ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - انجمن مهندسی پزشکی ایران, انجمن مهندسي پزشكي ايران
سال برگزاری: 1392    تعداد صفحات: 681
تعداد مقالات کنفرانس: 122  تعداد مشاهده چکیده: 53778
کد COI این کنفرانس: ICBME20
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 300 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 1

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آنالیز حساسیت روشBFGSدر مسئله الاستیسیته معکوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه ساروق فراهان - عاطفه آقاجانی - محمد حق پناهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. ابداع روش های تشخیص میزان آسیب دیدگی مچ دست با استفاده از سیستمSHARIF-HMIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم اشکبوس - مینا ایروانی - نیلوفر سبحانیه - محمدایمان مخلص پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ابداع روشی نوین دراندازه گیری حرکات مفصل مچ دست درفعالیت های روزانه توسط سنسورپوشیدنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا جمالی - افشین شریعت - محمدایمان مخلص پوراصفهانی - رویا نریمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارائه الگوریتمی برای فشرده سازی سیگنالهای EEGباکیفیت درخواستی ومقایسه آن با یک روش فشرده سازی بدون تلفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله محرم زاده - مریم محبی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه سازی برش بافت نرم با استفاده ازروش المان محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه سعیدی راد - حیدرعلی طالبی - محمد زارعی نژاد - محمدرضا دهقان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارائه یک یک روش نوین کلینیکی جهت تشخیص شدت آسیب درپیچ خوردگی مفصل مچ پا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا جمالی - فاطمه سادات داعی نژاد - محمدایمان مخلص پوراصفهانی - رویا نریمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارایه و اعتبار سنجی معیارهای کلینیکی جدید به منظور ارزیابی کمردرد با استفاده از سیستمSHARIF-HMIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا نعمت الهی - یوسف محمدی - رسول عابدی - محمدایمان مخلص پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. استخراج الگوهایVTدر بیماران دارایICDبه منظور کاهش شوک های نابجا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسنیان مقدم - سعید راحتی قوچانی - امیر فرجام فاضلی فر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. استخراج روشهای نوین امتیازدهی بالینی برای ارزیابی صحت عملکرد مفصل آرنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامیرحسن صفوی - امین ابریشم کار - محمدایمان مخلص پور - رویا نریمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. استفاده ازروشهای تمایزی برای شناسایی خودکارزبان گفتاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شقایق رضا - جهانشاه کبودیان - طاهره امامی آزادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اصلاح حرکت مفصل ران دردستگاه Gait T rainerتوسط سیستم خبره فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه صدقی - یاسر صالحی نیا - حسن طاری - فرید نجفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. القا رگزایی با استفاده از میکروالیاف پلیمری در سیستم کشت نانو ساختاری 3بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افرا حاجی زاده - چارلز جی دوایون - سمیرا تاجور - مریم سلیمانیفر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. انتخاب ویژگیهای مناسب برای طبقهبندی کنندهی LS-SVMجهت بازشناسی 52 وضعیت و حرکت پنجه در پروتز مایوالکتریک دست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آفرین ناظمی - علی مالکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اندازه گیری و تحلیل تاثیرات حرکت قلب بر نرخ جریان شریان کرونری چپ با استفاده ازیک مدل آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد فروزنده - ناصر فتورایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. بازشناسی حرکتهای دسترسانی در زیرفضایی کروی از فضای سهبعدی عملکردی دست بر مبنای اطلاعات کینماتیکی بازو و آرنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مونا فرخ زادی - علی مالکی - علی فلاح - سعید رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. بررسی آزمایشگاهی وعددی چقرمگی شکست استخوان با استفاده ازروش آرکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز سپهری - علی اسدی - مسعود طهانی - فرامرز فیروزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی اثر دیسک مصنوعی سرامیکی گردن بر بیومکانیک سایر اعضای حرکتی به روش المان محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دومان اکبریان - محمود موسوی مشهدی - غلامرضا روحی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی تاثیر درجه مقطع پوانکاره سه بعدی برای تشخیص حملات صرعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صالح لشکری - محمدرضا هاشمی گلپایگانی - محمدعلی خلیل زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی رهایش داروی مترونیدازول از شبکه پلیمری پلی وینیل الکل حاوی صمغ طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد توکلی - مهسا مقراضی نوبر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی زمان ژل شدن هیدروژل حساس به دمای کیتوسان - گلیسرول فسفات درحضورژلاتین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف پاک زاد - فریبا گنجی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی مقایسه ای نیروی اصطکاک در محل تماس بین سیم و شیار براکت ارتودنسی به روش المان محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی لشگری - فرزان قالیچی - بهنام میرزاکوچکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. به کارگیری روش ترکیبی بدو نمش مبتنی بر موجک برای حل مساله پیشرو مقطع نگاری القای مغناطیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا یوسفی نجف آبادی - رضا جعفری - حمید ابریشمی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بهبود تخمین دوز اولیه بالینی دارو در سرطان با بکارگیری یک مدل محاسباتیPK/PD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطیه عرب - فریبا بهرامی - صمد محمدنژاد - حسینعلی عرب
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بهبود فرآیند طبقه بندی دادهها با ترکیب روشهای خوشه بندی وطبقه بندی مبتنی برنمایش تنک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه میری - محمدتقی صادقی - وحید ابوطالبی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. تحلیل مکانیک شکست مهرهی چهارم کمری به روش المان محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید قدیری - مرضیه احمدی - عباس خانمحمدی - حمیدرضا مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. تخمین برخط زاویه آرنج با استفاده از شتاب بازو با رویکرد افرازADLها به اجزای حرکتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مونا فرخ زادی - علی مالکی - علی فلاح - سعید رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. تشخیص زودهنگام پتانسیل برانگیخته حالت دایمی بینایی فرکانس بالا برای ارتباط بین مغز و رایانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد فتوح آبادی - امین بهنام
