ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: اردبیل - موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني
سال برگزاری: 1394    تعداد صفحات: 1614
تعداد مقالات کنفرانس: 183  تعداد مشاهده چکیده: 41018
کد COI این کنفرانس: AETCONF01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 330 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 2

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری

نمایش و دانلود مقالات PDF کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آمایش سرزمین و اولویت بندی کاربری ها با مدل پیشنهادی EMOLUP مطالعه موردی: شهرستان جهرم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود مسعودی - پرویز جوکار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آموزش جغرافیای کشاورزی راهی به سوی توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا بهروزه - بنت الهدی ایزدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ابزارهای آموزشی و اثر بخشی آنها در توسعه گیاهان تراریخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا اصغری میرک - بهرام باغبان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد آفتابگردان کشت دوم در شمال استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی طاهری سروتمین - ابوالفضل فرجی - کامی کابوسی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر برخی شاخصهای رشدی سیبزمینی Solanum tuberosum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه صابری - فرزاد حسین پناهی - عادل سی و سه مرده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثرات جاده های جنگلی بر تنوع زیستی گیاهی مطالعه موردی: سری 5 کلاردشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین چاوش ثانی - احمد توانا - حامد زال نژاد
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثرات کشنده و زیرکشندهی حشرهکش فلوبندیامید بر زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezd. (Hym.;Trichogrammatidae

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماریه قزاق - علی افشاری - اسماعیل متکی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارائه راهکارهای توسعه گردشگری از طریق مدیریت بازاریابی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی علی پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارتقاء سطح رضایتمندی گردشگران رهیافتی بر توسعه گردشگری جزیره کیش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای چندگانه مراتع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید علی پور - محمود احمدپوربرازجانی - شجاع موسی پور - حسین مودی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی آثار گردشگری بر رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی درایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ویدا ورهرامی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی اثرات بیولوژیکی بهرهبرداری از سد ماملو با استفاده از روشهای تطبیقی AHP & LEOPOLD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم میرابی - حدیث بلوری - احمد عزیزخان زاده
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارزیابی تغییرات تبخیر – تعرق بر اثر تغییر اقلیم در منطقه دشت زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه هاشمی - فرهاد میثاقی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارزیابی تقاضای تفرجگاهی پارک جنگلی شورآب شهرستان خرمآباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم لطیفی نیا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی توان اکولوژیک کاربری های مختلف با مدل پیشنهادی EMOLUP مطالعه موردی: شهرستان جهرم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود مسعودی - پرویز جوکار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی جاذبههای گردشگری شهرستان خلخال با تاکید بر توسعه بازارهای جدید با استفاده از مدل TOPSIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی خرسند
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی زیست محیطی و توزیع روی در رسوبات تا عمق 1 متر تالاب کمجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام جهاندیده - رضا میرزایی محمودآبادی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی زیست محیطی و توزیع سرب در رسوبات تا عمق 1 متر تالاب کمجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام جهاندیده - رضا میرزایی محمودآبادی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی زیستمحیطی و توزیع آرسنیک در رسوبات سطحی تالاب کمجان، فارس، ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ویدا صفایی - رضا میرزایی محمودآبادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارزیابی شوری آبهای زیرزمینی جزیره کیش با روش سیستم استنتاج فازی عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معظمه شهابی نژادرابری - پیام نجفی - هادی رادنژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارزیابی ظرفیت های گردشگری استان اردبیل و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ارسطو یاری حصار - زهرا فتحی قونسولکندی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارزیابی عوامل مؤثر برمیزان رضایت مندی گردشگران مطالعه موردی : شهر فریدونکنار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامان کشورپرست - میترا تقی نیا
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ارزیابی نقش فضای سبز در توسعه پایدار شهری نمونه موردی شهر اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا فتحی قونسولکندی - کلثوم یارمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارزیابی وپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مطالعه موردی پل سفید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا یوسفی روشن - سمانه نوری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارزیابی پوشش گیاهی از نظر تولید،گرایش،تراکم،وضعیت،واحد دامی و حد بهره برداری مجاز در مرتع لورگ باغ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان همایونژاد - سعید شجاعی - سحرناز شکوهی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارزیابی کیفیت آب سد چمگردلان با استفاده از شاخص های ویلکاکس وشولر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا امیری - مهدی احمدی کلان - سیدمحمود شریعت
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. استخراج دقیق اطلاعات رویشی درختان سوزنی برگ دست کاشت به طریقه آنالیز تنه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم لطیفی نیا - جواد سوسنی - کامران عادلی - عصمت اوستاخ
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. استخراج منحنی ارتفاع در درختان سوزنی برگ دست کاشت با استفاده ازآنالیز تنه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم لطیفی نیا - جواد سوسنی - کامران عادلی - عصمت اوستاخ
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. استخراج منحنی رویشهای حجمی در یک درخت هفتاد ساله کاج بروسیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم لطیفی نیا - جواد سوسنی - کامران عادلی - عصمت اوستاخ
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. الگوی کشت بهینه رویکردی در کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیدا علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. امکانسنجی توسعهی پایدار گردشگری در شهرستان مرزی مهران با استفاده از مدل SWOT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا امینی - الناز پیروزی - صغری جدی قشلاق ایلخچی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. اهمیت ارتباط با طبیعت در برنامه های ارزیابی آموزش زیست محیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد رستگار - مهسا رجائی فرد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. ایجاد سامانه کشت بعنوان راهکاری مناسب برای حفظ آبخوانهای کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نمازی - اعظم محمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. باز زنده سازی تاریخی باغ خالصه بمپور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته رهدار - هما ایرانی بهبهانی - بهرنگ بهرامی - پوران فتائی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز آق لاقان چای با استفاده از مدل EPM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی عابدینی - الناز پیروزی - مینا سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. برآورد پتانسیل رسوبدهی در حوضه آبخیز آق لاقان چای با استفاده ازمدل هیدرولوژیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی عابدینی - الناز پیروزی - مینا سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. برآورد کمی غلظت گرد و غبار با استفاده از دستگاه غبارسنج مطالعه موردی: آبادان و خرمشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری بدری - حسین محمدعسگری - سعید فرهادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. براورد غلظت گرد و غبار با تکنیکهای نوین سنجش از دور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید فرهادی - حسین محمدعسگری - علی دادالهی سهراب - سیدمحمدجعفر ناظم السادات
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی اثر عمق کاشت بر جوانهزنی بذر علف هرز نیلوفرپیچ Ipomoea purpurea

