ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی, دانشگاه محقق اردبيلي
سال برگزاری: 1391    تعداد صفحات: 702
تعداد مقالات کنفرانس: 128  تعداد مشاهده چکیده: 48603
کد COI این کنفرانس: NCOCA01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 244 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 3

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. اثرات پساب فاضلاب شهری اردبیل برشاخصهای رشدگندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز فتح العلومی - شکراله اصغری - بهزاد کوهی زرگر - قادر نخستین ساعد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثرات کاربردپساب فاضلاب شهری برغلظت برخی عناصرسنگین درگندم و خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز فتح العلومی - اسماعیل گلی کلانپا - شکراله اصغری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثرافزایش کودآلی تولیدشده اززباله شهررشت براصلاح ساختمان خاکهای رسی کمیت و کیفیت محصول تربچه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثراندازه بذروعناصرنانواکسیدبرکیفیت جوانه زنی بذورحاصل ازگیاهان مادری انبارشده کدوی دارویی Cucurbita Pepo. L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده پاریاد - محمد صدقی - رئوف سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثراندازه بذروعناصرنانواکسیدبرکیفیت وهدایت الکتریکی بذورحاصل ازگیاهان مادری کدوی دارویی Cucurbita Pepo. L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده پاریاد - محمد صدقی - رئوف سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثرتنش خشکی برروی شاخصهای رشدرویشی جعفری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب سعادتی - بهروز اسماعیل پور - سعید خماری - یونس پوربیرامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثرمحلول پاشی آهن نانووسه نوع کودرایج آهن روی علمکرداسانس گیاه دارویی همیشه بهار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلیمان جوانسیاه بیگدللو - علیرضا پیرزاد - عباس حسنی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثرمقادیرمحلول پاشی آهن نانووسه نوع کودرایج آهن روی درصداسانس گیاه دارویی همیشه بهارCallendula officinalic

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلیمان جوانسیاه بیگدللو - علیرضا پیرزاد - عباس حسنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثرمقادیرمختلف کلش گندم براجزای عملکردوعملکردسیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قربانعلی اسدی - سرور خرم دل - گلثومه عزیزی - روح الله افریکان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثرمقادیرمختلف کوددامی برخصوصیات رشدی وعملکردهمیشه بهارCalendula officinalis L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سرور خرم دل - جواد شباهنگ - سوسن نادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثرمنبع آلی ومعدنی روی برویژگیهای شیمیایی خاک و عملکرددانه گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن طریقی - مجید مجیدیان - امیرحسین بقائی - مسعود گماریان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثرموادآلی برروی نفوذآب درخاک درکاربری های اراضی مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زیبا صدائی آذر - مجید رئوف - شکرالله اصغری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثرنانوکلات آهن برشاخصهای رشددورقم گل پتوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا محمدی - اسماعیل چمنی - حسن صالحی - ابراهیم علیزاده زاویه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثرپیش تیماربااسیدسالیسیلک و تنش خشکی برروی شاخصهای رشدرویشی جعفری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب سعادتی - بهروز اسماعیل پور - سعید خماری - یونس پوربیرامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارائه مدل منطقه ای جهت ارزیابی کمی شدت فرسایش ابی درحوزه آبخیز شمس آباداردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیسانا ایثاریان - اباذر اسمعلی عوری - سیامک ساعدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی اثرات کاربردکودهای ارگانیک مختلف برعملکردواجزای عملکردگوجه فرنگی Lycopersicon esculentum L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مهدی زاده - ابراهیم ایزدی دربندی - محمدتقی ناصری - مهدی راستگو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارزیابی تنوع ژنتیکی درژنوتیپ های سویا بااستفاده ازنشانگر issr


