ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: همدان - دبيرخانه دائمي همايش
سال برگزاری: 1393    تعداد صفحات: 3716
تعداد مقالات کنفرانس: 345  تعداد مشاهده چکیده: 178763
کد COI این کنفرانس: HBHEAITH01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 677 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 4

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. اثر 10 هفته تمرین هوازی موزون (ایروبیک) و مصرف مکمل چای سبز بر پروتئین واکنشگر (C(CPR و وزن زنان چاق دیابتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ایزدی قهفرخی - مهدی مقرنسی - محمد فرامرزی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر آب مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد استویا Stevia rebaudiana Bertoni

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مادح احمدی - عظیم قاسم نژاد - علیرضا صادقی ماهونک - عباس رضایی اصل
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر آللوپاتی Thymus kotschyanus در دو محیط صحرایی و آزمایشگاهی بر روی ویژگی های جوانه زنی و رشد اولیه Achillea millefolium

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام قلی نژاد - اصغر فرج الهی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر استعمال برگی گلایسین بتائین بر تخفیف تىش شوری در مرحله رشد ریشی گیاه سویا (.Glycine max L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد امیدوار - محمدعلی بهدانی - سیدوحید اسلامی - محمدحسن سیاری
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر اسید هیومیک و کود دامی بر ع ملکرد و اجراء ع ملکرد ا سفرزه (Plantagoovata) تحت رژیم های مختلف آبیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا صیادی - محمد گلوی - مهدی دهمرده
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر بیمارگری نماتودهای Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema feltia در کنترل کرم طوقه بر Agrotis segetum در آزمایشگاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمان زراعی - سلطان رون - مرتضی قربانی - عباس خانیزاد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر تجویز عصاره متانولی گیاه خارمریم (Silybummarianum) بر یمزان گلوکز در رت های دیابتی نر نژاد Wistar

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه نوبهاری - کهین شاهانی پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر تنش شوری (NaCl) بر برخی ترکیبات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی بابونه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفورا عمادی خرزوقی - فروغ مرتضایی نژاد - حسین زینلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه استویا Stevia rebaudiana Bertoni

