ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران
سال برگزاری: 1383    تعداد صفحات: 586
تعداد مقالات کنفرانس: 32  تعداد مشاهده چکیده: 59708
کد COI این کنفرانس: NCVC01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 41 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 5

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. IDRO Venture Capital Company

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ارزش در معرض خطر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش عنصری - عباس لشنی
تعداد صفحات مقاله: 39
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. بازار سرمایه و صنایع پیشرفته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز ناصری
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. بررسی تأمین مالی سرمایه مخاطره پذیر در سایرکشورهای جهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید صفری - بتول کیایی - علیرضا اسدی کرم
تعداد صفحات مقاله: 48
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. بررسی زیرساختهای صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد محبوبی - سیدکامران باقری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. بررسی منابع گوناگون تامین مالی کارآفرینان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بیگدلو
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. تبیین مهندسی مالی و کاربرد آن در صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون رهنمای رودپشتی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. تحلیل روش های حمایت مالی از کارآفرینان و موسسات نوپا (SMEs)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان اصغری - فرشید باقرنژاد - مصطفی کریمیان اقبال
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. تحلیل ریسک در ارزیابی سرمایه گذاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور عسگری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. تحلیل نقش پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در تأمین سرمایه های مخاطره پذیر برای بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی کنعانی - سیدحسین موسوی - کاوه اسدزمانه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. سرمایه گذاری مخاطره پذیر و ارتباط آن با مراکز رشد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عین الله کشاورز - محسن منتظری
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر حلقه مفقوده و زیر ساخت نظام ملی نوآوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلیل صمدآقائی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. لزوم تشکیل مراکز رشد سرمایه گذاران مخاطره پذیر در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. مبانی و چارچوبهای بازیافت سرمایه گذاری در صنعت سرمایهگذاری مخاطره پذیر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجلال صادق شریف
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. مدل پیشنهادی جهت ارزیابی ایده های نوین برای سرمایه گذاری خطر پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی غلاملو
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. مدل چندمعیاره ارزیابی ریسک برای شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بیگدلو - امیر مصطفوی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. مدیریت جامع سرمایه گذاری خطر پذیردر ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حسین پور کاشانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. مروری بر ماهیت و کارکرد سرمایه مخاطره پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صوفلو
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. معرفی صندوقهای سرمایه گذاری خطر پذیر بررسی فرآیند سرمایه گذاری توسط VC ها و روشهای متداول در ارزشگذاری سهام شرکتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رستمی
تعداد صفحات مقاله: 35
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ملاحظاتی در طراحی سیاست های تشویق سرمایه گذاری مخاطره پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آلفرد سرکیسیان
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. مورد کاوی تعامل با یک سرمایه گذار خطر پذیر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز ناصری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. مکانیزم و الزامات مناسب رشد سرمایه گذاری ریسک پذیر ( مطالعه کشور کره جنوبی )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا اسدی کرم
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. نحوة جذب منابع مالی بین المللی ( ارزان قیمت ) جهت اجرای پروژه های عمرانی و توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پورزندی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. نقش بانکداری توسعه ای در شکل گیری سرمایه خطرپذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ایرانمنش
تعداد صفحات مقاله: 36
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. نقش بانکها در برابر سرمایه گذاران مخاطره پذیر جهت تامین منابع سرمایه ی مخاطره پذیر کارآفرینها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا حسینی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. نقش و شیوه های ارزش گذاری دارائی های معنوی در فرآیند سرمایه گذاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هومن تندهوش - نسترن حاجی حیدری - منصور نجمائی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. پیشنهاد الگوی کاربردی فرآیند سرمایه گذاری مخاطره پذیر جهت طرحهای فناورانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسین موسوی - مهدی کنعانی - کاوه اسدزمانه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. کاربرد ابزارهای مالی در صنعت سرمایه گذاری مخاطره پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین کدخدایی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. A Historical Overview of Venture Capital in U.S. and a its Past Performance

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Nousha Tajer Moshaei - Azadeh Daniali - Behrooz Ataee
تعداد صفحات مقاله: 38
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. Investment Evaluation Factors, Investment Evaluation and Investment weighing Methodology

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Farshad Rouhani Rankouhi
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. Venture Capital: A Lawyers Role

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Poupa Marashi
تعداد صفحات مقاله: 47
پشتیبانی