ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد, شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، شهرداري مشهد و مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر مشهد
سال برگزاری: 1394    تعداد صفحات: 3772
تعداد مقالات کنفرانس: 205  تعداد مشاهده چکیده: 57939
کد COI این کنفرانس: URBANPLANING07
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 427 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 1

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری

نمایش و دانلود مقالات PDF هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آسیب شناسی پروژههای مسکن مهربا تاکید بر فضاهای باز عمومی محوطه سازی نمونه موردی :مسکن مهر آفتاب سینا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه آزادی - مهناز طالبی - فاطمه علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آسیبشناسی و بررسی چالشهای مدیریت پروژههای شهری مطالعه موردی: شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عین القضات - کامران ارسکی - علی قهرمانی - حمید طالبیان
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثرات توسعه کالبدی شهرها بر تغییر کاربری اراضی پیرامونی در ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کتایون علیزاده - حمید جعفری - طیبه قیطاسی - حجت حاتمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثرات توسعهی حریم شهر مشهد بر بافت کالبدی روستاهای اطراف ناحیه توس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر عنابستانی - مسعود وطن خواه
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. احیاء فضاهای گمشده شهری با راهبرد رشد هوشمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه مهدوی - عاطفه صداقتی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارائه یک متدولوژی بر پایه روش دلفی برای شناسایی فاکتورهای مدیریت ریسک درپروژههای عمرانی شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شهرکی - سیدجلال پارسای محبی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارزشیابی وضعیت آموزش نیروی انسانی شهرداری آمل با مدل کرک پاتریک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه توانگر - زهره بلوری
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارزیابی ابعاد مختلف شرایط زندگی در شهر جدید گلبهار و نقش آن در جمعیت پذیری از کلانشهر مشهد مقدس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران موسی خانی - قاسم زوکی نژاد - اصغر انصاری - مهدی ولی زاده
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی تأثیر عوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده ازخدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیدعلی خوارزمی - لیا شاددل
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی سیاستهای اجرایی دولت در تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا آرشین - رحیم سرور
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارزیابی عملکرد ادارات حملونقل و ترافیک مناطق شهرداری مطالعه موردی: ادارات حملونقل و ترافیک مناطق 31 گانه مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید اکبریان - محمدمهدی مخملباف
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه یک ناحیه سه شهر مشهد با تاکید بر رضایت مندی شهروندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد سلمانی مقدم - الناز علیپور - منیره قنبری - فاطمه ساعدنیا
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی معماری سازمانی شهرستان جهرم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس غلامزاده - فرزانه رحمانیان فر - جلال رضایی نور - سروش خسروی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی مکانیابی کاربری آموزشی دبستان با رویکرد استراتژیک و مسئله محور نمونه موردی: منطقه یک مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه صداقتی - خدیجه سلطانپور - فرید عبدالهی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در شکلگیری شهر خلاق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین فرزین راد - امیدعلی خوارزمی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی میزان تمایل زائران و گردشگران به بازدید از جاذبههای متنوع گردشگری شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه فیروزفر
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی و تحلیل جانمایی دفن مواد زائد شهری با رویکردSWOT و TOPSIS مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حاصل طلب - جلال بیوکی - حسین بنایی منش - علی رضایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارزیابی و مقایسه کیفیت بصری بزرگراه شهری مطالعه موردی: بزرگراه مدرس و نیایش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگین سادات مقدسی - مهدی حقیقت بین
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارزیابی پایانههای سطحی درونشهری مشهد با رویکردی همهجانبه نگر و عدالت محور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قضایی - امیر برادران باقری - سیدحسین سیده - امیرحسین حیدری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت الله اکبری - رزیتا موید فر - نسرین کریمی
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارزیابی کمبودهای فضاهای کاربریهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمونه موردی شهر رشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیررضا کریمی آذری - طاهر وحیدی - اکرم فرحناک
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. از شهرنشین تا شهروند: توسعه دارایی مبنا به مثابه توسعه پایدار محلی در مناطق فرودست شهری مورد مطالعه: مهرشهر بیرجند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اسکندری ثانی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. استاندارد سازی نظارت در پروژه های نگهداری فضای سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی میرشمسی کاخکی - احمد قربانزاده مقدم - فردین امیریان
