ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - انجمن جمعیت شناسی ایران, انجمن جمعيت شناسي ايران
سال برگزاری: 1381    تعداد صفحات: 562
تعداد مقالات کنفرانس: 26  تعداد مشاهده چکیده: 64982
کد COI این کنفرانس:PSRC01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 31 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 3

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. برآورد شاخصهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مناطق روستایی استانهای ایران و بررسی تأثیر آنها بر مهاجرتهای روستایی در دهه 75-1365

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود مشفق
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. بررسی ازدواج مجدد زنان و مردان بعد از طلاق و فوت همسر در شهر شیراز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ماهرخ رجبی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. بررسی تأثیر متقابل فزایند افزایش جمعیت و شهر نشینی در ایران (ااز 1335 تا 1375)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جلیل ایران محبوب - اصغر میرفردی
تعداد صفحات مقاله: 29
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. بررسی تطبیقی نرخ اشتغال و بیکاری جمعیت در استانهای مختلف کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نادر مطیع حق شناس
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. بررسی روند تحولات سن ازدواج زنان و عوامل جمعیتی و اجتماعی موثر بر آن طی سالهای 75-1355

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پروانه آستین فشان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. بررسی روند تغییرات شاخصهای ازدواج و طلاق طی سالهای 1380-1375

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد احمدی موحد
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. بررسی شاخصهای تراکم در واحدهای مسکونی در استان خراسان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالقاسم حیدرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری (نی ریز فارس)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فریبرز عارف
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی و مقایسۀ روند ثبت مرگ و میر و محاسبات نرخ آن در کشور

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. تأثیر تحولات جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانواده ایرانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: تقی آزاد ارمکی - مهناز زند - طاهره خزایی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. تحولات جمعیتی در ایران و میزان شناخت ما از این تحولات و ارائۀ راهکار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود ستوده زند
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. تحولات دموگرافیک و پدیده مضیفه ازدواج در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ناهید درودی آهی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. تحولات شهر و شهرنشینی در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسدالله نقدی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. تغییر سیاستهای کنترل جمعیت و تأثیر آن بر تحولات باروری در ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زینب کاوه فیروز - محمدجلال عباسی شوازی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. تفاوت روستا - شهری مشارکت زنان در نیروی کار در دورۀ 75-1355

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین محمودیان
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. دگرگونی سیمای سلامتی در جامعه ایران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محسن نقوی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. روند تحولات وضع زناشویی درکشور و چشم انداز آن در سالهای آینده «پیامدها و راهکارها»

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لادن نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. سنجش نگرش دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران نسبت به تشکیل و تنظیم خانواده و عوامل موثر بر آن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد عطایی سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. شاخصهای توزیع جمعیت شهرها و روند شهرنشینی در ایران درسالهای (1375-1365)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین جوادخانی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. عوامل جمعیتی مؤثر بر کاهش میزان باروری کل در ایران دهۀ 1375-1365

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: الهام فتحی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. فرهنگ مهاجرتهای زیستی و روند توزیع جمعیت

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اصغر عسکری خانقاه
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. مرگ و میر افتراقی در ایران و مناطق پنج گانۀ آن براساس یافته های طرح ارج 78-1377

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمداسماعیل ناصحی - بهروز همراهی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. مهاجرت به شهر تهران

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صدرالدین بلادی موسوی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. نقش موقعیت زنان بر رفتار باروری در شهر شیراز

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1381
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ماهرخ رجبی
تعداد صفحات مقاله: 17
پشتیبانی