ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: سنندج - جهاد دانشگاهی, جهاد دانشگاهي استان كردستان
سال برگزاری: 1395    تعداد صفحات: 317
تعداد مقالات کنفرانس: 34  تعداد مشاهده چکیده: 5736
کد COI این کنفرانس: KSAHC02
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 62 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

نمایش و دانلود مقالات PDF دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. اثر خودهمبستگی بر نتایج آنالیز روند سریهای زمانی دمای متوسط سالانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خالد اوسطی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ارزیابی مدل ریزمقیاسنمای SDSM در پیشبینی دما (مطالعه موردی: ایستگاههای ارازکوسه و نوده)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم احمدوندکهریزی - حامد روحانی - علی حشمت پور - سیدمرتضی سیدیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. برآورد آب مو رد نیاز گیاهان زراعی مهم دهگلا ن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون فقیه - حسین رضایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. بررس تغییرات بلند مدت تراز سطح ایستابی آبهای زیرزمینی در مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت کرمان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاضل گروهی ساردو - کورش قادری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. بررسی برخی ازشاخصهای کیفی آبهای زیرزمینی دشت قروه - دهگلان بااستفاده اززمین آمار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو شریعتی - مریم ذوالفقاری - محمد تحسین کریمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. بررسی تطابق شاخصهای خشکسالی هواشناسیSPI و RDI در حوضه کرخه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه کوشکی - محمد رحیمی - مجتبی امیری - مجید محمدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. بررسی تغییرات زمانی - مکانی یها شاخص کیفی آب های زیرزمینی دشت قروه - دهگلان با استفاده از GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو شریعتی - مریم ذوالفقاری - محمد تحسین کریمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت زرند در یک دهه گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید دهقانی - سیدمصطفی مرتضوی - مطلب بایزیدی - زهرا علی عباسی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. بررسی تغییرات مولفههای اصلی چرخه هیدرولوژی دریاچه زریبار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرکو ابراهیمی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. بررسی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی استان کرمان در دو دهه گذشته بر اساس شاخص خشکسالی SPI

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید دهقانی - سیدمصطفی مرتضوی - مطلب بایزیدی - میلاد حسنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. بررسی تقاضای آب شرب در شهرستان سنندج، استان کردستان، ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطا امینی - سمیه کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بررسی روند توسعه،ضرورت و راهکارهای کلان توسعه سامانه های نوین آبیاریدر کشور ایران با اقلیم خشک و نیمه خشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قادری بایه - نجف نیکنام
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی مدل شماره منحنی در برآورد سیل حوزه آبخیز دولبندی با استفاده از GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد مرادی - حمیدرضا مجردی - مریم ذوالفقاری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی ویژگیهای هیدروژءوشیمیایی آبخوان گیلانغرب و طبقه بندی کیفیت آب برای مصارف شرب و کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه یگانه مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. بررسی گزینه های مختلف مدیریتی برداشت آب از آبخوان دشت قلعه تل در استان خوزستان با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود PMWIN

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه حیدری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. تحلیل روند دادههای اقلیمی بارش و دمای سالانهی ایران با استفاده از روشهای ناپارامتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب اسدی - گلاله ناظمی فرد
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. تحلیل منطقه ای خشکسالی براساس شاخص SPI درحوزه بالادست سدزاینده رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد صادقی پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. تحلیل نوسانات ماهانه تراز دریاچه زریبار و عوامل موثر بر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرکو ابراهیمی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. شبیهسازی رواناب ماهانه حوضهی آبخیز قروه-دهگلان با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذر رنجبرنژاد - مریم ذوالفقاری - گلاله غفاری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. شناسا یی و بررسی کانون های بارش در حوضه های آبریز بافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد مزیدی - فاطمه کاربخش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. لزوم به روز رسانی سند ملی آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون فقیه - جواد بهمنش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. مروری بر کاربرد روش های تحلیل سری های زمانی و مکانی در شناخت تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا نورمحمدی - هادی معماریان - سیدمحمد تاجبخش
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. مطالعه منحنی سنجه رسوب حوزه آبخیز قمرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد صادقی پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. مطالعهی دشت سلماس بمنظور دست یابی به محورهای مستعد احداث سد زیرزمینی با استفاده از مطالعات سنجش از دور (GIS)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نییر کوشش شبستری - حجت محبوبی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. نقش ضریب بهره وری آب در بهره برداری بهینه از مخزن سد جره در استان خوزستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک(GA)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمجید موسوی - حسام سیدکابلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. ورشکستگی آبی جازموریان را باور کنیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر دهواری - سارا شهدادی - محمد آبرومند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. پایش خشکسالی با استفاده از شاخص خشکسالی SPI (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه ارومیه واقع در استان کردستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جاهده تکیه خواه - شلیر کاتورانی - فرهاد ایزدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. پتانسیل سنجی خطر وقوع بارشهای سیل آسا در چند ایستگاه منتخب در غرب و شمال غرب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یونس خوشخو - چنور عبدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. پهنهبندی کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه بوکان از نظر کشاورزی با استفاده از لوگ کریجینگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیژن رحمانی - یونس یاری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. کاربرد زمین آمار در پهنه بندی شدت های خشکسالی مطالعه موردی حوزه آبخیز قزل اوزن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نامق قربانی - بهارک معتمدوزیری
تعداد صفحات مقاله: 11
پشتیبانی