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. استفاده از طراحی بومی الگوی تعبیری در توسعه صنعت گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهربانو جمشیدی - مریم مقدسیان
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. اقتصاد شهری و شهرداری چالشها و فرصتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زنده دل - دهقان - نریمان حسین علیزاده - محمد افشاری
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. الگوی بهینه نظام شهری بررسی تجربه استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم آزادمنجیری
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. امکان سنجی حذف خط 10 از ناوگان اتوبوسرانی شهر مشهد خط موزای با قطار شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قضایی - ایمان فرهمندی - سروش صدرایی - سیدمحمد جلالی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی ابزارهای هویت ساز محله با توجه به نظریه زیبایی شناختی گروتر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهلا طهماسبی زاده
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی اثرات عابران پیاده بر روی شاخصهای ترافیکی در معبر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود یزدی - میثم ضیایی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی اقتصادی و زیست محیطی استفاده از برق خورشیدی در بوستانهای شهرمشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود سجادی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی انواع مدلهای رشد و توسعه شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده کریمی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی باز زندهسازی کاروانسرای بابا قدرت در شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین نجیب
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی تأثیر آلودگی صوتی بر میزان خشونت شهروندان مطالعه موردی: منطقه 01 تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حاتمی نژاد - مصطفی صفایی رینه - مصطفی کاظمی منصورآبادی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی تأثیر انگیزش شغلی بر کارایی کارکنان شهرداری منطقه 8 شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم کشکولی - سمیرا عاشوری - مریم رحیمی - مرضیه امینی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی تأثیر شاخصهای شهر دوستدار کودک بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: قوچان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسماعیل زاده کواکی - محمدسلیم دامنی - ثریا فیروزی جهانتیغ
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان شهرداری یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن علی نیا - سیدنورالدین هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی تحولات شهرسازی و فضای شهری در دوران سنتی، مدرن و پستمدرن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل علی اکبری - منیره حدادحسن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی تطبیقی اندیشه های آرمانگرایی شهر ایرانی - اسلامی با یوتوپیای غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ژیلا سجادی - حسن پارسی پور
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی تطبیقی زیرگذر خیابان ولیعصر )ایران شهر تهران( با زیرگذر خیابان ویلیام )استرالیا شهر پرث

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی یزدانی - سمانه زارع استحریجی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی تطبیقی سیاست های مسکن استیجاری و مسکن مهر با استفاده از روش AHP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین محمدی زاده - سمانه زارع استحریجی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی جنبه های ادراکی عملکردی ورودیهای اصلی شهر مشهد مطالعه موردی : محورهای نیشابور و مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاصفه بهنود - یعقوب زنگنه - سیدهادی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی رابطه سکونتگاههای غیررسمی داخلی با امنیت شهری،نمونه موردی،محله آبکوه مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم حسینی - عاطفه گنجلو - نجمه عوض محمدی - فاطمه کفاش
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی رفتار لرزهای قابهای خمشی در ساختمانهای فولادی نا منظم در ارتفاع درحوزههای نزدیک و دور ازگسل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین خالوئی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اجزاءشکوهی - محمد اسکندری ثانی - جواد محمدآبادی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی سطح مدیریت دانش با تکیه بر مدل نوناکا و تاکوچی در سازمان شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی مصباح - مریم مصباح
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی شیوه ارتقاء شاخص های توسعه پایدار شهری در بهبود مدیریت بحران مطالعه موردی شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی فهمیده مدامی - حسن هدایتی مجد - علیرضا دادخواه
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی ظرفیت تأثیرگذاری نظریههای توسعه شهری بر شکلگیری اجتماعات محلی موردپژوهش: محله دبستان منطقه 7 تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غزال محمدزاده - غلامرضا کاظمیان - مظفر صرافی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی عملکرد المان های شهری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا کاظمیان - مصطفی مجاورجورابچی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی عوامل زمینهساز حستعلق به مکان برای طراحی مطلوب در محیط کالبدی مجتمعهای مسکونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماء میرخطیب - شهاب عباس زاده
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رضایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی فرآیند تهیه طرح تفصیلی شهر مشهد با رویکرد طراحی شهری نمونه موردی: حوزه جنوب غرب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میمنت باغبانی - نسرین نجیب
