ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: کرج - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
سال برگزاری: 1393    تعداد صفحات: 4510
تعداد مقالات کنفرانس: 1000  تعداد مشاهده چکیده: 423029
کد COI این کنفرانس: NABATAT13
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 1747 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 4

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آسکوربیک اسید و تاثیرات آن در کاهش صدمه ناشی از تنش شوری در گیاه آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید نبیل الدین فاطمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آنالیز حساسیت انرژی در نظام تولید شلتوک برنج در استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین نیکخواه - سرور خرمدل - حسام الدین سلوکی - هانی حمزه کلکناری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آنالیز مولکولی توالی ژن 1Δ - پرولین- 5-کربوکسیلات سنتتاز (P5CS) در گونه های خانواده گرامینه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا محمدی - علی اشرف مهرابی - زینب سهرابی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر آبیاری تکمیلی و کودهای روی و پتاسیم بر تغییرات کلروفیلی نخود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فردین مؤمنی - مختار قبادی - سعید جلالی هنرمند - پرویز شکاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر آرایش کاشت بر شاخص های رشد ذرت شیرین در تاریخ کاشت دیر هنگام در منطقه کرج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ماهرخ - فرهاد عزیزی - سید محمد علی مفیدیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر اتیلن بر ترمیم پذیری بذر زوال یافته سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه حاجی عباسی - رضا توکل افشاری - علیرضا عباسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری بذر زوال یافته سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه حاجی عباسی - رضا توکل افشاری - علیرضا عباسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت تحت تنش رطوبتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه بیات - علی سپهری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر باکتری های زیستی و سطوح کود دامی بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شهرکی - مهدی دهمرده - عیسی خمری - احمد اصغر زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمدرضا احتشامی - مهدی بازرگان - میثم اسدی - اعظم رومانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر باکتری های محرک رشد یر صفات فنولوژی و فیزیولوژیکی ذرت در سطوح مختلف کود نیتروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس سلیمانی فرد - رحیم ناصری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر باکتریهای سودوموناس بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمدرضا احتشامی - سعیده علیدوست - فاطمه سعادت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثر باکتریهای محرک رشد بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمدرضا احتشامی - زهرا رجبی درویشان - فاطمه سعادت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثر باکتریهای محرک رشد یر عملکرد، اجزای عملکرد و سایر خصوصیات مهم زراعی ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس سلیمانی فرد - رحیم ناصری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثر برخی عوامل بیولوژیک بر گیاهپالایی روی توسط آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا صالحی - عبدالرزاق دانش شهرکی - فایز رئیسی - محسن مبینی دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. اثر برخی عوامل بیولوژیک در کاهش اثرات تنش سرب بر رشد آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا صالحی - عبدالرزاق دانش شهرکی - فایز رئیسی - محسن مبینی دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اثر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر برخی صفات گیاه توتون (Nicotiana tabacum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب رئیسی - محمودرضا تدین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اثر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد گیاه آزیوش در شرایط آب و هوای گرگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین قربانی - فاطمه مهقانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و برخی از اجزای عملکرد بذر پیاز رقم خسروخانی در منطقه بجنورد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب ایمانی - هوشنگ فرجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی از صفات فنولوژیک شش رقم ذرت دانه ای در لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد رحیمی مقدم - رضا دیهیم فرد - سعید صوفی زاده - جعفر کامبوزیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات فنولوژیک ارقام و ژنوتیپهای گندم نان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود عزت احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. اثر تاریخ کاشت روی واحدهای دمایی مورد نیاز مراحل فنولوژیک گروههای رسیدگی هیبریدهای ذرت دانه ای در جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن مداحی نسب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ماده خشک ذرت علوفه ای (Zea mays L. ) رقم 260 در گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه جمائیلی - محسن زواره - زیبنده دهقانپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. اثر تاریخ کاشت و مقدار نیتروژن بر تولید اسانس و عملکرد بابونه آلمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوب راعی - محمد امین امیر آقایی - وریا ویسانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اثر تاریخ کشت و اندازه پداژه بر میزان غلظت رنگیزه های فتوسنتزی برگ زعفران در دشت ورامین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه قبادی - مجید قربانی جاوید - علی سروش زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اثر تداوم زهکشی سطحی میانفصل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماندانا پلنگی - نادر پیرمرادیان - ولی الله کریمی - بهمن امیری لاریجانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بادرنجبویه (Melissa officinalis)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان عزتی - محمدحسین لباسچی - امید مسعود فر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. اثر تراکم بوته و شیوه مصرف نیتروژن بر برخی از خصوصیات زراعی ذرت در منطقه بابلسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مائده اسماعیل زاده - هایده مهرآئی - سلمان دستان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. اثر تراکم بوته و شیوه مصرف نیتروژن بر صفات رشدی و عملکرد دانه ذرت دانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مائده اسماعیل زاده - صادق پورمرادی - امیرعباس موسوی - سلمان دستان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. اثر تراکم و محلول پاشی نانو کودهای آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره وزیری امجد - علی سپهری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. اثر تراکمهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و شاخص کلروفیل کلزای پاییزه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حمزه ئی - محسن سیدی - مجید بابائی - سامان بیگی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. اثر تغذیه برگی عنصر روی بر شاخص برداشت بچه ذرت هیبرید KSC403su


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب شکری رشنو - سید عطاء اله سیادت - قدرت اله فتحی - محمد رضا مرادی تلاوت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. اثر تغییر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه گندم نان رقم کریم در شرایط دیم منطقه گنبد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمت اله محمدی گنبد - مسعود اصفهانی - مظفر روستایی - حسین صبوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. اثر تناوب زراعی بر ترکیب جمعیت و تراکم علفهای هرز گندم در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی نوری نیا - ناصر باقرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. اثر تنش خشکی بر روی ارقام کلزای تلقیح شده با باکتری P. fluorescens FY32


