ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
سال برگزاری: 1385    تعداد صفحات: 958
تعداد مقالات کنفرانس: 56  تعداد مشاهده چکیده: 47808
کد COI این کنفرانس: IPIS16
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 63 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

نمایش و دانلود مقالات PDF شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آموزه های سازمان شانگهای برای همکاری امنیتی درمنطقه خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرمحمد حاجی یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ابعاد امنیتی سیاست تجاری جدید آمریکا در منطقه خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صباغیان
تعداد صفحات مقاله: 31
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. استراتژی اسرائیل در سایه طرح آمریکا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالقادر مصطفی محمدی - محمود حیدری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. افزایش حضور چین در معاملات اقتصادی و نظامی خلیج فارس و تاثیر آن بر مسائل سیاست خارجی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید بزرگمهری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اقتصاد سیاسی نوین امنیت در خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین پوراحمدی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. امنیت در منطقه خلیج فارس: رویکردهای نظریه ای و بازتاب آنها در سیاستهای منطقه ای و فرامنطقه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام مستقیمی
تعداد صفحات مقاله: 34
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ایالات متحده امریکا و سیاست موازنه قدرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خضرعباس عطوان - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ایران و بدیل راهبردی .... قاره پیر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعبداله محمد - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ایران، دریای مازندران و بحران انرژی در خلیج فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعبداله محمد - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. تاثیر اشغال عراق بر آموزه امنیتی آمریکا درمنطقه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا مومن زاده
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. تاثیر خروج نیروهای امریکایی از عراق بر صلح و ثبات منطقه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خرم
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. تاثیر قدرت هسته ای ایران بر ترتیبات امنیتی منطقه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیز جبرشیال - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. تحلیل بحرانها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا پیشگاهی فرد - عباس علیپور
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. تحول در مفهوم امنیت و جایگاه کشورهای خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدقاسم محب علی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ترتیبات امنیتی نئومحافظه کاران آمریکا د رخلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو قلی پور بختیاریان
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. جایگاه خلیج فارس در مناسبات ژئواکونومی جهانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا احمدی پور - هادی ویسی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. جایگاه عراق جدید در سیاست خارجی ایران : رویکردهای نظری و بررسی سطوح تحلیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیهان برزگر
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. خلیج فارس : تحول درمفهوم امنیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی امامی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. خلیج فارس؛ چرائی استراتژی جدید آمریکا و متغیرهای تاثیرگذار (دیدگاه غربی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا آیتی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. روابط آمریکا - اروپا در چارچوب طرحهای آمریکا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیز رشید الدینی - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. روابط ایران با کشورهای عربی خلیج فارس: چشم اندازهای آینده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین حافظیان
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. روندهای سیاسی جدید و آینده روابط عراق و ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اردشیر سنائی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ریشه های واگرایی و عوامل مشوق همکاری در خلیج فارس : بررسی نقش محوری نفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا قوام ملکی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. سازوکارهای منطقه گرایی و روند صلح سازی در خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سیمبر
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. سیاستهای آمریکا در منطقه و پیامدهای آن بر جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا بردبار
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. سیاستهای دموکراسی خواهی امریکا درمنطقه خلیج فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی امانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. شاخصهای تغییر در سیاست آمریکا برای امنیت خلیج فارس بعد از اشغال عراق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اشرف محمد عبدالحمید کشک - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. ضعف ساختار شورای همکاری خلیج فارس و گفتمان امنیتی حاکم بر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. عراق در سیاست ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیماالقره غولی - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. عراق: دموکراسی سازی، مذهب، و آینده نظام حکومت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجعفر جواد
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. عوامل موثر در همکاریهای امنیتی - دفاعی ایران و کشورهای خلیج فارس: یک بررسی عینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیژن اسدی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. مفهوم ژئواکونومی و نظامی امنیتی جدید خلیج فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزت اله عزتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. منطق و مبنای استراتژی های نوین امنیتی خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجواد امام جمعه زاده - مجتبی تویسرکانی
تعداد صفحات مقاله: 31
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. منطقه گرایی در خلیج فارس: جستاری بر حاکم کردن گفتمان اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانشیر منصوری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. نفت و گاز: همکاری راهبردی کشورهای منطقه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. نقش متقابل ثبات و امنیت در خلیج فارس و افغانستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدامین وکیلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. هژمونی ناقص و معمای امنیتی خلیج فارس در دوران منازعات نامتقارن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم متقی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. پیامدهای سیاست جدید آمریکا در خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد صدر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. کوچیدن بین المللی و رخنه ی آن بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج افشار سیستانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. A New Persian Gulf Security Structure

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Kenneth Katzman
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. EU Policy and US Strategy Towards the Persian Gulf Region: Different Approaches for a Common Goal

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Michele Brunelli,
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. European Security Architecture: An Appropriate Model for Persian Gulf Security Arrangements?

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Vahid Karim
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. Forging a New Security Order for the Persian Gulf

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Michael Ryan Kraig - Stanley Foundation,
تعداد صفحات مقاله: 40
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. Involving India in the Moscow-Tehran-Beijing Strategic Triangle in the Persian Gulf

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:P. Periakaruppan
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. Iran and Iraq in the Regional Security Structure after the 2003 Invasion of Iraq

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Wang Bo
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. Iraq’s Democratization, Religion and Future System of Government

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Cheng Xingyuan
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. Not a Popular Decision: Japan’s Ground Self Defense Force Goes to Iraq

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Kazuo Takahashi
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. Oil and Security in Regional and International Calculations

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Nagwa Abdallah Nour
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. Persian Gulf Oil Security: Development & Security Ramifications for the Asia-Pacific

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Henelito A. Sevilla - Jr. Philippines
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. Security Integration through the Persian Gulf Cooperation Council

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mansoor Akbar Kundi,
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. The Asia-Pacific Region and Persian Gulf Energy Security

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahboubeh Sadeghi-Nia
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. The Democratization of Iraq: Ukraine’s Unexpected Contribution

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Roman Petyur,
تعداد صفحات مقاله: 29
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. The Indo-Iranian Gas Pipeline Project: A Strategic Perspective

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:NAVED JAMAL - Zakir Husain,
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. The Social Epistemology of Security in the Persian Gulf: Global Disorder and Order

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Abdulazeez Yusuf,
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. US Geo-strategic Imperatives in the Persian Gulf Region: Is Iran a Missing Link?

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Dario Kuntic, - Croatia
تعداد صفحات مقاله: 17
پشتیبانی