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مادح احمدی - عظیم قاسم نژاد - علیرضا صادقی ماهونک - عباس رضایی اصل
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر تنشهای محیطی غیرزنده بر گیاهان و عوامل موثر در مقاومت به تنش ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا توحیدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر تنظیم کننده های رشد بر پینه زایی چهارنوع کنار (.Ziziphus spp) در کشت درون شیشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه جوکاری - محمدحسن هدایت - فرشته بیات - ساسان راستگو
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر سالیسیلیک اسید بر شاخص های رشدی و تولید گرهک در دانه رست های یونجه در شرایط تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا مهدی زاده شاندیز - فاطمه سعید نعمت پور - اکبر صفی پورافشار
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر سالیسیلیک اسید و ساکارز بر ویژگی های پس از برداشت گل های بریده نرگس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی امیری - یحیی دهقانی شورکی - حمید مبصر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر سالیسیلیک اسید و ساکارز بر ویژگی های پس از برداشت گل های بریده نرگس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی امیری - یحیی دهقانی شورکی - حمید مبصر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثر شدت کشاورزی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه پهند - محمدمهدی اکبریان - محدثه فکری - شهلا نورزاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. اثر عصاره سنبل الطیب بر مخلوط سلول های مغزی موش صحرایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه صابونی - آیدا محمودی - بهاره کاشفی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اثر فلز سنگین سرب بر جوانه زنی بذور و رشد دانه رسته ای گیاه دارویی بادرنجبویه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم ترابی - اکبر صفی پور افشار - فاطمه سعید نعمت پور
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اثر نانوذرات اکسید آهن بر برخی مواد معدنی زرده تخم در بلدرچین ژاپنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاوژین محمدی - امجد فرزین پور - اسعد وزیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اثر نفتالین استیک اسید (NAA) و پاکوبوترازول (PBZ) بر خصوصیات کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی در شرایط کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا حسینی - محمد گردکانه - نسرین افتخاری نسب
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. اثر نفتالین استیک اسید (NAA) و پاکوبوترازول (PBZ) بر روغن و پروتئین کدوی تخمه کاغذی در شرایط کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا حسینی - محمد گردکانه - نسرین افتخاری نسب
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند رومیزی، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عیدی - حسن خوش قلب - حجت الله بداقی - مهدی رضایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند سبز، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عیدی - حسن خوش قلب - حجت الله بداقی - مهدی رضایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اثر پودر سماق و پروبیوتیک پروتکسین بر بافت روده و فراسنجه های بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفدر خواجه پور - جواد پوررضا - نبی الله خون میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. اثر پیش تیمار اتفه بر شاخص های رشدی و تولید گرهک در دانه رست های یونجه در شرایط ت نش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری پورهمتی - فاطمه سعید نعمت پور - اکبر صفی پورافشار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اثر کیفیت بذر بر رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین نهفته استرآباد - علی راحمی کاریزکی - علی نخزری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. اثرات استفاده از گیاه آویشن در تغذیه طیور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آسیه محمدی - محمدرضا جمالی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اثرات افزاینده لمفوسیت ناشی از مصرف اسید آمینه گلوتامین در سگ های ایمونوساپرس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی صابری - موحده محمدی مهدی آباد - علی مصطفوی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. اثرات م هاری عصاره های اتانولی و آبی برگ Pistacia atlantica بر آلفا میلاز در زیوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه محمدپور - سیاوش حسینی سرقین - رشید جامعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. اثرات پودر برگ توت فرنگی و غده موسیر بروضعیت آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده رستمیان - قربانعلی صادقی - احمد کریمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. اثرحشره کشی اسانس میخک Syzygium aromaticum روی شپشه آرد Tribolium castaneum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بصیریان - حمزه رمضانی کریم
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. اثرپودر سماق و پروبیوتیک پروتکسین بر هورمون های تیروئیدی خون در جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفدر خواجه پور - جواد پوررضا - نبی الله خون میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. اثز حلال بر استخراج کل ترکیبات فنولی موجود در زرشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غزاله نجفی عرب - محمد عابدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. ارزیابی اثر کود شیمیایی نیتروژن و ورمی کمپوست بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه بم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اطهره صدر - نادر مدافع بهزادی - فاطمه عباسی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. ارزیابی تأثیر اسانس ریحان بر تولید بیوفیلم در باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رحیم پور - محمدحسین صادقی زالی - جلال شایق
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. ارزیابی تأثیر تراکم کاشت و الگوی کاشت بر صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم زکایی - سعید سیف زاده - استاد مشاور
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. ارزیابی تأثیر کود سبز و کود حیوانی (گوسفندی) بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد سلجوقیان - حمید سرحدی - امین حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. ارزیابی تاثیر دور آبیاری، کودهای نیتروژن و کود گاوی بر رشد و عملکرد ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محدثه فکری - مدافع بهزادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی سیاه دانه (.Nigella sativa L) با استفاده از نشانگرهای SCOT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته بدخشان - امیرمحمد ناجی - علیرضا رضازاده - حمیده اله قلی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در ژنوتیپ های یولاف با استفاده از صفات مورفولوژیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا برزین - حسین عباسپور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. ارزیابی دو رقم تجاری سیب زمینی تحت تأثیر کود پتاسیم و نیتروژن در شرایط اکولوژیک شهرستان بم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا نورزاده - محمدرضا یاورزاده - لیلا رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. ارزیابی سازگاری اکولوژیکی (رشد و نمو) 5 رقم چمن تحت تأثیر کود ارگانیک مرغی در شرایط آب و هوایی بم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا خاکی - محمدمهدی اکبریان - شهلا نورزاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. ارزیابی عمر گلجای و ویژگی های پس از برداشت گل های بریده نرگس تحت تأثیر آسکوربیک اسید و ساکارز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی دلفاردی - یحیی دهقانی شورکی - حمید مبصر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. ارزیابی عملکرد در کشت مخلوط ذرت و باقلا و تأثیر آ ن در جمعیت آفت کرم ساقه خوار در ذرت شرایط اقلیمی بم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راهیل ابراهیمی - آرزو پاینده - مرضیه حق پناه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. ارزیابی فعالیت ضد قارچی چندعصاره مختلف گیاهی علیه قارچ Fusarium graminearum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:انبیا حبیبی قراخیلی - قربانعلی نعمت زاده - سیدمحمد علوی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. ارزیابی میزان آکاهی، اعتقاد، عملکرد و انگیزه استفاده از گیاهان دارویی در مردم شهرزابل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه دهمرده کمک - شهلا نجفی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. ارزیابی میزان تحمل به کم آبی در ارقام سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین شجری - داود حسن پناه
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. ارزیابی و شناسائی ارقام امید بخش پنبه تحت شرایط کشاورزی ارگانیک در استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدیعقوب سیدمعصومی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. ارزیابی و معادله رگرسیونی خسارت زنجرک خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین حمیدی - آرزو پاینده - حامد سلجوقیان - فاطمه مشکی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. ارزیابی ویژگی های بیوشیمیایی و خواص آنتی اکسیدانی تعدادی از ارقام انار (.Punica granatum L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه قلاوند - رضا شیرزادیان خرم آباد - محمود اطرشی - مهرشاد زین العابدینی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. ارزیابی کمی اسانس ژنوتیپ های مختلف گل محمدی (Rosa damacsena) در شرایط کردستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بایزید یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. استفاده از فرمولاسیون های جدید اسانس ها و عصاره های گیاهی در کنترل آفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معین جعفری پوردرآگاهی - مریم ملک محمدی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. افزایش ساپونین ها و اسمولیت های محلول در گیاه دارویی اسفرزه Plantago psyllium تحت اثر تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ام البنین مرادی - مژگان یاری - ناصر کریمی - مسعود مدرسی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. اندازه گیری فنل و فلاونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از کلون های مرزه رشینگری (Satureja rechingeri)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن اسماعیلی - جواد هادیان - محمدحسین میرجلیلی - حسن رضادوست
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. اهداف ا ستفاده سنجش از دور در کشاورزی دقیق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عبدی ژورمهربان - نرگس مختاری یوسف آباد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. اهمیت آنتی اکسیدان های گیاهی و لزوم تحقیق و توسعه آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شیخی - سیدمجید ذبیح زاده - نورالدین نظرنژاد - محمدعلی ابراهیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. اهمیت و تأثیر درجه روز رشد تجمعی برای تعیین مراحل مختلف فنولوژی کلزا در دشت خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رشید چراغی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بازاریابی و جلب رضایت مشتری در ثروت فارموش شده گیاهان د ارویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه ساجدی - شهره ساجدی - حمید صادقی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بالانس انرژی و استفاده از مکمل چربی در گاوهای شیرده دوره انتقال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله امیری فرد - صدیف استادیان - ضرغام عزیزی - احسان بدخشان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی شهرستان ایذه (استان خوزستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد خدایاری - شهریار امانی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی اثر آنتی اکسیدانی ریشه و سرشاخه های گل دار گیاه آدمک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یونس شریفی - عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی - محمدرضا عنایت - حسین بتولی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره آبی برگ گیاه پولک (Stachys schtschegleevii) بر نمونه استاندارد و بالینی باکتری آنتروباکتر آئروژنز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه بیات - کهین شاهانی پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی اثر اسید هیومیک بر روی برخی صفات مورفولوژیک، کاروتنوئید و عملکرد غده در بوته ارقام مختلف ریز غده سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عفت نژاد - سعید صفری دولت آباد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی اثر اسید هیومیک بر روی کلروفیل و برخی صفات عملکردی ارقام مختلف ریز غده سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عفت نژاد - سعید صفری دولت آباد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی اثر افزودن پودر دانه شنبلیله (ضد دیابت) بر ویژگی های حسی و بافت نان بربری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا پایدار - بهزاد ناصحی - حسن برزگر - محمد حجتی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی اثر تاریخ انتقال نشاء بر عملکرد بذر دو رقم پیاز روز کوتاه در منطقه جیرفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم برایی نژاد - یدالله میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رجبی - طاهره توان - مهدیه ساجدی راد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی کلزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو الفتی - عباس رضایی زاد - لیا شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی اثر تنش خشکی بر فاکتورهای جوانه زنی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مادح احمدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی اثر تنش شوری بر صفات گل و وزن بوته درژنوتیپ های برتر گیاه دارویی بابونه (.Matricaria recutita L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه گذاری - فروغ مرتضایی نژاد - حسین زینلی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی اثر تنش شوری بر مؤلفه های جوانه زنی و شاخص های آن در گیاه دارویی آنیسون (.Pimpinellaanisume L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه آب سیه - آرزو صحت مند - بهمن خلدبرین
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی اثر زغال فعال، نوع درپوش و نوع نمک بر باززایی رز Rosa. Beggeriana در شرایط ا ین ویترو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مرادیان - عبدالرضا باقری - سیدحسین نعمتی - احمد شریفی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی اثر سطوح مختلف اسید هیومیک بر غلظت روی، آهن، مس و منگنز در ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه ابولی پاریزی - غلامرضا معافپوریان - جعفر یثربی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی اثر سمیت سلولی عصاره الکلی گیاه .Vicia venulosa Boiss بر رده سلول سرطانی رحم (Hela)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره رضایی - عباسعلی دهپوری جویباری - محمد کیایی - حسن حامدی نسب
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بررسی اثر ضد ویروسی عصاره آلوئه ورا بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در کشت سلول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه ابراهیمی - مسعود پارسانیا - سیدرضا حسینی دوست
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بررسی اثر عصاره زردچوبه بر قارچهای درماتوفیت در شرایط آزمایشگاهی در مقایسه با کلوتریمازول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه فرهمند - میترا صالحی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بررسی اثر عصاره سداب، تیوسولفات نقره بر کنترل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فتانه صلاحی - ایوب تاج بخت - سعید جوکاری - عبدالحسین ابوطالبی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی اثر عصاره متانولی میوه گیاه قره قاط (Vaccinum arctostaphylos L) بر میزان گلوکز در رت های دیابتی نر نژاد Wistar