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی فرسودگی شغلی و اثر آن بر بهره وری فردی کارکنان شهرداری منطقه چهار مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد نوروزی - بهزاد عبدالله زاده
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی فرم کالبدی کلانشهر مشهد با استفاده از مدلهای کمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهلا لشکری - محمود جمعه پور
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی مشکلات مدیریت پسماندهای ساختمانی در شهر مشهد و ارائه راهکارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس حسن زاده مقدم - زهرا رضاپور
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی مطالعات تطبیقی جهت پیادهسازی الگوی موفق شهر دوستدار کودک در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه السادات میرجعفری - براتعلی خاکپور - نرگس خاکپور
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی میزان رضایت شهروندان از قطار شهری مشهد با استفاده از مدل سروکوال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی قمیان
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی میزان رعایت عدالت در روشهای مختلف تعیین بهای خدمات اتوبوسرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی عطارزاده طوسی - ایمان فرهمندی - محمد قضایی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی نحوه استفاده از خاک و ضایعات ساختمانی در فضای سبز شهری با رویکرد امکانسنجی احداث تپه مصنوعی در پارک چهل بازه مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید رجبی - حسین سامعی - هادی رحم دل
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی نشانه معنا شناختی تولید معنا در معماری مورد مطالعه : کافی شاپ و رستوران سنتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی نقش شهرداری ها در افزایش مشارکت شهروندان در طرح های توسعه شهری مطالعه موردی : شهر بیدخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد پورحسین شهری - علی پردل
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی نقش مبلمان شهری در آرامش توریسم مذهبی نمونه موردی:خیابان امام رضا (ع) مشهد مقدس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لادن اسدی - علی حسینی - مهدی مرادی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی نگرش شهروندان، نسبت به سطح کیفیت ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی مطالعه موردی: سیستم اتوبوسرانی بیرجند و حومه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یدا... غلام پور - محمد شبانی - سعیده احتشام
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی و ارزیابی شهر مشهد بر اساس شاخصهای شهر خلاق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدهادی زرقانی - منصوره اسکندران
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی و تحلیل تأثیر فرهنگ میهماننوازی بر توسعه گردشگری شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا فیضی - مسعود داوری نژادمقدم - مرضیه دشتی - سیددانا علی زاده
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی و تحلیل ضرورت ایجاد بام سبز در مراکز کلانشهرها نمونه موردی : کلانشهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی وفائی - مسعود وفائی - مرتضی مرادی گلستانی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت پیاده رو وکیل آباد مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود برهانی - حسین فرهادیان - حانیه علی اکبرزاده
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی و مقایسهی تجربی مقدار آب مصرفی در فضای سبز شهری حاوی آب انبارهای مینیاتوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر جوهرچی - زهرا مهدوی کیا
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی وضعیت جمعیت و منابع تأمین آب شرب شهر مشهد با رویکرد سیستمهای دینامیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوید زهدی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیامک محمودزاده طوسی - امیدعلی خوارزمی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی وضعیت مساجد و دینداری در شهر مشهد ارائه کاربست های افزایش تعاملات مساجد و جوانان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد رمضانی فرخد - حسن ربانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی وضعیت نگهداری موقت ،جمع آوری وحمل پسماندهای عفونی مطالعه موردی شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید صادقی حصار - علی زارعی - حسن موحدی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی وضعیت کیفیت زندگی شهری در ابعاد اجتماعی،کالبدی و محیطی مطالعه موردی: شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رستم صابری فر - مرتضی طهماسبی - مسعود رسولی - محمد نادرپناهی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی کاربری اراضی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: ناحیه چهار منطقه 7 شهرداری تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر حمیدی - محمد رحمانی اصل - مهدی حسین پور - صادق حسینی زاده
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر همدان مطالعه موردی: ورودی شهر از سمت کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوب زنگنه - فاطمه ساعدنیا - منیره قنبری
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. برنامهریزی توسعه راهبردی شهری با تأکید بر مؤلفههای شهر سالم نمونه موردی: منطقهی میانی شهر بجنورد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده شبناز اتحاد - نازنین ذهبکاراقدم
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. برنامهریزی راهبردی شهری توسعه صنعت گردشگری، نمونه موردی شهر بجنورد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده شبناز اتحاد - نازنین ذهبکاراقدم
