ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: نور - دانشگاه تربيت مدرس
سال برگزاری: 1389    تعداد صفحات: 719
تعداد مقالات کنفرانس: 97  تعداد مشاهده چکیده: 95658
کد COI این کنفرانس:ESNC04
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 303 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 17

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب

نمایش و دانلود مقالات PDF چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. اثر سدهای اصلاحی بر تلهاندازی و توزیع مکانی بار معلق(مطالعه موردی: حوزه آبخیز وطنا، استان گلستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عطااله کلارستاقی - مجید بازدار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ارائه روشی برای طبقه بندی سریع فرسایش خاک در مطالعات توجیهی در جهت توسعه پایدار در حوزه آبخیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر جمالی - اعظم حاجی مومن - صدیقه زارع کیا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارتباط مقاومت خاک سطحی با برخی خصوصیات خاک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهلچای استان گلستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهناز زارع خورمیزی - علی نجفی نژاد - نادر نورا - عطااله کلارستاقی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز نسیمآباد، شمال غرب شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم رحیمی - مجید صوفی - حسن احمدی - سیدمسعود سلیمان پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارزیابی مدل فرآیندی WEPP در برآورد فرسایش شیاری با استفاده ازشبیه سازی رواناب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید محمود آبادی - امیرحسین چرخابی - حسن روحی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارزیابی و مقایسه مدل آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز چهلچای، گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم کریمی سنگ چینی - مجید اونق - امیر سعدالدین - علی نجفی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارزیابی وضعیت تکنولوژی وتیورگراس به عنوان ابزار کنترل فرسایش و رسوب دراراضی لسی شرق استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدخلاق میرنیا - ابوطالب قزلسفلو - مشهدقلی مارامایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارزیابی کارایی مدل فیزیکی LISEM به منظور برآورد سیل در حوضه معرف وزوجی کچیک استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آی ناز کلته - واحد بردی شیخ - امیر سعدالدین - نادر نورا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارزیابی کارایی مدلهای تخمین نفوذ نسبت به آب حاوی غلظتهای مختلف رسوب رسی و سیلتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی بروغنی - منصور پاره کار - مجید طایی سمیرمی - سیدخلاق میرنیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی کارایی منحنی سنجه رسوب در حوزه آبخیز معرّف خامسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحمیدرضا صادقی - سمیه فضلی - عبدالواحد خالدی درویشان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. امکان سنجی برآورد رسوب رگبارها با استفاده از مدل AOF

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محبوبه کیانی هرچگانی - پری سعیدی - سیدحمیدرضا صادقی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. برآورد عامل فرسایشپذیری بر اساس مدل RUSLE در بخشی از خاکهای آهکی شمالغرب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا واعظی - حسین علی بهرامی - سیدحمیدرضا صادقی - محمدحسین مهدیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. برآورد فرسایش بادی با کمک روش IRIFR.E.A

