ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: کرج - مركز تحقيقات كم آبي و خشكسالي در كشاورزي و منابع طبيعي
سال برگزاری: 1390    تعداد صفحات: 903
تعداد مقالات کنفرانس: 104  تعداد مشاهده چکیده: 37673
کد COI این کنفرانس:NCDCC01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 311 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 22

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آشکارسازی اقلیم استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نبی خلیلی اقدم - محمد کردجزی - مریم نیکزادفر - محمود محمدقلی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد در مراحل مختلف رشدی ماش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر لعلی نیا - ناصر مجنون حسینی - مروژان گالوستیان - مانی معرفت زاده خامنه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص SPI در شرق استان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا شکیبا - بابک میرباقری - افسانه خیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارزیابی روند تغییرات تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق سرد کشور طی سه دههگذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا تنیان - علی اکبر سبزی پرور - صفر معروفی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارزیابی شاخص SRI در تعیین خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانه زشک خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا غفوریان - امر کرد نوشهری - عبدالصالح رنگ آور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در گلرنگ های بهاره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا احمدزاده - امیرمحمد دانشیان - امیرحسن امیدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارزیابی مقدار آب ذخیره شده ناشی از فعالیتهای آبخیزداری،مطالعه موردی حوزه آبخیز قاضی آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا سکوتی اسکویی - ابراهیم بروشکه - منصور مهدیزاده - احمد نجفی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارزیابی منطق های ریسک خشکسالی کشاورزی برای محصول جو دیم،مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی شکوهی - جواد بذرافشان - علی خلیلی - نوذر قهرمان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی پایداری و سازگاری عملکرد دانه ذرت sc.704 با استفاده از رژیم های آبیاری مختلف تحت شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش آذرپناه - امید علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارزیابی کاربرد نمایه شدت خشکسالی (DSI) برای تحلیل و پایش خشکسالی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طیب رضیئی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارزیابی کمی خشکسالی در استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید حسن احمدیان - شعبانعلی غلامی - حسن مهدیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. استحصال و بهر هبرداری از آب باران برای افزایش عملکرد گندم دیم در مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جواد طباطبایی یزدی - مسعود قدسی - ابوالقاسم حقایقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. استفاده از شاخص رواناب استاندارد برای تحلیل خشکسالیهیدرولوژیکی در حوزه آبخیز حبله رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اصغر زارع چاهوکی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. افزایش بهر هوری دیمزارهای مناطق خشک با کاربرد کود روی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهزاد صادق زاده - غلامرضا ولی زاده - بهمن عبدالرحمانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. برآورد نمایه خشکسالی روزانه با بهرهگیری از پدیدههای همدیدی هواشناسیبررسی موردی ایستگاه هواشناسی گرگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود رائینی سرجاز - سمیه ازوجی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی در برگ هایژنوتیپ سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه رحیمی - سیروس منصوری فر - سعید جلالی هنرمند
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی اثر کم آبیاری بر سازگاری و استقرار ارقام مختلف زیتوندر خرم آباد لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رضا کریمیان - علی محمدیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر زارعین شهرستاناصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نوید حبیبی قهفرخی - احمدرضا عمانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی اثرات تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی اخوان ارمکی - حسین آذرینوند - محمدحسن عصاره - علی اشرف جعفری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی اثرات خشکسالی و تغییراقلیم در حوضه میغان اراک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طاهره انصافی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای خشک و بارانی در شهرکرمانشاهبا استفاده از مدلهای زنجیره مارکوف÷