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. تشخیص فریب بااستفاده ازویدئوی حرارتی ثبت شده ازچهره فرد درحین پروتکل دروغ سنجی زمان کوتاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهراد قدوسی - زهرا بهمنی - امین محمدیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. تشخیص موج P درسیگنال الکتروکاردیوگرام بااستفاده ازیک الگوریتم برپایه دانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه رحیم پور - بابک محمدزاده اصل
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. تشخیص و تخمین تغییرات موج t درسیگنال ECGبااستفاده ازترکیب روشهای PCA,LLR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ستارپور - بابک محمدزاده اصل
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. تعیین محل نگاه چشم با استفاده از درونیابی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شعبانی - احسان اربابی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. تنظیم فیلترهای فضایی به منظور بهبود سیستمهایBCI:تحلیل الکتروانسفالوگرام 4کلاسه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگار خیراندیش - علی مالکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. دستهبندی تصاویر بر اساس ویژگیهای استخراج شده از مکانهای متمرکز شده تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن زنگنه ممتاز - محمدرضا دلیری - مهدی بهروزی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. سیستم پرتابل جهت اندازهگیری حرکات مفاصل آرنج و زانو با استفاده ازسنسور قابل پوشش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا نعمت الهی - یوسف محمدی - رسول عابدی - محمدایمان مخلص پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. شکل دهنده پرتومینیمم واریانس باپیچیدگی محاسباتی کم درتصویربرداری التراسوند پزشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محدث دیلمی - بابک محمدزاده اصل
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. طراحی سیستم واسط مغزرایانه مستقل ازکاربرجهت تفکیک تصورات حرکت دست راست و چپ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله محمدی - علی محلوجی فر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. طراحی شبیه سازی هپتیکی براساس رویکرد المان حجمی برای سوراخ کاری دندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه سادات رضوی - حیدرعلی طالبی - محمد زارعی نژاد - محمدرضا دهقان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. طراحی و تحلیل یک ربات فعال ساز برای بکارگیری ابزار لاپاروسکوپی مچ دار در سامانه جراحی رباتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی مرادی - علیرضا میرباقری - فرزام فرهمند - مریم هویت طلب
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. طراحی و ساخت حسگرزاویه ی مفصل بااستفاده ازارتباط بی سیم بلوتوث مبتنی برشتاب سنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر بابایی - علی مالکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. طراحی و ساخت دستگاه جلوگیری از بیتحرکی طولانی مدت پا به منظور پیشگیری ازبروز بیماری ترومبوز وریدهای عمقی و واریس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه جهانبخشی - علی مالکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. طراحی و ساخت دستگاه شبیه سازحرکتی اندام فوقانی دربیماران فلج یک طرفه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید مسعودی صدقیانی - بهزاد یثربی - حامدعلی پوربنائی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. طراحی واکر کمک حرکتی جهت استفاده سالمندان و آسیب دیدگان نخاعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر حجتی نجف آبادی - سعید امینی - فرزام فرهمند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. طراحی، ساخت و آزمون یک دستگاه تمرین و ارزیابی تعادل ایستاده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجیدرضا صفاری سامانی - فرزام فرهمند - تهمینه رضائیان - محمدعلی سنجری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. قطعه بندی خودکاردندانها درتصاویر سی تی دارای آرتیفکت فلزی بااستفاده ازروش سطوح همتراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریناز مرتهب - مهدی رضائیان - حمید سلطانیان زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. مدل سازی اثر لیزرکیو سوئیچ نئودیمیوم یاگ و منبع نور پالسی شدید در درمان ضایعات پیگمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه زمانی - محمدحسین میران بیگی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. مدل سازی سه بعدی جریان خون در حلقه ویلیس انسان و بررسی تاثیر بیماری افزایش فشار خون بر همودینامیک جریان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرحان خدایی - عباس نصیرایی مقدم - ناصر فتورائی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. مطالعه و مقایسه روشهای مبتنی بر موجک و ردگیری انطباق در کاربردهای تعیین سطح هوشیاری در رانندگان خودرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رجاییان - ساناز خوش ضمیر - هادی گرایلو
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. مقایسه pca-sofm و sofm به منظور تشخیص بیماری پارکینسون بااستفاده ازویژگیهای سیگنالهای صوتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره اشرف گنجویی - حمیدرضا کبروی - علی شعیبی - ساناز احمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. مقایسه روشهای MEFG و ،EFG ،FEبرای یک مسئلهEIT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مائده هادی نیا - رضا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. پیش بینی وفقی نیروی تولید شده عضلات ساعد بااستفاده ازسیگنالهای الکترومایوگرافی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام اصغری - سحر مقیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. پیشبینی حملات صرعی با استفاده از اندیس شباهت سنجی مبتنی بر رفتارحجمی خط سیر در سیگنال EEG گسترش یافته به فضای حالت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید نیک نظر - علی مطیع نصرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. کاهش لرزش دست با استفاده از تحریک الکتریکی سطحی عضله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا حاجیان - فرزاد توحید خواه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. کمی سازی مفهوم سینرژی عضلانی حین رکاب زنیFESبرای کاربردهای توانبخشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهراب بریمانی - علی مالکی - علی فلاح
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. کنترل ایستادن بدون اتکاء با استفاده از کنترل کننده مد لغزش پیشبین بر مبنای سیگنال مرکز فشار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیمه مروی - حمیدرضا کبروی - مهدی یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. کنترل شرایط آشوبناک قلبی با استفاده ازهمگام سازی کنترل مدلغزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی برج خانی - هادی برج خانی - مرتضی عبداللهی شریف
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. 3-D electrical model of a neuroprosthesis stimulator based on the concept of stimulus router system