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. تأثیر آبوهوا بر میزان ارتکاب جرائم سرقت مطالعه موردی شهر قروه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاد اصغری - محمد ویسیان - مهناز اکبری
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. تأثیر منظر سبز شهری در ارتقاء کیفیت سرزندگی نمونه موردی: محله سجاد مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساناز سعیدی مفرد - تکتم حنایی - مرجان گردفرامرزی - علی احمدی رستگار
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. تاثیر مدرنیته در کالبد شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کتایون علیزاده - زهرا پوری
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. تبیین مدل مفهومی شهری برای همه،شهر دوستدار کودک،با تاکید بر اصول کودک دوستی وتوسعه پایدار شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:براتعلی خاکپور - محمد قاسمی خوزانی - رفیده زحمتی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تجزیه و تحلیل بافت شهری شهر ارومیه به روش ترانسکت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره عمرانی - غلامرضا عدلدوست - امیر کیامهر
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تحلیل تغییرات زمانی و توزیع مکانی فضاهای سبز شهر مشهد طی سالهای 1363 تا 139 با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حاتمی - احد ستوده
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. تحلیل جامعهشناختی میزان سواد رسانهای شهروندان و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی: شهروندان منطقه 11 شهری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن شربتیان - پویا طوافی
تعداد صفحات مقاله: 32
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. تحلیل رویکرد اقتصادی زمانی در مقایسه زیرگذرها و روگذرهای عابر پیاده نمونه موردی؛ گذرگاههای غیرهمسطح مشهد و تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صادقی کشکوییه - میثم ضیایی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. تحلیل ساختار درآمدی شهرداری مشهد و راهکارهای خلق منابع جدید برای آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول قربانی - میترا عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. تحلیل ساختاری راهبردی روند رشد و توسعه کلانشهر تهران با استفاده از مدل هلدرن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. تحلیل شاخصهای استراتژی توسعه شهری در کلانشهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدهاشم علوی نسب
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. تحلیل میزان توسعهیافتگی فضای سبز عمومی شهر شیراز با تکنیک مجموعههای فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا پاک فطرت - سمانه السادات شریعتی - عبدالحسین ظریفیان مهر - علی امینی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. تحلیل نمود و معنای ساختار مدیریت شهری و تاثیر آن بر تحقق مشارکت در شهرهای ایران، نمونه مطالعاتی شهر گرگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید پرندآور - مصطفی ایستگلدی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک مطالعه موردی:مناطق یک و شش شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه السادات میرجعفری - محمد اجزاءشکوهی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. تحلیل وارزیابی فضائی آبخوری های عمومی درکلانشهرمشهد بااستفاده ازمدلهای SWOT ,TOPSIS , TDI

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی برادران - رمضانعلی شورابی - مسعود داوری نژادمقدم - علیرضا فیضی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. تحلیل وضعیت کمی و کیفی مسکن در استان همدان با استفاده از مدل تاکسونومی عددی و ویلیامسون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس فخرایی - سیدمهدی حجازی - سروش کرمی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. تحلیل پراکنش تخلفات ساختمانی بر اساس کمیسیون ماده صد در کلانشهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا دیمه کار - مهدی بازرگان
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. تحلیلی بر مدیریت مقصد گردشگری در کلانشهر مذهبی مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد عزیزپور - فرح فتحی زاده
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. تحلیلی بر معیارهای مکانگزینی مدارس مقطع راهنمایی شهر لنگرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیررضا کریمی آذری - آرش مهرگانی - فاطمه حاجی زاده - مریم عابدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. تحلیلی بر نقش استراتژی توسعه شهری در تحقق اهداف مناطق آزاد کشور:مورد: منطقه آزاد ارس شهر جلفا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر پورداداش - مهدی ملازاده - اکبر مددی - شهریور روستایی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. تحلیلی جامعه شناختی بر نقش مشارکت اجتماعی در توسعه منطقه ای مطالعه موردی: شهر سفید شهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کارکنان نصرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر فیروزکوه با استفاده از روش تلفیق AHP و SWOT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه زارع استحریجی - سمیه تاجیک
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. تدوین بیانیه چشمانداز کالبدی- فضایی شهر مشهد در سند راهبردی حوزه معماری و شهرسازی طرح زیارت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا رضوانی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. تدوین و اولویتبندی استراتژیهای توسعه شهری CDS شهر مشهد با استفاده از تلفیق مدلهایSWOT و ANP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین بنائی منش - سعید جنتی - ابوالفضل ساده - سیدهاشم علوی نسب
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. تدوین و اولویتبندی راهبردهای مدیریت پسماند شهر بابلسر با استفاده از روش Swot و ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی Qspm