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا فیروزه - کهین شاهانی پور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بارهنگ (Plantago major) بر تشنج ناشی از پنتلین تترازول در موش های سوری نر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا کاویانی فرد - نسرین حیدریه - گلسا علی نژاد - محسن علی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تلخه (Acroptilon repens) بر میزان لیپوپروتئین های مضر خون در موش های صحرایی سالم و دیابتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نهتانی - ایران پورابولی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. بررسی اثر عصارهای آبی گیاهان دارویی مرزنجوش، نعنا، ختمی خبازی بر جوانه زنی بذر گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه استخدامی - مهدی برادران فیروزآبادی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی اثر فعالیت ضد باکتری عصاره های مختلف برخی از گیاهان بر روی باکتری بیماریزای گرم منفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زینب اسماعیل پور - قربانعلی نعمت زاده - سیدمحمد علوی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی اثر محلول های آلی و معدنی بر برخی صفات فیزیولوژیک توتون بارلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمودرضا تدین - زنیب رئیسی - محمدرضا صلواتی میبدی - اسحاق حبیبی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بررسی اثر میوه چیکو (Manilkara zapota) بر سطح هورمون تستسترون در موش صحرایی نر القاء شده با کلرید کادمیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا صالحی جهرمی - وحید حمایت خواه جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی اثر میوه چیکو (Manilkara zapota) بر سطح هورمون های LH و FSH در م وش صحرایی نر القاء شده با کلرید کادمیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا صالحی جهرمی - وحید حمایت خواه جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی اثر نوع شخم و کود بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ارزن در شهرستان خاتم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه تاج آبادی هرات - حسین بری ابرقویی - غلامرضا زارعی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. بررسی اثر هیدروژن سولفید بر تنش ناشی از اشعه UV-B در گیاه گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رستمی شرف آبادی - خسرو منوچهری کلانتری - فاطمه نصیبی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. بررسی اثر کودهای بیولوژیک در کنترل بیماری های گیاهی و افزایش عملکرد محصولات زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسدالله کریمی - مسلم حیدری - افشین خالدیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. بررسی اثر کیفیت بذر بر پارامترهای جوانه زنی دو رقم ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین نهفته استرآباد - علی راحمی کاریزکی - علی نخزری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. بررسی اثر گیاه آلوئه ورا بر وزن نهایی بدن در موش های صحرایی ماده بالغ مسموم شده با پاراکوات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا محمدی - وحید حمایت خواه جهرمی - الهه سامانی جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بررسی اثرات دور آبیاری و نوع رقم برعملکرد ذرت شیرن (Sweet corn)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فراز امیری - اصغر صادقی چاه نصیر
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر برخی پارامترهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایوب نیک گو - مرتضی مهری - مختار فتحی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بررسی اثرات سطوح مختلف ویتامین E بر عملکرد رشد و تلفات جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایوب نیک گو - مرتضی مهری - مختار فتحی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد رشد و تلفات جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایوب نیک گو - مرتضی مهری - مختار فتحی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره چندگیاه بومی مازندران بر روی باکتری Rathyibacter tritici

