ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات همایش ملی علوم و فنون کشاورزی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: ملایر - دانشگاه ملاير
سال برگزاری: 1392    تعداد صفحات: 1522
تعداد مقالات کنفرانس: 169  تعداد مشاهده چکیده: 67808
کد COI این کنفرانس: CAST01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 333 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 8

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF همایش ملی علوم و فنون کشاورزی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه داروییگاوزبان اروپایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه عبدالهی مایوان - سرور خرم‌دل - علیرضا کوچکی - رضا قربانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر تغذیه ازت و ورمی کمپوست بر قندهای محلول و پرولین برگ گلرنگ درتنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین اصولی - کاظم طالشی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر تنش آبیاری بر اجزای عملکرد ارقام نخودفرنگی (pisum sativum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان مرادی - امیرحسین گرجی - شهرام نخجوان - حمزه شیرویی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر تنش شدت های مختلف چرای دام بر درصد تجزیه پذیری دیوارهسلولزی و همی سلولزی گونهFestuca ovina

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه امانی - حامد جنیدی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر تنش شوری بر میزان نفوذپذیری غشا سلولی در گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان عبدشاهیان - مجید نبی‌پور - موسی مسکرباشی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر دو گونه قارچ trichoderma بر میزان رشد قارچ solani rhizoctonia روی محیط کشت مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه علی حسینی - علی‌اکبر فدایی تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر سطوح مختلف تنش شوری بر غلظت عناصر برگ زعفران (crocus sativus l)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رستمی - بهروز محمدپرست - راحیل گلفام
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکارقام دیررس و زودرس ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رستمی - علیرضا کوچکی - مهدی نصیری محلاتی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی زیره سبز در مرحله جوانه زنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره رسولی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر قارچ مایکوریزا و تنش خشکی بر عملکرد و میزان اسانس آنیسون درسطوح مختلف کود فسفر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا روشنایی - جواد حمزه‌ئی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر قطع آبیاری و کود نیتروژن بر برخی شاخص های زراعی، اجزای عملکردو عملکرد آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حمزه‌ئی - حمید نجفی مصلح
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر محیطهای مختلف کشت بر ریشه زایی قلمه و خصوصیات رشدیگیاه شمعدانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا سجادی‌نیا - جلال طباطبایی - محسن پورسلطان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن بر خصوصیات رشد و کنترل علفهای هرز لوبیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامان بیگی - جواد حمزه‌ئی - محسن سیدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثرات ضد قارچی چند اسانس و عصاره گیاهی علیه برخی قارچهایبیماریزای گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید قاضی محسنی - کاظم صباغ - محمد بیدقی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثرکود نیتروژن بر عملکرد و شاخص SPAD کدوی پوست کاغذی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حمزه‌ئی - مجید بابائی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی اثر شدت برگ زدایی در دو مرحله گلدهی و خمیری بر صفاتمرفولوژیک گندم (رقم کوهدشت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسین نوروزی - بهروز خورنگ - علی راحمی کاریزکی - حسن حیدری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی امکان کاربرد برخی علف‌کش‌ها برای کنترل علف‌های هرز در کشت عدس دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا احمدی - کریم موسوی - عبدالحسین رضایی‌نژاد - محسن غیاثوند
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارزیابی جوانهزنی بیست و یک اکوتیپ بذری گیاه خاکشیر شیرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر ساکی - علی دلجو - هدایت باقری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه امین غفوری - علیرضا کوچکی - مهدی نصیری محلاتی - محمد خیرخواه
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ارزیابی روش نوین کنترل علف های هرز چمنی بر پایه استفاده از فناوریجت آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم نقی‌پورزاده ماهانی - کاظم جعفری نعیمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارزیابی سینتیکی خشک کردن در بسترهای مختلف - مطالعه : دانه آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حاجی آقا علیزاده - مرتضی همتی - حمیده فریدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارزیابی عملکرد ارقام و ژنوتیپ های جدید جو آبی در شرایط قطعآبیاری انتهای فصل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود نجفیان - امین فرنیا - پیام عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارزیابی عوامل مدیریت صحیح برداشت مکانیزاسیون نیشکر در کشاورزیدقیق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:باقر کریمی لاسکی - سلیمان زارعیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. ارزیابی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز عدس (lens culinaris)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا احمدی - مژگان بیرانوندی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. ارزیابی کمپوست قارچ صدفی در کنترل بیولوژیکی نماتد مولد گره ریشه دربستر کشت بنفشه آفریقایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر عباسی قادی - علی محمدی ترکاشوند - هادی رهاننده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. استفاده از برخی ژنها در تولید گیاهان تراریخت مقاوم بهبیمارگرهای قارچی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بیدقی - محمد سالاری - وحید قاضی محسنی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. استفاده از پیش تیمار با تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر جوانهزنیبهتر گیاهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا رفیعی - عبدالعلی صوفی - شهناز رفعت‌پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. افزایش انبارمانی قارچ دکمهای با استفاده از خواص آنتیاکسیدانی اسانسگیاه دارویی پونه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود میرزایی - میثم محمدی - سجاد فتاحی - مهدی صیدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در راستای کاهشانتشار گازهای گلخانهای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور ساکی‌فرد - محمدرضا اصغری‌پور - محمود رمرودی - محمد گلوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. الگوی مصرف انرژی در مزارع تولید گندم دیم در شهرستان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اصغری‌پور - فریبرز صالحی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. انالیز مقایسه‌ای و فیلوژنتیکی miRNA ها در میان چهارگونه جو، پاپلوس، آرابیدوپسیس و سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام بخشی - محمدرضا بی‌همتا - احسان محسنی‌فرد - مسعود توحید‌فر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اهمیت استفاده از کود ورمیکمپوست بعنوان یک کود زیستی دررسیدن به کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی صوفی - شهناز رفعت‌پور - احمد مهربان - مهلا خمر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. اهمیت گسترش کشاورزی ارگانیک بعنوان راهکاری در جهترسیدن به توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهناز رفعت‌پور - عبدالعلی صوفی - احمد مهربان - مهلا خمر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی اثر برخی خصوصثاتی آنتروپومتریکی اپراتور ماشینهای کشاورزی مطالعه موردی: مهندسین زن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین علیزاده - حمیده فریدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی اثر تراکم گیاه روی خصوصیات شیمیایی برگزعفران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب قاسم‌نژاد - مجتبی یاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود اخضری - فریبا اصلانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی گیاهریحان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بهرامی چگنی - حمزه امیری - حسین لاری یزدی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اثر تنش خشکی بر میزان قندهای محلول و پرولین ریشه در گلرنگبا مصرف کود ازته و ورمی کمپوست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم طالشی - نوشی اصولی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه مارتیغال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه بابارئیسی - محسن رجبی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی اثر تیمار های هورمونی بر ریزنمونه دمبرگ ژنوتیپ های مختلف رازیانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه سعادت‌فر - سپیده ترابی - منصور امیدی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و اسید هیومیک بر رشد و عملکرد اسانس(menthe piperita L.) گیاه دارویی دارویی نعناع فلفلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان اسدی - احمد گلچین - محسن خدادادیی - مجید نوری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی اثر عامل ژلی بر روی کشت ریزنمونه های گره ای سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا موحدی - احمد معینی - محسن یادگاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی اثر قارچ مایکوریزا و نانو کود بیوزر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزندر اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره شهبازیان - حمید دهقان‌زاده - رقیه امینیان - حسین زنیلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی اثر قارچ میکوریزا اربوسکولار Glomus mtraradices بر عامل بوته میری (fusarium prolifratum) خربزه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی شیرزاد - مرتضی قربانی - ناصر پنجه‌که - کاظم صباغ
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی اثر متقابل مس و سالیسیلیک اسید بر میزان قند محلول و نامحلول دو رقم پرتو و گوهر گیاه ماش (vigna radiata L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سرور عارفی - حمزه امیری - الهام رجبی‌پور - مریم دوستی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر برخی صفات مورفولوژیک لوبیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرسینا قطاری - آرش روزبهانی - فائزه فاضلی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی اثر مقادیر کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی و اجزای عملکرد(Bunium persicum Bioss.) گیاه دارویی زیره سیاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هما عزیزی - سرور خرمدل - پرویز رضوانی مقدم - قربانعلی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی اثر نماتدکشسی عصاره دو گیاه دارویی خانواده کاسنی بر نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم فیاض - علی اکبر فدایی تهرانی - عبدالرحمن محمدخانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی اثر نماتدکشی عصاره دو گیاه دارویی خانواده کاسنی بر نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم فیاض - علی‌اکبر فدایی تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی اثر نیترات آمونیوم در ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی(Solanumtuberosum L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا موحدی - احمد معینی - محسن یادگاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی اثر پیشتیمار توفوردی و نیترات نقره بر روی درصد شاخه زایی مستقیم از کلزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم دورانی علیایی - شهنام عزیزی درگاهلو - اسماعیل بیگلری - سعید اهری زاد
