ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: قدس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرقدس
سال برگزاری: 1393    تعداد صفحات: 143
تعداد مقالات کنفرانس: 42  تعداد مشاهده چکیده: 8399
کد COI این کنفرانس: MODERNAGR01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 93 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 1

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. اثر تیمارهای مختلف بر رفع دورمانسی دوگانه پوستهای و جنینی بذور گیاه دارویی شابیزک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه طالب رسول الهی - احمد آقایی - بهزاد صادق زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارزیابی اصلاح زیستی خاکهای آلوده به علفکش انتخابی آترازین توسط PGPR بر عملکرد ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام چگینی - بهزاد ثانی - حسین حسن پور درویشی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارزیابی مراحل فنولوژیکی و گروه بندی ژنوتیپهای لوبیا با استفاده از روش تجزیه خوشه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر قنبری - حمید مظفری - حسین حسن پور درویشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. بر روی گیاهان بومی و زراعی منطقه Cuscuta campestris بررسی ترجیح میزبانی گیاه انگلسیستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق کشته گر - منصور سارانی - هادی میناب پودینه - موسی فرزانجو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و ابعاد بدن در گوسفند نژاد تالشی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمودرضا ممقانی - رضا وجدی حک مآباد - ابوالقاسم لواف
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی اثر انواع پیوندک بر گیرایی پیوند اپیکوتیل گردو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد رئوفی - کورش وحدتی - سهیل کریمی - محمودرضا روزبان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. بررسی اثر برخی تیمارهای مکانیکی و شیمیایی در رفع دورمانسی بذرهای تاتوره (Daturastramonium)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:المیرا راکعی - پریسا فتحی رضایی - بهزاد صادق زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. بررسی اثر محلول پاشی آهن و سطوح تنش کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی(Glycine max L) و شاخ صهای رشد سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد محمدی مقدم - حمید مظفری - بهزاد ثانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بررسی اثر میکوریزا بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه بهرامی - ابوالفضل معصومی زواریان - محسن اصغری - مهرداد بختیاری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی اثر پروبیوتیک پریمالاک و پری بیوتیک فرمتکو بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجهگوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه شیرمحمد - ساحره جوزی شکالگورابی - وحید محرمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی امکان سنجش کیفیت گردو با پردازش صدا بوسیله محفظه چوبی به روش غیر مخرب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا خاکرنگین - سکینه خاکرنگین - زهرا خاکرنگین - جلالالدین قضاوتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. بررسی تأثیرتنظیم کننده های رشد بر موفقیت پیوند اپیکوتیل گردو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد رئوفی - کورش وحدتی - سهیل کریمی - محمودرضا روزبان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی تاثیر فراصوت بر رشد میکروارگانیسم های آب پرتقال در طول مدت نگهداری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین احدی سردهایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی تاثیرآنتی اکسیدان بر ویژگی های شیمیایی و ارگانولپتیکی چیپس سیب زمینی تحتشرایط سه گانه سرخ کردن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تکتم مستقیم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی حساسیت سازندها و سنگ ها نسبت به فرسایش و نفوذ پذیری در حوضه آبخیز قاپی دراستان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه فاضلی کیا - فروغ چینی پرداز - محبوبه مشعل
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی سطوح مختلف کمپوست باگاس نیشکر و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی و جذب(Petunia) برخی عناصر گل اطلسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام خداخواه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی عوامل موثر بر دیدگاه کارشناسان نسبت به کشاورزی کم نهاده، مطالعه موردی شهرستانآوج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اردشیر مصباح - سمیه جنگ چی کاشانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی قابلیت معادله گرین- آمپت در تعیین منحنی نفوذ در کلاسهای بافتی مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصیر روشناس - فاطمه کاراندیش - سیدمحمود طباطبایی - سلمان شریف آذری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی نگرش مرتعداران شهرستان دماوند نسبت به برنامه های آموزشی حفظ و احیاء مراتع


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهروز فرزام - مجید آقامحسنی فشمی - محمدرضا سلیمانپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی و تعیین عمق آب مصرفی برای آب شویی خاک های شور و سدیمی بخش میانی استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه رجب زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاین های گندم نان در شرایط کشت تاخیری در منطقه الشتر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک پیکرستان - حمید مدنی - آقامحمد علیجانی - محمد رئیسی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر روی خصوصیات فیزیکیو شیمیایی آرد گندم سن زده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مانیا صالحی فر - هادی بابائی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. تاثیر افزودن آرد پوست موز بر خواص پخت و ترکیبات غذایی ماکارونی فوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیدا شاهسونی مجرد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. در منطقه گرگان (Baby corn) اثر تراکم بوته و رقم بر تولید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا پیروزی - بهزاد ثانی - حسن مختارپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. عامل پوسیدگی خاکستری توت فرنگی توسط عوامل میکروبی Botrytis cinerea بررسی کنترل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حسینمردی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. مربی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا مقدسی - محسن شیخی - مریم لرکی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. مقایسه ترکیبات غذایی قارچهای خوراکی صدفی پرورش یافته به روی ضایعات گندم و برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیدا شاهسونی مجرد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. مقایسه ویژگی های فیزیک و شیمیایی و میکروبی پودر گوجه فرنگی تهیه شده به دو روش آون و آون تحت خلأ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا درویشی - تکتم مستقیم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. پیش بینی رشد ژنتیکی در واحد زمان در اثر استفاده از اسپرم تعیین جنس شده درتلیسه های هلشتاین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساحره جوزی شکالگورابی - فاطمه شیرمحمد
تعداد صفحات مقاله: 3
پشتیبانی