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید حسین میرموسوی - سیامک خنجر
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی ارتباط بین سیگنالهای اقلیمی و خشک سالی هواشناسی در اقلیم هایخشک استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محبوبه تاج الدینی - احمد فاتحی مرج - علی سلاجقه - مریم حسین پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی ارتباط تغییر اقلیم و سیلهای اتفاق افتاده در استان زنجان با کمک از سامانه GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صادق ضیائیان - احمد یاغموری - نعیم دستگیر - عظیم نصیری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی افزایش تحمل نارنج به تنش خشکی با استفاده از زیست محرک آمینول فورته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رقیه راهب - بهروز گلعین - بابک باباخانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی انجام عملیات آبخیزداری درکاهش اثرات خشکسالی(مطالعات موردی حوزه آبخیز فوجرد- قم)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رائد کمالی مقدم - غلامرضا زهتابیان - بهارک معتمد وزیری - شاهپور ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی بهره وری و تابع تقاضای آب در تولید گندم منطقه ابر کوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه برزگری - مژگان آتشکار - احمد فتاحی اردکانی - لیلا یغمایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی تاثیر جایگاه جغرافیایی گستره همگرایی گرمسیری بر نوسانهایدمای هوا درجنوب غرب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فائزه توکلی خلیل آباد - سید محمدجعفر ناظم السادات
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی تاثیر خشکسالی بر تولید و مصرف گونه های مهم مراتع صالح آباد ـ ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایاد اعظمی - مرتضی اکبرزاده - جعفر حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی تاثیر خشکسالی بر کاهش عملکرد تولید برنج در شالیزارهای گیلان و نقشدورههای آموزشی- ترویجی در کاهش اثرات ناشی از آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید دویستی - محمدکریم معتمد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ های امید بخش گندمزمستانه و بینابین با استفاده ازشاخ صها ی حساسیت و تحمل به تنش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدهادی طاهری - ایوب ارغوانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی تدوین برنامه راهبردی خشکساتلی در کشاورزی و منابع طبیعی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بهرام ثقفیان - مجید حیدری زاده - طیب رضیئی - احمد فاتحی مرج
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی تطابقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه سراب صیدعلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهران لشنی زند - بهروز پروانه - لیلا یاراحمدی - کیانفر پیامنی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی تغییرات اکسیژن، نیترات، نیتریت و فسفات آب دریاچه ارومیه در زمان خشکسالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لطیف اسمعیلی - یوسفعلی اسدپور - افشین اسماعیلی - ژاله علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی تغییرات دبی رودخانه تونل اول کوهرنگ در اثر تغییرات اقلیمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سونا حاتمی بهمن بیگلو - محمد صدیقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی تغییرات ظهورشناسی گونه عرعر با استفاده از سری زمانی عکسبرداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عاطفه شهبازی - سید حمید متین خواه
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی جنبه های مختلف خشکسالی (هواشناسی، کشاورزی و اجتماعی و اقتصادی)مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اردشیر شفیعی - علی ملائی - مجید خزایی - محمد نمکی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی خشکسالی کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد فاتحی مرج - عبدالمحمد غفوری - مجید حیدری زاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی رابطه بارش و ماندگاری رطوبت پروفیل خاکبا هدف توسعه مراتع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر عباسی - جهانگر پرهمت - الهام خوشبزم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی روابط میان عملکرد دانه جو و اجزای آن از طریق تجزیهعلیت در دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رامبد عبیری - علیرضا زبرجدی - مختار قبادی - نرگس اتابکی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی روند تغییرات اقلیمی درحوزه آبریز ایران مرکزی با استفادهاز روش نقطه بازگشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی فتح زاده - سارا عزیزی قلاتی - فریبا اصلانی - سیده کلثوم حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی بارش سالانه ایستگاه ها سینوپتیک مرز غربی و بیابان های مرکزی با استفاده از روش MA و KENDAL