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mehrangiz Ashiri - Edmond Zahedi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. 3D Automatic Segmentation of Coronary Artery Based on Hierarchical Region Growing Algorithm (3D HRG) in CTA Data- sets

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Zahra Turani - Reza A. Zoroofi - Shapoor Shirani
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. A 168μW MICS Band Transmitter Based on Injection Locking for Biomedical Sensor Nodes

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Hadi Borjkhani - Mehdi Borjkhani - Samad Sheikhaei
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. A Fully Automated Segmentation of Radius Bone Based on Active Contour in Wrist MRI Data Set

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Hamed Yousefi - Mansoor Fatehi - Mehdi Amian - Reza A. Zoroofi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. A PCA-Assisted EMG-Driven Model to Predict Upper Extremities’ Joint Torque in Dynamic Movements

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Shakiba Rafiee - Hossein Ehsani - Mostafa Rostami
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. A Simulation study on the spatial pattern of fiber activation in response to interferential currents stimulation

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahsa Agharezaee - Amin Mahnam
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. A morphological approach for mental fatigue assessment

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M. Mahdi Samsami - Seyyed Mohammad P Firoozabadi - Ali gooya
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. Absence epilepsy seizure onsets detection based on ECG signal analysis


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Fatemeh Es.haghi - Javad Frounchi - Parviz Shahabi - Mina Sadighi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. Adaptive 3D MV Beamforming in Medical Ultrasound Imaging

