ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - انجمن کامپیوتر ایران, انجمن كامپيوتر
سال برگزاری: 1388    تعداد صفحات: 1791
تعداد مقالات کنفرانس: 302  تعداد مشاهده چکیده: 436178
کد COI این کنفرانس: CSICC15
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 580 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 44

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. AFSA-LA: یک مدل جدید برای بهینه سازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دانیال یزدانی - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. Aut-BLEU: سیستم ارزیابی ترجمه ی ماشینی با رویکردی نو در وزن دهی به N-gram ها بر اساس نقش کلمه در جمله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بعثت زردشت - احمد عبداله زاده بارفروش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. EHAC : یک الگوریتم موثر خوشه بندی مبتنی بر HACبرای شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمصطفی چادردوزان - حسین دلداری - حامد زجاجی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. LBLATC: پروتکل کنترل توپولوژی مبتنی بر محل با استفاده از اتوماتای یادگیر برای شبکه های حسگر بیسیم 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد جوادی - محمدرضا میبدی - مهدی اثنی عشری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. TDEM مدل اعتماد و اطمینان آگاه از معنا در شبکه های تجاری نظیر به نظیر و مبتنی بر منطق پویای شناختی احتمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدمهدی قطبی - رضا عزمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. آشکار سازی خودکار مرکز مردمک چشم با استفاده از آشکار سازی چهره و تحلیل هیستوگرام ناحیه چشم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور اسدی فرد - جمشید شنبه زاده - محمدشهرام معین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. آشکارسازی استرس با استفاده از تصویر برداری حرارتی چهره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین درخشان - محمدعلی خلیل زاده - مهدی آذرنوش - امین محمدیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. آمیختن بدون درزِ تصاویر،  مبتنی بر همرنگ سازی چند بانده و تبدیل موجک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمودامین طوسی - محمود فتحی - ناصر مزینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. آنالیز رفتار چهار پروتکل مسیریابی شبکه  موردی با استفاده از به کارگیری معیارها و پارامترهای متنوع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی غلامی - جواد میرعابدینی شیرازانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ابهام زدایی معانی کلمات با استفاده از روشهای آماری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود سلطانی - هشام فیلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارائه الگوریتم بهبود یافته مصرف انرژی در شبکه های حسگر با پوشش k تایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه غنی - مرتضی موسوی - علی موقر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارائه الگوریتمی جدید برای یادگیری قواعد استخراج اطلاعات از متن 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی شکری - احمد عبداله زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارائه روشی برای تطبیق چندگانه دنباله های پروتئین  با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نریمانی - حسن ابوالحسنی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارائه روشی جدید برای تعیین معیار اطمینان در پذیرش کلمات کلیدی در زبان فارسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم اسدی - محمدمهدی همایون پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارائه روشی جدید در طبقه بندی متون فارسی با استفاده از دانش معنایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین مقصودی - محمدمهدی همایون پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارائه روشی جهت بهبود ماندگاری در شبکه های WDM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب اصغری - محمود فتحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارائه روشی جهت پیش بینی ت رافی ک مسیریابها و تغییر تعداد آنها بصورت پویا در مراکز انبار داده اینترنتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید مهدی - امیرمسعود رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های نرم افزاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پویان جمشیدی - فریدون شمس
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارائه روشی نوین درسیستمهای چند عامله با استفاده از استنتاج مبتنی برمورد همکارانه برای تخصیص منابع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید صبامنیری - بهروز معصومی - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارائه مجموعه ای از الگوهای فرایندی توسعه سیستمهای تصمیم یار و سازماندهی آنها در یک متا مدل عمومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی فهمیده غلامی - جعفر حبیبی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ارائه محیطی جهت تولید برنامه های کاربردی توزیع شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید خلیل پور - وحید حیدری نژاد - محرم چلنگر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارائه مدل بهبود یافته برای ارزیابی برنامه ریزی معماری سازمانی چابک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم محمودی - محمد باقری نسب - میرعلی سیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارائه مدل وابستگی بین مدیریت فرآیندهای کسب و کار با معماری سرویس گرا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیررضا مهجوریان - فریدون شمس
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارائه نسخه جدیدی از الگوریتم RCA با به کارگیری روشی مبتی بر سیستم ایمنی مصنوعی  