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا سپهری - امید سفالیان - مجید شکرپور - علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارزیابی عملکردواجزای عملکردوبرخی ازصفات پنبه بااستفاده ازهمبستگی وتجزیه مسیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شمسعلی درویشی - شهروز آقائی - سیامک یزدانی عربلو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ارزیابی مدل SALT MED دربرآورد میزان عملکردمحصول گندم درمنطقه مغان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسر حسینی - حبیب مارالیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارزیابی کارائی خاک فسفات برشاخصهای رشددرنهال پسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه سادات جزائری - عبدالرضا اخگر - مهدی سرچشمه پور - حسین دشتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارزیابی کودهای زیستی درعملکردمحصول سیب زمینی درمنطقه اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی وجدی - ابراهیم فتائی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. استفاده ازکودبیولوژیک برای بهبود وافزایش محصول کلزا درکشاورزی ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زرنگار اخوان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. استفاده ازکودبیولوژیک درمدیریت حاصلخیزی خاک درکشاورزی ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زرنگار اخوان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. استفاده ازگاوآهن شخم زیرسطحی درمقایسه با گاوآهن های رایج درزراعت ارگانیک درفصل ایش درمناطق دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خدادادی - عبدالقیوم قلی پوری - محمد صدقی - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اهمیت سیستم های خاک ورزی و مدیریت بقایاگیاهی برجمعیت کرم خاکی درکشاورزی ارگانیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نورعلی خانپورلهی - محمدامین آسودار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی اثرات کوددامی وفاصله کشت برفنل کل وعملکرداسانس گیاه دارویی بادرنجبویه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ظاهری جویباری - یوسف حمیداوغلی - داوود بخشی - رضا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی اثراستفاده ازقارچ مایکوریزادرتحمل به خشکی گیاه لوبیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمان عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی اثراستفاده ازهورمون ها برتحمل به خشکی گیاه لوبیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تورج میرمحمودی - نادر جلیل نژاد - رحمان عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی اثرتنظیم کننده های رشدوغلظت ساکارز برمحتوی فنل کل و کلروفیل گیاه مغربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه محمدی - اسماعیل چمنی - ابراهیم علیزاده زاویه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی اثرپوترسین وبرخی ترکیبات گیاهی برموادجامدمحلول توت فرنگی رقم کامارزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام ظفری - عبدالرحمان محمدخانی - وحید روحی - هوشنگ ظفری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی امکان استفاده ازاسیدهیومیک درجهت بهبود شاخصهای رشدی گل بریده شب بوی بنفش رقم Hanza

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن شاهسون مارکده - اسماعیل چمنی - اسماعیل گلی کلانپا - رسول آذرمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی اهمیت کشاورزی ارگانیک درتوسعه پایدارکشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل رنجبر - حسین خوشبخت - رضوان عزتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی برخی ازعوامل موثربرپایداری خاک دانه ها طی عملیات خاک ورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف عباسپورگیلانده - رضا صدقی - بهزاد زاهدی پور - شهرام محسنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی برخی جنبه های آللوپاتیک عصاره های ریشه ی گیاه Ferula persica بااستفاده ازتست کاهو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرنوش جانانی - سیدمهدی رضوی - حمیده تلیسچی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی برخی خصوصیات مکانیکی وفیزیکی چروکیدگی ورنگ میوه بنه پس ازخشک کردن باخشک کن خورشیدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کاوه - رضا امیری چایجان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی تاثیرخراش شدهی مکانیکی وشیمیایی برجوانه زنی بذرزنبق مردابی Iris pseudacorus درشرایط درون شیشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مبینا طاهری - اسماعیل چمنی - مهدی محب الدینی - یونس پوربیرامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی تاثیرپسماندکمپوست قارچ smc برغلظت عناصرN,P,K گیاه دارویی نعناع سبز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کیانی - بهروز اسماعیل پور - جواد هادیان - محمد صدقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی تاثیرکشت ارگانیک برشاخصهای رشدرویشی وعملکردکاهو رقم سیاهو Lactuca sativa L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر امانی - بهروز اسماعیل پور - اسماعیل گلی کلانپا - سمیه عقلمند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی تاثیرکم آبیاری برشاخصهای رشدوعملکردگوجه فرنگی Lycopersicom esulentum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور اکبری - بهروز اسماعیل پور - شهین زمردی - قباد سلیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی تاثیرکم آبیاری برصفات کیفی پس ازبرداشت گوجه فرنگی Lycopersicom esulentum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور اکبری - بهروز اسماعیل پور - شهین زمردی - قباد سلیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی تاثیرکودبیولوژیک کادوستیم برشاخصهای جوانه زنی سه رقم گندم نان درشرایط تنش خشکی درون شیشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:النا خیبری - علی محمدپورخانقاه - یوسف علایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی تاثیرکودبیولوژیکی نیتروکسین بررشدوتغییرات فلورسانس کلروفیل درکلم قمری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن شاهسون مارکده - محمد بنیادی - محسن دهقانی تفتی - هادی بگی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی جذب فسفروپتاسیم توسط گیاه گوجه فرنگی میکوریزی دریک خاک قلیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا سمایی نعمت آباد - ناصر علی اصغرزاد - شکراله اصغری - محمدرضا ساریخانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی خصوصیات میوه و انبارمانی برخی ازارقام سیب خارجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده خرم دل - موسی ارشد - قاسم حسنی - عادل پدرام
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی رابطه فیلوژنتیکی گونه های گندم ازطریق الکتروفورز گلوتنین ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی کامرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی عملکردخیارگوجه فرنگی و سیب زمینی تحت تاثیرکودهای آلی وشیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد احمدیان - الیاس آرزمجو - محسن شخمگر - سودابه نورزاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی عملکردیک گانتری گلخانه ای ازلحاظ سرعت پیشروی بااستفاده ازنرم افزارآدامز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز غفاریان قاضی - امیرحسین افکاری سیاح - غلامحسین شاهقلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی عوامل تاثیرگذاربرفرآیند تبدیل به کشاورزی ارگانیک باتاکید برتجربه سایرکشورها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد خالدی - الهام صادقی - افشین امجدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی عوامل مختلف برقابلیت زنده مانی پروتوپلاست سوسن چلچراغLilium ledebeourii Bioss )


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدکریم تهامی - اسماعیل چمنی - ناصر زارع - رسول اصغری زکریا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی عوامل موثربرنگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک درشهرستان زنجان موردمطالعه: روستای کناوند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله رضایی - صفا نفیسه - لیلا صلاحی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی عوامل موثربرپذیرش کشاورزی ارگانیک درنظام بهره برداری خرده دهقانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مورج - حسین شعبانعلی فمی - سیده مرضیه رازقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی عوامل موثربرگذاربه کشاورزی ارگانیک درمیان گوجه فرنگی کاران استان البرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام صادقی - محمد خالدی - محسن شوکت فدایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی موادارگانیک درافزایش تحمل به خشکی بادام درشرایط مزرعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جودی دربند - جلیل دژم پور - مصطفی مصطفوی - شهرام بهروزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی موانع پذیرش کشاورزی ارگانیک ازدیدگاه کارشناسان کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلیرضا قدیمی - حسین شعبانعلی فمی - علی اسدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی میزان تولیدکالوس بااستفاده ازتکنیک کشت tTCLو lTCL درگل سوسن چلچراغ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عسگر یاری دریامان - اسماعیل چمنی - یونس پوربیرامی هیر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی نگرش سیب زمینی کاران شهرستان بهارنسبت به کشاورزی ارگانیک موانع و عوامل توسعه دهنده آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده سارا موسوی مطلوب - معصومه تقی بیگی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی واکنش گل بریده شب بوی بنفش رقم Hanza نسبت به اسیدهیومیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن شاهسون مارکده - اسماعیل چمنی - اسماعیل گلی کلانپا - رسول آذرمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی چالشهای گذرازکشاورزی رایج به کشاورزی ارگانیک ازدیدگاه کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین خوشبخت - ابوالفضل رنجبر - رضوان عزتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بهینه سازی تولیدبرگه زردآلو بااستفاده ازفرآیند آبگیری اسمزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام فتحی آچاچلویی - جواد حصاری - صدیف ازادمرددمیرچی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. تاثیراستفاده ازموادارگانیک برخصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ف دیرکوندمقدم - ن فراست