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:انبیا حبیبی قراخیلی - قربانعلی نعمت زاده - سیدمحمد علوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. بررسی اثرات ضد باکتریایی چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی لکه نواری گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:انبیا حبیبی قراخیلی - قربانعلی نعمت زاده - سیدمحمد علوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بررسی اثرات ضد قارچی سه اسانس گیاهی بر روی رشد دو قارچ خاکزاد در شراىط آزمایشگاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید نامور حمزانلویی - زهره جهانی حسین آبادی - ابوالفضل یاوری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های گیاهان گل فیلی و گیاه شیرخشت بر علیه قارچ های بیماریزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زینب اسماعیل پور - قربانعلی نعمت زاده - سیدمحمد علوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. بررسی اثرات هورمون های استروژن و اکسین بر جوانه زنی بذور سورگوم رقم اسپیدفید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر عسکری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی اثرات کود سبز و کود حیوانی (گوسفندی) بر رشد و عملکرد آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد سلجوقیان - حمید سرحدی - امین حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بررسی اجزای متشکله روغن های اسانسی و فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی گونه .Ferula assafoetida L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کیایی - عباسعلی دهپوری جویباری - ساره رضایی - سیدمبینا موسوی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. بررسی ارتباط میزان قندهای م حلول در آب با تنش سرما و برخی صفات دیگر در ژنوتیپ های جو تحت شرایط دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:براتعلی فاخری - لیلا فهمیده - مهدی فیضی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بررسی ارزیابی عملکرد در کشت مخلوط جو و ع دس و تأثیر آن در جمعیت آفت شته سیاه باقلا در شرایط اقلیمی بم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه حق پناه - آرزو پاینده - راهیل حق پناه
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بررسی ازدیاد درون شیشه ای گیاه به لیمو (Lippia citriodora)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز مشرفی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. بررسی استفاده از ژل آلوئه ورا بر خصوصیات کیفی و عمر انبارمانی میوه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق مهتاب - سعید علیلو - حسین شیخلوئی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. بررسی اسیدهای چرب گل گاوزبان (.Borago officinalis L) در دو گونه مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما اوجانی - حسین عباسی هولاسو - علیرضا عیوضی - کامران اکبری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. بررسی القای کالوس در گیاه دارویی مریم گلی .Salvia officinalis L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا جعفری - محمدحسین دانشور - محمدرضا صالحی سلمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بررسی امکان القاء کالوس گیاه پنیرباد در شرایط درون شیشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه ثنائی فر - متین جامی معینی - محمد آرمین
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بررسی امکان جایگزینی کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل با استفاده از کودهای بیولوژیک در کشت ماش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه فدوی منفرد عیلامی - محمد میرزایی حیدری - عباس ملکی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. بررسی بازدارندگی عصاره گیاه دارویی مورد بر کا هش بیماری زایی باکتری عامل پوسیدگی نرم کاکتوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سرور برنوس - نادر حسن زاده - کامبیز لاریجانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. بررسی بقایای سم فسفره فوزالون در سیب قرمز لبنانی شهرستان اهر در سال 1392

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید حقیقت شعار - فاطمه ناصحی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بررسی تأثیر انواع مالچ پلاستیکی و روش کشت بر روند رشد گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هیوا عزیزی - عباس ملی - حیدر ذوالفوریان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. بررسی تأثیر تلفه های کارتی زرد چسبانک در کنترل جمعیت سفید بالک مزرعه خیار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شعبانی - سیدحیدر موسوی انزابی - ژینوس رستگار
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. بررسی تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی و شاخص های آن در گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان یاری - ناصر کریمی - حمیدرضا قاسمپور - ام البنین مرادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. بررسی تأثیر دو اسانس روغنی گیاه پونه و رزماری بر استقرار منجر به تخمریزی پسیل پسته روی برگ های پسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو امینی زاده - کمال احمدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. بررسی تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج بختیاری - عباس ملکی - خلیل فصیحی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. بررسی تأثیر روش خشک بر بار میکروبی برگ گیاه دارویی بادرنجبویه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ظهیری - سیده زهرا سیدالنگی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. بررسی تأثیر عصاره ی گیاه آلوئه ورا بر تعهداد فولیکول های گراف در موش های صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا محمدی - وحید حمایت خواه جهرمی - الهه سامانی جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. بررسی تأثیر قارچ آربوسکولار میکوریز و کوددامی بر رشد و عملکرد گیاه داروئی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا ترابی - هاشم آرام - وحید محصلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. بررسی تأثیر و برتری سرزنی (TOPPING)، دستی نسبت به استفاده از هورمون پیکس (PLX) در ژنوتیپ های مختلف پنبه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدیعقوب سیدمعصومی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. بررسی تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ذرت و باقلا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راهیل ابراهیمی - آرزو پاینده - مرضیه حق پناه
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. بررسی تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی جو و عذس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه حق پناه - آرزو پاینده - فاطمه مشکی - راهیل ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. بررسی تأثیر کود پتاسیم و نیتروژن بر میزان پرولین و پروتئین دو رقم تجاری سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا نورزاده - محمدرضا یاورزاده - لیلا رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. بررسی تأثیر کودهای زیستی فسفات و نیتروکسین بر عملکرد و ا جزای عملکرد زیره سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آمنه صدیق - خسرو عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. بررسی تأثیر کىتزل علف های هرز بر خصوصیات کمی و کیفی عملکرد سیر سفید همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شریفه علوی سیاه پوش - امیرحسین شیرانی راد - اسکندر زند - آزنگ جاهدی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. بررسی تاثیر انواع مالچ پلاستیکی و روش کشت بر عملکرد گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هیوا عزیزی - عباس ملی - حیدر ذوالفوریان
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. بررسی تاثیر خاک ورزی حفاظتی وبقایای گیاهی برعملکرد وجمعیت علف های هرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حیدری - کاوه غلامی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. بررسی تاثیر شرایط مختلف خشک کردن بر میزان گالیک اسید در برگ خشک شده گیاه بادرنجبویه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ظهیری - سیده زهرا سیدالنگی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. بررسی تاثیر مصرف کودهای آلی بر روی برخی صفات خیار و سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنوش جعفری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با عملکرد دانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا مهری بادلو - بابک ربیعی - علی اکبر عبادی - مهرزاد الله قلی پور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های یولاف با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا برزین - حسین عباسپور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. بررسی تنوع ژنتیکی و برخی صفات کمی در ژنوتیپ های گلرنگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:براتعلی فاخری - لیلا فهمیده - مهدی فیضی - بهزاد جلالی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. بررسی توزیع عمودی تخم های زمستانه پسیل زبان گنجشک (.Psyllopsis repens Log) روی شاخه های درخت میزبان در استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نورعلی رجبی مظهر - رضا وفایی شوشتری - علی براتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. بررسی تولید عسل ارگانیک در داراب (استان فارس)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا بصیری - مسعود برومند جزی - علی محمد صالحی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. بررسی حساسیت سفید بالک گلخانه به عصاره های سیر و فلفل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالصمد زاهدی - اروج ولیزادگان - فریبا مهرخو
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. بررسی حساسیت کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) به اسانس زیره سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پری ناز محمدیان - شهرام میرفخرایی - عبدالصمد زاهدی - رویا شیخه پور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره گیاه تلخه (.Acroptilon repens L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه ببری بناب - لیلا جودی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. بررسی خسارت زنجرک خرما در مرحله تخمریزی در سه مىطقه استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین حمیدی - آرزو پاینده - حامد سلجوقیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. بررسی خواص و برخی منابع حاوی آنتی اکسیدان ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه احمدی مجد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. بررسی روابط بین اسلام، محیط زیست و کشاورزی ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:باقر کریمی لاسکی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. بررسی رویکرد مردم شهر نهاوند نسبت به گیاهان دارویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا کیانی - جمشید اقبالی - سیدسجاد حسینی - پوریا سعدالهی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. بررسی ریز ریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (.Alcea L.) در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمیل واعظی - دریه امیری مقدم - حمید اجتهادی - نازنین ناظم
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. بررسی سیره طبی معصومین (ع) و مقایسه آن با دستاوردهای جدید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی کرمانی
تعداد صفحات مقاله: 89
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. بررسی صفات زراعی ارقام سیب زمینی در کشت گلخانه ای تحت اعمال تنش کم آبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین شجری - داود حسن پناه
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. بررسی عصار ه هیدروالکلی ریزوم زنجبیل بر روی فراسنجه های خونی در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرنوش نایب یزدی - اکبر سلیمانی - امید غلامی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. بررسی عملکرد دانه و برخی صفات مرتبط با عملکرد ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی قزوین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز محمدی - رقیه امینیان - فرهاد حبیب زاده - بهور اصغری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه جنگلی برچند باکتری بیماری زای گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زینب اسماعیل پور - قربانعلی نعمت زاده - سیدمحمد علوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در رویشگاه طبیعی آن در استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسفندیار جهانتاب - مهنا دیلم صالحی - نظام آرمند - زینب صالح پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. بررسی مقادیر مسمومیت زای عصاره اتانولی گیاه مرزنجوش در رت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد جرکانی بیات - احسان الله سخائی - لادن عمادی - امید آذری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. بررسی مقایسه ای اثرات ضد میکروبی و سمیت سلولی گیاه Prosopis farcta از دو منطقه زابل و کاشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا عنایت - عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی - حسین بتولی - زهرا قنبری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. بررسی مقایسه ای ترکیبات فرار ریشه و سرشاخه های گل دار گیاه آدمک از منطقه بروجن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یونس شریفی - عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی - محمدرضا عنایت - حسین بتولی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. بررسی نتایج نظرسنجی استفاده از ماسک صورت و کرم مرطوب کننده عسل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا بصیری - مسعود برومند جزی - محسن دادار - زهره طاهری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. بررسی نحوه استقرار 2 گونه از جنس Prunus