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی اثر کشندگی عصاره گیاه شنبلیله روی فعالیت نماتد سیست سیبGlobodera rostochiensis زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک پورمهدی زنبوری - صدیقه فاطمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر روی خصوصیات عملکرد و اجزاء عملکردآفتابگردان(رقم آذرگل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا امیری - امین فرنیا - محمد باباخانی - میثم رحمتی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی اثرات باکتری و رومی کمپوست بر فنولوژی و رشد سویا )Glycine max L.) در سیستم کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منا کاظمی مقدم - حسین حسن‌پور درویشی - محسن جواهری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات وابسته به رقم در کلونهایجدید سیبزمینی، مطالعه موردی شهرستان بهار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده صلواتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر برخی ویژگیهای مرتبط با اندازه غده درکلونهای جدید سیبزمینی، مطالعه موردی شهرستان بهار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده صلواتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی اثرات تنش خشکی بر گیاهان داروئی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن موسوی نیک - میثم قائدی جشنی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی اثرات مصرف پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود رقم آزادبه صورت کشت انتظاری در شرایط دیم قروه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه محمدی - امین فرنیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر میزان پروتئین وبرخی پارامترهای رشد در گیاه ریحان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بهرامی چگنی - حمزه امیری - حسین لاری یزدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی ازدیاد درون شیشه ای کلم زینتی به روش اندام زاییغیر مستقیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا تقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی امکان تولید نانوذرات نقره با استفاده از قارچ Aspergillus flavus

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه قبولی - سهیلا میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی امکان کلنیزاسیون ریشه گیاه برنج توسط قارچ اندوفیت piriformospora indica

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی قبولی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی بیان miRNA تنظیم‌کننده‌ی هوموستازی AGO1 تحت شرایط تنش کم آبی در گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه صفرزاده - قاسم حسینی سالکده - رضا فتوت - محمدرضا عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی بیان چهار miRNA حفاظت شده‌ی گیاهی تحت شرایط تنش خشکی در گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه صفرزاده - قاسم حسینی سالکده - رضا فتوت - محمدرضا عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی تأثیر ماده آلی و پتاسیم بر عملکرد و جذب عناصر غذایی غده پیاز در شرایط تنش رطوبتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ام لیلا رشیدی - محید فکری - مجید محمودآبادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی تأثیر ورمی کمپوست و نانو کود بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام محمد خانی - حامد افشاری - آرش روزبهانی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی تأثیرعوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین مختاری اردکان - جلیل توتونچی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر میزان اسانس وعملکرد گیاه گشنیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی کمال شمس - ولی ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی تاثیر فلزات سنگین بر میزان رنگدانههای فتوسنتزی(Crocus sativus L.) زعفرا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رستمی - رویا کرمیان - زهرا جولایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر وزن تر ، خشک و علف هایهرز لوبیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرسینا قطاری - آرش روزبهانی - فائزه فاضلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی تاثیر کاربرد آمینواسید و عناصر ریزمغذی آهن و روی بر میزان رنگدانههای فوتوسنتزی برگ لوبیا قرمز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شاملو - آرش روزبهانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی تغییر بیان miRNA های موثر در سیگنالینگ اکسین در شرایط تنش خشکی در برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام بخشی - محمدرضا بی‌همتا - مسعود توحیدفر - احسان‌ محسنی‌فرد