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین زارع - روح الله تقی زاده - منصور ذوالقدر جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. ارائه پیکره متنی موازی فارسی- انگلیسی با کاوش در ویکیپدیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی محمدی - ناصر قاسم آقایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. ارائه چارچوبی برای تعامل پذیری سازمانی با بهره گیری از روش آنتروپی شانون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه صادقی - نسرین دسترنج ممقانی - علی شریفی - فریبرز موسوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. ارائه چارچوبی برای مذاکره الکترونیکی خودکار در تجارت الکترونیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش داداش تبار احمدی - نصراله مقدم چرکری - ندا انعامی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. ارائه ی راهکاری برای تعمیم شاخصهای رمزگذاری مبتنی بر متن به  شاخصهای رمزگذاری مبتنی بر پایگاه داده های رابطه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن رضائیان - مجید غیوری - مصطفی حق جو
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. ارائه ی یک روش فازی جهت کاهش مصرف انرژی در پروتکل های مسیر یابی شبکه های حسگر بیسیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود قره جانلو - مسعود نصرت آبادی - محمدحسین یغمایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. ارائه ی یک مکانیزم جهت پورت کردن سیستم عامل های بی درنگ برای کاربردهای سیستمهای نهفته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد خادمی - مقصود عباسپور - سیدامیر اصغری - مرتضی انصاری نیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. ارائه یک الگوریتم مسیریابی تحمل پذیر اشکال ایستا برای شبکه های توری دو بُعدی 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد صفایی - علی مرتضوی - احمد خونساری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. ارائه یک الگوریتم مسیریابی مقصدگرا برای شبکه های سیار موردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مجد - امیرمسعود رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. ارائه یک راهکار بهینه پاسخگویی در سیستمهای تشخیص نفوذ سلسله مراتبی در شبکه های سیار موردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی خلیل زاده - محمود فتحی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. ارائه یک روش جدید تشخیص صدا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اباذر برزگر - مصطفی جهانگیر - محمدحسن بیات
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. ارائه یک روش مسیریابی جدید مبتنی بر کلاستر در شبکه های بین خودرویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا جلالوندی - غلامرضا لطیف شبانگاهی - آتنا سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. ارائه یک روش کارا برای زمانبندی وظایف وابسته در سیستم های محاسباتی ناهمگن با استفاده از روش جستجوی تبو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر شیخ زاده - محمدباقر مرادی قشلاق - سیاوش خرسندی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. ارائه یک سیستم مترجم خودکار زیرنویس فیلم به روش آماری 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدطاهر پیله ور - هشام فیلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. ارائه یک شیوه مسیریابی برای کاهش زمان و فضای مورد نیاز در شبیه سازی شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان خراطی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. ارائه یک متدلوژی مسیریابی تحمل پذیر اشکال برای مدیریت الگوهای خرابی کوژ و کاو در شبکه های توری دو بُعدی 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد صفایی - علی مرتضوی - احمد خونساری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. ارائه یک مدل تصمیم گیری انتخاب سبک معماری بر اساس معیار های چندگانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامین سیدی - محمد تشنه لب - میرعلی سیدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. ارائه یک چارچوب ارزیابی عملکرد بر خط به منظور اندازه گیری کارآیی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمزه حبیبی - محمدرضا غلامیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. ارایه یک روش ترکیبی رده بندی ترافیک IP با کمک نگاشت ویژگیها و الگوریتمهای ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی محمدی - بیژن راحمی - احمد اکبری - ماندانا بنکدار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. ارایه یک فرالایه مبتنی بر منطق فازی جهت بهبود کیفیت سرویس در انتقالات Downlink چند رسانه ای شبکه های WiMAX

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر قیاسوند - امید قیاسوند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. ارزیابی پارامترهای مؤثر و میزان تاثیر آنها در سیستم های خلاصه سازی با استفاده از شبکه عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت سلطانیان زاده - لیلا شریف
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. استخراج اشیاء معنادار از تصاویر دیجیتال طبیعی مبتنی بر روش ناحیه بندی JSEG و مستقل از موقعیت مکانی شیء

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد محمدی - محمدصادق هل فروش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. استخراج قوانین با استفاده از CLA-EC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید آزادگان - محمدرضا میبدی - فرشاد جعفریه - زهرا گلشنی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه رجب زاده - عابدین واحدیان مظلوم - حمیدرضا رضاپور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. استخراج ویژگی برای یک سیستم شناسایی و طبقه بندی اسامی فارسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعبدالحمید اصفهانی - سعید راحتی قوچانی - نادر جهانگیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. استفاده از الگوریتم های ژنتیکی جهت مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی غفاری - حمید انتظاری شبستر - سیدحسن یثربی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. استفاده از بازخورد مرتبط در خوشه بندی پایگاه داده تصویر با معیار شباهت چندگانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران جوانی - امیرمسعود افتخاری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. استفاده از ترکیب طبقه بندی کننده ی Adaboost و الگوریتم های ژنتیک در روش های تحلیل نهان نگاری کور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ملاحسینی - حسین امیرخانی - محمد رحمتی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. استفاده از حل کننده های صدق پذیری در آزمون مدل ربکا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماریه جهان نیا - مرجان سیرجانی - نظام الدین مهدوی امیری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. استفاده از شبکه عصبی المن و W-SVM برای تشخیص بیماری صرع جزئی از روی تغییرات الکتروکاردیوگرام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. استفاده از هرم LoG تصویر در تولید رشته درهم مقاوم و امن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا شاه حسینی - سیدعلی اصغر بهشتی شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. اصلاح الگوریتم جستجوی جاذبه گرانشی برای حل مسأله زمان بندی ایستای کارها در گرید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس خاتون ناصری - امیرمسعود رحمانی - امین جولا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. افزایش توان عملیاتی TCP در شبکه های سیار   

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین اله هلاکو - نعمت اله متکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. افزایش دقت دسته بندی با افزودن دسته بندهای ویژه متنوع در نواحی پرخطا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نصیری - محسن مشکی - بهروز مینایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. افزایش قابلیت اطمینان اتصالات شبکه بر تراشه با استفاده از یک طرح ارسال مجدد سوئیچ به سوئیچ جدید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ا کبر دادجویان - احمد خادم زاده - حبیب مطیع قادر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. افزایش کنترل همروندی تراکنش ها در سیستم های توزیع شده با روش مهر زمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حکمت محمدزاده - شاپور جودی - شهرام بابایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. الگوئی پیشنهادی برای تولید چارچوب برنامه های درسی دوره های کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدابراهیم ابطحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. الگوریتم FIGKM رهیافتی برخوشه بندی بهینه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه حاجی مهدیزاده زرگر - آرزو بزرگ نیا - محمدحسین یغمایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. الگوریتم بهینه حرکت روبات میکروموس درMaze