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyed Amin Seyed Amin Izadi Avanji - Ali Mahloojifar - Babak Mohammadzadeh Asl
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. Altered Connectivity of Task Related Functional Networks in Healthy Aging

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Somayeh Maleki-Balajoo - Davud Asemani - Hamid Soltanian-Zadeh
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. Analyzing synergistic and antagonistic muscle behavior during elbow planar flexion-extension: Entropy-assisted vs. Shift-parameter criterion

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Behnoosh Parsa - Hossein Ehsani - Mostafa Rostami
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. Application of Second and Higher Order Subspace Tracking in Multichannel Data Analysis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Marzieh Fatemi - Reza Sameni
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. Autonomous Detection of Heartbeats and Categorizing them by using Support Vector Machines

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Hassan Yazdanian - Ashkan Nomani - Mohammad Reza Yazdchi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. Bidirectional Neural Network for Pathological Voice Detection


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Iman Esmaili - Nader Jafarnia Dabanloo - keyvan Maghooli
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. Bond graph application in sports engineering: Evaluating the effects of impact parameters on tennis elbow injury

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:f Fallahtafti - m alavikia - a.r Arshi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. Building a 3D statistical model of the C3-6 inter-vertebral disks using spine MR images; a comparison between PCA & ICA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Reihaneh Sadat Daneshmand - Hamid Soltanian-Zadeh
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. CFD study of mesenchymal stem cells in fluid flow

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Roza Vaez Ghaemi - Mohammad HosseinSabour - Nooshin Haghighipour
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. Cardiac Arrhythmia Detection using Laplacian Eigenmaps and Wavelet Transform

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Akbar Esmaeelzadeh - Karim Faez - Ayyoob Jafari
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. Characteristics of the Howland current source for Bioelectric Impedance Measurements Systems

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Hassan Yazdanian - Mohsen Mosayebi Samani - Amin Mahanm
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. Characterization and evaluation of acacia gum loaded PVA hybrid wound dressing

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Shahrzad Fathollahiopur - Susan Maziarfar - Javad Tavakoli
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. Comparing the Robustness of Brain Connectivity Measures to Volume Conduction Artifact

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ali Khadem - Gholam-Ali Hossein-Zadeh
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. Continuum model of actin-myosin flow

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Reza Nikmaneshi - Bahar Firoozabadi - Mohammad Said Saidi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. Controlling a Drug Delivery Micropump Using Surface Acoustic Wave Correlator

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S. A. Ahmadi - t FANAEI SHEIKHOLESLAMI - M MEHRJOO - S.M BARAKATI
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. Detection of Abnormalities in Wireless Capsule Endoscopy Frames using Local Fuzzy Patterns

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Omid Haji Maghsoudi - Hamid Soltanian-Zadeh
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. Detection of Motion Artifacts in fNIRS via the Continuous Wavelet Transform


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M. Dadgostar - S. K. Setarehdan - A. Akin
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. Does Deficits in Place Field Formation Cause Spatial Navigation Impairment in Alzheimer’s Disease?

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Shiva Ghaani Farashahi - Fariba Bahrami
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. EEG-based Emotion Recognition Using Recurrence Plot Analysis and K Nearest Neighbor Classifier

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Fatemeh Bahari - Amin Janghorbani
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. Effect of considering stability requirements on antagonistic muscle activities using a musculoskeletal model of the human lumbar spine

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Majid Hajihoseinali - Navid Arjmand - Hasan Nickpour - Farzam Farahmand
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. Effects of Vertebroplasty parameters on the response of multi directional loading in lumbar spine: finite element model

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyed Mohammad Tabatabaei - M. haghpanahi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. Estimating the heat source and the heat transfer coefficient simultaneously in a living tissue by conjugate gradient method

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Arash Jalali - Mohammad Bagher Ayani
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. Extracting and study of synchronous muscle synergies during fast arm reaching movements

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Neda Kaboodvand - Farzad Towhidkhah - Shahriar Gharibzadeh
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. Feasibility of Ti-based Metallic Glass Coating in Biomedical Applications

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M. Saraf Bidabad - Soodeh Zahab Saniei
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. Feature Descriptor Optimization in Medical Image Retrieval Based on Genetic Algorithm

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:mohammad behnam - Hossein pourghassem
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. Heart Sound Segmentation Based on Recurrence Time Statistics