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان عباسی - فائزه زعفریان - معصومه یونس آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی اثر متقابل میزان و زمان محلول پاشی ذرات کود نانوپتاسیم برعملکرد گیاه پنبه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رزا عرب - محمد شهمراددخت
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی اثرات اقتصادی طرح افزایش سطح زیر کشت مرکبات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود برادران - توکل رچام - مهدی شکوهی - بهاره عابدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اثرات سمی آفت کش کلرپایریفوس بر پاسخ های فیزیولوژیکی ورفتاری درکرم خاکی Eisenia foetida

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره حسینی نسب
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی ارتباط چندشکلی ژن میوستاتین با صفات رشد در بزکرکی رائینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه سنجری - علی اسمعیلی زاده کشکوئیه - مسعود اسدی فوزی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی بیان ژنهای دخیل درمقاومت جزیی آفتابگردان به بیماری اسکلروتینیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرام نوری - رضا درویش زاده - بابک عبدالهی مندولکانی - خدیجه موسی خلیفانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی تأثیر رنگ های اصلی نور سفید زرد،آبی، قرمز بر میزان استرس ماهی گورامی مرواریدی Trichogaster leeri

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خوش کام - محمدسعید حیدرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی تأثیر رنگ های اصلی نور سفید زرد،آبی، قرمز بر میزان رشد واسترس ماهی گورامی مرواریدی Trichogaster leeri