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید سلیمی - محمدمهدی شیرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. الگوریتم جستجوی گرانشی چند هدفه بهبود یافته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب بنی اسدی - حسین نظام ابادی پور - ملیحه مغفوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. الگوریتم درخت دودویی برای یافتن مجموعه آیتمهای پرتکرار در کاوش قوانین انجمنی مبتنی بر دانه های اطلاعاتی دودویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی جراحی - بهرنگ مهرپرور - بهروز مینایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. الگوریتم زمانبندی کارهای وابسته به هم با رویکرد توزین بار در گرید محاسباتی 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد محبی نجم آباد - هادی آدینه - حسین دلداری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. الگوریتم نوین جهت رنگ آمیزی گراف با استفاده از آتوماتای یادگیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب مطیع قادر - عباس میرزایی ثمرین - علی اکبر دادجویان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. الگوریتم پس انتشار خطای برشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه جهانی - مریم رحمانی نیا - عباس عسگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. الگوریتم ژنتیک با جمعیت پویا برای حل مساله بهینه سازی  همزمان چند دستور پرس و جو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا کدخدایی - فرایین آئینی - فریبرز محمودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. الگوریتمی برای بهبود همگام سازی زمان در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد کیانی - سجاد یاری - حمیدرضا طهماسبی راد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. الگوریتمی برای تخصیص نرخ جریان ویدیوی چندپخشی ناهمزمان در شبکه پوششی برپایه روکسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد راد - مرتضی آنالویی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. الگوریتمی جدید برای بهینه کردن ذخیره سازی در R-tree

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا رزازی - شادی فاضلی - اعظم حسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. الگوریتمی جدید به منظور ایجاد فایل ثبت وقایع رمزگذاری شده با قابلیت جستجوی سریع و اعمال محدودیتهای نگهداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش صباغی - آیدا خیابانی - فریبرز محمودی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. الگوریتمی مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر سلولی برای خوشه بندی مورچه فازی دادهها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر اسماعیل زاده - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. انتخاب پارامترهای موثر در تشخیص حملات ممانعت از سرویس در شبکه های کامپیوتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا زرگر - پیمان کبیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. انتخاب پارامترهای موثر در تشخیص حمله Neptune در شبکه های کامپیوتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا زرگر - پیمان کبیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. ایجاد درخت استاینر کمینه در محیط معماری X با وجود موانع  

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز محمدیه فامیلی - مرتضی صاحب الزمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. ایجاد ساختار سلسله مراتبی از مفاهیم به منظورکاهش گپ معنایی در حاشیه نویسی تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیکا حامیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. ایجاد مدل قابل اجرا از پیکربندی زمان اجرای معماری نرم افزار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله جوادپور - فریدون شمس
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. ایمن سازی نهان نگاره بوسیله تلفیق نواحی فضایی و فرکانسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا کیوان پور - فرنوش مریخ بیات
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بازشناسی اشیاء در تصویر با روش مبتنی بر تجزیه اجزاء و استفاده از ویژگی معادله پواسن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد انوری پور - حسین ابراهیم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بازشناسی برخط حروف مجزای دست نویس فارسی بر اساس تشخیص گروه اصلی بدنه با استفاده از مدل مخفی مارکوف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدامین مهرعلیان - کاظم فولادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بازیابی تصاویر بر اساس محتوا با بهره گیری از ترکیب ویژگی های بصری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی گلشن
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بازیابی تصویر با استفاده از بلاک های نرمال شده DCT و ساختار Quad tree

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرایین آئینی - فریبرز محمودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بازیابی تصویر براساس هیستوگرام فازی چرخه رنگی ایتن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه بورجندی - امیرمسعود افتخاری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بخش بندی برنامه ها برای اجرا بر روی شبکه ای ناهمگن از کامپیوترها به منظور افزایش کارایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید پارسا - محمد حمزه ئی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی راهکاری برای درستیابی WF-net توسط بررسی کننده مدل Nusmv

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا رهبر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی روند آزمون تراشهﻫﺎی سیستمی بر اساس استاندارد IEEE 1500