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسون رحمانپور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. بررسی و راهکاری مبارزه با آفت سفید بالک در مزارع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شعبانی - سیدحیدر موسوی انزابی - ژینوس رستگار
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. بررسی و شناسایی اجزای اسانس گیاه شاه پسند درختچه ای lantana camara. L از منطقه کاشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا عرب نیاسر - حمید دهقان زاده - ریحانه معصومی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. بررسی کاربردهای فناوری نانو در مهندسی کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عبدی ژورمهربان - نرگس مختاری یوسف آباد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. بررسی کودهای نانو بیولوژیک در جهت کشاورزی ا رگانیک و پایداری کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افشین خالدیان - مسلم حیدری - اسد کریمی - سهیل سپیددم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. بزرسی اثز ضدباکتزیایی اسانس گیاه مشکک روی برخی از باکتزی های گرم مثبت و منفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی مصطفوی - رضا قنبرپور - بهارک اختردانش - مهرناز مهربانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. تأثیر استعمال موضعی روغن کنجد بر بهبود فلبیت ناشی ازشیمی درمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه بیگم بیگدلی شاملو - محمدحسن منیعی - محمد درچین - فراز مجاب
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. تأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک نخود محلی نیشابور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادیا پارسا - علی نخزری مقدم - حسین صبوری - سعید بختیاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. تأثیر تنش آبی و سولفات روی بر برخی شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه السادات جلال زاده - مجتبی جعفرزاده کنارسری - حسین زینلی - حمیدرضا دهقان زاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. تأثیر تیمارهای مختلف ه یومیک اسید بر صفات مرفولوژیکی و فیتوشیمیائی زعفران (.Crocus sativus L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود شعبانی - نفیسه محسنی ثانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. تأثیر دو نوع هورمون سیتوکنین بر روی سبزینگی و کشت بافت نمونه برگی ارکیده فالائنوپسیس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده احمدی یکتا - نورالله احمدی - عباس یداللهی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف کودهای شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در ماش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج بختیاری - عباس ملکی - خلیل فصیحی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. تأثیر دور آبیاری، کودهای شیمیایی (نیتروژن) و کود دامی (گاوی) بر خصوصیات دانه ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محدثه فکری - مدافع بهزادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر مشتقات کافئیک اسید گیاه داروئی سرخارگل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طالب قبائی - محمد ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. تأثیر سطوح متفاوت شوری و سیلیسیوم بر اجزای عملکرد و میزان سدیم و پتاسیم برگ شبدر قرمز ((Trifolium pretense)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام فصیح فر - آرمین ساعدموچشی - محمد آرمین
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. تأثیر سطوح مختلف کادمیوم و اسید سالسیلیک بر انگیزه های فتوسنتزی آویشن باغی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر قادری - براتعلی فاخری - علی اکبر باقری - ایمان شاهرخی ساردوم
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. تأثیر سولفات روی و اسید هیومیک بر غلظت روی و آهن در ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه ابولی پاریزی - غلامرضا معافپوریان - جعفر یثربی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. تأثیر سولفات روی و اسید هیومیک بر وزن خشک ریشه و غلظت فسفر و نیتروژن در ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه ابولی پاریزی - غلامرضا معافپوریان - جعفر یثربی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. تأثیر سولفات مس بر خصوصیات گیاهچه ی تریتیکاله (Triticoseale Wittmack)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه طالبی - سیدمحسن نبوی کلات
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. تأثیر شوری بر روی رشد پنج رقم خربزه در استان بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفیه کارفرما
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. تأثیر عصاره مایع جلبکی Ulva fasciata روی شاخص های رشد و بیوشیمیایی دانه رست های گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه شهبازی - اعظم سلیمی - سیدمنصور سیدنژاد - عبدالعلی گیلانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. تأثیر عصاره چای سبز بر تعداد فولیکول گراف در موش های صحرایی بالغ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه السادات حسینی شهرخفری - وحید حمایت خواه جهرمی - الهه سامانی جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. تأثیر فلزات سنگین بر محتوای پرولین تریتیکاله (Triticoseale Wittmack)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه طالبی - سیدمحسن نبوی کلات
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. تأثیر مدییت تلفیقی علف های هرز در مزارع سیر استان ه مدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شریفه علوی سیاه پوش - امیرحسین شیرانی راد - اسکندر زند - آزنگ جاهدی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. تأثیر نیترات سرب بر خصوصیات گیاهچه ی تریتیکاله (Triticoseale Wittmack)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه طالبی - سیدمحسن نبوی کلات
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. تأثیر نیترات کادمیوم بر خصوصیات گیاهچه ی تریتیکاله (Triticoseale Wittmack)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه طالبی - سیدمحسن نبوی کلات
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. تأثیر ورمی کمپوست بر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی ه میشه بهار .Calendula officinalis L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده ارمندی گل سفیدی - بهرام مجدنصیری - عبدالرحمان محمدخانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. تأثیر کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و خصوصیات فنولوژیک ماش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه فدوی منفرد عیلامی - محمد میرزایی حیدری - عباس ملکی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. تأثیر کود نانوکلات آهن و ورمی کمپوست بر فنولوژی و عملکرد کمی دو رقم پیاز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عباسی مقدم - محمدرضا یاورزاده - اطهره صدر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. تأثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر خصوصیات مورفولوژیک و کیفی گندم تحت شرایط آب و هوایی شهرستان اشترینان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید روزبهانی - امین فرنیا - شهرام نخجوان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. تأثیر کودهای محرک رشد (PGPR) و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رحمانی - محمد میرزایی حیدری
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. تأثیربیدمشک در کاهش فشار خون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه جباری - رامین ایراندوست - رامین محمد یاری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. تأثیز سطوح مختلف شوری بز جوانه سنی بذر دو ژنوتیپ گل شب بو .Matthiola incana L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا صالحی - مهرانگیز چهرازی - سیدموسی موسوی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گونه دارویی Salvia macrosiphon