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خوش کام - محمدسعید حیدرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی تأثیر قرق کوتاه مدت بر خصوصیات ادافیکی مراتع راژان ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام بهرامی - محدثه امیری - مریم مولایی - لیلا نعمتی شام اسبی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی تاثیر استفاده از کود کمپوست و آبشویی بر میزان ماده آلی دراعماق مختلف خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره بابادی - کامران محسنی فر - ابراهیم پناهپور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی تاثیر عامل ارتفاع بر روی پوشش تاجی گونه جاشیر مطالعه موردی: نورآباد ممسنی استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم محمدی - اکبر فخیره - بهاره بهمنش - کیانوش اسرار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری CRM بر صنعت گردشگری در بازاریابی رابطه مند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی علی پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی تاثیرات گردشگری برتوسعه کارآفرینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه غنی پور - پروانه غنی پور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی تشابه ژنتیکی ژنوتیپهای اسپرس Onobrychisviciifolia با استفاده ازنشانگرهای نیمه تصادفی ISJ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد نظریان فیروزآبادی - کریم صباحافظی - احمد اسماعیلی خادمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی تغییرات درصد گچ و آهک خاک و تاثیر آن بر شکلگیری اکوسیستمهای مرتعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان مرفع - بهنام بهرامی - قاسمعلی دیانتی تیلکی - حسن قلیچ نیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی تغییرات دما و بارش تبریز و تاثیر آن بر کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشمند عطائی - محسن افشاری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی تغییرات پوشش برفی با استفاد از سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز خرخره در شهرستان سقز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سروک قادری - سیدعلی المدرسی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی تیپ های جنگلی در طبقات ارتفاعی مختلف در جزایر جنگلی مطالعه موردی : حوضه آبخیز 40 الف منطقه دلیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید کاظم نژاد - موسی صادق کوهستانی - حامد زال نژاد
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی وکانیشناسی خاکهای غرقاب تحت کشت برنج در دشت سیلاخوردورود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده اسدی - زهرا پوراکبری - سهیلاسادات هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی درصد و سرعت جوانهزنی گونه Acacia Victoria تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی پرواز - سیدمحمد حسینی نصر - غلامعلی رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی رابطه بخش ساخت و ساز مسکن با شاخص های تجاری چوب و فرآوردههای آن دردوره 20 ساله 1392-1373

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم سعیدیان - کامران عادلی - رحیم ملک نیا - شیدا خسروی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی رابطه بین گردشگری و توزیع عادلانه درآمدها در اقتصاد ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده خاکسارآستانه - علی رهنما
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی راندمان زیست پالایی آلاینده آنتراسن توسط قارچ Phanerocehaete chrysosporium

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان آقالو - مرضیه مسیبی - منوچهر فرجانی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی روش کالیبراسیون دوربین رقومی Nikkon D3200 با تأکید برکاربردهای فتوگرامتری در مطالعات بیابانزدایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا قربانی - مهدی تازه - سعیده کلانتری - سعید پورمنافی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی روشهای برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاکهای استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید شیخ اسماعیلی - عبدعلی ناصری - هادی معاضد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی روشهای همادی مدلهای چندگانه در ارزیابی و تحلیل عدمقطعیت بارش پیشبینی شده مدل ECMWF