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راهبه نیارکی اصلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بررسی عملکرد پروتکل مدیریت کلید RKPH و تحلیل پارامترهای موثر بر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدصابر بنی هاشمیان - عباس قائمی بافقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی مدل های ANN قابل پیاده سازی روی FPGA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم تقی زاده - رضا حق مرام - شکراله محمدی نیا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. برقراری روشی جهت ایمن سازی پست الکترونیک با استفاده از نرم افزار مبتنی بر سیستم ایمنی انسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام موسی زاده - علی یزدیان - مهرداد روانشاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. بروز رسانی جزئی ترتیبی ضرایب وزنی در الگوریتم پس انتشار خطا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رحمانی نیا - علی امیری - محمود فتحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. برچسب زنی خودکار نقش معنایی جملات فارسی با رویکرد مبتنی بر پیکره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده کامل قالی باف - سعید راحتی قوچانی - اعظم استاجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. بهبود الگوریتم تکامل تفاضلی با الگوریتمهای ژنتیکی جهت آموزش قوانین فازی در تخمین توابع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده کیخا - حیات خوبی پور - حسن رضایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. بهبود الگوریتم ضرب پیمانه ای مونتگمری با بکارگیری کدینگ درمعماری ضرب سریع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا میرمحمدی - سعادت پورمظفری - بابک صادقیان - علی اصغر داود آبادی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. بهبود بازشناسی چهره بوسیله حذف تنوعات حالت توسط شبکه های عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلیل مظلوم - سیدعلی سیدصالحی - مریم اسلامی فر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بهبود تصمیم گیری در سیستم های شناسایی زبان با استفاده از پس پردازش امتیازات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شقایق رضا - زینب زینل خانی - جهانشاه کبودیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. بهبود دقت الگوریتم KNN در داده کاوی با استفاده از قوانین وابستگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مرادیان - محمدکاظم سپهری فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. بهبود دقت مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتاماتای یادگیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره حسینی صیادنورد - ابوالفضل طرقی حقیقت - مرجان عبدچیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بهبود روش استخراج پارامترهای بازنمایی گفتار به کمک فیلتر بانک های دارای افزونگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا توحیدی پور - سیدعلی سیدصالحی - حسین بهبود
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بهبود روش تطبیق گوینده MLLR در بازشناسی گفتار غیر وابسته با کمک خطای کمینه کلاس بندی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا صحرائیان - بهزاد زمانی - احمد اکبری - احمد آبت الهی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بهبود روشهای های بوستیگ با استفاده از دسته بندی کننده خطی برای چهره یابی در تصاویر استریو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود راحت ورنوسفادرانی - سعید شیری قیداری - رضا ابراهیم پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. بهبود عملکرد پروتکل های استفاده کننده از توری مجازی با تغییر شکل سلول توری در شبکه های حسگر 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد ابوالحسنی - مهدی اثنی عشری - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. بهبود پیاده سازی الگوریتم ضرب پیمانه ای مونتگمری با تلفیق معماری ضرب سریع و کدینگ جدید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا میرمحمدی - سعادت پورمظفری - بابک صادقیان - کوروش منوچهری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. بهبود کارایی الگوریتم شیگلینگ با استفاده از شینگلهای وزن دار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زهرا اسکندری - بهروز مینایی بیدگلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. بهبود کارایی پروکسی پروتکل SIP با تعیین مناسب حافظه آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی جهانبخش - سیدوحید ازهری - احمد اکبری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بهینه سازی فضای کد الگوریتم های تست در خودآزمون داخلی حافظه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم سنقرزاده - راهبه نیارکی اصلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. بهینه سازی و تسریع فرایند کشف خطا در آزمون رگرسیون نرم افزار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خلیلی یان - آرمان مهربخش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. بهینه سازی پرس وجوهای چندگانه مبتنی بر تقریب داده ها در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه باقری - سیدمجید نورحسینی - مسعود صبائی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بهینه سازی کد توزیعی با هدف افزایش همروندی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف ابوفتحی - سعید پارسا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بکارگیری آموزش تقویتی گسسته در فضای پیوسته با استفاده از ایده گسسته سازی تطبیقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه آخوندی - الهه خانی - ولی درهمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. تأثیر شرایط اولیه مناسب بر کارایی فیلتر رستا در سیستم های شناسایی زبان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شقایق رضا - زینب زینل خانی - جهانشاه کبودیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. تاثیر تغییرات پهنای باند بر روی لازمه های مساحتی و توان مصرفی یک مسیریاب شبکه ی بر روی تراشه با طراحی منعطف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامیر اصغری - حسین پدرام - حسن ظاهری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. تحلیل عدم انطباق فیلترهای وفقی دو کاناله مبتنی بر الگوریتم NLMS در حذف پژواک آکوستیکی استریو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بکرانی - مجتبی لطفی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. تحلیل یک طرح جدید امضا رمز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن تورانی - سیدعلی اصغر بهشتی شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. تخصیص قطعه در پایگاه داده توزیع شده با استفاده از الگوریتم کولونی مورچه ها 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید سهیلی - فریبرز محمودی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. تخمین سوئیچینگ در مدارهای ترتیبی با استفاده از شبکه های بیزی پویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خان تیموری - بهزاد شیرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. ترانسکدینگ  صفحات وب برای تلفن های  همراه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید خردادی استانه - مهرگان مهدوی - محمدحسن خوب کار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. ترکیب بردارهای ویژه در حوزه KPCA به منظور خوشه بندی داده ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا اشک زری طوسی - هادی صدوقی یزدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. ترکیب خطی ویژگیهای اسناد وب با استفاده از کمینه کردن گرادیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محمد زارع بیدکی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. تسریع رمزنگاری RC6 بوسیله ضرب کننده حذف کری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر باوفای طوسی - سیدمحمدسادات حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. تشخیص بیماری سرطان با استفاده از روی داده های ریزآرایه RotBoost طبقه بندی کننده ی ترکیبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه امین زاده - علیرضا عصاره - بیتا شادگار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. تشخیص خطا و از بین بردن آن در رفتار روبات سیار با استفاده از شبکه بیزین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل نادی - علیرضا رضایی - سعید شیری قیداری - ابوالقاسم اسدالله راعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. تشخیص لبه بر اساس قوانین استنتاج فازی 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین نوجوان - محمدحسین یغمایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. تشخیص هویت نویسنده با استفاده از جهت های پیرامون مؤلفه های همبند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گلناز قیاسی - رضا صفابخش
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. تشخیص و ردیابی بی درنگ چهره با استفاده از فیلتر ذره ای مبتنی بر مدل تغییرپذیر چهره و رنگ پوست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حورعلی - محمدحسین صداقی - منصوره حورعلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. تصدیق امضای پویا مبتنی بر مقایسه نواحی متمایز ویژگیهای سیگنالی با استفاده از الگوریتم زیر دنباله های بهینه پوشا OSB

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید رشیدی - علی فلاح - فرزاد توحیدخواه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. تضمین کیفیت سرویس در شبکه های وایمکس با استفاده از اتوماتای یادگیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید تقی پور علی بیگلو - سیدمحمد جعفری - قنبر توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. تطبیق تصاویر هوایی به کمک ویژگیهای تغییر ناپذیر با مقیاس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد عباسی آقاملکی - علیرضا احمدی فرد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. تطبیق زبان های توصیف جنبه گرای معماری نرم افزار جهت توصیف معماری سیستم های مبتنی بر وب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام موذن - احمد عبداله زاده بارفروش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. تعمیم فرایند استخراج قوانین وابستگی با استفاده از عبارات چگال به حوزه ی داده های عددی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید هلالی مقدم - مهدی نصیری - بهروز مینایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. تغییر همسایگی در مدل ترکیبی گروه ذرات بهینه ساز و اتوماتای یادگیر سلولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا افصحی - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. تقسیم بندی شبکه به ناحیه فراخوانی با بیشترین احتمال حضور یک نود کاربر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فربود تیموری - رضا برنگی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. تنظیم دقیق اندازه ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از منطق فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین اکباتانی فرد - محمدحسین یغمایی مقدم - رضا منصفی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. تهیه ی تصویری از یک الگو با کیفیت بسیار بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد عباسی آقاملکی - علیرضا احمدی فرد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. توصیف صوری رفتار پویای سیستم های هم روند به کمک یک زبان شبه Z