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیتا کاظمی اسکویی - علی بنده حق - فائزه حیدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. اثر تنش خشکی بر محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه ژنوتیپ های لوبیا چیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رضائی - فرهاد جباری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. اثر تنش خشکی بر وانیلیک اسید و کافئیک اسید در گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه صیادی - جعفر احمدی - بهور اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ در منطقه سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایوب امیری - علیرضا سیروس مهر - صدیقه اسمعیل زاده بهابادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. اثر تنش رطوبتی و تلقیح میکوریزا بر ارقام سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران براتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. اثر تنش رطوبتی و تلقیح میکوریزا بر صفات کمی و کیفی ارقام سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران براتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. اثر تنش سرما و نور بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه سویا (Glycine max L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم جنابیان - همت اله پیردشتی - یاسر یعقوبیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. اثر تنش شوری بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum – graecum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن فرهادی - مجید عزیزی - سید حسین نعمتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بومی گندم ایرانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم کامیاب - بهرام حیدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. اثر تنش شوری بر مقادیر سدیم، پتاسیم و عملکرد دانه در ارقام تجاری و بومی گندم (Triticum aestivum L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده سادات حسینی - هومن راضی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. اثر تنش شوری بر میزان فتوسنتز، هدایت روزنه ای و محتوی کلروفیل برگ گندم (Triticum aestivum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان عبدشاهیان - مجید نبی پور - موسی مسکر باشی - سارا راهداریان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. اثر تنش شوری بر پارهای از ویژگی های فیزیولوژیک و رشد دو رقم ذرت شیرین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه نعمت پور - سید عبدالرضا کاظمینی - محسن عدالت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. اثر تنش شوری روی ریشه در ژنوتیپ های مختلف سویا (Glycine max L. merr)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کامروا - نادعلی بابائیان جلودار - نادعلی باقری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. اثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ریحانه پردل - مسعود اصفهانی - محمد کافی - احمد نظامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. اثر تنش قلیایی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گاودانه (Vicia ervilia L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ثمن - علی سپهری - سمیه بیات
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. اثر تنش های شوری و خشکی بر موئلفه های جوانه زنی دو رقم کلزا (Brassica napus L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید یوسفی - پیمان حسیبی - حبیب اله روشنفکر - موسی مسکرباشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های اینبرد نو ترکیب گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی نورآئین - سید ابوالقاسم محمدی - سعید اهری زاد - محمد مقدم واحد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد روغن گلرنگ بهاره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد خاطری - آرام ارشدی - پیام رضابخش - عزت کرمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. اثر تنش گرما روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج در مراحل رشد زایشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد تقی کربلایی آقاملکی - محمد خنیف یوسف - بابک خیامباشی - شهرام محمود سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. اثر تنظیم کننده های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه ای گیاه آلوئه ورا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سام شمسیان - سپیده ترابی - منصور امیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. اثر تیمار بخار آب داغ بر سلامت و جوانه زنی بذر ذرت (Zea mays)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بخت آور - سعیده ملکی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. اثر تیمارهای سرمادهی مختلف بر جوانه زنی و شکست خواب بذر در درختچه های انگور ارقام بیدانه عسکری (Vitis vinifera L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا قهرمان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر گیاه سس شرقی (Cuscuta monogynaVahl)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده عالیپور - محمد حسین قرینه - ابوالفضل درخشان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. اثر تیمارهای مختلف خاکورزی بر عملکرد گندم در منطقه آققلا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسحاق آرخی - کمال قاسمی بزدی - زهرا عربی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بذر بر جوانه زنی بذر گیاه گل گاوزبان خوزستانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا محمدی - خسرو پیری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. اثر تیمارهای مختلف کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان عملکرد گیاه به لیمو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم گل پرور - کمال قاسمی بزدی - بهاره کاشفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. اثر تیمارهای هورمونی مختلف و نوع ریز نمونه بر ریز ازدیادی گیاه دارویی به لیمو Lippia Citrodoria L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پانته آ اسلامی طبایی - منصور امیدی - محمود خسروشاهلی - سپیده ترابی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. اثر جایگزینی کود شیمیایی با کود بیولوژیک بر شاخص های کیفی ارقام کنجد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید امینی دهقی - احسان شاکری - سید علی طباطبایی - سید علی محمد مدرس ثانوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. اثر جهت کاشت و فاصله ردیف بر ارتفاع بوته، ماده خشک و تعداد شاخه در لوبیا سبز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی نخ زری مقدم - افسانه مدنی فرد - عباس بیابانی - علی راحمی کاریزکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. اثر خشکی و اندازه بذر بر جوانه زنی وخصوصیات رشد اکوتیپهای رازیانه (Foeniculum vulgare)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم اکبری - کیوان بهمنی - علی ایزدی دربندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علف کش متریبوزین در کارایی این علف کش جهت کنترل علف هرز تاج خروس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید اسماعیل مفیدی - محمدکاظم رمضانی - مرجان دیانت - سید جواد انگجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. اثر دما و پتانسیل آب (خشکی) بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی سیاه دانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمدرضا احتشامی - زهرا امین دلدار - مریم کاظمی - لیلا قدیمی ویشکایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. اثر دگرآسیبی بقایای گیاه ذرت دانهای رقم 704 بر شاخص های جوانه زنی بذر گندم رقم کوهدشت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید رضا بلوچی - یعقوب بهزادی - حامد حیدری - میثاق وفایی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. اثر رقابت درون گونه ای بر رشد علف هرز فرفیون ناجوربرگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ریحانه عسگرپور - رضا قربانی - محمد خواجه حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. اثر روش های مختلف خاکورزی (حفاظتی در مقایسه با شیوه متداول زراعی) بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود قدسی - محمود ناظری - بهمن کوهستانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. اثر روش کاشت، تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کمی و کیفی چیکوری (Cichorium intybus L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عبداللهیان نوقابی - فرزین فروغی منش - بابک بابائی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. اثر روغنهای گیاهی بر علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حمامی - محمد حسن راشد محصل - مهدی پارسا - محمد بنایان اول
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. اثر زمان نشاکاری بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج (Oryza Sativa L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسین ندیمی دفرازی - مسعود اصفهانی - علی اعلمی - فرناز فرجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. اثر زمان نشاکاری بر صفات مرتبط با فلورسانس کلروفیل a در ارقام برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر وحدتی راد - مسعود اصفهانی - غلامرضا محسن آبادی - عاطفه صبوری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. اثر زمان نشاکاری بر مورفولوژی خوشه و صفات مرتبط با آن در ارقام برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حاتم حاتمی - غلامرضا محسن آبادی - مسعود اصفهانی - بهمن امیری لاریجانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. اثر زمان نشاکاری برخصوصیات زراعی در توتون گرمخانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوب یعقوبی - عبدالرحیم مهدوی - سبحان الله قنبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. اثر زمان کاشت بر فیلوکرون و مراحل فنولوژیک ارقام برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر وحدتی راد - مسعود اصفهانی - غلامرضا محسن آبادی - عاطفه صبوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. اثر زمانهای مختلف کاربرد آب داغ بر شکست خواب بذر ختمی (Althaea officinalis)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید علیرضا شریف آرانی - رضا صدرآبادی حقیقی - مجید عباس پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. اثر سالیسلیک اسید و تنش کمبود آب بر روند تغییرات هدایت روزنه ای و عملکرد گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران شرفی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. اثر سالیسلیک اسید وتنش کمبود آب بر اختلاف دمای کانوپی گندم رقم چمران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران شرفی زاده - احمد نادری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. اثر سالیسیلیک اسید بر روند تجمع ماده خشک و برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی رشد هیبرید ذرت S.C704 تحت تنش کمبود آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن نوریانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. اثر سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیک و شاخص کلروفیل در کشت درون شیشه ای علف چای (Hypericum perforatum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعیمه مولایی - ناصر محبعلی پور - عباس دل آذر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. اثر سایکوسل وتراکم کاشت بر عملکرد و روند رشد صفات مورفولوژیک برنج رقم هاشمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا هاشم پور بلترک - محبعلی مهرزاد - سید مصطفی صادقی - ناصر محمدیان روشن
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز خورنگ - عادل سی و سه مرده - فرزاد حسین پناهی - زینب رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک سالیکورنیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا پیرزاد - توران نصیری - جلال جلیلیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات علوفه سالیکورنیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا پیرزاد - توران نصیری - جلال جلیلیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. اثر سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دانه کوشیا (Kochia scoparia)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا سبحانی - مجید مجیدیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. اثر سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کوشیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضا سبحانی - مجید مجیدیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. اثر سطوح مختلف کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد بوته و برخی صفات آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه غفاری - علی نخ زری مقدم - علی راحمی کاریزکی - محمد صلاحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. اثر سطوح نیتروژن بر رقابت گندم و یولاف وحشی در شرایط شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مرادی تلاوت - سیدعطاءالله سیادت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. اثر سیستم های کودی و گیاه پوششی ماشک بر وزن خشک علف های هرز در زراعت گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال جلیلیان - سعید حیدرزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. اثر سیلیکون بر فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز و گوآیکول پراکسیداز تحت تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صبا مخلصیان - رحیم حداد - قاسمعلی گروسی - مریم قنادنیا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. اثر شدت نور و تنش سرما بر روند تغییرات مؤلفه های فلورسانس کلروفیل در سویا (Glycine max L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم جنابیان - همت اله پیردشتی - یاسر یعقوبیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی شکل های مختلف بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اشکان عباسیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. اثر ضدقارچی اسانس گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae) بر رشد قارچ بیماریزای Fusarium oxysporum f.sp. Lentis