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید جوانمردقصاب - مجید دلاور
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی رویکرد کشاورزی حفاظتی درجهت توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق رحمانی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی زمان های وقوع سرمازدگی محصول گوجه فرنگی در مزارع میناب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین حلبیان - هوشمند عطایی - فریبا آسوده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی شاخص کلروفیل برگ کنجد تحت تنش خشکی و محلولپاشی نیترات کلسیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسترن امیرفضلی - مصطفی حیدری - فائزه زعفریان - هادی قربانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی طرح های حفاظتی و چگونگی مقدار کاهش فرسایش و رسوب درحوزه آبریز رودخانه تجن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید سعیدی فر - مهرداد اسفندیاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان کشاورزی نسبت به اشتغال درمناطق روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی عوامل مؤثر برتوسعه روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداحمد هاشمی - حمزه آلبوغبیش - سجاد غبیشاوی - محمدعلی عفری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم محلی و تاثیر آن در اجرای طرحهای آبخیزداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اعتمادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی قابلیتهای گردشگری کشاورزی با تاکید بر زراعت وباغبانی دراستان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره ترک چورن
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی مصرف کود نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه خوش پیک - رضا صدرآبادی حقیقی - احمد احمدیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی میزان استفاده از شیوه های مختلف تبلیغات در رابطه با مراکز خریدشهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رحمانی - علی رهنما - جعفر خیرخواهان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی میزان عملکرد و توجیه پروژه های بیابانزدایی در کشور مطالعه موردی در منطقه بیابانی جیلان استان سمنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اعتمادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی نقش امام زاده عبدالله و امام زاده محسن در توسعه گردشگری مذهبی شهرهمدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زینب فاطمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی نقش شهرک های صنعتی در توسعه پایدار شهرهای کوچک بااستفاده ازمدل راهبردی SWOT مطالعه موردی پل سفید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه نوری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی نقش وقف در خدمات رسانی به زائران و گردشگران شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده خاکسارآستانه - علی رهنما
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی و تعیین شناسه ژنتیکی Barcode ( ماهی قزل آلای رنگین کمان) Oncorhynchos mykiss درسه استان مازندران ، گیلان و تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیدا شجاعی کاوان - امیر عطار - فرامرز لالوئی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های راور و زهک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام اسراری - محمدمهدی وهبی - سلیمان جهان تیغ
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی پدیده زمین لغزش واثرات آن برکاربری اراضی منطقه مطالعه موردی؛حوضه آبخیز امیرکلا سوادکوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه نوری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی کیفیت خاکورزی تحت تاثیر کارکرد روتوتیلر با تیغههای کاردی مضرسی جدید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین غلامی - داود کلانتری - مجید رجبی وندچالی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. برسی تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا و فسفر بر عملکرد لوبیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو پاینده - مصطفی رستم آبادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. برسی پتانسیل زهکشی طبیعی راهکاری جهت کاهش مصرف آب و تولیدپسابهای زهکشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن شاه محمدی نبی - حیدرعلی کشکولی - داود خدادادی دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. تأثیر محیطهای مختلف کشت بر کالوسزایی از ریزنمونههای ریشه درPapaver fugax

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا علیایی - رسول اصغری زکریا - ناصر زارع - داوود برنجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. تأثیر پوشش نانوذره اکسیدروی بر ماندگاری میوه نارنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید قجرشموشکی - یحیی مقصودلو - مرتضی خمیری - محبوبه کشمیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. تاثیر ارقام گوجه فرنگی برجمعیت نماتد Meloidogyne javanica خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عصمت مهدیخانی مقدم - امیر لکزیان - احمد غلامعلی زاده آهنگر - مریم نبوی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. تاثیر ایجاد برند اکوتوریسمی در کاهش فقر و ارتقاء سطح زندگی مردم مناطق محروم منطقه ی مورد مطالعه:روستای باهوکلات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پونه آروند
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تاثیر بایوچار و عناصرغذایی بر افزایش پالایش آنتراسن توسط باکتری Bacillus subtilis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد جاهد - سمیه ناجی راد - اکبر قویدل
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر پراکنش مکانی برخی ازعناصر غذایی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام بهرامی - لیلا نعمتی شام اسبی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. تاثیر حشره کش کلرپایریفوس بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو درکرم های خاکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره حسینی نسب
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. تاثیر دور آبیاری در سیستم آبیاری قطرهای بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سیبزمینی Solanum tuberosum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه صابری - فرزاد حسین پناهی - عادل سی و سه مرده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. تاثیر سطوح مختلف بذر خارمریم silybum marianum به جیره بر ترکیبات لاشه بلدرچین ژاپنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن شادمان - خلیل میرزاده - طاهره محمدآبادی - مرتضی مموئی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. تاثیر شیب بر تنوع زیستی گونههای گیاهی در طول فصول رویش درجنگلهای حفاظت شده کیاسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل اسدی - حمید جلیلوند - سیدمحمد حسینی نصر - میثم مجربی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. تاثیر عناصر غذایی بر افزایش راندمان زیست پالایی آنتراسن توسط باکتری Streptomyces sp