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه منصوری - حمید سودائی زاده - مصطفی گلدانساز
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. تاثیر دارچین در کاهش فشارخون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین ایراندوست - فاطمه جباری - رامین محمد یاری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. تاثیر قارچ میکوریزای همزیست (Glomus mosseae) بر ویژگی های کمی و کیفی گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri) تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا محمدی - سعید ریزی - عبدالرحمان محمدخانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. تاثیز محلول های غذایی بز کمیت و کیفیت اسانس گونه های مختلف نعناع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طالب قبائی - محمد ابراهیمی - بهنام عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. تبیین نقش فناوری نانودر کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم پنائی شمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و خاصیت ضدمیکروبی گیاه دارویی کاکوتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد موسوی پور - صفیه موسوی پور
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. تعیین بهترین محیط کشت و سطح هورمونی به منظور ریشه دار کردن نو ساقه های سه ژنوتیپ گل محمدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد امیدی قلعه محمدی - عباس یداللهی - نورالله احمدی - نرگس انگیزه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی Erwinia carotovora subsp. Carotovora

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما خسروی پور - رویا رضائیان دلویی - محمد محسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. تعیین میزان اثر آنتی باکتریال اسانس گیاه ریحان در چین سوم بر روی باکتری استافیلوکوس اورئوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهند لطفی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا گلمکانی - رویا رضائیان دلویی - مهدی جباری نوقابی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. تعیین ه ویت فیلوژنتیکی و مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی جدا شده از مدفوع گربه های خانگی سالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:المیرا یزدانی - بهارک اختر دانش - رضا قنبرپور - نسرین عسکری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. تنوع ژنتیکی لاین های جدید کلزا در شرایط نرمال و تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو الفتی - عباس رضایی زاد - لیا شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. تهییج کشت های سلولی برای افزایش تولید متابولیت های ثانویه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیزالله خیری - محسن ثانی خانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. جداسازی وغربال ریزوباکتری های تولید کننده سیدروفور بومی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه نوروز پوراحمدی - محمود ملکی - رضوانی نژاد - شهریار شاکری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. جستجوی راهکارهایی جهت پیشگیری ازسرطان در منابع طب سنتی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه فتعلی - سیدحمید کمالی - امید صادق پور - الهام زراعی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. جفت و نان بلوط و کاربرد آن در کهگیلویه و بویراحمد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم آران پور - مریم کشاورزی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. حفظ سلامت مثانه از دیدگاه طب سنتی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نوجوان - محمد کمالی نژاد - روشنک مکبری نژاد - زینت قنبری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. خاک ورزی حفاظتی راهی به سوی پایداری کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا سپید دم - محمود رمرودی - افشین خالدیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. درمان های خانگی و گیاهان دارویی پرمصرف مردم ترکمن استان خراسان شمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیمین جان نثار - ندا اسمعیلی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. زیست سىجی آزمایشگاهی و محاسبه ی (LC(50 و (Bacillus thuringiensis LC(90 روی لاروسن دو کرم جوانه خوار (Archips rosanus (Lep: Tortricidae