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Alireza Zaeemzadeh - Zahra Nafar - Seyed-Kamaledin Setarehdan
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. Impairment of Long-Term Potentiation in Alzheimer’s Disease: a Computational Study Based on Tripartite Synapse Structure

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Soheila Roohi Dehkordy - Fariba Bahrami
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. Individual Teeth Segmentation in CBCT and MSCT Dental Images Using Watershed


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahsa Sepehrian - Ali M. Deylami - Reza A. Zoroofi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. Investigating the Role of Foot Placement on the Muscular Forces of Knee Extensors in Horizontal Leg Press: A Static Optimization Approach

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Vahidreza Jafari Harandi - Hossein Ehsani - Mostafa Rostami
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. Manifold Learning for ECG Arrhythmia Recognition

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:E Lashgari - M Jahed - B Khalaj
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. Mathematical modeling of heart rate and blood pressure variations due to changes in breathing pattern

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Layli S. Goldoozian - Edmond Zahedi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. Measurement of mechanical properties of human saphenous vein using an inflation experiment

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Farzad Forouzandeh - Mahdie Haji Bozorgi - Behrooz Meshkat - Nasser Fatouraee
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. Mechanical Design, Simulation and Nonlinear Control of a New Exoskeleton Robot for Use in Upper-Limb Rehabilitation after Stroke

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahdieh Babaiasl - Ahmad Ghanbari - Seyyed Mohhamad Reza Noorani
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. Modeling Blood Flow & Pressure in Systemic Circulation with Cuff Occlusion

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:g Mashayekhi - e Zahedi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. Neurophysiological Analysis of Schizophrenia Based On Dysfunction of the Glutamatergic System Using a Tripartite Synapse Model

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ali Mahdavi - Fariba Bahrami - Mahyar Janahmadi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. Numerical and 1-D modeling of pulmonary circulation along with lumped parameter modeling of the heart

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyedeh Sarah Salehi - Bahar Firoozabadi - Mohamad Said Saidi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. Optimizing the Parameters of Continuous RF pulses for CEST MRI by Numerical Solution to the Bloch- McConnell Equations

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammadreza Rezaeian - Gholam-Ali Hossein-Zadeh - Hamid Soltanian-Zadeh
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. Personalized ECG Signal Classification Using Block-Based Neural-Network and Particle Swarm Optimization

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Shirin Shadmand - Behbood Mashoufi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. Predicting Emotions Induced by Music Using System Identification Theory


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahdi Khajehim - Sahar Moghimi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. Predicting termination of Paroxysmal atrial fibrillation using higher order statistics in EMD domain

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Maryam Mohebbi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. Protein Complex Identification by Graph Local Clustering and use of Chou's Amphiphilic Pseudo amino-acid Features


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ashkan Nomani - Majid Mohammadbeigi - Amir Saleki
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. Pseudo-increasing Frame Rates of Carotid Artery B-mode Images using Manifold Learning

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Fereshteh Yousefi Rizi - Seyed Kamaledin Setarehdan - Hamid Behnam
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. Quantifying variability of young and older adults during gait with Linear and Nonlinear Tools

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Farnaz Shokrzadeh - Ahmadreza Arshi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. R-R Interval Simulation Based on Power Spectrum Curve Fitting

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Zainab Aram - Seyed Kamaledin Setarehdan
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. The Appropriate Dimensions of the Porous Micro-Channel For Blood Ions Separation

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m Seddigh - n Abolfathi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. The representation of fuzzy model for auditory brainstem response to one syllable speech stimuli /da/

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Zahra Shirzhiyan - Amir Salar Jafarpisheh - Mohsen Ahadi - Amir Homayon Jafari
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. Time Series Analysis of the Twinkling Artifact in Color Doppler Sonography for Surface Roughness Differentiation: An In Vitro Feasibility Study

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Faranak Akbarifar - Amoon Jamzad - Seyed Kamaledin Setarehdan
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. Validation of the Saadat NIBP module according to the ANSI/AAMI-SP10 protocol


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Motahareh Sadaghiani - Ghoncheh Mashayekhi - Neda Behzadfar - Abdolreza Yaghoobzadeh
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. blood flow simulation in a stenotic vessel surrounded by biological tissue

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:mehdi navidbakhsh - h monshizadeh - m javidi - sh rahmani
تعداد صفحات مقاله: 5
پشتیبانی