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. تاثیراسیدسالسیلیک بررشدوشاخصهای فیزیولوژیک ریحان درشرایط تنش خشکی Ocimum basilicum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه عقلمند - بهروز اسماعیل پور - فرید شکاری - پریسا جلیل وند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. تاثیراسیدسالیسیلیک وبرخی ترکیبات دیگردرافزایش عمرپس ازبرداشت گلابی رقم سردرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی ارشد - زهرا کریمی میاندوآب - محمدجواد نظری دلجو - محمدرضا قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. تاثیرتنش خشکی و پیش تیمار باپاکلوبوترازول برشاخصهای رشدوفیزیولوژی جعفری درشرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب سعادتی - بهروز اسماعیل پور - سعید خماری - یونس پوربیرامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. تاثیردوگونه قارچ میکوریز بررشدوعملکردگیاه دارویی ریحان درشرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه عقلمند - بهروز اسماعیل پور - فرید شکاری - پریسا جلیل وند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. تاثیررطوبت بربرخی خواص فیزیکی نخود رقم اصلاح شده آزاد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لطیف روغنی پور - عبداله گل محمدی - ترحم گندیشمن مصری - امیرحسین افکاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. تاثیرعناصر وعوامل اقلیمی برروی کشت کلزادراستان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز سبحانی - محمد روشنعلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. تاثیرمحلول پاشی سالسیلیک اسیدبرروی برخی ازخصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حافظ نیا - کامبیز مشایخی - فرشید قادری فر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. تاثیرورمی کمپوست برروی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهارCalendula officinalis L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا قلی پوررز - عبدالقیوم قلی پوری - حسین شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. تاثیرپاکلوبوترازول بررشدوشاخص های فیزیولوژیک ریحان درشرایط تنش خشکی Ocimum basilicum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه عقلمند - بهروز اسماعیل پور - فرید شکاری - پریسا جلیل وند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. تاثیرپرتوگاما کبالت 60 درافزایش عمرپس ازبرداشت گلابی رقم سردرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی ارشد - زهرا کریمی میاندوآب - محمدجواد نظری دلجو - محمدرضا قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. تاثیرپسماندکمپوست قارچ روی شاخص هایه رویشی همیشه بهارCalendula officinalis L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا قلی پوررز - عبدالقیوم قلی پوری - حسین شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. تاثیرکاربردغلظت و زمان های مختلف اسیدهیومیک برشاخصهای رشدرویشی و عملکردفلفلCapsicum annum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر امانی - بهروز اسماعیل پور - آسیه طاهری رز - معصومه ولی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. تاثیرکلرید کلسیم و برخی ترکیبات دیگردرافزایش عمرپس ازبرداشت گلابی رقم سردرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی ارشد - زهرا کریمی میاندوآب - محمدجواد نظری دلجو - محمدرضا قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. تاثیرگوگردعنصری تیوباسیلوس و خاک فسفات بروضعیت تغذیه ای فسفرنهال پسته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه سادات جزائری - عبدالرضا اخگر - مهدی سرچشمه پور - امیرحسین محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. تحلیل عاملی موانع تولیدزیتون ارگانیک ازدیدگاه کشاورزان درشهرستان طارم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر یعقوبی - سعید طاهری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. ترویج وانتقال فناوریهای نوین درفرآیند تبدیل به کشاورزی ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده سارا موسوی مطلوب - معصومه تقی بیگی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تعیین ارزش اقتصادی جنگل باتمرکزبرتوان ترسیب کربن مطالعه موردی: جنگلهای گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید نبوی - فرشاد کیوان بهجو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تعیین خسارت اقتصادی چوب درعملیات بهره برداری جنگل درراستای مدیریت پایدارجنگل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید نبوی - فرشاد کیوان بهجو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. تعیین دقت مدل نفوذکوستیاکوف درکاربری های اراضی مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زیبا صدائی آذر - مجید رئوف - شکرالله اصغری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. تعیین