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یلدا رحیمی - امید سفالیان - ناصر زارع - مهدی داوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. اثر عصاره آبی بقایای گیاهی بومادران زرد (Achillea Santolina) به عنوان عامل پرایمینگ بذرکلزا و کتان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا حسابی - سعید وزان - فرید گل زردی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. اثر غلظت روی بذر بر پاسخ گیاهچه گندم در خاک های آهکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید عبدلی - عزت اله اسفندیاری - بهزاد صادق زاده - سید بهمن موسوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. اثر غلظت های مختلف عصاره ورمی کمپوست به عنوان محیط کشت پایه بر کشت درون شیشه ای گیاه به لیمو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پانته آ اسلامی طبایی - منصور امیدی - محمود خسروشاهلی - سپیده ترابی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. اثر فرسودگی و پرایمینگ بذور بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی جوانه زنی و رشد گیاهچه سیاه دانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غزال پیله ور - بابک عندلیبی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. اثر فواصل بین و روی ردیف کشت بر عملکرد علوفه شبدر لاکی (Trifolium incarnatum L) در شالیزارهای شهرستان رشت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ربیعی - مهرداد جیلانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. اثر مایکوریزا بر کاهش مصرف کود شیمیایی فسفره، اجزای عملکرد و عملکرد ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حمزه ئی - مجید بابایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. اثر متقابل مصرف کود با نوع خاکورزی بر میزان پنجه زنی گندم رقم مروارید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسحاق آرخی - کمال قاسمی بزدی - زهرا عربی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. اثر متقابل منابع نیتروژن و مقادیر گوگرد بر شاخص های زراعی و عناصر غذایی در بذر کلزای (Brassica napus L) زمستانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره رضاپور - معرفت مصطفوی راد - امین نوبهار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. اثر متقابل ژنوتیپ ´محیط و پایداری لاین های نخود برای عملکرد دانه در شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون کانونی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. اثر محدودیت آب روی برخی صفات مورفولوژیکی ارقام نخود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره دلیل - کاظم قاسمی گلعذانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. اثر محرک های رشد ارگانیک و آب مغناطیسی بر عملکرد پروتئین سویا (Glycine max L) در زمان های برداشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پری طوسی - مهدی تاج بخش - مسعود اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. اثر محلول پاشی متانول و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در رشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده بتول کیایی کومله - محمد نقی صفرزاده ویشکایی - هاشم امین پناه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. اثر محلول پاشی متانول و آهن بر رشد و عملکرد لوبیا در شهرستان رودسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رودسری - محمد نقی صفرزاده ویشکایی - پیمان شریفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. اثر محلولپاشی روی و بور بر برخی صفات فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه میثاق - محسن موحدی دهنوی - علیرضا یدوی - حمیدرضا خادم حمزه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. اثر محلولپاشی ساکارز و تنش کمآبیاری بر غلظت کلروفیل و بیوماس گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه مهقانی - مهدی برادران فیروزآبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. اثر محلولپاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم و لاینهای نخود در شرایط دیم در منطقه اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جلیلی علی آباد - علی فرامرزی - حسین مصطفائی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. اثر محیط کشت بر پرآوری درون شیشه گیاه تمشک (Rubus idaeus)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده فاطمه مظفرزاده - بتول حسین پور - آسا ابراهیمی - سید محمد شتاب بوشهری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. اثر مدت پیش تیمار آبی بر شاخص سطح برگ و عملکرد ماش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حسن پور بورخیلی - کاظم قاسمی گلعذانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. اثر مصرف سیلیس و تنش نیتروژن بر جذب عناصر و عملکرد دانه برنج رقم طارم محلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا رحیمی - سلمان دستان - عباس قنبری مالیدره - یاسر نادری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. اثر مصرف سیلیس و تنش نیتروژن بر شاخصهای خوابیدگی برنج رقم طارم محلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا رحیمی - سلمان دستان - عباس قنبری مالیدره - حسن سلیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. اثر مصرف فسفر وتاریخ کاشت بر تغذیه آهن و روی در گیاه باقلا (Vicia faba L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده عالیپور - محمدرضا مرادی تلاوت - عطاء الله سیادت - سید هاشم موسوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. اثر مصرف کود سیلیسیوم بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپهای بومی و اصلاح شده برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یلدا پوراکبر ربانی - مسعود اصفهانی - علی اعلمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. اثر منبع آلی و معدنی نیتروژن بر عملکرد کمی گیاه ذرت علوفه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه نمازی - مجید مجیدیان - غلامرضا محسن آبادی - محمد ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. اثر میدان مغناطیسی، هیدروپرایمینگ و شوری بر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی بذر ماریتیغال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم کرد فیروزجایی - حسام الدین سلوکی - پرویز رضوانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. اثر میزان بذر و روشهای کشت مستقیم بر عملکرد و اجزای عملکرد و مقدار آب مصرفی در دو رقم برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید نحوی - ناصر دواتگر - مسعود اصفهانی - محمدرضا علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر برخی شاخص های جوانه زنی گیاه روغنی کلزا رقم اکاپی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم شفیعی - محمود رضا تدین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. اثر نانو روی بر برخی شاخص های جوانه زنی گیاه روغنی کلزا رقم هایولا 401