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید خانلرتبار - سعید خلیلی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. تدوین و بازطراحی فرآیند راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی قهرمانی - احسان مرآتی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. تعیین اثرگذاری ویژگیهای جمعیتی بر وقوع میزان جرم مطالعه موردی: شهر اهواز، محدوده کلانتری 15و16

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا کشتکار - صادق مختاری
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. تعیین مکان گزینی بهینه ایستگاههای آتشنشانی با روش تلفیقی MCDM-GIS منطقه 6 شهرداری تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حاصل طلب - جلال بیوکی - الهه بازافکن - رضا ناصری تاج ور
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. تقویت پیوندهای مشهد شاندیز و اثرات آن در توسعه منطقه با رویکرد گردشگری زیارتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم شایان - رضا میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. توجه به حقوق شهروندی در وضع قوانین و مقررات شهرسازی و ساخت و سازها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید کرمی دربندی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. توسعه پایدار شهر با مدیریت پروژه های عمرانی در بستر سامانه GIS -مطالعه موردی:شهرداری منطقه سه مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهتاب شجاعی نیا - صابر تارم - مهدی کریمی - محمدرضا ساران
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. تکنولوژی نوین تصفیه سوخت دیزل گامی مؤثر در کاهش آلودگی محیط زیست شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی تویسرکانیان - کوروش باوندی - سیدرضا حسینی صدر - مجتبی صداقت
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. حقوق شهروندی در معابر پیاده شهر، با تأکید بر آرمانشهر رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا معینی آق کاریز
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. حمل و نقل شهری و اقتصاد سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب الله رمضان زاده - عباس زیاری - زهرا جازم
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. خوانشی بر انطباقپذیری زمینهای الگووارههای معاصر شهرسازی: جنبش نو شهرسازی، جنبش دهکده شهری، جنبش نوزایی شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هومن قهرمانی - نیلوفر هاشمی - سمیه رضایی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. رابطه سه جزئی سکونت، خدمات و اشتغال در سلسله مراتب سکونتگاه های منطقهای ونقش آن در کاهش سفر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدنصیر تیغ ساززاده - مجتبی شریف نژاد - مهدی منتظرالحجه
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. رابطه فرهنگ ترافیک و تعداد تصادفات منطقه مورد مطالعه:منطقه ثامن مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام پرتوی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. راهبرد حکمروایی خوب و مدیریت مشارکتی شهری بافت مرکزی شهر کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم رستمی - سجاد زنگیشه ئی - ستار نوروزی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. راهبردهای توسعه مرکز شهر مشهد بعد از انقلاب اسلامی ایران 1394-1357

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرحیم رهنما - زهرا شیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. رتبه بندی مناطق شهر مشهد بر اساس میزان بهرهمندی ازTOPSIS خدمات شهری به روش تحلیل چند متغیره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین کاظمی اندریان - مهدی بندی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. رتبه بندی مناطق شهرداری مشهد براساس شاخصهای مسکن و خانوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدتقی علوی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. رویکردهای نوین آرام سازی ترافیک در طراحی شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن خاکسار - لیلی بهرامی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. رویکردی تحلیلی بر طراحی و برنامه ریزی کالبدی کاربری های شهری مورد شناسی؛ مسکن مهر شهر بیرجند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اسکندری ثانی - حامد ارشد
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم و آلاینده گامیمؤثر در پیشبرد اهداف مدیریت وتوسعه پایدار شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی تویسرکانیان - کوروش باوندی - علی کدخداسه قلعه - هادی چناری
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. ساماندهی بافت فرسوده با تأکید بر رویکرد استراتژیک( CDS )نمونه موردی: محدوده پنچتن شهرداری منطقه 4 مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عمرانی شریف آباد - رشید صحابی - وحید یوسف پورطرقی
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. ساماندهی محله کوهسنگی مشهد با تأکید بر اصول شهر خلاق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دلناز فدایی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. ساماندهی مدیریت بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: محله آبکوه_ منطقه یک شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حاصل طلب - جلال بیوکی - رضا ناصری تاج ور - ابوالفضل ساده
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. سنجش توسعه فضایی شهر از منظر پایداری نمونه موردی شهر بجنورد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه صداقتی - علی اصغر پیله ور
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. سنجش توسعه میان افزا راهبرد پایداری بافت فرسوده شهری شهرکرمانشاه محله فیض آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل مشکینی - سجاد زنگیشه ئی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. سنجش رضایتمندی شهروندان از پروژههای شهری مطالعه موردی : زیرگذر چهارراه ولیعصر شهر تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حاتمی نژاد - محمود آروین - شهرام بزرافکن - مرتضی آژند