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن حقیقی - سلیمه جوادیان - محمدمهدی جوانمرد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. تولید ریتم همنوا با یک نت موسیقی سنتی ایران با رویکرد تکاملی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا حسامی فرد - سعید باقری شورکی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. تکامل تفاضلی تطبیقی: یک استراتژی تطبیقی برای تنظیم پارامتر جهش در الگوریتم تکامل تفاضلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود بشیری - سعید شیری قیداری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. جایگذاری بهینه سنسورها با هدف پوشش نقطه ای ناهمگن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روانبخش اخلاقی نیا - ستار هاشمی - بیتا شادگار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. جداسازی کور سیگنال منابع در حالت دینامیک با استفاده از الگوریتم جدید IBM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مهدیخانی - محمدحسین کهایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. جدید در بازخورد ربط برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماء شمسی - حسین نظام آبادی پور - سعید سریزدی - احسان اله کبیر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به سیستم با استفاده از شناسه عمومی کاربران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود هادیان دهکردی - رضا علیمرادی - علیرضا شاه حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. جنبه های مختلف اعتماد در تجارت و شهر الکترونیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا اخوی زادگان - مصطفی حق جو
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. جهت یابی گوینده با استفاده از نمونه برداری فشرده فرکانسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود آتشبار - محمدحسین کهایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. حاشیه نویسی خودکار تصاویر پزشکی به صورت سلسله مراتبی با استفاده از الگوی باینری محلی بهبود یافته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا لویمی - بیتا شادگار - علیرضا عصاره
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. حذف نویز اسپکل از تصاویر فراصوت توسط روش حساب تغییرات مبتنی بر پنجره های شکل دار 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نخعی کهن - حمید بهنام
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. حل مسأله رنگ آمیزی گراف با استفاده از اتاماتای یادگیر سلولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا انعامی عراقی - جواد اکبری ترکستانی - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. حل مسئله ی لینکیج زنجیره باز با استفاده از مدل چسبنده ی محاسبات مبتنی بر DNA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی رعایایی - محمدرضا رزازی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. حل مسائل چند مدی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد یزدانی شهربابکی - حسین نظام ابادی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. خدمات بانکداری الکترونیکی برای داد و ستدهای خودکار بر اساس عامل ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم هدایتی - سیدحسین کمالی - محسن رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. خدمات بانکداری الکترونیکی برای داد و ستدهای خودکار بر اساس عامل ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زیبا اسلامی - هدی قوامی پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. خوشه بندی فریم های ویدیو به کمک ویژگی فرکتالی به منظور تشخیص مرز شات  

