ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد
سال برگزاری: 1385    تعداد صفحات: 1144
تعداد مقالات کنفرانس: 48  تعداد مشاهده چکیده: 83458
کد COI این کنفرانس: URBANPLANING01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 77 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 25

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آمایش فرهنگی و عدالت شهری در مناطق دوازده گانه شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین بهروان
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ارائه و توسعه مدلی به منظور ایجاد هماهنگی بین دو یا چند سازمان متولی مسائل مربوط به مدیریت شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود کیاکجوری - علی اصغر ملک محمدی زنجان
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری (مطالعه موردی منطقه کلان شهری تهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشید عشق آبادی - امیررضا ممدوحی
تعداد صفحات مقاله: 32
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. از ضد شهرسازی تا شهرسازی طبیعی شهروندگرا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوید سعیدی رضوانی - سپیده توکلی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. بارز سازی تغییرات پوشش سبز اصفهان با استفاده از داده های ماهواره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رضا سفیانیان - سید جمال الدین خواجه الدین
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. بانک زمین شهری و ضرورت ایجاد آن در کلانشهرها (نمونه موردی شهر شیراز)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهیار اردشیری - مرجان زحمتکشان
تعداد صفحات مقاله: 34
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. بررسی تاثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثر بخشی شهرداریها(مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم آذربایجانی - اکبر اعتباریان - جواد دریایی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. بررسی تاثیر ویژگیهای مسیر در فراوانی وقوع تصادفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماشاا... سعیدیان - حمیدرضا عطاران کاخکی - `
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. بررسی راهکارهای ممکن برای کاهش تصادفات ناشی از خستگی رانندگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی زایرزاده - محمدرضا خیرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی علائم عمودی و ارائه پیشنهادی جهت جا نمایی مناسب علائم عمودی در آزاد راههای شهری و حاشیه آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسحاق رسولی سرابی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. بررسی نظام شهری استان یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کرامت ا... زیاری - حجت فلاح مدواری
تعداد صفحات مقاله: 30
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. بررسی نقش سیاستهای زمین شهری بر روی شهرهای ایران(نمونه موردی: شهر اصفهان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید خوب آیند - علی موحد
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بررسی و تحلیل ابعاد کیفیت خدمات با استفاده از مقیاس و ابزار سروکوال (مطالعه موردی: فضای سبز شهری مشهد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شمس الدین ناظمی - سارا پدرام نیا
تعداد صفحات مقاله: 31
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی وضعیت مطلوب در آمدی برای شهرداری (مورد مطالعه شهر اصفهان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نصر اصفهانی - الهام مومنی
تعداد صفحات مقاله: 33
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی پیامدهای حاشیه نشینی بر نظام فرهنگی مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوروز نیمروزی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. برنامه ریزی و مدیریت منظر کارآمد در مصرف آب در مناطق خشک(مطالعه موردی ایالت استرالیای جنوبی، استرالیا)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 29
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. تامین فضای اقامتی مناسب برای مسافران و زائران مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمان امامیان
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. تحلیل الگوهای فضایی حوادث رانندگی در شهر رشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نورالدین عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. تحلیل شاخصهای توسعه یافتگی مناطق یازده گانه شهر اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محمد ظهرابی - رضا مختاری ملک آبادی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. تحلیل مکانی فضای سبز شهری با به کارگیری سامانه اطلاعات مکانی(GIS)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده داداشی - آزاده کاظمی - ارمغان احمدی - محمدرضا گیلی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. تحلیل و ارائه مدلهای حرکت گردشگر در نقاط گردشگری شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اکبری - غلامعلی شفابخش
تعداد صفحات مقاله: 30
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. تحول برنامه مدیریت شهری اقتدارگرا به برنامه مدیریتی مشارکتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی عباس زادگان
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر شاهنوشی - زهرا گلریز ضیائی - حمیدرضا باقری
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. توسعه شهری و تهدیدات زیست محیطی در سنندج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر محمدی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. جایگاه هویت ملی در برنامه های مدیریت شهری ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل شیعه
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر برک پور
تعداد صفحات مقاله: 29
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. رویکرد بومی و نوین برنامه ریزی کاربری زمین در توسعه شهری(مطالعه موردی:شهر زابل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر کیانی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. سازمانیابی فضایی منطقه جدید تجاری ونک در تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد نیکنام
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. سنجش سطح برخورداری مناطق شهر مشهد از نظر امکانات و خدمات فرهنکی با استفاده از مدل موریس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:براتعلی خاکپور
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. ضرورت مدیریت استراتژیک و شاخص های شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین احمدی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. ضرورتهای اجرای طرح هادی روستایی برای کاهش مشکلات شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید یاسوری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. طراحی نظام خدمات رسانی حاشیه کلان شهر مشهد با تاکید بر محور جاده قدیم قوچان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهین اسفراینی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. قیمت گذاری راههای درون شهری بر اساس هزینه نهایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رزمی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. مدل سازی تاخیر تقاطعهای چراغدار در حالت فوق اشباع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود نادرنژاد - حبیب الله نصیری
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. مدلی برای توسعه شهرهای ایران براساس محاسبات بازار کار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اجزاء شکوهی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. مدیریت شهری و انتخاب شهردار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن خلیلی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. مدیریت و مکان یابی پارکینگ به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماشا الله سعیدیان طبسی - کیان احمدی آذری
تعداد صفحات مقاله: 33
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. مقایسه دو روش انتقال مستقیم و استقرار ایستگاههای انتقال در سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری(مطالعه موردی مشهد مقدس)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت اله خراسانی - رضا رفیعی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. نقش شورای های اسلامی در توسعه اجتماعی و پایدار شهر (مطالعه موردی شهر فرخ شهر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام شاکریان - زهرا شاهقلی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. نگرش مدیران شهری در خصوص نحوه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرحیم رهنما - معصومه توانگر
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. وضعیت مسکن در بافت تاریخی شهر یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی قرخلو - حسین کلانتری خلیل آباد
تعداد صفحات مقاله: 47
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. پارکینگهای مکانیزه شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شادمان فر
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. کاهش بار گردشگری کلان شهر مشهد از طریق تقویت قابلتهای گردشگری حوزه نفوذ آن(مطالعه موردی: بخش احمدآباد مشهد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 33
پشتیبانی