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: خدیجه ابراهیمی درچه - مجتبی جنت رستمی - محبوبه جلالی - آذین جعفریان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل اراضی مارنی خواجه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدابراهیم صادق زاده - جمشید یاراحمدی - سیامک ساعدی - محمدطاهر نظامی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول آبشکن در کاهش فرسایش کنارهای رودخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهاره سادات موسوی - مجتبی صانعی - علی سلاجقه - بهارک معتمدوزیری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. بررسی آستانه توپوگرافی وقوع فرسایش آبکندی در شهرستان دره شهر استان ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بنفشه یثربی - فرهاد نورمحمدی - مجید صوفی - سیدحمیدرضا صادقی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. بررسی اثر اندازه و دانسیته بر تنش برشی بحرانی ذرات تحت شرایط جریان کم عمق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بیژن راعی - حسین اسدی - سیدعلی موسوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی ارتباط بین برخی فاکتورهای محیطی مؤثر بر تولید رواناب و رسوب دراراضی رها شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سهیلا آقابیگی امین - حمیدرضا مرادی - بختیار فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی امکان جایگزینی دادههای صحرایی-آزمایشگاهی با برخی از دادههای مبناء در مدل فرسایش خاک مورگان، مورگان و فینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالقاسم دادرسی سبزوار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی تاثیر انواع کاربری اراضی بر گسترش آبکندها در برخی مناطق استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید صوفی - سیدمسعود سلیمان پور - مهرناز نیک نام
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی تاثیر شیب دامنه بر تلفات خاک در کاربریهای مرتع و دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا سکوتی اسکویی - داود نیکامی - نادر قائمیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی تاثیر ویژگیهای حوزه آبخیز بر گسترش آبکندها در منطقه فداغ لارستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمسعود سلیمان پور - مجید صوفی - حسن احمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی تاثیر ویژگیهای خاک سطحی بر گسترش طولی آبکندها در اقلیمهای مختلف استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمسعود سلیمان پور - مجید صوفی - حسن احمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی توالیهای رسوبی پهنه ساحلی استان خوزستان با استفاده از GIS و RS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریبرز سوزنگر - محمدرضا غریب رضا - فریدون سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی توان انتقال رسوب در رودخانه کرج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی سلاجقه - ابراهیم رحمانی - ابوالحسن فتح آبادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی حساسیت واحدهای زمینشناسی به فرسایش بادی در دشت شمسآباداردستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه شهبازی - خدیجه ابراهیمی درچه - مجتبی جنت رستمی - محبوبه جلالی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی خصوصیات اقلیمی و مورفولوژیکی آبکندها و اثرات ناشی از آن در اراضی زراعی و مرتعی استان کهگیلویه و بویراحمد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اردشیر شفیعی - علی ملایی - مجید صوفی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی درجه سختی و میزان فرسایشپذیری ذاتی واحدهای زمینشناسی درحوضه سد کمالصالح استان مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی مرادیان - رضا عظیمی - مجتبی مرادی - علی نجفی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی رابطه اقلیم، وسعت عرصه خندقی و خصوصیات ریخت شناسی خندق دراستان مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر داودی راد - مجید صوفی - ابوالفضل نجیمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی روابط بین انرژی جنبشی- شدت باران در ایستگاه سینوپتیک شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید صوفی - زهرا ابوالوردی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی روابط دبی جریان و دبی رسوب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو استان گلستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی نجفی نژاد - مجتبی محمدی - سولماز خزائی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی صحرایی شیب حد برای تعیین فاصله بندهای اصلاحی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر عباسی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی عوامل موثر بر طبقه بندی مارن های استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا سکوتی اسکویی - ابراهیم بروشکه
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی عوامل موثر بر وقوع فرسایش خندقی حوضه طرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا عرب قشقایی - داود نیک کامی - صمد شادفر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی عوامل موثر خاک سطحی و شیب بر حجم فرسایش آبکندی در استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمسعود سلیمان پور - مجید صوفی - حسن احمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی فرسایش و رسوبزائی واحدهای سنگشناسی در زیر حوضه های تالاب انزلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا بیات - محسن شریعت جعفری - علی جعفری اردکانی - امیر سررشته داری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی فرسایشپذیری بر مبنای ویژگیهای ذاتی سنگ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسین آباد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اصغر فرج الهی - خالد اوسطی - سعید خضری - حسین پوزش
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی مدیریت پوشش گیاهی و چرای دام در فرسایش خاکهای لسی منطقه چناران در مراوه تپه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین اعتراف - عبدالرسول تلوری - محمدرضا جوادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی مقدار رسوب گذاری و تغییرات مکانی آن در ایستگاه پخش سیلاب برآبخوان پلدشت آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا سکوتی اسکویی - محمدحسین مهدیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی میزان دبی و جهت انتقال رسوبات تپههای ماسهای(مطالعه موردی: جاسک)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طیبه مصباح زاده - حسن احمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی نقش بافت خاک در رسوبزایی آبکندهای منطقه چشمه سرده الشتر،لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طاهر فتح الهی - کریم سلیمانی - عطااله کلارستاقی - محمود حبیب نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی نقش کاربری اراضی بر فرسایش خندقی (مطالعه موردی : شهرستان دلیجان، استان مرکزی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر داودی راد - صمد شادفر - حشمت اله آقارضی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی نقش کمی وکیفی آبهای زیرزمینی و فرسایش بادی در بیابانزایی حوزه رودخانه شور به روش فائو ویونپ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین گلبابایی - رضا حبیبی - عباس عطاپور فرد - عظیم شیردلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی وضعیت فرسایش در رودخانههای استان کردستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین خالدیان - احد حسینی - ناصح قادری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی پسرفت خاک با ترکیب GLASOD با Geopedology و TMU