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. سنجش میزان احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه ذوقی حسینی - سمیه خادمی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. سنجش میزان انطباق کلانشهر مشهد با شاخصهای شهر دوستدار سالمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره صادقلو - مهدی بازرگان - مهسا مقدم شخصی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. سنجش میزان شاخصهای بهزیستن اجتماعی شهروندان مقایسه مناطق شهری کلانشهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پویا طوافی - محمدحسن شربتیان
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. سنجش نابرابری ناحیهای با استفاده از رویکرد تصمیمگیری چند معیاره نمونه موردی: استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایوب بدراق نژاد - ابراهیم معمری
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حملونقل درونشهری در کلانشهر مشهد براساس شاخصهای شهر دوستدار سالمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدهادی زرقانی - امیدعلی خوارزمی - لیلا جوهری
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. سنجش پایداری کالبدی محله شاهد مشهد در برابر زلزله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس سادات فاطمی - عاطفه براتی - مسعود عبادی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بازرگان
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. سیری در آموزههای دینی با تأکید بر مدیریت شهر اسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسماعیل زاده کواکی - محمدسلیم دامنی - سعیده فضیلت نیا
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. شناخت فرهنگ سازمانی بر مبنای مدل دنیسون در منطقه 9 شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا رحمانی - حامد سعیدی رضوانی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان شهر نیشابور در مدیریت شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد سلمانی مقدم - حسین نفیسی فرد - اعظم محمدی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. شناسایی و رتبه بندی فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای دارای جاذبه ی گردشگری مذهبی مطالعه موردی مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رشید صحابی - ژیلا حصاری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر برونسپاری فعالیتهای سازمان مپ شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود لطیفی - غلامعباس شکاری - غلامرضا عنایتی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. شهراسلامی؛رویکردمعرفت شناسانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان بابایی سالانقوچ - سیدمجتبی قاضی میرسعید - حمید تقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. شهرسازی مشارکتی و تحققپذیری طرحهای توسعه شهری میانگذر حوزه شمال شرق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی شفیعا - علی یوسف زاده
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. شهرهای زیارتی وتامین مالی پایدار شهرداریها چالش ها و راهبردها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا لطیفی - شهاب الدین عیسی لو - قاسم فیضی چشمه گلی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. شورای اجتماعی محلات، رویکرد مشارکتی متفاوت در شهر ایرانی - اسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید مسعودی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. ضرورت توجه به راهبرد توسعهی منطقه ای RDS به منظور افزایش کارامدی راهبردتوسعهی شهری CDS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید یاسوری - مریم سجودی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. طراحی شهری و راهکارهای پدافندغیرعامل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خداداد - زهرا شریفی راد
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر عنابستانی - زهرا عنابستانی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. فرایند طرح توسعه و عمران با رویکرد راهبردی در انطباق با سند CDS شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم دانشور - ثمینه کامل رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. فرصت ها و تهدیدهای صنعت بازیافت کاغذ و مواد کاغذی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شایان خاک مردان - اسدالله ابراهیم زاده - رضا خاک مردان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. ماهیت اداری – اجتماعی محلات در شهر ایرانی - اسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین معروفی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. مبانی نظری توسعه پایدار فضاهای زیست اجتماعی خرد مقیاس محلات و شاخصهای آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سینا حسینی - علیرضا ادیب
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. محاسبه پارامتری اثر سامانه اتوبوس تندرو BRT بر زمان سفر مسافران محدوده تأثیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم اکبرزاده - میلاد بندگانی - پوریا حاجیان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. مدل مشاوره راهبردی در تملک و آزاد سازی املاک در بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده آبکوه مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلیرضا سیدی نسب
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. مدلسازی انتخاب زمان عزیمت با استفاده از مدل های انتخاب گسسته: مطالعه موردی مشهد مقدس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد خرمی - نوید خادمی - عباس بابازاده