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب زینالپور تبریزی - امیرفرید امینیان مدرس - محمود فتحی - محمدرضا جاهدمطلق
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. خوشه بندی نتایج جستجو با کمک فهرست راهنما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق علی اکبری - حسن ابوالحسنی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. درخت پوشای کمینه اقلیدسی روی نقاط متحرک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زاهد رحمتی - علیرضا زارعی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. دسته بندی دندانها براساس اطلاعات خط محیطی و عرض مزیودیستال طوق در تصاویر رادیوگرافی دندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرایین آئینی - فریبرز محمودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. دسته بندی دومرحله ای بسته ها به کمک درخت های چندبیتی فشرده شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیک محمد بلوچ زهی - حسن قنبری - محمود فتحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. راهکارهای هوشمندسازی ساختمانهای مسکونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صابر کردستانچی - شهرام بابایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. راهکاری برای طراحی سرویس های وب اتکاءپذیر با استفاده از فنون تنوع طراحی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل نورانی - محمد عبدالهی ازگمی - امیر امیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. رفع ابهام فیلترینگ بسته با بکارگیری الگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حوا علیزاده نوقایی - فرزانه غیورباغبانی - قائمی بافقی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. رهیافتی جدید برای نمایه سازی تصاویر بر اساس تجزیه تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حیاتی - سعید سریزدی - حسین نظام آبادی پور - اسماء شمسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. رهیافتی نظام مند برای انتخاب نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان های ایرانی 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن حقیقی - محمدمهدی جوانمرد - سلیمه جوادیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. روش بهینه شده منبع اشتراکی برای پرسش های چند چاهکی در  شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدیحیی نبوی - کریم فائز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. روش تلفیقی جهت بهبود قابلیت اطمینان در شبکه بر تراشه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه کریمی - احمد خادم زاده - میدیا رشادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. روش جدید برای کلاسبندی تصاویر ناقص اثرانگشت بر اساس مکان هسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا بساق زاده - ندا داداشی سرج - وحید حقیقت دوست
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. روش جدید تولید الگوی آزمایش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، برای آزمایش مدارات الکترونیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام بابایی - فرهاد نعمتی - نعیم رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. روش جدیدی برای تشخیص ناهنجاری سرویسهای وب با استفاده از مدلهای پنهان مارکف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم صفرعلی نجار - محمد عبدالهی ازگمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. روشی برای تخصیص منابع در محیط های چند عاملی مبتنی بر منطق فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمت قاسمی - علی داد - محمود نقیب زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. روشی برای تخمین توان دقیق پردازنده ها در سطح سیستم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه فرجی پورقهرود - زین العابدین نوابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. روشی بهینه در استخراج الگوهای تمییز دهنده جهت بهبود طبقه بندی داده ها 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام چیت ساز - اشکان سامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. روشی ترکیبی برای زمانبندی برنامه های کاربردی نیازمند داده بر روی گرید داده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک مطهری - سیدعلی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. روشی ترکیبی جهت تشخیص اسکناس های فارسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر سالارپور - علی اصغر بهمنش - حسن ختن لو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. روشی تلفیقی از رمزنگاری و تشخیص گوینده برای جلوگیری از کپی برداری غیرمجاز برنامه های موبایل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اکرمی - محمدرضا رزازی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. روشی جدید بر مبنای SVDD و DT برای تلفیق طبقه بندها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی سالخورده حقیقی - عابدین واحدیان مظلوم - هادی صدوقی یزدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. روشی جدید برای به کارگیری ساختارهای گرامری زبان در سیستم های پرسش و پاسخ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احد نیک نیا - لیلا شریف حسن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. روشی جدید برای پنهان نگاری تصاویر رقمی با استفاده از تبدیل موجک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی پورنادر - محمد فیروزمند - سیدسعید آیت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. روشی جدید در طراحی توابع بولی با تعداد متغیر زوج و مصونیت جبری بیشینه بر اساس مقدار غیر خطی تابع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله خانی - جواد مهاجری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. روشی جدید درواترمارکینگ صوت با استفاده از طیف گسترده تعمیم یافته و بالاترین ماسک آستانه شنیداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه فتاح پور - خشایار یغمایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. روشی نوین جهت بهبود توزیعSmoothed pseudo Wigner-Ville به منظور تعیین عمق بیهوشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تکتم ذوقی - رضا بوستانی - پیمان گیفانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. روشی کارا برای کاوش مجموعه اقلام تکرار شونده در جریان های داده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود دی پیر - محمدهادی صدرالدینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. روشی کارا جهت تجمیع داده ها در شبکه های حسگربی سیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد احمدی نیا - محمدرضا میبدی - مهدی اثنی عشری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. زمان بندی ایستای کارها در سامانه توزیع شده ناهمگن با استفاده از یک رویکرد تکاملی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب ایزدخواه - ایاز عیسی زاده - شهریار لطفی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. زمان بندی بار محاسباتی تقسیم پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا منصفی - جواد حمیدزاده - زهرا جوادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. زمانبندی کارآمد انرژی برای پوشش مرزی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از اتوماتای یادگیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب مصطفایی - محمدرضا میبدی - مهدی اثنی عشری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. سامانه حفظ حریم شخصی مبتنی بر تشخیص موقعیت در محیط محاسبات فراگیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین نوری خواه - محمدکاظم اکبری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. سرویس چیدمان هوشمند سنسورها در پایش صحنه نبرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحسین علی پور - مهدی فشارکی - بهزاد مشیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. سیستم مشاوره انتخاب رشته تحصیلی با استفاده از شبکه های بیزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد حیدری - علیرضا خان تیموری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. سیستم هوشمند بازیابی و دسته بندی تصاویر پزشکی بر اساس محتوا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید سعادتی - علیرضا عصاره - بیتا شادگار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. سیستم کشف خرابی هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی و اتوماتای یادگیر برای چرخ عکس العملی ماهواره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل محمودنیا - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. شبکه عصبی چند لایه نوع Neuro-Fuzzy GMDH با یک حلقه بازخوردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا یوسف پور - محمد تشنه لب
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. شبکه های بیزی و استفاده از آن در عرصه کشاورزی  برای افزایش بهره وری درخت سیب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خان تیموری - صادق جعفری - یعقوب علی اکبرپور گنجینه کتاب
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. شبکه های عصبی ترکیب شده با الگوریتم رقابت استعماری برای طبقه بندی دیتاهای بازار بورس تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید لطیفی - مجید لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. شبیه سازی رخدادهای نادر مبتنی بر فن افراز ناحیه  پیشرفته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر جلالی بیدگلی - محمد عبداللهی ازگمی - علی طائی زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. شمای رای گیری الکترونیکی امن و بدون آگاهی از هویت رای دهندگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن رضوانی - سیدمحمدحسین حمیدی - میلاد جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. شناسایی بدافزار با داده کاوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین رحیمی - بابک یادگاری - اشکان سامی - ناصر پیرویان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. شناسایی بلادرنگ تصاویر حاوی افراد کم پوشش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش عبدی هجراندوست - رضا صفابخش
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. شناسایی دسترسی های غیر مجاز در شبکه ها با استفاده از خوشه بندی توری جریان داده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تکتم دهقانی - محمود نقیب زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. شناسایی موجودیت های نام دار در متون فارسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پونه سادات مرتضوی - مهرنوش شمس فرد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. شناسایی هویت به کمک بیومتریک های چندگانه با الهام از مدل سلسله مراتبی قشر مغز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی الیاسی - زهره یعقوبی - اردلان الیاسی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. شناسایی وسایل نقلیه در شبکه های سنسوری و مقایسه عملکرد آشکارسازی آنها با استفاده از طبقه بند ماشین های بردار پشتیبان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین سلیمانی - اکبر غفارپوررهبر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. طراحی بهینه به روش مدلسازی الگوریتم های پردازش سیگنالهای دیجیتال برای تسریع پیاده سازی در تراشه های FPGA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان صبوری - سیدمحمد مرتضوی - سیدمحمدعلی قرشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. طراحی توابع S-box به کمک روش بهینه سازی PSO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا خیری - بابک صادقیان - سیدسعید صادقیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. طراحی سیستمهای چندگانه رده بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید پروین - اکرم بیگی - بهروز مینایی - ناصر مزینی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی رزمی - علی ناظری - محسن کاهانی - حسین افخمی روحانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. طراحی و ساخت سیستم تصمیم یار زمان بندی دروس دانشگاهی با استفاده از روش برنامه ریزی خطی عدد صحیح

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین امیدوار - علیرضا هاشمی گلپایگانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. طراحی و مدلسازی سیستم رای گیری اینترنتی اتکاءپذیر با استفاده از سرویس های وب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل نورانی - محمد عبدالهی ازگمی - امیر امیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. طراحی و پیاده سازی سخت افزاری فایروال با توان مصرفی کم و سرعت بالا بر روی یک تراشه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر چکینی - حمیدرضا ناجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. طراحی یک الگوریتم مسیریابی آگاه از انرژی برای کاربردهای چند سینکی در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نستوه طاهری جوان - آرش نصیری اقبالی - مهدی دهقان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. طراحی یک مکانیزم کنترل ازدحام مبتنی بر نرخ در شبکه های سیارموردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده زارع گاریزی - فضل اله ادیب نیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. طراحی یک پردازنده خاص منظوره مبتنی بر FPGA مبتنی بر معماری systolic برای اجرای الگوریتم های سطح پایین پردازش تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی وشایی - رضا برنگی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. طراحی یک پروتکل نظیر به نظیر ساخت یافته با بهبود پروتکل chord