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهرام امیدواری - داود نیک کامی - عبدالرحمن برزگر - محمدحسن مسیح ابادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی برای پهنهبندی خطر زمینلغزش در بخشی ازحوزه آبخیز هراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا مرادی - علیرضا سپهوند - پرویز عبدالمالکی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. تأثیر اشکوب زیرین درختان جنگلی در کاهش فرسایش خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمزه نور - سیدخلاق میرنیا - مجید خزایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. تحلیل رسوبنگارهای حوزه آبخیز جنگلی کجور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدباقر رئیسی - سیدحمیدرضا صادقی - حمزه نور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. تعیین ابعاد رسوبگذاری جریان واریزه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدابراهیم بنی حبی - آذر عربی - سیدامین اصغری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. تعیین سهم زیر حوضه ها درمیزان رسوب ورودی به دریاچه مهارلو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحمید مصباح - آهنگ کوثر - محمد زارع - فریدون قدیمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. تعیین شدت فرسایش بادی در جنوب غرب بستان با استفاده از مدل ICD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هدی سبهانی - اکرم السادات اندرامی - سیاوش کیارش - آرش ملکیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. تعیین عوامل مؤثّّر در تولید رسوب ناشی از تلفات خاک مراتع مناطق خشک شمال شرق کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبدالصالح رنگ آور - علی گزانچیان - علی اکبر عباسی - سیدهاشم حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. تعیین فاصله بهینه سد های اصلاحی(مطالعه موردی: سد های اصلاحی دامنه های شیرکوه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدابراهیم بنی حبیب - محمودی پیری اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. تعیین نرخ رسوبگذاری در تالاب انزلی با استفاده از ایزوتوپ کربن 14

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم زارع خوش اقبال - فریدون غضبان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. تغییرات زمانی روانآب و رسوب در تیمار مرتع طی تابستان و پاییز 1388