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. مدیریت یکپارچه شهری در گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدهاشم علوی نسب - حسین بنائی منش
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. مطالعه تطبیقی سازمان فضایی و عناصر و مؤلفههای مؤثر در آن در شهرهای سنتی و مدرن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل علی اکبری - منیره حدادحسن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. مطالعه جامعه شناختی سنجش فرهنگ شهروندی و مؤلفه های آن مطالعه موردی شهروندان شهر شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد فرخ زاده - لیلا پرنیان
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. مقایسه حاشیه و مرکز شهر با تأکید بر مفهوم سرمایه ها در خانواده مطالعه موردی شهر رشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مونا اسالم نژاد - بهجت یزدخواستی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. مقایسه مقررات رشد هوشمند شهری و ضوابط طرح تفصیلی در طراحی مناطق شهری؛نمونه موردی محور سراب و جاهد شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید رضوانی کاخکی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. مولفه های تاثیرگذار بر سرزندگی در شهر ایرانی اسلامی نمونه موردی: خیابان امامت مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود برهانی - سمیرا پنجه باشی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط زندگی نمونه موردی شهر گلهدار فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود داوری نژادمقدم - میثم رهنما
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. نقش اختلاط کاربری برحمل و نقل عمومی شهروندان نمونه موردی:منطقه گردشگری سپاد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تکتم حنایی - ساناز سعیدی - جواد حسین زاد - علی احمدی رستگار
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. نقش اراضی موقوفه در تحققپذیری فضاهای سبز شهر مشهد نمونه منطقه 1تا 7 شهرداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن مومنی رفیع
تعداد صفحات مقاله: 31
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. نقش راهبرد توسعه شهر CDS در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی نمونه موردی :شهرک امام علی (ع) مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید پرندآور
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. نقش راهبرد توسعهی شهری CDS در کاهش فقر شهری در مناطق حاشیه نشین مطالعهی موردی: محله نجف آباد شهر زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد حیدری - فاطمه لطفی - حبیب ملائی یگانه
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. نقش ریسک ادراکشده در پذیرش بلیت الکترونیکی در حملونقل عمومی درونشهری توسط شهروندان شهر یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره یگانه فرد - حمیدرضا خدمتگزار - سیدحبیب ا... میرغفوری
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. نقش فناوری اطلاعات در رضایت اربابرجوع با نقش میانجی کاهش بروکراسی مطالعه موردی شهرداری سیرجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز خاتم - علی یعقوبی پور
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. نقش مدیریت شهری در تحقق شهر تاب آور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نیکخواه فرخانی - علی طاهری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. نقش واحدهای R&D در مدیریت شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین آل سیدان - آیت اله ممیز
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. نقش گردشگری زیارت در تحقق آرمانشهر رضوی مقایسه تطبیقی کلانشهر مشهد و قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش ضیایی - علی خوشاب - ریحانه علایی
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. نومنطقهگرایی، رویکرد نوین مدیریت منطقهی کلانشهری مورد پژوهی : منطقهی کلانشهری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مظفر صرافی - ناصر نجاتی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. هویت بخشی به رود دره کلکچال با رویکرد تحریک حواس انسان بهواسطه عنصر آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:درسا پورمجیب - محمدرضا بمانیان
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. واکاوی و اثبات زیانهای توسعه افقی شهر یزد از منظر تاسیسات آبرسانی شهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدنصیر تیغ ساززاده - شیوا مطلب زاده - رضا اکبری
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. وضعیت پدافند غیرعامل در تاسیسات شهری نمونه موردی: شهرک صنعتی، نیروگاه، کارخانه قند شیروان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد معتمدی - عزت الله مافی - احمد آرائیان
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. ویژگیهای شهرسازی در شهرهای صفوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس فاطمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. گردشگری شهری و توسعه استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا شکیبایی - محمدرضا احمدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 33
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. یک چارچوب مفهومی برای سنجش عدالت اجتماعی در سامانههای حملونقل همگانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامیرحسین مرتضوی - میثم اکبرزاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. Engineering geological problems caused by city planning and its management countermeasure

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Amir Hassan Assadiyan - Somayeh Poolayi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. Spatial Analysis of hospitals in the city of Mashhad using network analyst model (Arc GIS)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahdi Bazargan - Haroon Hedayat
تعداد صفحات مقاله: 13
پشتیبانی