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم شفیعی - محمود رضا تدین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. اثر نظام های حاصلخیزی خاک بر خصوصیات کمی علوفه شبدر برسیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غفار فلاح تبار - محمد رضا چایی چی - علی کاشانی - فایزه پورحسین
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. اثر نظام های حاصلخیزی خاک بر خصوصیات کیفی علوفه شبدر برسیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غفار فلاح تبار - محمد رضا چایی چی - علی کاشانی - فایزه پورحسین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. اثر نظامهای مختلف خاکورزی بر روی شاخصهای رشد و عملکرد ذرت علوفه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسن رنجبر - جاوید قرخلو - افشین سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. اثر نور و دماهای متناوب بر جوانه زنی بذور توده بومی اسپند (Peganum harmala)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه قبول - غلامرضا زمانی - سید وحید اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. اثر نوع و میزان کود نیتروژن بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت اله کریمی آرپناهی - سید وحید اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. اثر نیترات نقره بر برخی از شاخص های جوانه زنی گندم نان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل جوادی - عزت اله اسفندیاری - داود مهدوی صفا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. اثر نیترات نقره و پیش تیمار 2,4-D بر شاخه زایی مستقیم درون شیشه ای کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم دورانی علیایی - اسماعیل بیگلری - سعید اهری زاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. اثر نیترات نقره و کلرید کبالت بر روی اندام زایی آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه میرزایی - ابراهیم دورانی علیایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. اثر نیتروژن بر میزان پروتئین و روغن دانه ی کنجد (Sesamum indicum L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا کاظمیان - احمد مجد - پریسا جنوبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. اثر هورمون سیتوکینین و آهن بر میزان تجمع عناصر آهن، روی و منگنز در دانه ارقام نخود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیانوش حمیدیان - احمد نادری - شهرام لک - اسلام مجیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. اثر ویتامین میواینوزیتول بر پرآوری درون شیشه گیاه تمشک (Rubus idaeus)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده فاطمه مظفرزاده - بتول حسین پور - آسا ابراهیمی - سید محمد شتاب بوشهری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. اثر پتاسیم و روی بر تحمل به خشکی کلزای پائیزه در شرایط اقلیمی دهلران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس ملکی - ابراهیم مرادعلی وند - میثم مرادی - رحیم ناصری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. اثر پرایمینگ بذر بر بهبود شاخص های جوانه زنی بذرهای گندم در شرایط حضور مواد دگرآسیب علف هرز تاج ریزی (Solanum nigrum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا کمائی - محمدجواد مصطفوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. اثر پرایمینگ بذر بر تقلیل اثرات منفی دگرآسیبی علف هرز تاجریزی بر گیاهچه گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد مصطفوی - رضا کمائی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی گیاه اسفرزه (Plantago ovata) در شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیبه امیراحمدی - قدرت اله فتحی - عزیز کرملاچعب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. اثر پرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی بذور جو تحت تنش کادمیوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه اسدی آقبلاغی - علی عباسی سورکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. اثر پیری مصنوعی بذر بر استقرار گیاهچه در مزرعه، عملکرد و اجزاء عملکرد برخی ارقام تجاری سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم غفاری - غلامعلی اکبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر رشد گیاهچه چای ترش تحت تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا خسروی لمجیری - عبدالرزاق دانش شهرکی - الهه احمدپور دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر فاکتور های جوانه زنی سورگوم علوفه ای (Sorghum Bicolor) در شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس ریاحی سامانی - حسن فرحبخش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. اثر پیش تیمار متیل جاسمونات بر ویژگیهای جوانه زنی بذر ذرت در شرایط شور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صاحبه ولی اللهی - محسن زواره
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. اثر ژنوتیب در کالوسزایی و باززایی از جنین های بالغ گندم (Triticum aestivum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهنام عزیزی درگاهلو - ابراهیم دورانی علیایی - علی بنده حق
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. اثر کاربرد توام کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات رشدی لوبیا ( Phaseolus vulgaris L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسان صابری - غلامرضا محسن آبادی - مجید مجیدیان - سید محمدرضا احتشامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. اثر کاربرد منابع مختلف تغذیه ای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد مصطفوی - مهدی نصیری محلاتی - علیرضا کوچکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. اثر کاربرد کود زئولیت غنی شده بر ویژگیهای رشدی گیاه گندم رقم پیشتاز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمایت عسگری لجایر - پروین هادیلو - بابک متشرع زاده - آرش همتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن بر کنترل علفهای هرز و کارایی استفاده از زمین لوبیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامان بیگی - جواد حمزه ئی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. اثر کمبود آب بر محتوای کلروفیل برگ و عملکرد ماش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سالار فرهنگی آبریز - کاظم قاسمی گلعذانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. اثر کمپوست زباله شهری برعملکرد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella Sativa L.) تحت شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیاوش آریافر - علیرضا سیروس مهر - ملک مهدی حجازی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. اثر کود بیولوژیک فسفره و کود شیمیایی فسفره بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز رقم صیاد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسینی روزبهانی - امین فرنیا - شهرام نخجوان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. اثر کود بیولوژیک فسفره و کود شیمیایی فسفره بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی لوبیا قرمزرقم صیاد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسینی روزبهانی - امین فرنیا - شهرام نخجوان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد شاخساره و دانه لوبیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت اله نجفی - مهدی مصطفایی - عادل دباغ محمدی نسب - شاهین اوستان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. اثر کود زیستی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات سبز شدن و عملکرد نخود در مقادیر مختلف کود فسفات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اللهی - محمد علی ابوطالبیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. اثر کود فسفاته زیستی بر عملکرد ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدا آزاد - سیدکمال کاظمی تبار - عباس عالم زاده - سید عبدالرضا کاظمینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. اثر کود نیتروژنی بر عملکرد و محتوای اسانس بابونه آلمانی در چینهای مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا دست برهان - سعید زهتاب سلماسی - صفر نصراله زاده - علیرضا توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. اثر کود ورمی کمپوست تحت آبیاری بارانی روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه صابونی Saponaria officinalis L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اردشیر اشرفی فشی - بهزاد ثانی - علی اشرف جعفری - سید اسماعیل سیدیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. اثر گلیفوسیت بر روی جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد روزخش - سید وحید اسلامی - فرناز فکرت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علف های هرز در زراعت گلرنگ تحت سیستم کودی پرنهاده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال جلیلیان - سعید حیدرزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. اثر گیاهان پیش کاشت بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت رقم 704 در منطقه کرج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا کریمی - فرزاد پاک نژاد - حسام اسماعیل نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر برخی صفات فیزیولوژیک لوبیا قرمز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه رئیسی - محمد رفیعی الحسینی - عبدالرزاق دانش شهرکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. اثرات آللوپاتیک ژوگلان بر برخی شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه رئیسی - محمد رفیعی الحسینی - عبدالرزاق دانش شهرکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. اثرات آماده سازی بذر توسط پیریدوکسین بر روی صفات زراعی لوبیای معمولی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل معصومی زواریان - محسن اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. اثرات اسمزی و یونی تنش شوری با استفاده از پاسخ های فتوسنتزی گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افراسیاب راهنما - رنا مانز
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. اثرات الکل چرب بر روی جوانه های جانبی دو واریته توتون (Nicotiana tabaccum) بارلی 21 و KY907


