ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: بابلسر - شركت پژوهشي صنعتي طرود شمال
سال برگزاری: 1395    تعداد صفحات: 1109
تعداد مقالات کنفرانس: 85  تعداد مشاهده چکیده: 26997
کد COI این کنفرانس: TOROUD03
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 131 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 2

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

نمایش و دانلود مقالات PDF سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی کشورهای مسلمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نقیبی - یداله سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ارائه طرح راهبردی افزایش سهم بازار موسسات مالی و اعتباری با استفاده از مدلسازی رگرسیون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام احمدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارتباط بین ابعاد ویژه برند و عملکرد سازمان بر اساس مدل C-E

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر مکی - کیمیا داودی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارزیابی میزان تاثیر مولفههای آموزش و رضایت شغلی کارکنان در افزایش بهرهوری آموزشگاههای آموزش و پرورش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز پقه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. استراتژی برون سپاری مورد مطالعه فعالیت های بانکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احد زینالی - مجید واحدی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. انتخاب پروژه های شش سیگما با استفاده از ادغام ANP ، VIKOR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژده ربانی - خدیجه ترک کوهسار
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. برآورد درجه جانشینی پول در ایران: رهیافت رگرسیون آستانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساناز مقصودلو
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. بررسی اثر کاربرد شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رجب بسطامی - محمدرضا جلالی نسب
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. بررسی اجمالی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد نوآوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید مسعودی - عباس شول
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی ارتباط مدیریت ریسک با رضایت شغلی کارکنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رجب بسطامی - سکینه زال نژاد - فاطمه محسن سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. بررسی اصول سرپرستی در یک شرکت تولید قطعات خودرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمهدی خاکزادیان - اسماء سازور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. بررسی تأثیر روابط بین فردی بر رفتار منفعت طلبانه و برخوردهای ویژه در سطح سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا مقیمی - وحید حاجیلو
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بررسی تاثیر امکانات آموزشی و انگیزه معلمان در ارتقاء بهرهوری آموزشگاههای آموزش و پرورش شهرستان آق قلا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز پقه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی تاثیر رسانه های نوین تبلیغاتی بر قصد خرید مشتریان بر اساس مدل AIDAS مطالعه موردی : بیلبورد های دیجیتالی جزیره کیش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه آغبالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی اشتغال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میرناصر میرباقری - خدیجه اثنی عشری
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی فرهنگ سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید مسعودی - عباس شول
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. بررسی تطبیقی کارایی بانکها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میرناصر میرباقری - عظیم آران
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با نگهداشت نیروی انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در بین دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان تبریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم شیری - اسداله خدیوی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رضاشاطری - پرویز سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با خلاقیت فردی کارکنان در شعب بانک صادرات غرب استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرامرز نصری - محمدرضا مدنی فر
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی با مهارت های تغییر و نوآوری مطالعه موردی: شعب تامین اجتماعی غرب استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه گرجی پشتی - سمیه اسحق نیمور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی رابطه بین قیمت نفتا و برخی از مشتقات نفتی پالایشگاهی و پتروشیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل تربیه جو - سیامک شهنی امیرخان - محمد خدامرادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی رابطه بین میزان ریسک پذیر بودن در عملکرد کارکنان استانداری استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا مقیمی - وحید حاجیلو
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی رابطه مدیریت دانش با میزان عملکرد کارکنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رحمتی - نساء دبدبه
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی رابطه مولفه های اعتماد با سلامت روانشناختی و تعهد سازمانی مورد کاوی شرکت صنعتی تجیران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحسن افتخاری - محمد عبدالشاه
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی رابطه هوش اخلاقی با میزان اعتمادآفرینی مدیران مطالعه موردی:شعب بانک تجارت غرب استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی منصورلکورج - سامان دهنارصیدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جرم(سرقت) در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد سرحدی جزفتن - محمود رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی عوامل فردی بحران زا درسازمانهای استان مازندران وارائه راهکار برای مدیریت بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسینعلی تقی پور - مینا تقی پور
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی عوامل موثر بر ساختار بازار نفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:انوش جعفری - مصطفی حقیقت پژوه اشتهاردی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رجب بسطامی - سمیه مشایخ بخش
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی نقش عوامل موثر بر کسب و کار خرد در توسعه اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رجب بسطامی - زینب گروسیان - لیلا خداکرمی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پویایی تیم و کار تیمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حدیث مرادمردسوقه - کامران ابراهیمیان باقرپور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری( crm ) در بازار یابی رابطه مند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر مکی - سارا تقوی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی و امکان سنجی ایجاد شرکت های دانش بنیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب روحانی - نجف قراچورلو
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بهره وری صنعت و زیربخش های آن ؛ با تأکید بر برآورد وضعیت استان سمنان تا سال 95