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم اسماعیلی ابدر - ابوالفضل طرقی حقیقت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی قاضی زاده - هادی صدوقی یزدی - محمود نقیب زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. فنونی برای بهینه سازی روشهای نرم افزاری کشف خطای گذرا  در سیستم های توکار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره برومند نژاد - محمد عبداللهی ازگمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. محافظت نقاط داخل چند ضلعی ها با بکارگیری الگوریتم های تقریبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسین زاده مقدم - علیرضا باقری - علی صفری ممقانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. محیط توسعه و پیاده سازی مدل های شی گرا فازی با روابط ارث بری و ترکیب جزئی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل عطایی - طانیا طعامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. مدساز : مدلی پیشنهادی برای معماری دانش سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدابراهیم ابطحی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. مدل Multiple Victim Test برای اشکالات همشنوایی گذرگاهای ارتباطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نورمندی پور - آرش عزیزی مزرعه - احمد خادم زاده - امیرمسعود رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. مدل ترکیبی جدید مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی و اتوماتای یادگیر سلولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین جواد زاده - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. مدلسازی تغییرات شکل و ظاهرِ ریه در تصاویر پزشکی سی تی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صبری - علیرضا عصاره - بیتا شادگار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. مدیریت هوشمند محاسباتی برای مراکز داده مبتنی بر مجازی سازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدرضا میرزابابایی - محمدکاظم اکبری فتیدهی - سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. مسیریابی امن در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آتنا سلیمانی - محمود فتحی - سمیرا جلالوندی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. مسیریابی خودگردان مبتنی بر محتوا در شبکه های اقتضایی متحرک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر کیانیان - ناصر موحدی نیا - ناصر قاسم آقایی - فرشته دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. مسیریابی وفقی تحمل پذیرخطا در شبکه های روی تراشه با همبندی توری و توری مدوّر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید احمدی ارزیل - محمدعلی جبرئیل جمالی - مصطفی حقی فام
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. مشخصه بردار وزنی فازی در لبه یاب فازی رقابتی به منظور بازیابی تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه بورجندی - امیرمسعود افتخاری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. معرفی ساختار جدیدی از درخت تصمیم و استفاده از آن به همراه کلاسترینگ (FCM) برای تولید قوانین فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین خسروی رشخواری - محمدحسین یغمایی مقدم - هادی صدوقی یزدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. معرفی سیستم رمزنگاری کلید عمومی با جبر شرکت ناپذیر و هسته Ntrū

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان ملکیان - علی ذاکرالحسینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. معرفی معیار کفایت آزمون الگوریتم ژنتیک برای تولید داده های بهینه مسیرهای برنامه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه سادات بابامیر - سیدمرتضی بابامیر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. معرفی چند معیار تنزلی به منظور ارزیابی دانش عامل ها در مساله تخصیص اعتبار در سامانه های چندعامله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رهایی - حمید بیگی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. مقایسه ویژگی های آماری و معیارهای عدم شباهت در بازیابی تصویر بر اساس محتوا در حوزه تبدیل پیچک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید محمدتقی زاده - حسین نظام ابادی پور - سعید سریزدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. موقعیت یابی و راهنمایی تجهیزات هوایی با استفاده از پردازش تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد عباسی آقاملکی - علیرضا احمدی فرد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. مکان یابی بلادرنگ متن در تصویر و ویدئو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم غضنفری - سعید شیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. مکانیزم XEDF مبتنی بر سیاست ارسال کار در محیط محاسبات داوطلبانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه کیان پیشه - محمدکاظم اکبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. نرمال ساز متون فارسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمجید غفوری - سعید راحتی - محمدرضا پهلوان نژآد - علی عظیمی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. نقش عملکرد سیستم ایمنی در کنکاش فضای جستجو برای پیاده سازی سیستم دیجیتال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم زمردی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. نهان نگاری کور مقاوم در برابر حمله فشرده سازی JPEG2000 مبتنی بر تبدیل موجک گسسته بسته ای (DWPT) 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حاجی زاده - محمدصادق هل فروش - کامران کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. نگرشی جدید برای خلاصه سازی متن  مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی ذهابی - لیلا حسن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. نگهداری پوشش و اتصال در شبکه های حسگر بی سیم: رویکرد اتوماتای یادگیر سلولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا قادری - مهدی اثنی عشری - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. هم ترازی اتوماتیک و بهینه ی آنتولوژی ها در اسناد OWL

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده هراتیان نژادی - بیتا شادگار - علیرضا عصاره
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. واترمارکینگ مقاوم تصاویر دیجیتال بر پایه ترکیب تبدیل موجک صحیح ،تبدیل کسینوسی گسسته وتجزیه مقدار یکتا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حنانه آقاجانی - خشایار یغمایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. پروتکلی جدید برای کنترل همروندی در تراکنش های تحت وب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد زنده دل دیزجی - هادی کامفر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. پنهان نگاری در اختلاف مقادیر پیکسلها بر مبنای پیمایشهای تصادفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیررضا طاهری - محمد رضایی - محمد مصطفوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. پنهان نگاری پایاپای : پنهان نگاری بر مبنای کنترل اغتشاش جمع شونده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیررضا طاهری - جلال خدابنده لو - محمد مصطفوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. پیاده سازی مذاکره خودکار بازار محور  با استفاده از زبان عامل جک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد چیت ساز - مهدی شجری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. پیش بینی تعداد کاربران اینترنت بر اساس پهنای باند و درآمد سرانه ملی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدامین فرجیان - آرش معبودی - آرش معبودی - احسان کشتکاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. پیمانه بندی بهینه  سیستم های  نرم افزاری با استفاده از تئوری گراف ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضوان محمودیه - سعید پارسا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. کاربرد الگوریتم ژنتیک در خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان حیدری - علی موقررحیم آبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. کاربرد شبکه عصبی دوسویه در اصلاح بردارهای بازنمایی گفتار تلفنی و میکروفونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور ولی - ایمان اسمعیلی - سیدعلی سیدصالحی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Annealing