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون قاسمی پور - عبدالله جوانمرد - نادر جلیل نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. اثرات تابش ماوراء بنفش بر جوانه زنی بذر و ،محتوای پروتئین در دو رقم لوبیا قرمز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک پیکرستان - محمد رئیسی - حمید مدنی - فرهاد فرح وش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. اثرات تاریخ های کاشت بر صفات رویشی ارقام کلزا در منطقه ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا طهماسبی - رحیم ناصری - امیر میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر خصوصیات فنولوژیک ارقام سویا در شرایط آب و هوایی ساری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاله ولایی - عباس قنبری مالیدره - سلمان دستان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. اثرات تنش خشکی بر ساختار کورتکس در ریشه های بذری سه رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا خواجه پور - علی اکبر مقصودی مود
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. اثرات تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا محسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. اثرات تنش شوری بر عملکرد و اجزای آن و میزان جذب پتاسیم و سدیم و نسبت آن ها در سه رقم سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینو طایفه نوری - سجاد سید رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. اثرات خاکورزی حفاظتی، مدلهای کشت و استفاده از بقایای گیاهی در عملکرد سویا در الگوی کشت سویا – گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی منصفی - نفیسه رنگ زن
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. اثرات دزهای علف کش ایمازاتاپیر و تراکم علف هرز گاوپنبه بر عملکرد دانه سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مدانلو - رحمت عباسی - ایراندخت منصوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. اثرات دماهای مختلف جوانه زنی بر جوانه زنی بذور گلجالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم کازرونی منفرد - سمیه تکاسی - علی قنبری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات زراعی بر عملکرد دانه گندم تحت شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا توانا - جلال صبا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. اثرات مصرف کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود عزت احمدی - حمیدرضا شریفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. اثرات هیدروپرایمینگ روی توان جوانه زنی و استقرار گیاهچه سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تورج میرمحمودی، - نبی خلیلی اقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. اثرات پرایم پلاس بر روی ویژگیهای کمی و کیفی توتون (Nicotiana tabaccum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناجیل کریمی - عبدالله جوانمرد - نادر جلیل نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. اثرات کلشی سین برروی تعداد برگ گیاه آلوئه ورا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر یعقوبی - مجید معصومیان - جعفرمسعود سینکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. اثرتاریخ کاشت و دوره بحرانی مهار علف های هرز بر رشد و عملکرد آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا متقی جهرمی - حسین غدیری - سید عبدالرضا کاظمینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. اثرتنش گرما و شوری بر جوانه زنی، رشد گیاهچه در ژنوتیپ های آفتابگردان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره جهانبخشی - عادل مدحج - مجتبی علوی فاضل
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. اثرتنش گرما و شوری برجوانه زنی و رشد گیاهچه ونسبت سدیم به پتاسیم در ژنوتیپهای آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره جهانبخشی - عادل مدحج - مجتبی علوی فاضل
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. اثرسطوح تنش خشکی و کودهای آلی بر عملکرد و درصد موسیلاژ گاوزبان (Borago officinalis)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رعنا قلی نژاد - علیرضا سیروس مهر - براتعلی فاخری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. اثرمحلول پاشی اتانول و سطوح مختلف مصرف گچ بر رشد و عملکرد لوبیا سبز در رشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رزمجو پیردهی - محمد نقی صفرزاده ویشکایی - حسن اخگری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. اثرمصرف کود سیلیسیوم بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپهای اصلاح شده برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محدثه حیدری - مسعود اصفهانی - علی اعلمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. اثرهای حفاظتی سدیم نیتروپروساید بر تنش اکسیداتیو ناشی از نیکل در برگ های گیاهان گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. اثرکودهای زیستی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد هادی فرجی آرمان - علی سپهری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. ارتباط اقلیم و نیاز بهاره سازی در اکوتیپ های Hordeum spontaneum L بومی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شکیبا شاهمرادی - جواد مظفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. ارتباط ایزوزیم های پراکسیداز با برخی صفات یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مقدم - حسین محمدزاده جلالی - مصطفی ولیزاده - سجاد محرم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. ارتباط بین آزمونهای بذر و قدرت سبز شدن ارقام کلزا در مزرعه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن جمالی - یوسف سده - ابوذر اسدی - رضا توکل افشاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. ارتباط بین صفات کیفی دانه و نشانگرهای مولکولی SSR و ISSR در برخی از ژنوتیپ های گندم نان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن نظری - علی ایزانلو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. ارتباط بین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان با وزن تر گیاهچه های لوبیا قرمز تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد محرم نژاد - مصطفی ولیزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. ارزیابی آزمون پیری تسریع شده با آب نمک اشباع در ارقام مختلف نخود (Cicer arietinum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین بیات - مختار قبادی، - محمد اقبال قبادی - غلامرضا محمدی.
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. ارزیابی آلودگی ژنوتیپ های مختلف پنبه به بیماری پوسیدگی قوزه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه آزاددیسفانی - محمد رضا زنگی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. ارزیابی اثر آرایش کاشت و کاربرد علفکش ها بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه کلزا در شرایط شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید احمد کلانتر احمدی - آذر ماکنالی - غلامرضا قدرتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و میزان اسانس سه گونه نعناع در بجنورد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رحیمی زاده - مجید عبادی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. ارزیابی اثر تنش خشکی و پیشتیمار سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه جامی - غلامرضا خواجویی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. ارزیابی اثر غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید و محیطهای کشت مختلف بر ویژگیهای برگ بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه آقائی - ناصر محب علی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. ارزیابی اثر مدیریت بقایاء و روش های خاکورزی بر ویژگی های کیفی عملکرد سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن حبیبی - سهراب سهرابی - بهنام کامکار - علیرضا گرزی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. ارزیابی اثر کودهای ریزمغذی بر شاخص های زراعی ارقام کلزای (Brassica napus L) زمستانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره رضاپور - معرفت مصطفوی راد - اسماعیل جدیدی - امین نوبهار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. ارزیابی ارتباط بین صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مروه وزیری - قاسم محمدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. ارزیابی ارقام بهاره کلزا متحمل به سرما در شرایط کشت تاخیری زرقان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا خادم حمزه - امیرحسین شیرانی راد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. ارزیابی ارقام و لاین های منتخب از توده های بومی برنج استان اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لطفعلی لطفی - زهره امامی بیستگانی - سید مجتبی هاشمی جزی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. ارزیابی ارقام گندم نان براساس شاخصهای تحمل به خشکی در شرایط دیم وآبیاری تکمیلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج لطفی - محسن ابراهیمی - رضا حق پرست - رحمان رجبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه اسماعیلی - علیرضا زبرجدی - عبداله نجفی - محسن سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. ارزیابی برخی از ارقام برنج براساس صفات مرتبط با تحمل به جوانه زنی پیش از برداشت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زیبا موسی پور - سهیلا نیک زاده طالبی - علی اعلمی - مسعود اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. ارزیابی برخی خصوصیات زراعی و فیتوشیمیایی در توده های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز حسن زاده - محمدرضا چایی چی - داریوش مظاهری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. ارزیابی برخی شاخصهای فیزیولوژیک و عملکرد دانه در ژنوتیپهای جوزراعی و جو وحشی در شرایط تنش کمبود آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه برخورداری - هومن راضی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک ریحان تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائضه موحدپور - عادل دباغ محمدی نسب - نصرت اله نجفی - روح اله امینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. ارزیابی برخی ویژگی های مورفولوژیکی نخود (cicer arietinum L) در کشت مخلوط با جو بهاره (hordeum vulgare L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالله جوانمرد - فرشته مومنی - علی اصغر علیلو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. ارزیابی برگشت بقایای گیاهان پیش کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نصری - علی کاشانی - فرزاد پاک نژاد - سعید وزان - مهرشاد براری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. ارزیابی بیان اورتولوگ COR/LEA به عنوان ژن کاندید تحمل به شوری در نخود با استفاده از Real Time RT-PCR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عارفیان - سید مسیح اعتماد ایوبی - سید امیر حسینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. ارزیابی بیماری های بذر زاد گندم در سیستم های رسمی و غیر رسمی تولید بذر در سه استان کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فردین خزائی - مجید آقاعلیخانی - لیلا زارع - صمد مبصر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. ارزیابی تأثیر ضد عفونی بذر با قارچکش بر خصوصیات کیفی و قابلیت انبارمانی بذر گلرنگ در شرایط گلخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سیف الدینی خالقی - آیدین حمیدی - حسین صادقی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. ارزیابی تأثیر محلول پاشی سایتوکینین بر عملکرد دانه و روغن چهار رقم گلرنگ بهاره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افشین توکلی - مریم فلاح عباسی - مهسا محمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. ارزیابی تأثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر عملکرد گندم دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا مسلمی - علیرضا واعظی - احمد گلچین - فاطمه بابائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. ارزیابی تاثیر پذیری عملکرد و اجزا عملکرد کلزا (Brassica napus L. ) از پلیمرهای سوپر جاذب در شرایط مختلف تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن جواهری - اسعد رخزادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای سورگوم علوفه ای (Sorghum Bicolor (L) Moench) در مرحله رشد رویشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا بهشتی - علی اصغر چیت بند - وحید تقدیسی عزیز پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل در ارقام و لاین های امید بخش جو در استان بوشهر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس کازرانی - پرویز بیات
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام جو با استفاده از عملکرد و اجزای عملکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید نوروزی - الهه توکل - سید عبدالرضا کاظمینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. ارزیابی تحمل به خشکی لاین ها و ژنوتیپ های امید بخش گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید درخش احمدی - ستایش مرادی - رضا جعفری - عباس حیدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. ارزیابی تحمل به خشکی نه رقم گندم نان (Triticum aestivum) در شرایط کرمان با استفاده از شاخص نمره تحمل به تنش (STS)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خدیجه مختاری فر - روح الله عبدالشاهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. ارزیابی تحمل به خشکی گندم با استفاده از تجزیه شاخصهای تحمل به خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرام ارشدی - هومن سالاری - عادل سی و سه مرده - عبداله نجفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. ارزیابی تحمل به شوری روناس با دو روش کاشت با استفاده از مدل های تجربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسن رنجبر - محمد حسین بناکار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. ارزیابی تحمل خشکی در بیست ژنوتیپ تریتیکاله با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریوش راسخ - هومن راضی - محسن عدالت - منوچهر دستفال
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپهای لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آزمایشگاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده آزاد - حبیب اله سمیع زاده - محسن زواره - محمد محسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپهای کلزا (Brassica napus) در شرایط آزمایشگاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائقه محمد - حبیب اله سمیع زاده - محمد محسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

301. ارزیابی تغییرات سطح ویژه و وزن ویژه برگ ناشی از تنش خشکی در گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان عبدشاهیان - مجید نبی پور - علی کاشانی - موسی مسگر باشی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. ارزیابی تنوع عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپهای علف گندمی (Agropyron pectiniform) با استفاده از تجزیه کلاستر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم فرجی - علی اشرف جعفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

305. ارزیابی تنوع فنوتیپی لاینهای اصلاحی گندم دوروم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا مهدی آبادی - رضا محمدی - علیرضا اطمینان - لیا شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