روابط بین فرسایش سطحی ورودخانه ای باعوامل موثربرآنها درحوزه ی ابخیز قره شیران اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه نجفی سربند - اباذر اسمعلی عوری - سیامک ساعدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. تعیین نیروی کششی کولتیواتورپنجه غازی بااستفاده ازروش اجزامحدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد سربازوطن - مسعود فاضلی - یوسف عباسپورگیلانده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. تغییر برخی خصوصیات فیزیکی خاک درحضورگیاه جوبهاره میکوریزی دریک خاک درشت بافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا سمایی نعمت آباد - شکراله اصغری - ناصر علی اصغرزاد - محمدرضا ساریخانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. شبیه سازی بیلان اب حوضه آبخیز بالخلوچای اردبیل بااستفاده ازمدل Swat

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیت سلحشور - مجید رئوف - اباذر اسمعلی عوری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. شبیهسازی جریان ماهانه رودخانه بالخلوچای استان اردبیل بااستفاده ازمدل SWAT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیت سلحشور - مجید رئوف - اباذر اسمعلی عوری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. عوامل بازدارنده کشاورزی ارگانیک ازدیدگاه کارشناسان کشاورزی استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم مهدوی - ژیلا دانشورعامری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. مدیریت تلفیقی منابع با استفاده ازسیستم کشت متمرکز برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدفخرالدین مومن زاده - زین العابدین طهماسبی سروستانی - تیمور رضوی پورکومله
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. مطالعه اثرات کودارگانیک هیومیک برعملکردوبرخی خصوصیات مهم زراعی ارقام ذرت درمنطقه اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم جعفری - علی محمدپورخانقاه - یوسف علایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. مطالعه شاخصهای رشدگیاه گلرنگ درکشت مخلوط با سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا رحیمی درآباد - مرتضی برمکی - رئوف سیدشریفی - منوچهر شیری جناقرد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. مطالعه و ارزیابی اثرات کودهای زیستی کمپوست وورمی کمپوست برعملکرددانه گیاه زیره سبزدرشرایط منطقه اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدسجاد موسوی - سیامک غریبی اصل
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. مقایسه اثرکودهای ارگانیک هیومیک برماده خشک ارقام مختلف ذرت درمنطقه اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محمدپورخانقاه - رضا شهریاری - یوسف علایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. مقایسه روی کاربرداسیدهیومیک دررشدوگلدهی گل شب بو رقم HANZA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن شاهسون مارکده - اسماعیل چمنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. موانع تبدیل کشت سیب زمینی متعارف به کشت ارگانیک درشهرستان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر باقری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. نقش توسعه کشاورزی ارگانیک دررشدکشاورزی پایداری وسلامت اگرواکوسیستم ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم عسگری - سهراب محمودی - علیرضا کوچکی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. نقش کشاورزی ارگانیک درپایداری منابع طبیعی باتاکیدبرحفظ خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده سارا موسوی مطلوب - معصومه تقی بیگی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. پتانسیل تولیدگردووانگور به عنوان محصولات ارگانیک دراستان همدان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی فرجی آرمان - محسن رجبی - احمد درگاهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. پیش بینی میزان خردشدگی خاک طی عملیات خاک ورزی بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف عباسپورگیلانده - رضا صدقی - بهزاد زاهدی پور - شهرام محسنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. پیش بینی نیروی مقاوم کششی گاوآهن برگردان دار بااستفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف عباسپورگیلانده - علیرضا شایگانی سلطانپور - شهرام محسنی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. کاربرد روش زمین آماردرپهنه بندی کربن آلی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه نصرت پور - شکور نصرت پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. کشاورزی ارگانیک خاک سالم انسان سالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام دانشفر - رقیه برزگری - جعفر گرانمایه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. کشاورزی ارگانیک گزینه ای پیشرو درمقابله با تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز محمدزاده نصرآبادی - فرید اجلالی - مینا موسوی
تعداد صفحات مقاله: 12
پشتیبانی