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی تفاوت کیفی در ساپونین های دو ژنوتیپیونجه به وسیلهکروماتوگرافی لایه نازک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صلح‌الدین جمشیدی گولان - حجت‌الله مظاهری لقب - سعید موسوی - مجید کزازی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی تنش شوری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه آلترنانترا (Alternanthera repens) ارقام برگ موجی و برگ صاف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داریوش پورقاسمی - مهرانگیز چهرازی - عبدالحسین رضایی‌نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی جایگاه دانش بومی کشاورزی در توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان دره شهر (استان ایلام)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قباد حسن‌زاده - بهزاد ایدی - رضا شکری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی صفات مورفو - فیزیولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L) در پاسخ به تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود اخضری - فریبا اصلانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی طول دوره رشد و ارتفاع بوته بر عملکرد دانه در لاینهای پیشرفتهگندم تحت شرایط دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد امینی - جلال صبا - فرهاد جباری - محمدجعفر زمانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی عوامل پنهانی تعیین کننده عملکرد دانه گندم دوروم (triticum durum) با استفاده از تجزیه عامل‌ها در منطقه اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کلثوم رضایی - محمدعلی اقدسی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی فیتوشیمایی سه گونه Ferulago,dorema aucheri, bunium persicum, angolata در استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمزه امیری - لیلی بیرمی نیا
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بررسی میزان اثربخشی دورههای آموزشی بر افزایش بهرهوری تولیدکنندگانگشنیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد ملکی رنجبر - علی مرادی پیام - محمد مهری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی پاسخ فیزیولوژیکی گل آهار و همیشه بهار تحت تنش فلزات سنگیندر مرحله جوانه زنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا تقی زاده - زهرا بابایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی پراکنش باکتریهای حل‌کننده فسفات در کاربری‌های مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسترن چلبیانلو - محمدرضا ساریخانی - سیامک علوی‌کیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی کاربرد کود ورمی کمپوست جهت کاهش اثرات مخرب تنش شوریبر روی سبز فرش چمانواش بلند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر ادمی‌پور - محمدباقر حیدریان - زهرا رمضانی مژدهه
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. برهمکنش ارقام پنبه ی بختگان، گلستان وسپید ومقادیر و روش های مختلفکود دهی نیتروژن برعملکرد وش و علف های هرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید نکو ئیان - فرهاد مهاجری - محسن رضایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی؛ جنگ بیهوده یا مناسب سازیروابط؟

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد پیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بیولوژی سته و بذر علف هرز عروسک پشت پرده یکساله (physalis divaricata L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا احمدی - جمشید نظری عالم - مژگان بیزانوندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. بیوچار (ماده زیستی نیم‌سوز)، ماده اصلاح‌کننده خاک در کشاورزی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی ربیعی - محمدرضا داوری - سمانه مقیمی‌نژاد - فهیمه ارمغان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر برخی از خصوصیات مرفولوژیک گیاه کدوی تخمه کاغذی (cucurbita pepo)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعلی پرویزی - خلیل انصاری - محمدمهدی میرفتاح - مرضیه دارابی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزای عملکر گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (ziziphora clinopodioides lam)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه امین غفوری - علیرضا کوچکی - مهدی نصیری محلاتی - محمد خیرخواه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. تأثیر تراکم بوته و مقدار نیتروژن بر میزان زادآوری و اندام زیرزمینی گاوپنبه (abutilon theophrasti)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی علی‌جانی - حمیدرضا محمددوست چمن‌آباد - مالک یزدانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. تأثیر تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد و محلول پاشی بانانو اکسید روی بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین کمری - رئوف شریفی - محمد صدقی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. تأثیر زوال بذر بر سبز شدن و برخی صفات مورفولوژیک برگ سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدا محمدی - افشین سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. تأثیر عصاره گیاه جارو و شب بوی بنفش بر جوانه‌زنی یونجه و پنبه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید دهقان‌زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. تاثیر تنش قلیائیت بر فاکتورهای رشدی و غلظت برخی عناصرگیاه فلفل در شرایط هیدروپونیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا سجادی‌نیا - حمیدرضا روستا - جلال طباطبایی - ادریس شعبانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. تاثیر تیمارهای شیمیائی مختلف بر طول عمر و کیفیت گل شاخهبریده گلایول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ارجمند - عبدالرضا سجادی‌نیا - محسن پورسلطان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. تاثیر روشهای مختلف خشککردن بر ماده مؤثره گیاه داروئی سرخارگلکشت شده در اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طالب قبائی - سیامک