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هما فکور - عابدین واحدیان - حمیدرضا پوررضا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. کاهش ابعاد داده با رویکرد الگوریتم CLONALG مبتنی بر سیستم های ایمنی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گلاره تقی زاده - امیرمسعود افتخاری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. کاهش انرژی مصرفی در پروتکل مسیریابی شبکه های سنسوری بی سیم مبتنی بر کلونی مورچه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد قانع - امیر رجب زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. کاهش خطای Disparity در بینایی استریو با استفاده از شبکه خود سازمانده GMDH

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نصیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. کاوش فازی قوانین وابستگی روی داده های کمی در ساختار چند سطحی با استفاده از توابع عضویت پویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان وجدانی محمودی - بهاره احمدی مقدم - محمدحسین یغمایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. کلونی زنبورهای مصنوعی سلولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا گل میرزایی - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. کنترل کیفیت سرویس در شبکه حسگر بیسیم مبتنی بر انرژی حسگرها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی میلانی - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. گامی به سوی مدلی جامع جهت تخمین هزینه توسعه ی کلان سیستم ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرحمن خانی پور راد - سعید پارسا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. گروه بندی حروف برخط با آشکارسازی کاسه آن ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید قدس - احسان اله کبیر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. یادگیری تقویتی پیمانه ای با پیمانه های ناهمگون در محیط های چندعامله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر عراقی - محمدابراهیم شیری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. یک الگوریتم تخصیص پردازنده ناپیوسته با قابلیت حفظِ حداکثرِ پیوستگی پردازنده ها در شبکه توری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمت ذوالفقاری - مجید تقدیمی عباس پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. یک الگوریتم توزیعی مبتنی بر شبح برای شناسایی و حل بن بست های چند چرخه ای در سیستم های توزیع شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رحیمعلی پور - ابوالفضل طرقی حقیقت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. یک الگوریتم تکاملی ترکیبی برای بهینه سازی پرس وجو در بانک های اطلاعاتی توزیع شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی نصیراقدم - شهریار لطفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. یک الگوریتم تکرار جهت مکانیابی توزیع شده بر اساس اطلاعات مجاورت دودویی در  شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلمان گلی بیدگلی - کمال جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. یک الگوریتم جدید تخصیص داده پویا برای پایگاه داده توزیعی غیرتکراری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز ایمان آذربناب - فریبرز محمودی - فائزه اکبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. یک الگوریتم مسیریابی با پشتیبانی از گره سینک متحرک جهت افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید سلطانعلی - نستوه طاهری جوان - آرش نصیری اقبالی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. یک الگوریتم مسیریابی چندمسیری پیشدستانه با مسیرهای مجزا برای شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نستوه طاهری جوان - آرش نصیری اقبالی - مهدی دهقان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین اکباتانی فرد - رضا منصفی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. یک دسته بند چندگانه برای شناسایی خودکار اسکناس ایرانی براساس شبکه های عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد صفایی - مصطفی اسفندیار - فریبرز محمودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. یک راهکار پرسش و پاسخ دامنه باز مبتنی بر طبقه بندی اسناد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا انواری - حسن ابوالحسنی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. یک رهیافت جدید بهبود زمان انجام کارها و تاثیر پارامترهای عملی در زمانبندی تک ماشینه دینامیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم صمدزمینی - سولماز عبدالهی زاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. یک روش افزایشی برای دسته بندی جویبار داده مبتنی بر جستجوی هارمونی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره کریمی - حسن ابوالحسنی - روح اله رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. یک روش بهینه سازی ترکیبی (PSO + EO)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد خطایی مراغه - حسن رشیدی - علی حاجی پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. یک روش بهینه مسیر یابی در شبکه های  Ad-hoc

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن مددی - علیرضا جلفایی - علی عطاران - سوده نیکان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. یک روش خوشه بندی طیفی جهت یافتن ماژول های مشابه در شبکه های پیچیده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر مدنی - مینا امین غفاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. یک روش مبتنی بر احتمال تطابقی برای بهبود کارایی الگوریتم سیل آسا در شبکه های موردی سیار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نوراذر - مسعود صبائی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. یک رویکرد جدید برای گسترش الگوریتم های ممتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سرور سرافرازی - حسین نظام ابادی پور - سعید سریزدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. یک سرویس مکان گسترش پذیر برای مسیریابی در شبکه های سیار موردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر مومنی - کریم خزایی - عقیل اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. یک سیستم بهینه شده  تشخیص تصاویر توسط دسته بندی تصاویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رهنمای هدایت - کریم فائز
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. یک سیستم چند مرحله ای برای شاخص گذاری گوینده بصورت مستقل از کانال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره امامی آزادی - جهانشاه کبودیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. یک طرح انتخابات الکترونیک امن و کارآمد مبتنی بر امضای کور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد جعفریه - محمدرضا میبدی - زهرا گلشنی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. یک متازمانبند مبتنی بر حراج آگاه از شبکه برای گرید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سوخت سرایی - حسین دلداری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. یک مدل بهینه سازی جدید با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی همارانه مبتنی بر اتوماتای یادگیر (CAIS-LA)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا رضوانیان - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

301. یک مکانیزم خود درمان برای سیستم های توزیعی مولفه گرا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بیسادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. یک پروتکل پرداخت گمنام و خصوصی مبتنی بر SWPP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه لایقیان جوان - عباس قائمی بافقی - بهروز مینایی بیدگلی
تعداد صفحات مقاله: 6
پشتیبانی