306. ارزیابی تنوع ژنتیکی 18 لاین Cicer arietinum با استفاده از نشانگر مولکولی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا قجاوند - مجید معصومیان - رحمت الله کریمی زاده - جعفر مسعود سینکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. ارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگر RAPD و ISSR


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفورا طاهری - محمد ضابط - علی ایزانلو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با استفاده از نشانگرهای ISSR


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن نظری - علی ایزانلو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی صفات مرتبط با جوانه زنی در دو توده گیاه دارویی بادرشبو یه (Dracocephalum moldavica L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهراسادات مدنی - محمدحسین فتوکیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد و اجزا عملکرد غده 30 ژنوتیپ سیبزمینی با استفاده از تجزیه عامل ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود حسن پناه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

316. ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای پیشرفته گندم دوروم با استفاده از مارکر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غزل قبادی - رضا محمدی - علیرضا اطمینان - لیا شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

317. ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای گندم دوروم با استفاده از مارکر ISSR


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا مهدی آبادی - علیرضا اطمینان - رضا محمدی - لیا شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

318. ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در دانه رستهای آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا مرسلی آقاجری - رضا درویش زاده - حمید حاتمی ملکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

320. ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های جو از نظر صفات مرتبط با مالت در شرایط تنش کم آبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معروف خلیلی - سعید اهری زاد - محمود تورچی - محمد مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. ارزیابی جوانه زنی ماریتیغال (Silybum marianum L.) نسبت به دما


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره حیدری - بهنام کامکار - جعفر مسعود سینکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. ارزیابی خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمی اکوتیپ های مختلف رازیانه در شرایط اقلیمی بیرجند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عالیه جامی - علی ایزانلو - محمد ضابط - علیرضا صمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. ارزیابی خصوصیات کمی وکیفی ارقام توتون تیپ ویرجینیا در دوشرایط آبیاری ودیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا علی نژاد - معصومه رحمت زاده - عبدالرحیم مهدوی - عبدالغفور قلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. ارزیابی خلوص ژنتیکی ارقام مختلف گندم به روش BITA


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل نصرالهی - قاسم توحیدلو - صمد مبصر - مجید دهقانشعار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. ارزیابی خودباروری در تعدادی از اکوتیپها و ارقام یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ویدا قطبی - حمید دهقانی - رجب چوکان - احمد معینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

331. ارزیابی رابطه کمی عمکلرد با تاریخ کاشت و اندازه بنه زعفران (Crocus sativus L.) در دشت وارمین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه قبادی - مجید قربانی جاوید - علی سروش زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. ارزیابی روابط بین صفات در چغندر قند تحت شرایط شوری ملایم با استفاده از تجزیه به عامل ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش ناظم - تورج میر محمودی - کیوان فتوحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. ارزیابی روابط بین صفات در ژنوتیپ های چغندر تحت شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیتا بشیری - تورج میر محمودی - کیوان فتوحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. ارزیابی زمان مصرف اسیدهیومیک بر ویژگیهای رشدی و عملکردی شاهی ( Lepidium sativum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه مرادی - محمد گلوی - لیلا مهرآوران
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. ارزیابی سمپاش های رایج و دوزهای مختلف علف کش گیاهستار بر عملکرد گندم آبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید بدیع - لیلا علیمرادی - سعید جاهدی پور - کمال حاج محمدنیا قالی باف
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. ارزیابی سودمندی عملکرد کشت مخلوط نخود– جو تحت تنش خشکی و مصرف ورمی کمپوست


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود رفیعی - فاطمه عبدی پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

338. ارزیابی شاخص های اکولوژیکی تنوع علف های هرز شوید تحت تأثیر تاریخ کاشت و مرحله کنترل علف هرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدریه محمودی - سرور خرم دل - لیلا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. ارزیابی شاخص های رشد سیب زمینی درشرایط کوهستانی وجلگه ای گرگان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رمضان سرپرست - سیروس شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. ارزیابی شرایط انبارداری بر خصوصیات جوانه زنی بذر گلرنگ در شرایط آزمایشگاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صادقی - عباس زارعیان - بابک درویشی - سامان شیدائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. ارزیابی صفات فیزیولوژی و مرفولوژی برخی از ژنوتیپ های آژیلوپس (Aegilops) در شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محمودی - علی اعلمی - حسن حسنی کومله - مسعود اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. ارزیابی صفات مرفولوژیک در ژنوتیپ های مختلف سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا ملک محمدی - حسین صبوری - عباس بیابانی - ابراهیم هزارجریبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. ارزیابی صفات مورفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوته در ژنوتیپ های بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز فرجی - مسعود اصفهانی - محمدرضا علیزاده - علی اعلمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

347. ارزیابی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فعالیتهای بیوشیمیایی ارقام لوبیا تحت سطوح تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد انتصاری - علیرضا عباسی - زهرا صابر باغبان - محمد دشتکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

349. ارزیابی صفات کمی و کیفی چغندرقند بذری تحت تیمارهای کنترل شیمیایی علف هرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام خدادادی - عباس اسفندیاری - علیرضا حیدری - ولی اله یوسف آبادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. ارزیابی علمی تحقیقات انجام شده در زمینه زراعت غلات در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرشاد براری - بهمن فاضلی نسب - مرتضی عموزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. ارزیابی عملکرد ارقام و لاین های جو در شرایط تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شریفی الحسینی - حمید رضا کمیلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

356. ارزیابی عملکرد دانه لاین های امید بخش گندم دوروم درشرایط زارعین (On Farm) منطقه سیستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اکبری مقدم - حسن رستمی - امید پودینه - علیرضا اکبری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

357. ارزیابی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی لاین های امید بخش تریتیکاله در اراضی زارعین استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود قدسی - حسین جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

358. ارزیابی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک 64 رقم تجاری گندم تحت شرایط کنترل و تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده امیراصلانی - افشین توکلی - زهرا رضائی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. ارزیابی عملکرد در زراعت همراه خربزه (Cucumis melo L.) و چغندر علوفه ای (Beta vulgaris subsp. vulgaris L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین ظریفیان سبحانی - جواد وفابخش - رضا صدرآبادی حقیقی - حسن حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. ارزیابی عملکرد علوفه اکوتیپ های برتر یونجه در مناطق سردسیری و نیمه سردسیری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمد علی مفیدیان - علی ماهرخ - علی مقدم - وحید رهجو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

362. ارزیابی عملکرد لاین های امیدبخش سویا در کشت دوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا خادم حمزه - حمیدرضا بابایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. ارزیابی عملکرد لاین های ماشک (Vicia Panonica) در شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الیاس نیستانی - علی اصغر آبسالان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

364. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 3 رقم کلزای پاییزه در پاسخ به تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه حاتم وند - طاهره حسنلو - فاطمه دهقان نیری - امیرحسین شیرانی راد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

365. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در انواع روشهای کشت مستقیم و نشایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم غلامی رضوانی - مسعود اصفهانی - شادی کعبی رهنما - علی اعلمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های پیشرفته گندم تحت شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد نوری زاده - محمد حسین اهتمام - احمد ارزانی - محسن اسماعیل زاده مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

367. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تیمارهای مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید رضا کمیلی - پرویز رضوانی مقدم - مسعود قدسی - مهدی نصیری محلاتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

369. ارزیابی عملکرد کلزا تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائضه موحدپور - عادل دباغ محمدی نسب - نصرت اله نجفی - روح اله امینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

370. ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل رضائی چیانه - سرور خرم دل - موسی جمالی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

371. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی بابونه تحت تأثیر حاصلخیزکننده های مختلف خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد شباهنگ - فرزاد نجفی - سرور خرم دل - پروین جعفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

372. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود زراعی در سیستم های کشت مرسوم، کم نهاده و ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالله جوانمرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

373. ارزیابی عکس العمل گندم به تاریخ کاشت در منطقه معتدل استان کرمانشاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نیکوسرشت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