محمدی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. تاثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و صفات فنولوژیک ذرت سینگل کراس704 ) در شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان مرادی ده چراغی - منصور سراجوقی - کیوان شمس - محمد باباخانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن واسید هیومیک برصفات مورفولوژیک گیاه(menthe piperita L.) دارویی نعناع فلفلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان اسدی - احمد گلچین - محسن خدادادیی - مجید نوری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. تاثیر سیستمهای جنگلزراعی در ایران بر انتشار گازهای گلخانه‌ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور ساکی‌فرد - محمدرضا اصغری‌پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. تاثیر عنصر سنگین سرب بر خصوصیات فتوسنتزی گیاه رعنا زیبا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا سجادی‌نیا - جلال طباطبایی - محسن پورسلطان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. تاثیر مالچهای گیاهی زنده بر تنوع گونهای علفهای هرز گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه رفیعی - حمیدرضا محمددوست چمن‌آباد - علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. تاثیر نانوذرات نقره بر برخی باکتریهای گرم مثبت و منفی آلوده سازندهگلهای شاخه بریده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی سلگی - حدیث شهبازی - شیما میرمحمدی مرزیجرانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. تاثیر نوع و زمان کاشت گیاه پوششی برعملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه رفیعی - حمیدرضا محمد دوست چمن‌آبادی - علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. تاثیر ژنوتیپ، ریزنمونه و تیمارهای هورمونی بر اندامزایی درونشیشهای گیاه آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهمیه میرزایی - ابراهیم دورانی علیایی - علی‌ بنده حق
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. تاثیر کشاورزی ارگانیک بر امنیت غذایی و توسعه آن در جوامع روستاییکشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور ساکی‌فرد - محمود رمرودی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره بر عملکرد و صفات فنولوژیکگیاه آفتابگردان (رقم آذرگل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا امیری - امین فرنیا - کیوان شمس
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. تاثیرکودهای بیولوژیک به همراه کودآلی برخصوصیات کمی وکیفی گیاه دارویی آلوئه ورا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس ملکی - منصور سراجوقی - ارژنگ مجاهدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. تجزیه صفات و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از GGEbiplot

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر صباغ‌نیا - محسن جانمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. تجزیه و تحلیل مصرف انرژی در مزارع چغندرقند استان خراسان شمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدا محمدی - پرویز رضوانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. تعدیل تنش شوری در محصولات کشاورزی توسط اسید آسکوربیک و اسیدسالیسیلیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ادریس شعبانی - جلال طباطبایی - عبدالرضا سجادی‌‌‌نیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. تعیین اثر رطوبت در برخی خواص فیزیکی دانه جو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذین زند میرالوند - منصور راسخ
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. تعیین بهترین الگوی کاشت در اجتماع گیاهی لوبیا و آفتابگردانبر اساس مولفههای زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حمزه‌ئی - مجید بابائی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. تعیین دوز مناسب اشعه گاما برای ایجاد جهش ژنتیکی در گیاه کنجد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما اسعدی - مسعود رحیمی - عیسی افشار
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. تغییرات خصوصیات و عملکرد برگ (l( rosmarinus officinalis به محلول پاشی محرک‌های زیستی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر فروتن‌نیا - علی مهرآفرین - حسنعلی نقدی بادی - ابراهیم هادوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. تنش اسیدی شدن خاک و اثر آن بر برخی از پارامترهای رشد در گیاه کلزا Brassica napus L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا توحیدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. تولید سوخت پلت با استفاده از چوب و ضایعات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین نجف‌زاده - زهره طباطبایی - محمدعلی دهقان‌ تفتی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. در پهنه بندی بوم شناختی زراعی(GIS) کاربرد سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پگاه علی محمدی - محمدرضا داوری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. روشجدید برای ارزیابی فنوتیپی ریشه و بررسی رابطه بین صفات مختلفریشهای و ساقهای در گندم نان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید موسوی - محمدرضا عبدالهی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. شناسایی miRNA های درگیر در پاسخ تنش خشکی برنج با استفاده از توالی‌یابی با کارایی بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان محسنی‌فرد - محمد فارسی - امین میرشمسی کاخکی - بهنام بخشی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. شناسایی بانک بذر علف های هرز در لوبیای محلی خمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب هاشمی - مهدی مین‌باشی معینی - اسکندر زند