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیمه پیروز - محمدرضا دماوندیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. شته برگ صنوبر .Chaithophorus leucomelas Koch: مروری بر مرفولوژی، بیولوژی و اکولوژی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم پهلوان یلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. شناخت گیاه دارویی کنار از دیدگاه اکولوژی برای مدیریت آبخیز مناطق جنوبی ایران (مطالعه موردی: فارس- داراب)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا محمودی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. شناسایی م هم ترین بالپولک داران آفت گیاه دارویی کور .Capparis spinosa L در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس محمدی خرم آبادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. شناسایی ژن FLC در گیاه خردل سیاه (Brassica nigra)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه صمدی - فرخنده رضانژاد - ارسطو بدویی دلفارد
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. شناسایی ژن همساخت FLOWERING LOCUS T در گیاه شاهی (.Lepidium sativum L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه شیخ بهائی - فرخنده رضانژاد - حسینعلی ساسان - هادی روان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. شناسایی ژن چالکون سنتاز(CHS) در استبرق (Calotropis procera)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حوا نژاد علیمرادی - فرخنده رضانژاد - محسن اسدی خانوکی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. شناسایی گیاهان دارویی شهرستان دره شهر (استان ایلام)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد خدایاری
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. شناسایی گیاهان دارویی کیتکه مهاباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلطنت سعادتی - رضا سعادتی - رقیه زینالی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. ضزورت و نقش کروم در تغذیه دام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله امیری فرد - ضرغام عزیزی - احسان بدخشان - صدیف استادیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. طب پیشگیی از نگاه حکیم عقیلی خراسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام اختری - فریبا قربانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. عوامل تاثیز گذار بر نگزش باغداران نسبت به پذیرش فناوری IPM در شهرستان ساوجبلاق استان البرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پگاه پیرزادی - علیرضا عبدپور - وکیل حیدری ساربان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. عوامل تاثیز گذار بز موانع پذیرش فناوری IPM در و احدهای کشاورزی شهزستان ساوجبلاغ استان البرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پگاه پیرزادی - علیرضا عبدپور - وکیل حیدری ساربان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. عوامل موثر بر جوانه زنی بذر پیاز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم برایی نژاد - یدالله میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. فناوری های نوین برای استخراج مواد مؤثره ی گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غزاله نجفی عرب - محمد عابدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. فون شته های گیاهان دارویی باغ گیاهشناسی بوعلی سینا همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نورعلی رجبی مظهر - رضا وفایی شوشتری - همایون خیری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. فیتوتراپی سنتی، منتخبی از گیاهان دارویی منطقه الیگودرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اکبری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. محیط زیستی پایدار با استفاده از گیاه دارویی زیره سبز به عنوان یک ماده بیولوژیک در مبارزه با موریانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیره صالح نیا
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. مروری بر اثرات Sophora بر پیشگیری ی درمان سرطان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین محمدی - راضیه پوراحمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. مروری بر اثرات فارماکولوژیکی برگ گردو در درمان دیابت از نظر طب سنتی و طب کلاسیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما بهاری - عاطفه پی سپار - شیرین میرزایی ترکمبور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. مروری بر برخی آفات و بیماری های فندق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم پهلوان یلی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. مروری بر تأثیر گیاهان دارویی و ترکیبات مؤثر عصاره آنها بر پیشگیری و کنترل بیماری ورم پستان در نشخوارکنندگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا فرشید - سعید سبحانی راد
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. مروری بر فرایندهای ا ستخراج و فرمولاسیون کورکومین برای افزایش جذب خوراکی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فوزیه صحنه - مائده السادات محمدی - قاسم نجف پور درزی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. مروری بر گونه های جنس (Idris (Hym.: Platygasteridae, Scelioninae در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی شمسی - حسین لطفعلی زاده - شهرزاد ایرانی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. مطالعه اثر ود ارگانیک مرغی سازگاری اکولوژیکی 5 رقم چمن در شرایط آب و هوایی بم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا خاکی - محمدمهدی اکبریان - محدثه فکری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. مطالعه انواع تنشها در گیاهان و بررسی برخی مکانیسم های مقاومت به تنش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه مصری - مطهره کیقبادی - مهسا سرگلزایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. مطالعه باندهای الکتروفورتیکی در ژنوتیپ های دنیای قدیم و جدید پنبه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدیعقوب سیدمعصومی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. مطالعه تنوع ژنتیکی توده های وحشی گیاه بالنگو (Lallemantia royleana) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن کردونی - ا ناجی - ا کامرانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. مطالعه تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های یولاف (Avena sativa)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا برزین - حسین عباسپور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. مطالعه فنولوژی چند گونه زعفران ایرانی (Crocus) در باغ گیاهشناسی ملی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسون رحمانپور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. مطالعه مراحل تکوین بساک و دانه گرده در گیاه تلخه (.Acreoptilon repens L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا شجاعی - فرخنده رضانژاد
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. مطالعه واکنش جوانه زنی گیاه دارویی بادرنجبویه به دما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صالحه شیرزادنیا - اسماعیل بخشنده - اسماعیل یساری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. مطالعه پایداری در کشت بوم های زعفران (.Crocus sativus L) در قایق و کاشمر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم اسماعیلی - راضیه نبوی مقدم - مهدی ریگی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. مطالعه کیف دو رقم پیاز تحت تأثیر کود نانوکلات آهن و ورمی کمپوست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عباسی مقدم - محمدرضا یاورزاده - اطهره صدر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. مطالعه ی اثر مویان (سورفکتنت) و نظام های کم آبیاری بر ویژگی های کمی سورگوم در کشت مخلوط با شنبلیه (علوفه دارو)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز کوشکی - محمدرضا چائی چی - مجتبی میراب زاده
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. معرفی مهمترین گیاهان دارویی قابل کشت در شرایط دیم و خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیزالله خیری - اکرم توری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