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد جاهد - سمیه ناجی راد - اکبر قویدل
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. تاثیر پوشش کیتوزان بر ماندگاری میوه نارنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید قجرشموشکی - یحیی مقصودلو - مرتضی خمیری - محبوبه کشمیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. تاثیر کشت مخلوط کلزا و گندم بر صفات مورفولوژی گیاه گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو پاینده - منصوره زینلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. تاثیر کشت مخلوط گندم و کلزا بر صفات مورفولوژیکی گیاه کلزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو پاینده - منصوره زینلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. تاثیر کود نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد واسانس گیاه دارویی رازیانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه خوش پیک - رضا صدرآبادی حقیقی - احمد احمدیان
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. تاثیر کودهای شیمیایی وآلی کود مرغی وکود گاوی بر جمعیت نماتد Meloidogyne javanica

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم نبوی - احمد غلامعلی زاده آهنگر - امیر لکزیان - عصمت مهدیخانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. تبیین نقش مدیریت شهری در توسعه ی صنعت گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده سرور لهسایی - محمد میرابی - آفرین اخوان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. تحلیل نگرش نخلداران نسبت به مدیریت آب و شناسایی مشکلات آب کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد خداوردی - بهمن خسروی پور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. تحلیلی بر وضعیت امکانات و تسهیلات گردشگری از دید گردشگران مطالعه موردی : روستای هدف گردشگری سیرچ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رخساره اسدی کرم
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. تحلیلی بر وضعیت محیط زیست گردشگری مطالعه موردی: دریاچه زریبارو روستاهای اطراف شهرستان مریوان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعدی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. تعیین آسایش اقلیمی گردشگری با استفاده از شاخص اوانز مطالعه موردی : شهرستان خدابنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامان کشورپرست
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامهریزی آرمانی فازی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید علی پور - شجاع موسی پور - حسین مودی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. تعیین بهترین تیمار افزایش جوانهزنی بذرهای آکاسیا ویکتوریا Acacia victoriae در شرایط درون شیشهای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمشید حاتم - سیدمحمد حسینی نصر - حمید جلیلوند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. تعیین تیمار مطلوب جهت شکستن خواب و افزایش جوانه زنی بذر آکاسیا برگبیدی Acacia Salicina L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده نبی پور - سیدمحمد حسینی نصر - سیدمحمد حجتی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. تعیین روش مناسب جهت استخراج ژنومی از برگ گیاه اسپرس DNA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صبا حافظی - احمد اسماعیلی - فرهاد نظریان فیروزآبادی - کریم خادمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. تعیین شبکه بهینه حملونقل تخته فیبر نیمه سنگین در سال 1392 مطالعه موردی : شهرستان خرمآباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم رضایی - فرهاد قاسمی آقباش - کامران عادلی - سمانه نامداری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. تعیین شیب مناسب در چوبکشی روبه بالا در مسیرهای اسکیدر رو مطالعه موردی: سری 3کلاردشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنوش کاکوان - احمد توانا - حامد زال نژاد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. تعیین عوامل موثر بر عملکرد سیب زمینی با ایجاد تنوع ژنتیکی و ارزیابی کلون های حاصل از بذر حقیقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد ادیانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، با نگاهی به روند تغییرات دما و بارش ایستگاه سینوپتیک مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشمند عطائی - محسن افشاری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. تغییرات بیوشیمیایی ناشی از سمیت اتیون Ethion در کرم خاکی قرمزکالیفرنیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا سامانی فرد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. تغییرات بیوشیمیایی و بافت شناسی ناشی از سمیت اتیون Ethion درکرم خاکی قرمز کالیفرنیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا سامانی فرد
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. تمرکز زدایی در ترویج کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بنت الهدی ایزدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. تهیه تقویم روزانه زمانی مکانی استان چهار محال بختیاری با استفاده از شاخص SET دمای مؤثر استاندارد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشمند عطایی - نجمه رییسی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. تهیه تقویم روزانه زمانی مکانی استان چهار محال بختیاری با استفاده از شاخصSET دمای مؤثر استاندارد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشمند عطایی - نجمه رییسی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. توریسم کشاورزی و نقش آن در توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا اصغری میرک
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. توسعه اقتصادی جزیره کیش با رویکردی بر توسعه گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. توسعه زارعت زعفران به عنوان مهمترین ایده نوین در بخش کشاورزی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی یداللهی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. توسعه گردشگری روستایی به عنوان راهکاری برای اشتغال زایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی شکوهی - بهمن خسروی پور - کبری عیسی پره
