ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
سال برگزاری: 1385    تعداد صفحات: 958
تعداد مقالات کنفرانس: 56  تعداد مشاهده چکیده: 52194
کد COI این کنفرانس:IPIS16
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 71 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

نمایش و دانلود مقالات PDF شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آموزه های سازمان شانگهای برای همکاری امنیتی درمنطقه خلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیرمحمد حاجی یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ابعاد امنیتی سیاست تجاری جدید آمریکا در منطقه خلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی صباغیان
تعداد صفحات مقاله: 31
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. استراتژی اسرائیل در سایه طرح آمریکا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالقادر مصطفی محمدی - محمود حیدری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. افزایش حضور چین در معاملات اقتصادی و نظامی خلیج فارس و تاثیر آن بر مسائل سیاست خارجی ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید بزرگمهری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اقتصاد سیاسی نوین امنیت در خلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین پوراحمدی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. امنیت در منطقه خلیج فارس: رویکردهای نظریه ای و بازتاب آنها در سیاستهای منطقه ای و فرامنطقه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهرام مستقیمی
تعداد صفحات مقاله: 34
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ایالات متحده امریکا و سیاست موازنه قدرت


سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خضرعباس عطوان - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ایران و بدیل راهبردی .... قاره پیر


سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعبداله محمد - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ایران، دریای مازندران و بحران انرژی در خلیج فارس


سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعبداله محمد - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. تاثیر اشغال عراق بر آموزه امنیتی آمریکا درمنطقه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا مومن زاده
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. تاثیر خروج نیروهای امریکایی از عراق بر صلح و ثبات منطقه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی خرم
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. تاثیر قدرت هسته ای ایران بر ترتیبات امنیتی منطقه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عزیز جبرشیال - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. تحلیل بحرانها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا پیشگاهی فرد - عباس علیپور
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. تحول در مفهوم امنیت و جایگاه کشورهای خلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدقاسم محب علی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ترتیبات امنیتی نئومحافظه کاران آمریکا د رخلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرزو قلی پور بختیاریان
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. جایگاه خلیج فارس در مناسبات ژئواکونومی جهانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا احمدی پور - هادی ویسی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. جایگاه عراق جدید در سیاست خارجی ایران : رویکردهای نظری و بررسی سطوح تحلیل

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کیهان برزگر
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. خلیج فارس : تحول درمفهوم امنیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدعلی امامی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. خلیج فارس؛ چرائی استراتژی جدید آمریکا و متغیرهای تاثیرگذار (دیدگاه غربی)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا آیتی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. روابط آمریکا - اروپا در چارچوب طرحهای آمریکا

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عزیز رشید الدینی - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. روابط ایران با کشورهای عربی خلیج فارس: چشم اندازهای آینده

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدحسین حافظیان
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. روندهای سیاسی جدید و آینده روابط عراق و ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اردشیر سنائی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ریشه های واگرایی و عوامل مشوق همکاری در خلیج فارس : بررسی نقش محوری نفت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا قوام ملکی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. سازوکارهای منطقه گرایی و روند صلح سازی در خلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا سیمبر
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. سیاستهای آمریکا در منطقه و پیامدهای آن بر جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمدرضا بردبار
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. سیاستهای دموکراسی خواهی امریکا درمنطقه خلیج فارس


سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی امانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. شاخصهای تغییر در سیاست آمریکا برای امنیت خلیج فارس بعد از اشغال عراق

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اشرف محمد عبدالحمید کشک - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. ضعف ساختار شورای همکاری خلیج فارس و گفتمان امنیتی حاکم بر آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. عراق در سیاست ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیماالقره غولی - نبی اله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. عراق: دموکراسی سازی، مذهب، و آینده نظام حکومت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجعفر جواد
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. عوامل موثر در همکاریهای امنیتی - دفاعی ایران و کشورهای خلیج فارس: یک بررسی عینی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بیژن اسدی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. مفهوم ژئواکونومی و نظامی امنیتی جدید خلیج فارس


سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عزت اله عزتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. منطق و مبنای استراتژی های نوین امنیتی خلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدجواد امام جمعه زاده - مجتبی تویسرکانی
تعداد صفحات مقاله: 31
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. منطقه گرایی در خلیج فارس: جستاری بر حاکم کردن گفتمان اقتصادی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جهانشیر منصوری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. نفت و گاز: همکاری راهبردی کشورهای منطقه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: همایون مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. نقش متقابل ثبات و امنیت در خلیج فارس و افغانستان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدامین وکیلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. هژمونی ناقص و معمای امنیتی خلیج فارس در دوران منازعات نامتقارن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم متقی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. پیامدهای سیاست جدید آمریکا در خلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمد صدر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. کوچیدن بین المللی و رخنه ی آن بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خلیج فارس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایرج افشار سیستانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. A New Persian Gulf Security Structure

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Kenneth Katzman
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. EU Policy and US Strategy Towards the Persian Gulf Region: Different Approaches for a Common Goal

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Michele Brunelli,
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. European Security Architecture: An Appropriate Model for Persian Gulf Security Arrangements?

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Vahid Karim
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. Forging a New Security Order for the Persian Gulf

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Michael Ryan Kraig - Stanley Foundation,
تعداد صفحات مقاله: 40
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. Involving India in the Moscow-Tehran-Beijing Strategic Triangle in the Persian Gulf

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: P. Periakaruppan
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. Iran and Iraq in the Regional Security Structure after the 2003 Invasion of Iraq

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Wang Bo
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. Iraq’s Democratization, Religion and Future System of Government

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Cheng Xingyuan
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. Not a Popular Decision: Japan’s Ground Self Defense Force Goes to Iraq

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Kazuo Takahashi
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. Oil and Security in Regional and International Calculations

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Nagwa Abdallah Nour
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. Persian Gulf Oil Security: Development & Security Ramifications for the Asia-Pacific

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Henelito A. Sevilla - Jr. Philippines
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. Security Integration through the Persian Gulf Cooperation Council

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mansoor Akbar Kundi,
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. The Asia-Pacific Region and Persian Gulf Energy Security

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Mahboubeh Sadeghi-Nia
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. The Democratization of Iraq: Ukraine’s Unexpected Contribution

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Roman Petyur,
تعداد صفحات مقاله: 29
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. The Indo-Iranian Gas Pipeline Project: A Strategic Perspective

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: NAVED JAMAL - Zakir Husain,
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. The Social Epistemology of Security in the Persian Gulf: Global Disorder and Order

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Abdulazeez Yusuf,
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. US Geo-strategic Imperatives in the Persian Gulf Region: Is Iran a Missing Link?

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1385
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Dario Kuntic, - Croatia
تعداد صفحات مقاله: 17
پشتیبانی