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه غنی پور - رضا عبداله زاده
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. تأثیر کاربرد مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری بر ارتباط بین مشتری و بانک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا مقیمی - وحید حاجیلو
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه یگانه راد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. تاثیر طراحی محتوای الکترونیکی بر میزان انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده عطایی نیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. تاثیر طراحی محتوای الکترونیکی بر میزان انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان هنرستانهای فنی و حرفهای غرب استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده عطایی نیا
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. تاثیر فرهنگ سازمانی کارکنان بر اهداف سازمان مطالعه موردی بیمه البرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا احسانی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. تاثیر متقابل آزادی اقتصادی بر نحوه استفاده از فراوانی منابع طبیعی و سرمایهگذاری داخلی در کشورهای منتخب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل شاه آبادی - علی مرادی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. تاثیر کیفیت قوانین و قدرت رقابتپذیری بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای برگزیده نفتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل شاه آبادی - سحر فیضی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. تبیین جایگاه کاربردی جهانی شدن و تجارت بین الملل در مسیر رشد و توسعه اقتصاد ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی بکی حسکویی - احمد نوروزی - محمدهادی عابدی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. تحلیل مدل تناسب و انعطاف پذیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف رمضانی - الهه دامغانی - المیرا ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. تعیین برازش مدل ارتباط بین سبک رهبری رابطه مدار با سلامت سازمانی و اثر بخشی با استفاده از معادلات ساختاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج نجارزاده - میرحسن سیدعامری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. تعیین رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی مطالعه موردی: دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه گرجی پشتی - موسی شعبانزاده ماسایه
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. تعیین وضعیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک ملت استان تهران ازدیدگاه مشتریان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داوود مصطفی زاده
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. دیدگاه مدیریتی شرکتهای کوچک و متوسط در خصوص استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول برای حسابداری اجاره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا منتظری - حسین محمدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. رابطه بین استفاده از فناوری های نوین ارتباطی بر اعتیاد تکنولوژیکی دانش آموزان مدارس شهر کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا صفاری - فرشید نمامیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. رابطه ساختار سرمایه با بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا برادران - حجت اله انصاری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. رابطه مدیریت دانش با نوآوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رجب بسطامی - مژگان خزایی - فاطمه پاشازانوسی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. رابطه نرخ ارز، نرخ بهره و تورم در کشورهای درحال توسعه آسیایی منتخب بکارگیری الگوی پویای VAR و آزمون علیت گرنجر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید علوی - احمد نقیلو
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. رابطه هوش اخلاقی با اعتماد کارکنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی منصورلکورج - سامان دهنارسیدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. رابطه هوش عاطفی با جامعه پذیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه گرجی پشتی - سعید صفاتی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. رویکرد نوین نوآوری باز و نقش دولت در آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه الیاسی - فاطمه هرسج
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. شناخت متغیرهای اثر گذار بر گردشگری در کشورهای مسلمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی باقرزاده - جواد سلیمی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. شناسایی رابطه بین استرس شغلی با کارایی مدیران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه دیوسالار - کیمیا داودی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. شناسایی رابطه بین رکود دانش، یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی با استفاده از نرم افزارلیزرل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود کیاکجوری - صفر قلیپورپینوندی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سکوت سازمانی در شعب بانک پارسیان غرب استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود کیاکجوری - بهناز صادقی نیا
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. شناسایی رابطه بین مدیریت دانش با بهره وری مطالعه موردی: شهرداری های غرب استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه گرجی پشتی - صدیقه پلنگیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. شناسایی موانع ایجاد و توسعه کارآفرینی سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رمضان علیزاده - سکینه زال نژاد - مژگان خزایی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. شناسایی و اولویت بندی موثر بر چابکی منابع انسانی در شعب بیمه ایران غرب استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داوود کیاکجوری - فرشته رنجبرها
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. شناسایی، طبقه بندی و رتبه بندی عوامل موثر در جذب و حفظ مشتریان سازمانی بانک ملی ایران مطالعه ی موردی: شعب بانکهای ملی شهر کازرون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن شاکری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. ضرورت دقت در تعیین اندازه نمونه، اندازه شرکت و دوره زمانی در تدوین پژوهشهای مالی و حسابداری ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم کاویانی - مرتضی حاجی عباسی - زینب منتظری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. طراحی الگوی مطلوب برون سپاری فعالیتهای بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احد زینالی - مجید واحدی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. طرح توجیهی احداث نیروگاه فتوولتائیک مورد مطالعاتی :دانشکده فنی مهندسی شهید مهاجر اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد بلاغی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. فرهنگ سازی کارآفرینی،نوآوری و خلاقیت عاملی جهت توسعه و بهبود سازمانها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مختاری مینایی - فرشاد فهیمی - مهدی فاطمی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. مسئولیت پذیری شرکتهای چندملیتی در مقابل نقض حقوق بشر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه خسرویان - مصطفی زمین پرداز - محمدابراهیم داستانپورحسین آبادی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. نقد دیدگاه تخریب خلاق شومپیتر، در خصوص عواقب اجرای آن از دیدگاه اسلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی ناهید - محمدباقر بابایی طلاتپه - حمید منتظری هدشی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. نقش ابعاد مدیریت دانش در نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما جوکار
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. نقش تعهد در حفظ و نگهداشت نیروی انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. نقش رهبری در ایجاد و توسعه کارآفرینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رجب بسطامی - نساء دبدبه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. نقش شخصیت برند بر رفتار مشتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر مکی - سارا تقوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. نقش مدیریت کارراهه در توسعه شغلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب اکبرپور - مهری مفتخری - رجب بسطامی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. نقش نفت بر اقتصاد سیاسی خاورمیانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:انوش جعفری - حمیده قنبری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. نقش نوآوری اجتماعی در ارائه خدمات بانکداری همراه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل صفری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. نقش کارآفرینی سبز بر توسعه کسب و کار سبز مطالعه موردی : صنایع تبدیلی استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1395
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیلوفر عباسی لاکسار
تعداد صفحات مقاله: 20
پشتیبانی