301. معرفی وکاربردلوفا یا کدوی اسفنجی بعنوان گیاهی صنعتی وداروئی در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه داداشیان لنگرودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

303. معرفی گیاهان دارویی موثر در کاهش عوارض ناشی از شیمی درمانی بیماران سرطانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد موسوی نژاد - علی تایا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. مقایس تاثیر عصار آبی کىدر ی داروی ریواستیگمین بر میزان ا ضطراب رتهای تیمار شده با (AlCl(3

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا امیری - محمد خلج کندری - فرزام شیخ زاده حصاری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

305. مقایسه اثر حشره کش پریمیکارب به صورت تزریق به خاک و محلول پاشی برگ بر رشد جمعیت شته مومی کلم .Brevicoryne brassicae L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه شفیعی - کمال احمدی - مهسا خبیر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. مقایسه روش و میزان کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی بابونه آلمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهرخ سنایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

311. ناهنجاری متابولیکی کبد چرب در دام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله امیری فرد - ضرغام عزیزی - احسان بدخشان - صدیف استادیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. نقش اسیدهای چرب در تغذیه دام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله امیری فرد - احسان الله بدخشان - ضرغام عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. نقش خرما در سلامت انسان از دیدگاه قرآن، احادث و پزشکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب وفایی نزاد
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. هطالعه فیتوشیویایی گونه های جنس .Ephedra L در شمال شرق ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمیل واعظی - دریه امیری مقدم - پروانه ابریشم چی - آیدا انصاری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

316. واکنش و پاسخ ارقام مهم گوجه فرنگی در مرحله نشاء به تنظیم کننده های رشد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفیه کارفرما - محمدحسن شیرزادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

317. پتانشیل استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه حسین پور - سیده خدیجه مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

319. پیش بینی تغییرات بارش در دهه های آتی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: علی آباد رفسنجان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رضائی - محمد نهتانی - علیرضا مقدم نیا - علیجان آبکار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

320. پیش بینی دمای بیشینه با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان آنلاین (مطالعه موردی: شهرکرد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رضائی - علیرضا مقدم نیا - معصومه رضائی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. پیش بینی دمای بیشینه با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان حداقل مربعات (مطالعه موردی: شهرکرد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رضائی - معصومه رضائیان دلویی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

323. کاربردهای کورکومین در صنایع غذایی و دارویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده رضایی - تهمینه عبادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. کتیرا، خواص و کاربردهای آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نورا برادران قندی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. کنترل آلودگی و سالم ماندن نمونه های ارکیده (Phalaenopsis) در طی فرایند ضدعفونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده احمدی یکتا - نورالله احمدی - عباس یداللهی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. کنترل کیفی گیاهان دارویی و معطر با استفاده از بینی الکترونیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس گرجی - علی محمد نیکبخت - فاطمه سفیدکن - مهدی قاسمی ورنامخواستی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. کوه الوند ذخیره گاه گیاهان دارویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رمضان کاوندی - کیوان صفی خانی - مهدی احمدیان
تعداد صفحات مقاله: 31
مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. گزینش و معرفی لاین های جدید پنبه در زراعت ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدیعقوب سیدمعصومی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. گیاه دارویی نعناع فلفلی و تولید منتول در این گیاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید سلیمانی - ابراهیم همتی - صمد صفرخانزاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. گیاهان داروئی و اسلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام عناقجه - محمدرضا صالحی سلمی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

331. گیاهان دارویی در کشاورزی شهری (مطالعه موردی شهر اراک)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه امیری - محمدرضا داوری - سودابه عباسی - الهام زنگارکی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. گیاهان دارویی موثز در پیشگیری و درمان انواع سزطان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیزالله خیری - فهیمه صالحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. یون نیترات، آلاینده آب های سطحی و زیرزمینی و نانو ذرات آهن صفر روشی نوین در حذف آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیبه شاکری - هادی قربانی - ممدهادی غفاریان مقرب
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. Anatomy of peduncle and petiole of the medicinal genus Salvia L. (Lamiaceae) in Northeast of Iran

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:J Vaezi - H Ejtehadi - D Amiri Moghaddam - F Batyari
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. Antibacterial (phytopatogene) activity of Methanolic extract from Amygdalus scoparia

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Majid Halimi - Malihe Nasrabadi - Mohabat Nadaf - Poya Arvin
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. Chemical characterization and antioxidant activity of Froriepia subpinnata and Eryngium campestre from Iran

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Hassan Nikkhah Kouchaksaraei - Mojtaba Ranjbar
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. Comparative evaluation of antioxidant activity of Stachys lavandulifolia from two areas of Iran

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Reza Enayat - Abdolrasoul H Ebrahimabadi - Mohammad Mahdi Movahedpour - Hossein Batooli
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

338. Comparison the Essential Oil Composition of Perovskia abrotonoides Karel. & Perovskia atriplicifolia Benth. in Iran

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Elaheh Oreizi - Gholamreza Asghari
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. Effect of dietary medicinal herbs on Performance, egg quality and immunity response of laying hens

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Navid Jafari
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. Effects of insecticide Endosulfan on periphyton community in artificial stream

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mozafar Sharifi - Loghman Yousefizadeh
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. Effects of pesticide Glyphosate ( Roundap® formulation) on periphyton community in artificial stream

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mozafar Sharifi - Loghman Yousefizadeh
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. Ethical content in agriculture

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Einallah Hesammi - Ali Farshidi - Zabehellah Shabaze - Tahmaseb Maghsoudii
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. GC-Mass analysis of the volatile components and antioxidant activity of Prosopis farcta from tow areas of Iran

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Reza Enayat - Abdolrasoul H Ebrahimabadi - Hossein Batooli - Zahra Ghanbari
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. Side effects of three pesticides on the black bean aphid parasitoid,Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymenoptera: Aphidiidae)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ardavan Mardani - Qodratollah Sabahi - Arash Rasekh - Ali Almasi
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

345. The Study on Yield Components of Chickpea Cultivars On Terminal Drought Stress

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Khodadadi - M.a Ghobadi - Sayyed Hossein Sabaghpour
تعداد صفحات مقاله: 11
پشتیبانی