375. ارزیابی فلورسانس کلروفیل به عنوان یک ساز و کار مقاومت به خشکی در گندم تحت شرایط کم آبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری مقصودی - یحیی امام
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

376. ارزیابی لاین های امید بخش گندم در آزمایش مقایسه عملکرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جبار آلت جعفربای - حسین علی فلاحی - مهدی کلاته عربی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

377. ارزیابی لاین های امید بخش گندم دوروم در شرایط زارعین استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جبار آلت جعفربای، - حسین علی فلاحی، - مهدی کلاته عربی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

378. ارزیابی لاین های هاپلوئید مضاعف شده جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان محبوبی - سعید اهری زاد - مهرداد یارنیا - معروف خلیلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

379. ارزیابی لاینهای امیدبخش برنج در منطقه آمل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره مومنی زاده - حمید نجفی زرینی - محمد نوروزی - علی رضا نبی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

380. ارزیابی لاینهای دابل هاپلوئید جو تحت تنش بور در شرایط کشت هیدروپونیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن مسلمی - محمود سلوکی - براتعلی فاخری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

382. ارزیابی ماندگاری تاثیر پرایمینگ بذر تریتی پایروم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور تقوایی - نسیم شوریده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

384. ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی برای برآورد سرعت جوانه زنی گلرنگ (Carthamus tinctorius)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه اسلام پور - محمدحسین قرینه - قدرت الله فتحی - ابوالفضل درخشان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

386. ارزیابی مدیریت بقایا و خاک ورزی حفاظتی بر کارکرد دو نظام تناوبی منطقه معتدل سرداستان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی حسن زاده مقدم - احمد زارع فیض آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

388. ارزیابی مصرف بهینه و کارایی مصرف آب گیاه سیب زمینی در اهواز (Solanum tuberosum L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه تفنگ سازپور - حبیب الله روشنفکر - موسی مسکرباشی - سعید برومند نسب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

389. ارزیابی مقادیر سدیم، پتاسیم و نسبت آنها در پانزده رقم کلزا در سطوح مختلف شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کتایون حمیدی - هومن راضی - عباس عالم زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

393. ارزیابی میزان انرژی ورودی و خروجی در مزارع گندم آبی و دیم استان کرمانشاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد مندنی - محمود خرمی وفا - روژین قبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

395. ارزیابی میزان تحمل 49 اکوتیپ زیره سبز به تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید رفیعی - قاسم محمدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

398. ارزیابی هیبریدهای تجاری ذرت علوفه ای در تاریخ های مختلف کاشت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد عزیزی - علی ماهرخ - سید علی محمد مفیدیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

400. ارزیابی و مقایسه صفات زراعی و عملکرد دانه در ارقام و لاین های امیدبخش گندم در شرایط آبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمشید عبادی نژاد - رضا شهریاری - معرفت قاسمی کلخوران
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

401. ارزیابی و مقایسه عملکرد ارقام و لاین های جدید کنجد در شرایط تنش آبی در منطقه بهبهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرخسرو دانایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

402. ارزیابی و مقایسه همبستگی برخی از صفات با عملکرد دانه گندم دوروم در شرایط تنش شوری و بدون تنش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه هاشمی - ورهرام رشیدی - سیامک ساعدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

403. ارزیابی واکنش ژنوتیپ های امید بخش نخود در برابر بیماری برق زدگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا علیپور - جواد اشرفی - معصومه خیرگو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

407. ارزیابی پایداری عملکرد سورگوم علوفه ای لاین امید بخش MFS2، رقم پگاه و هیبرید اسپید فید در محیط های متفاوت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی جعفریانی - مهدی مسروری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

408. ارزیابی پتانسیل عملکرد ژنوتیپ های بزرک تحت تأثیر نیتروژن و روی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا توحیدی نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد - قاسم محمدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

409. ارزیابی پتانسیل عملکرد، هتروزیس و خواص کیفی هیبریدهای جدید پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عمران عالیشاه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

410. ارزیابی ژرم پلاسم گلرنگ در برابر بیماری زنگ گیاهچه گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا علیپور - مهدی جمشید مقدم - سید سعید پورداد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

411. ارزیابی ژنتیکی چندین لاین Ricinus Communis L با استفاده از نشانگر مولکولی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه پرک - مجید معصومیان - جعفر مسعود سینکی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

412. ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان با روش تجزیه مولفه های اصلی در شرایط نرمال و خشکی مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صادق خاوری نژاد - صدیقه زیادلو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

413. ارزیابی ژنوتیپهای گندم دوروم براساس شاخصهای مقاومت به خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غزل قبادی - رضا محمدی - علیرضا اطمینان - لیا شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

414. ارزیابی کارائی مصرف فسفر در چهار رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت ا.. اکملی - مجید رحیمی زاده - حمید رضا ذبیحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

415. ارزیابی کارایی شاخص های بنیه بذر سویا و همبستگی آنها با استقرار گیاهچه در مزرعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامان شیدائی - آیدین حمیدی - حسین صادقی - بیتا اسکویی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

416. ارزیابی کاربرد کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر رشد و عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا وهبی - یحیی امام
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

417. ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) با کاربرد نهاده های آلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا تبریزی - علیرضا کوچکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

418. ارقام گندم: متحمل به شوری یا مناسب شرایط شور هر منطقه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسن رنجبر - معصومه صالحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

419. استفاده از تلاش بازآوری، عملکرد دانه و شاخص برداشت برای شناسایی توده های محلی آفتابگردان آجیلی متحمل به تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل قلی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

420. استفاده از شاخصهای مقاومت در ارزیابی تعدادی ژنوتیپ گندم به تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته رستم خانی - آقافخر میرلوحی - محمدمهدی مجیدی - مهدی قیصری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

421. استفاده از صفات مرفولوژیک آزمونهای DUS در بررسی تمایز ارقام جو آبی و دیم ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا جزایری نوش آبادی - صمد مبصر - مریم نجفیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

422. استفاده از صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در آزمونهای تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) در ارقام برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا جزایری نوش آبادی - حمید درستی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

423. استفاده از علف کش ها در مرحله گلدهی پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بتول صمدانی - محمد علی باغستانی - محسن ریوند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

425. استفاده از مؤلفه های فلورسانس کلروفیل در گزینش ارقام متحمل به سرما در 6 رقم سورگوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس سلطانی - حسن فرحبخش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

426. استفاده از مؤلفه های فلورسانس کلروفیل در گزینش ارقام متحمل به سرما در برخی ارقام سورگوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس سلطانی - حسن فرحبخش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

427. استفاده از نشانگرهای ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی استبرق


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید فخرپور - احد یامچی - سعید نواب پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

429. استفاده از ورمی کمپوست و SMC به عنوان خاک پوششی در پرورش قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کمیل نظم ده - جعفر احمدی - بهور اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

430. اعوجاج در بیان ژن راه کاری تکاملی برای مقابله با شرایط تنش در گیاهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود سلطانی نجف آبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

431. القای ریشه مویین در گیاه دارویی تشنه داری (Scrophularia striata Boiss.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری آویش حصار - مراد جعفری - رامین ملکی عسگرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

432. القای ریشه مویین در گیاه کتان سفید بواسطه آگروباکتریوم رایزوژنز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسین پور برنج آباد - مراد جعفری - مرتضی قدیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

433. الگوی نواری دو ایزوزیم سوپراکسید دیسموتاز در گیاهچه ژنوتیپهای لوبیا تحت تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بنفشه خلیل زاده - مصطفی ولیزاده - محمود تورچی - سولماز فیروزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

434. امکان سنجی اجرای لی فارمینگ در شهرستان آق قلا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیلوفر نصراللهی - حسین کاظمی - بهنام کامکار - فرهاد هنردوست
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

435. امکان سنجی تولید گیاه سنبل الطیب در سیستم هواکشت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا موحدی - مجید رستمی - احمد معینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