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. تکنیک های مدیریت نوآورانه در زمینه آموزش زیست محیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد رستگار - مهسا رجائی فرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. حفاظت از توسعه پایدار و صنعت توریسم با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت مکان یابی نمونه موردی: تصفیه خانه فاضلاب جزیره قشم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثاق جعفریان - مهدی فلاح
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. راهکارهای توانمندسازی زنان روستایی و تاثیر آن در مدیریت کاهش فقر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه زرم آور - علی بدرقه
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. روش حذف تک یاخته ژیاردیا در فرایند تصفیه آبهای آلوده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه نادیان
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. روشی نوین در تدریس زیست محیط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا مخیر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. رویکردی بر خوشهبندی گردشگری با تاکیدی بر توسعه پایدار ناحیهای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدراشد صفوی - مهسا صدیق بازکیاگوراب - محمد علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. ریزگردها و اثرات منفی آنها بر سلامت انسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن خسروی پور - سیداحمد هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. زیست توده؛ جایگاه، کاربردها، فرصت ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیژن خدری - جواد خدری - حافظ فرشید
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. شناسایی و اولویت بندی راه کارهای مقابله با کم آبی خشکسالی در بین شالیکاران سیروان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد سهیلی - حسین امیری - سیداحمد هاشمی - سارا لرستانی صیدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. طراحی معماری منظر اگروتوریسم کارخانه چای آمارد صومعه سرا گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد جلوانی - لیلا امیدی زیدهی - نرگس امیدی زیدهی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. علل تنزل روز افزون منابع آب کشور به عنوان مهمترین چالش توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی یداللهی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. عوامل تاثیر گذار بر تقاضا اشتقاقی چوب و فرآورده های آن از تقاضای مسکن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم سعیدیان - کامران عادلی - رحیم ملک نیا - شیدا خسروی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. فناوری هسته ای شاه کلید چالشهای بخش کشاورزی و گزینه ای برتر دراصلاح گیاهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا اصغری میرک
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. مدیریت اکوتوریسم لازمهی توسعهی گردشگری پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ژاله هاشم پور - منا اکبری - محمد علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. مطالعه سودمندی مخلوط بادام زمینی ذرت شیرین در منطقه آستانه اشرفیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه ارغیده - غلامرضا محسن آبادی - مجید مجیدیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. مطالعه و بررسی فاکتورهای اقلیمی موثر بر فرسایش بادی در منطقه مطالعاتی دشت مسیله (قم)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید شجاعی - ایمان همایون نژاد - سحرناز شکوهی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. مفهوم ژئوتوریسم و جایگاه آن در پایداری گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عسگر سنگی - قنبر رستمی کلوری - علیرضا حسن پور - محمد علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. مقایسه اثرات ریزگردها بر روحیه کاری مطالعه موردی ایوان و سنقر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد سهیلی - علی سایه میری - حامد شیخی - جواد بسطامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. مقایسه شاخصهای مدیریت پایدار جنگل مطالعه موردی در کشورهای ایران و قرقیزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی ایمانی - حسن اکبری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. نقش اقتصاد گردشگری شهری بر توسعه شهرنور از دیدگاه زنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مائده شاهانی - علی خاکساری - اعظم نظامی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. نقش زیر ساخت ها درتوسعه گردشگری ساحلی مورد مطالعه شهرساحلی بابلسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی کاویانپورسنگ نو - محمدرضا یوسفی روشن
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی و توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه احمدیار - مصطفی باقری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. نقش محله های شهری ارگانیک بر اکولوژی شهری نمونه موردی محله تاریخی سنگ سیاه و محله لب آب شهر شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا محمدی - ملیحه تقی پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. نقش نشانههای جغرافیایی در کشاورزی و امنیت غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه خوانساری - علی نسیم فر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان ولوپی / سوادکوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهربانو وهابی خنکدار
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. ویژگیهای بیوشیمیایی آلفا آمیلاز در سیستم گوارشی - Grapholita funebrana (Lep. : Tortricidae)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه ابراهیم زاده - محمود محمدی شریف - محمد قدمیاری - محبوبه شریفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. پایش خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از تصاویر ماهواره لندست طی سالهای 1991 و 2014