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان محسنی‌فرد - محمد فارسی - امین میر شمسی کاخکی - بهنام بخشی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. شناسایی و بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به بیمه کردن محصولات کشاورزی مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آوات ابن عباسی - لقمان رشیدپور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. شناسایی ژنوتیپهای زودرس از بین تودههای بومی کلکسیون جهانی جو برایشرایط تنش خشکی انتهای فصل رشد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجعفر زمانی - رضا فتوت - حسین جعفری - میلاد امینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. عملکرد آنتی پورترهای غشای واکوئلی و پلاسمایی در مقابله با تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد ادب‌نژاد - حمیدرضا کاوسی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. لروم مدیریت شبکه‌‌های آبیاری در بخش کشاورزی در دوره‌ی خشکسالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب مهمدی کربلایی - بهمن خسروی‌پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. مطالعه اثر عصاره گیاه نعنا روی کنترل نماتد globodera rostochensis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن قاسمی - صدیقه فاطمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. مطالعه اثر کود مایع کلاته آهن بر عملکرد لاینهای امیدبخش جو در شهرستان روانسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام عزیزی - مسعود نجفیان - امین فرنیا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. مطالعه عملکرد و شاخص رقابت برخی ارقام نخود در تداخل با علف-هایهرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حمزه‌ئی - محسن سیدی - مجید بابائی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. مطالعه مقایسهای کارآیی تشعشع در نظامهای کشت خالص و مخلوطسه گیاه زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سماته نجیب‌نیا - علیرضا کوچکی - مهدی نصیری محلاتی - حسن پرسا
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. مطالعه کشت توأم آفتابگردان و لوبیا با استفاده از شاخصهایارزیابی کشت مخلوط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حمزه‌ئی - مجید بابائی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. مطالعه ی تغییرات جمعیت مگس جالیز در بیرجند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن زمانی - عباس خانی - کاظم محمدپور - علی میر شکار
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای از مزارع صنوبر سه ساله و کانولا درکشور کانادابهناز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهناز عطائیان - داود اخضری - بهنوش فرحزاده - سارا پتیسون
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. نانوکودها و تأثیرات مثبت و منفی آن بر محصولات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه شه دوست فرد - کلثوم رضایی - محمدعلی اقدسی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. نشانمند کردن و مکان یابی ژنهای کنترل کننده طول ریشه در گندم نانبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ید سعید موسوی - محمدرضا عبدالهی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. نقش آنزیم‌های میکروبی خاک در فرایندهای بیوشیمی و اندازه‌گیری فعالیت آن‌ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ساریخانی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. نقش اصلاح کننده آلی در انتشار گازهای گلخانهای از خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عسیی سلگی - موسی سلگی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. نقش بیوتکنولوژی در بررسی تنوع ژنتیکی، کشت و نگهداری گیاهان زراعیو اصلاح نباتات (مروری)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه بنده علی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. نقش متابولیتهای ثانویه القایی در گیاهان به منظور دفاع در برابر باکتریهایبیماریزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد آئینی - غلامرضا خداکرمیان - حسین میرزایی - فاطمه موحدی پاریزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. نقش کودهای بیولوژیک در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن موسوی نیک - میثم قائدی جشنی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. چالشها و چشماندازهای توسعه کشاورزی ارگانیک در مناطقروستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ارسنجان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غریب فاضل‌نیا - مهدی معصومی جشنی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. کاربرد رایانه و الکترولیت در فناوری پس از برداشت سبزیها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنوش جعفری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. کاربرد کانی پالیگورسکایت برای جذب فلزات سنگین و آلاینده هایکشاورزی، در امر توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. کاهش هزینه های کشت درون شیشه ای باجایگزینی نمک های نانودرراستای تجاری سازی این تکنیک درایرانسیدرضانظامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نظامی - مینا تقی‌زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. کشاورزی ارگانیک ضرورتی اجتناب ناپذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن خسروی‌پور - مسعود برادران - خدیجه سلیمانی‌ هارونی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. کشت ریشههای مویین تراریخت گیاه دارویی خرفه در بیورآکتورآزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا حکمتی - خسرو پیری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. کنترل انتشار آلاینده‌های PM (ذرات معلق) درموتور ماشینهای کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حاجی آقا علیزاده - پرویز سلطانی - حمیده فریدی
تعداد صفحات مقاله: 14
پشتیبانی