436. انتخاب اولیه لاین های گندم نان برای تحمل به تنش خشکی آخر فصل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نیکوسرشت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

439. انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در نظام های کاشت شالیزاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلمان دستان - قربان نورمحمدی - حمید مدنی - افشین سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

440. انتقال ژن دفنسین به گیاه کلزا جهت ایجاد مقاومت علیه پاتوژن های قارچی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم زرین پنجه - محبوبه ضیایی - محمدرضا زمانی - مصطفی مطلبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

441. انتقال ژن کایمر کیتیناز 42 به گیاه کلزا جهت ایجاد مقاومت علیه قارچ Alternaria solani

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی مطلبی - محمدرضا زمانی، - زهرا مقدسی جهرمی - محبوبه ضیائی،
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

443. اهمیت مراحل گلدهی و پر شدن دانه در افزایش عملکرد گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین زیلوئی - علی احمدی - محسن باقری ده آبادی - هاله محمد مراد طارم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

444. اولین گزارش از شناسایی مولکولی و فنوتیپی نژاد 8 بیمارگر Pyrenophora tritici-repentis در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز رجب پور - رحیم مهرابی - محمد ترابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

445. باززایی درون شیشه ای گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید مهری زاده - بهرام باغبان کهنه روز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

446. بخش های امیدبررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد هتروتروفیک گیاهچه هیبریدهای حاصل از تلاقی لاین چغندرقند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز فیضی - علی فرامرزی - سلیم فرزانه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

447. برآورد آستانه پاسخ جوانه زنی بذر باقلا (Vicia faba) به دماهای ثابت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حدیث حسنوند - محمد حسین قرینه - ابوالفضل درخشان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

448. برآورد اثرات اپیستازی و محیطی در کنترل صفت عملکرد برنج طی چهار سال زراعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسینی چالشتری - حسین رحیم سروش - سعد ا… هوشمند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

449. برآورد ثابتهای معادله قوه نامیه بذر گیاهان دارویی آویشن و نعناع


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا عیسوند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

450. برآورد دماهای پایه، بهینه و بیشینه بذر رازیانه (Foeniculum vulgare mill)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ربابه غفاری دربندی - بهنام کامکار - امید عبدی - فرهاد خرمالی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

451. برآورد دماهای کاردینال بذرپنبه (Gossypium hirsutum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز پورعلی قهفرخی - فرشید قادری فر - الیاس سلطانی - محمدهادی پهلوانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

452. برآورد دمای پایه جوانه زنی بذر گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسنا فیاضی - محمدحسین قرینه - ابوالفضل درخشان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

453. برآورد قابلیت توارث و هتروبلتیوزیس برای عملکرد و اجزای آن در تلاقی های دای آلل ارقام بهاره کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی اله رامئه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

456. براورد میزان تاثیر نوع کود شرکت بویسکی روسیه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم مروارید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کمال قاسمی بزدی - اسحاق آرخی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

457. برخی از شاخصهای رشدی دو رقم لوبیا قرمز تحت سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن مجیدی دیزج - آرش محمدزاده - ناصر مجنون حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

458. برررسی خصوصیات کمی و کیفی لاین های زودرس توتون تیپ بارلی در استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم حسنی تقلیدآباد - سیدرضا علوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

462. بررسی اثر آرایش های کاشت مختلف با تراکم ثابت بوته بر عملکرد سه رقم پیشرفته ی آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنوش عباسی پور - سراله گالشی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

463. بررسی اثر آللوپاتی عصاره های آبی علف های هرز روی شاخص های جوانه زنی بذر ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا پنج تن پناه - مرجان دیانت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

464. بررسی اثر آللوپاتی گیاه اسپند بر جوانه زنی علفهای هرز خاکشیر و خرفه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا محمودیه چم پیری - یاسمین میری - فهیمه ضیایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

466. بررسی اثر آللوپاتیکی کلزا بر شاخص های جوانه زنی سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیتا اسکویی - اشکان عباسیان - سامان شیدایی - حسام اشعرین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

467. بررسی اثر اسموپرایمینگ بر خصوصیات رشد آغازین ارقام گلرنگ تحت تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی معاذالهی - عنایت الله توحیدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

468. بررسی اثر اسموپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی بذر چای ترش تحت تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه جوادی - عبدالرزاق دانش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

469. بررسی اثر اسموپرایمینگ به وسیله مانیتول بر کیفیت بذر ارقام گندم نان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حاجیلویی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

471. بررسی اثر باکتری ازتوباکتر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمدرضا احتشامی - مونا سروری - اعظم رومانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

472. بررسی اثر بخشی استفاده ازسکوسترون آهن 138 و کود مایع فلوآت آهن بر روی عملکرد وبرخی اجزای عملکرد سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران افضلی چالی - فریدون نور قلی پور - صدیقه زیادلو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

473. بررسی اثر برهمکنش تنش خشکی و پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر رشد رویشی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه جامی - غلامرضا خواجویی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

475. بررسی اثر تأخیر در برداشت بر میزان ریزش دانه ارقام کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی اله رامئه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

476. بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد بذر شبدرلاکی در مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خلیل چابک
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

477. بررسی اثر تاریخ های کاشت مختلف با تراکم ثابت بر عملکرد سه رقم پیشرفته ی آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نازنین قاسمی - سراله گالشی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

478. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و شاخص سطح برگ ارقام باقلا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حدیث حسنوند - سید عطاءالله سیادت - محمدرضا مرادی تلاوت - سید هاشم موسوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

479. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط شمال خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فیروزیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

480. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) و شبدر ایرانی Trifolium respinatum L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شیرخانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

481. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی تحت تاثیر یخ بندان در شرایط مزرعه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالستار دارابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

482. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر برخی شاخص های رشد و ارتباط آن ها با عملکرد و اجزای عملکرد در الیگودرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا نظری - علی اشرف جعفری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

483. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های امید بخش جو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا شریفی - شهریار جاسمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

484. بررسی اثر تاریخ کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گشنیز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمداقبال قبادی - لیلا سیاه کمری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

485. بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر آناتومی پدانکل و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاوه لیموچی - حمداله اسکندری - فاطمه فاطمی نیک - سید عطااله سیادت
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

486. بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد دانه دو رقم گندم نان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی هادی نژاد لاجیمی - شاهپور ابراهیم نژاد - علیرضا دانشمند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

487. بررسی اثر تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی چند واریته توتون تیپ هواخشک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل ناموررضایی - رحمت اله رنجبر - رامین تقوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

488. بررسی اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس مبین در شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید مهرپرور - سیدعطااله سیادت
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

490. بررسی اثر تراکم علف هرز سوروف بر خصوصیات رشدی برنج و سوروف در مراحل مختلف رشد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد جابر انصاری - حسین چوپانی - سمیرا رضوان - همت اله پیردشتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

492. بررسی اثر تغذیه بر کارایی انتقال مجدد ماده خشک در گندم در شرایط آب و هوایی خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیلوفر ماهری - محمود شمیلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

493. بررسی اثر تلقیح مایکوریزا بر ریشه جو و اثر آن بر جذب فسفر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد میرزایی حیدری - عباس ملکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

495. بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان پروتئین، پرولین و هیدراتهای کربن بر تعدادی هیبریدهای ذرت در مغان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم هادی - سودابه جهانبخش - مرتضی کامرانی - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

497. بررسی اثر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد گیاه اسپرس (Onobrychis Vicifolia L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه همافر - محمداقبال قبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

498. بررسی اثر تنش خشکی و سیستم های مختلف کودی بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین سادات عیسی نژاد - سعیده ملکی فراهانی - علیرضا رضازاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

499. بررسی اثر تنش خشکی، کودهای شیمیایی و زیستی بر خصوصیات آگروفیزیولوژیک وفنولوژیک در گلرنگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1393
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر میرزایی -