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحمیدرضا صادقی - زهرا سلیمانخانی - سیدخلاق میرنیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. تهیه نقشه اشکال فرسایش آبی و بررسی پتانسیل رسوبدهی در منطقه همت آبادخراسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آذین جعفریان - منیر طباطبایی زاده - مجتبی جنت رستمی - حمزه بدیعی نامقی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. دبی مؤثر انتقال رسوبات معلّق در حوزه آبخیز جنگلی کجور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی رستمی - سیدحمیدرضا صادقی - مهدی وفاخواه
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. رسوبات معلق انتقال دهنده عناصر غذایی و مواد آلی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمزه نور - سیدخلاق میرنیا - محمدباقر رئیسی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. شبیهسازی توزیع مکانی فرسایش خاک و رسوب در مقیاس حوزه آبخیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین زینی وند
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. شبیهسازی عددی آبشستگی اطراف آبشکنهای سرکج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمانه نبی بخش - امیراحمد دهقانی - عبدالرضا ظهیری - موسی حسام
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. عملکرد روش حد وسط دسته ها در بهبود روابط ماهانه سنجه رسوب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحمیدرضا صادقی - پری سعیدی - محمدباقر رئیسی - حمزه نور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. مؤثرترین پایه زمانی شد ت باران در تبیین رسوب رگبار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا غلامی - سیدحمیدرضا صادقی - عبدالواحد خالدی درویشان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. مدل سازی کمی فرسایش آبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن ملکی - حسن احمدی - محمد جعفری - جمال قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. مدل منطقهای شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین رسوبدهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدابراهیم بنی حبی - احسان امامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. مدلسازی زمین لغزشهای سطحی با تاکید بر اثر شکل شیب و پروفیل طولی دامنه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی طالبی - محمدتقی دستورانی - علیرضا نفرزادگان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. مشخصات حفره آبشستگی پائین دست سازه ترکیبی دریچه و سرریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: امیراحمد دهقانی - حمید بشیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. مقایسه برخی خصوصیات خاک در دو موقعیت بالا و پایین دامنه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا مرادی - محمد بخشی تیرگانی - سیدحمیدرضا صادقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. مقایسه توانایی خاک کاربریهای مرتع و دیمزار در تولید رواناب و رسوب در دوفصل تابستان و پاییز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد بخشی تیرگانی - حمیدرضا مرادی - سیدحمیدرضا صادقی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. مقایسه رسوب تولیدی در خاکهای تحت پوشش کاربریهای جنگل، زراعی و باغ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی آزموده - عطااله کلارستاقی - کریم سلیمانی - قربان وهاب زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و روش منحنی سنجهرسوب جهت برآورد باررسوب در رودخانه شاپور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صغری بردستانی - غلامحسین اکبری - محمد گیوه چی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. مقایسه روش های کاهش رسوب ناشی از فرسایش آبکندی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزاده مهدی پور - مجید صوفی - محسن بنی اسدی - رضا بیات
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. مقایسه منحنیهای سنجهرسوب معلق فصلی و بار معلق ماهانه در تعدادی ازرودخانههای استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی نجفی نژاد - اکبر بابایی - ابراهیم صنیعی - عمران محمودی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. مقایسه میزان تولید روانآب و فرسایش خاک در تیمارهای جنگلی بکر و تخریب-شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید خزایی - سیدحمیدرضا صادقی - سیدخلاق میرنیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. مقایسه چند روش آمارگیری نمونه ای در برآورد تولید رسوب رودخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود عرب خدری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. مقایسه کارایی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون چند متغیره و سنجه-رسوب در برآورد بار معلق رودخانه هراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیرکو ابراهیمی محمدی - مهدی وفاخواه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. میزان تولید رواناب و رسوب در واحدهای کاری حوزه آبخیز فشند؛ در مقیاس شبیهسازباران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا شیخ ربیعی - سادات فیض نیا - حمیدرضا پیروان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. نقش آتشسوزی مرتع بر تغییرپذیری روانآب و رسوب نقش آتشسوزی مرتع برتغییرپذیری روانآب و رسوب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: راضیه غلامی - سیدحمیدرضا صادقی - سیدخلاق میرنیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. نقش برداشت معدن شن و ماسه در تغییر محتوی فلزات سنگین همراه رسوبات معلق در رودخانه کجور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدحمیدرضا صادقی - محبوبه کیانی هرچگانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. نقش نفوذپذیری خاک در فرسایش تونلی در جنوب استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل سهیلی - سیدحمیدرضا صادقی - مجید صوفی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از تلفیق مدلهایAHP و تراکم سطح

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمیدرضا مرادی - مجید محمدی - حمیدرضا پورقاسمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. پهنهبندی فرسایشپذیری از دیدگاه زمینشناسی، حوزه آبخیز طالقان زیرحوضه زیدشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا عبداللهی - سادات فیض نیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. پیشبینی اثرات سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی بر خطر فرسایش بادی(مطالعه موردی: دشت مراوه تپه، استان گلستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمانه افتخاری اهندانی - نادر نورا - داود اخضری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. کارایی ضایعات بهره برداری جنگل در کاهش فرسایش خاک مسیرهای چوبکشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بردی محمد آق ارکاکلی - اکبر نجفی - سیدحمیدرضا صادقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. کاربرد روش آنالیز ناحیهای در برآورد رسوب معلق سالانه(مطالعه موردی: حوضه سد کمالصالح استان مرکزی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی مرادیان - علی نجفی نژاد - مجتبی مرادی - جواد وروانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. کاربرد مدل GIS و SWFM در شبیه سازی انتقال رسوب توسط رواناب سطحی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالقاسم دادرسی سبزوار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. گرانولومتری و نامگذاری رسوبات به روش فولک(مطالعۀ موردی: محدوده سد طالقان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا کاشی زنوزی
تعداد صفحات مقاله: 7
پشتیبانی