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمانه اروندی - مجید حیدری زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی روند شاخص خشکی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی تیموری - محبوبه عبداللهی مایوان - بتول نژاد حسن - پرویز گرایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی شاخصهای خشکسالی اقلیمی و خشکسالی هیدرولوژیکی درآبخواندزفول-اندیمشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زکریا قادری - همایون کتیبه - احمد فاتحی مرج
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی مکانی روند بارش سالانه با استفاده از روش من ـ کندال در شمال غرب کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اکبر رسولی - باقر قرمزچشمه - مجتبی نساجی زواره - میرمسعود خیرخواه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی میزان توان تاثیر گذاری سیگنا لهای برزگ مقیاس اقلیمی بر بارش نواحیمختلف ایران توسط شبک ههای عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرض پیره - احمد فاتحی مرج
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی و تحلیل پدیده گردوغبار و تغییراقلیم استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اعظم گوهردوست - فریده عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی و تحلیل چگونگی وضعیت خشکسالی منابع آب زیرزمینیبخشی از حوزه شهر خرمآباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی سلیمانی مطلق - حمیدرضا مرادی - علیرضا سپه وند
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی و تعیین رابطه متغیرهای اقلیمی و آبدهی سرآب های کارستی شهر خرم آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهران لشنی زند - سید منصور شاهرخ وندی - سارا غلامرضایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی و شناسایی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی واکولوژیکی خشکسالی در روستای اورتابلاغ شهرستان زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روح الله رضایی - سید محمود حسینی - لیلا صفا
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان و عوامل موثر بر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد شفیعی زاده - حسین مرادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. تأثیر پدیده انسو بر نوسانات تبخیر و تعرق مرجع در اقلی مهای سرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سارا تنیان - علی اکبر سبزی پرور - صفر معروفی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. تاثیر زمانهای مختلف برداشت بذر بر جوانه زنی بذر نخود تحت شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین صلاحی - مختار قبادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. تاثیر فاضلاب بر رشد گیاه در مقایسه با آب کشاورزی در مناطق خشکمطالعه موردی: فاضلاب زابل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منصور جهانتیغ - اعظم رضایی نورزی - مرضیه تابع
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. تاثیر کم آبیاری بر میزان خسارت کرم ساق هخوار برنج Chilo suppressalis