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رزمی - حسین محمدعسگری - علی دادالهی سهراب - سیدمحمدجعفر ناظم السادات
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. پرنده نگری به مثابه ایده نوین برای تحقق توسعه پایدار بر پایه اکوتوریسم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حلاجی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. پهنه بندی میزان شوری آبهای زیرزمینی جزیره کیش با سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معظمه شهابی نژادرابری - پیام نجفی - هادی رادنژاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. پهنه های مناسب جهت اسقرار خدمات اقامتی و پذیرایی درشهربابل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا یوسفی روشن - حسن حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. پهنهبندی استعداد آلودگی آبخوان دشت کاشان با مدل دراستیک وصحتسنجی آن با یون نیترات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهیار دولتخواه - سیدابوالقاسم میرحسینی ده آبادی - روح الله میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. ژئوتوریسم، رویکردی نوین در صنعت گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منا اکبری - محمد علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. کاربرد GIS در پهنه بندی گرد و غبار در بخش های غربی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کلثوم یارمحمدی - صغری پورنصرت - مژگان سالاری خالص
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. کاربرد روشهای تحقیق در عملیات در حمل ونقل چوب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم رضایی - کامران عادلی - فرهاد قاسمی آقباش - سمانه نامداری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. کاربرد سنجش از دور RS در مدیریت بحران زلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کلثوم یارمحمدی - ژیلا فرزانه سادات زارنجی - ارسطو یاری حصار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. کاربرد شاخصهای خشکسالی در سطح استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهنگ آذرنگ - عبدالرسول تلوری - حسین صدقی - محمود شفاعی بجستان
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. کاشت پسته استراتژی بخش کشاورزی در مقابله با چالش کم آبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیدا علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. کیفیت زندگی راهکاری برای توسعه اجتماعی اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی شکوهی - سعید محمدزاده - کبری عیسی پره
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. گردشگری خانه های دوم و بررسی تأثیرات آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران اکبریان سرخی - محمد کاشی آلاشتی - داریوش امام یاری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. گردشگری روستایی وبررسی اثرات اجتماعی فرهنگیآن در جامعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس باقری - میلاد عالمی شمامی - محمد قاسمی شوبی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. گردشگری ساحلی و کیفیت زندگی ساحل نشینان موردی: آستارا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فضل الله اسمعیلی - مهدی خداداد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. گردشگری شهری و توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد عالمی شمامی - محمد محمدی اشلیکی - سهیل خوشدل
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. گردشگری پایدار روستایی مورد مطالعه: روستای اروست مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدراشد صفوی - منا اکبری - محمد علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. گردشگری کشاورزی، فرصتی برای توسعه پایدار کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی رنجبرفتحی - فاطمه سهرابی - غلامرضا رزمی
تعداد صفحات مقاله: 8
پشتیبانی