرایهها (Microarray) در ژنتیک و اصلاح نژاد دام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا احسنی - محمدرضا محمدابادی - حجت اله جعفری - روح اله علینقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. کنترل بیولوژیک عامل بیماری اسکب خوشه گندم در شرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم بهارلویی - غلامرضا شریفی سیرچی - غلامحسین بنجار شهیدی - مهین صفایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. کودهای زیستی توانی برتحول جدید دربیوتکنولوژی خاک های پسته خیزاستان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین معصومی - محمدمهدی امینایی - غلامرضا شریفی سیر چی - عبدالکریم طبیبی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. گزارش فعالیت کیتینازی سوش ایرانی Streptomyces olivaceus جدا شده از خاکهای کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم بهارلویی - غلامرضا شریفی سیرچی - غلامحسین بنجار شهیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. Isolation and Pathogenicity Assay of Aeromonas hydrophila in Fish

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Sasan Hosseinali
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. Isolation, Cloning and Identification of miR165a of Brassica juncea

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ramin Mahmoud Reza - Das Sandip
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. Oxidative Stress and Leaf Senescence

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Sedigheh Hatami Gigloo - Azim Akbarzadeh - Hossein Askari - Dariush Norouzian
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. Properties and effect of NaCl-salinity on Wheat SSPnuclease activation during development tolerant and sensitive seedling

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Sedigheh Hatami Gigloo - Ramin Hosseini - Hossein Askari - Dariush Norouzian
تعداد صفحات مقاله: 8
پشتیبانی