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جعفر محقق نیشابوری - مهرداد عمواقلی طبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. تاثیرتنش خشکی در مراحل مختلف رشد برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شهریار بابازاده - ناصر دواتگر - مجید نحوی - مجتبی رضایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. تالاب زریوار تحت تاثیر تغییرات اقلیمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آزاده صالحی - حسین مرادی - علیرضا پورخباز
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. تحلیل جایگاه دانش بومی و رسمی آبخیزنشینان و نقش آن در پایداری سیستم جامع خشکسالی در حوزه های آبخیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید محمد نمکی - عبدالمحمد غفوری - صمد شادفر - علیرضا شادمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. تحلیل روند آغاز و خاتمه آستانه های دمایی غرب و شمال غربایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید باشی - غلامعلی مظفری - مونا معلمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. تحلیل روند پارامترهای اقلیمی و پایش خشکسالی در ایستگاه شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی خداقلی - راضیه صبوحی - لیلا یغمایی - ذبیح الله اسکندری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. تحلیل عوامل موثر بر مدیریت بهینه خشکسالی (مطالعه موردی: کشاورزان بخش سرو آباد کردستان )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی شمس - احمد باسامی - زهرا هوشمندان مقدم فرد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. ترویج هواشناسی کشاورزی، بدیلی در زمینه مقابله با اثرات تغییراقلیمو خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا محبوبی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. تغییر برف مرز شاهدی بر تغییرات اقلیمی در رشته کوه البرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: منیژه قهرودی تالی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. تغییرات مؤلف ههای بیلان در خشکسال یها و ترسال یها در حوزه الشتر و کشکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید حیدری زاده - جهانگیر پرهمت - احمد فاتحی مرج
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. توسعه مدل پیش بینی خشک سالی زراعی با استفاده از تصاویرماهواره ای و شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد فاتحی مرج
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. خشکسالی و اثرات آن در افت آب های زیرزمینی (مطالعه مرودی منطقه تسوج در شمال دریاجه ارومیه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احد حبیب زاده - علیرضا مجیدی - اباذر مصطفایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. خشکسالی و تأثیر آن بر تغییر کاربری اراضی، مطالعه موردی: سمیرم استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمیه جباری - سید جمال الدین خواجه الدین - سعید سلطانی کوپایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. دور سنجی تاثیرات خشکسالی بر پوشش گیاهی استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود نجابت - مجتبی پاک پرور - مجید صوفی - احمد فاتحی مرج
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. روند پارامترهای اقلیمی و تأثیر آن بر منابع آب در شهر یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: راضیه صبوحی - مرتضی خداقلی - لیلا یغمایی - مونا معلمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. سازگاری طر حهای توسعه منابع آب با پدیده تغییر اقلیم: تعیین شاخص ها و رتب هبندی طرح ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس روزبهانی - بنفشه زهرایی - امیررضا سلامت
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. شاخصهای مورد قبول خشکسالی به منظور برآورد رطوبت خاکدر شهرستان نجف آباد اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: غلامرضا خاکیان دهکردی - لیلا امینی - مهران حیدری بنی - علیرضا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. ضرورت جامع نگری در مدیریت خشکسالی بعنوان الگوی مناسب برای پایداری حوزه های آبخیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سید محمد نمکی - عبدالمحمد غفوری - رضا باقریان - محمد روغنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. فراوانی منطقه ای حداکثر دوره خشکسالی سالانه ایران با استفاده از گشتاورهای خطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجید حیدری زاده - علی سرحدی - عبدالمحمد غفوری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی بر اساس شاخص پالمر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی شفیعی - حسین انصاری - بیژن قهرمان - محمدباقر شریفی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. مدیریت بحران خشکسالی و راهکارهای مقابله قبل از وقوع با آموزش و مشارکتمردمی در بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ریحانه ریاحی - اسدالله زمانی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. مروری بر نشست کپنهاگ در رابطه با تغییرات آب و هواییبر اساس مستندات واقعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: داود نیک نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. مطالعه خشکسالی و دوره برگشت خشکسالیهای بسیار شدیددر استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی خداقلی - راضیه صبوحی - ذبیح الله اسکندری - لیلا یغمایی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. مطالعه پاس خهای فیزیولوژیک و فنولوژیک ژنوتی پهای گندم ناننسبت به تنش خشکی پس از گرده افشانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ساره سادات سیاح - مختار قبادی - سیروس منصوری فر - علیرضا زبرجدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. ناحیه بندی اقلیمی ایران با استفاده از شاخص بارش موثر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی تیموری - سید جواد عظیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. پایش و پیش آگاهی خشکسالی غرب و شمال غرب کشور- طی بیست سال آینده ( 2030-2011)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلی خزانه داری - منصوره کوهی - فاطمه زابل عباسی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. پیامدهای ناشی از خشکسالی بر ساختار اقتصادی و اجتماعیمنطقه سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاضل ایرانمنش - محمود عرب خدری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع تحت سناریوهای متفاوتIPCCدر اقلیمهای گرم و خشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: یاسر دعایی - علی اکبر سبزی پرور - حمید زارع ابیانه
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. پیش بینی خشکسالی در مناطق غرب کشور با استفاده از شبکه های بیزین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا فاتحی مرج - علیرضا خان تیموری - ناصر سامدپناه - پریناز اسکندریان میاندوآب
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. کاهش اثرات تنش خشکی در گندم در اثر تلقیح با Rhizobium دارای توان تولید آنزیم ACC deaminase

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هوشنگ خسروی - حسینعلی÷ علیخانی - باقر یخچالی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. کاهش تنش خشکی در نارنگی پیچ با استفاده از ترکیبا حاوی اسید های آمینه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سمانه راهب - بهروز گلعین - مرتضی مبلغی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. کنترل سیل و خشکسالی، نگرشی سیستمی به مدیریت یکپارچه منابعآب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالقاسم دادرسی سبزوار
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. Climate and Conflict:Using Agent-based Modelling to Study Securityunder Resource Scarcity

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Behrooz Hassani Mahmooei
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. Forecasting of Groundwater Table and Water Budget under DifferentDrought Scenarios using MODFLOW Model(Case Study: Garbaygan Plain, Fars Province, Iran)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Majid Taie Semiromi - Ahmad Fatehi Marj - Mohammad Hadi Davoudi - Seyed Khallagh Mirnia
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. Modeling groundwater scarcity: A case study of Northwest Bangladesh

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Shamsuddin Shahid - Houshang Behrawan
تعداد صفحات مقاله: 15
پشتیبانی